Rozhranie: ZR_NOR_ZN Hlásenie zhubného nádoru

Typ záznamu ZR_NOR_ZN

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZR_NOR 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0ZR_NOR 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0ZR_NOR 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód) 0ZR_NOR 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov organizácie 0ZR_NOR 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Vyplnil (meno a priezvisko) 0ZR_NOR 6 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo (vrátane klapky) 0ZR_NOR 7 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail 0ZR_NOR 8 1  
REG_PAC     integer 8   Registračné číslo pacienta 01 1 1  
EC_PAC     integer 8   Evidenčné číslo pacienta 01 2 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 3 1  
PACMENO     varchar 30   Meno pacienta 01 4 1  
PACRODNE_MENO     varchar 60   Rodné meno pacienta 01 5 1  
ZAMESTNANIE     varchar 3   Zamestnanie 01 10 1  
DATUM_PRVA_NAVST   ÁNO date     Dátum prvej návštevy lekára 01 14 1  
DATUM_DIAGNOZA   ÁNO date     Dátum stanovenia diagnózy 01 15 1  
NAJDOLEZITE_DIAG   ÁNO varchar 1   Najdôležitejšie vyšetrenie, ktoré viedlo k stanoveniu diagnózy 01 16 1  
MKCH   ÁNO varchar 5   Topografická diagnóza podľa aktuálnej MKCH 01 17 1  
LATERALITA     varchar 1   Lateralita 01 18 1  
TNM_T     varchar 2   TNM klasifikácia|T: 01 19 1  
TNM_N1     varchar 2   TNM klasifikácia|N: 01 20 1  
TNM_M     varchar 1   TNM klasifikácia|M: 01 21 1  
TNM_S     varchar 1   TNM klasifikácia|S: 01 22 1  
OCHORENIE_STADIUM_SJ     varchar 1   Klinické štádium ochorenia 01 28 1  
NADOR_PRED_LIECBA_SJ     varchar 1   Klinický rozsah nádoru pred zahájením liečby 01 29 1  
KLAS_LYM_LEK     varchar 1   Klasifikácia lymfómov a leukémií 01 30 1  
CLARK     varchar 1   Klinický rozsah malígneho melanómu (Clark) 01 31 1  
BRESLOW     float 2   Klinický rozsah malígneho melanómu (Breslow) 01 32 1  
ICD_O_3     varchar 3   Topografická diagnóza podľa aktuálnej verzie ICD-O 01 33 1  
ICD_O_5     varchar 5   Histologická diagnóza podľa aktuálnej verzie ICD-O 01 34 1  
GRADING     varchar 2   Stupeň diferenciácie (grading) 01 35 1  
OCHORENIE_ZISTENE     varchar 1   Ochorenie zistené 01 36 1  
PLAN_LIACBA     varchar 1   Plán primárnej liečby 01 37 1  
OPERACIA_D     date     Operácia|Dátum 01 38 1  
OPERACIA     varchar 1   Chirurgická liečba (typ operácie) 01 39 1  
RADIOTERAPIA_D     date     Rádioterapia|Dátum 01 40 1  
RADIOTERAPIA   ÁNO varchar 1   Rádioterapia 01 41 1  
RADIOTERAPIA_2     varchar 1   Rádioterapia - pokračovanie 01 42 1  
CHEMOTERAOPIA_D     date     Cemoterapia|Dátum 01 43 1  
CHEMOTERAOPIA   ÁNO varchar 1   Chemoterapia 01 44 1  
CHEMOTERAOPIA_1     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (1) 01 45 1  
CHEMOTERAOPIA_2     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (2) 01 46 1  
CHEMOTERAOPIA_3     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (3) 01 47 1  
CHEMOTERAOPIA_4     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (4) 01 48 1  
HORMON_LIACBA_D     date     Hormonálna terapia|Dátum 01 50 1  
HORMON_LIACBA   ÁNO varchar 1   Hormonálna terapia 01 51 1  
HORMON_LIACBA_1     varchar 150   Hormonálna terapia|L02 Hormonálna liečba neoplastických ochorení 01 52 1  
HORMON_LIACBA_2     varchar 150   Hormonálna terapia|L02 Hormonálna liečba neoplastických ochorení 01 53 1  
IMUNOTERAPIA_D     date     Imunoterapia|Dátum 01 55 1  
IMUNOTERAPIA   ÁNO varchar 1   Imunoterapia 01 54 1  
IMUNOTERAPIA_1     varchar 150   Imunoterapia| L03 Imunomodulátory a L04 Imunosupresíva 01 56 1  
IMUNOTERAPIA_2     varchar 150   Imunoterapia| L03 Imunomodulátory a L04 Imunosupresíva 01 57 1  
DOKLAD     varchar 1   Doklad, na základe ktorého je pacient evidovaný 01 58 1  
CHRONOLOGIA_LIACBA     varchar 1   Chronologická následnosť liečebných postupov 01 59 1  
DOVOD_BEZ_LACBA   ÁNO varchar 1   Dôvody neuskutočnenia kuratívnej liečby 01 60 1  
HODNOTENIE_LIACBA     varchar 1   Súhrnné hodnotenie liečby 01 61 1  
PRIMARE_NADOR     varchar 1   Mnohopočetné primárne nádory (odlišné primárne nádory) 01 62 1  
EXITUS     date     Dátum úmrtia 01 63 1  
PITVA     varchar 1   Pitvaný 01 64 1  
P_SPRAVA     varchar 256   Prepúšťacia správa 01 66 1  
P_SPRAVA_POK     varchar 256   Prepúšťacia správa - pokračovanie 01 67 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Bydlisko 01 7 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 01 9 1  
TNM_N2     varchar 1   TNM klasifikácia|N: 01 23 1  
TNM_STUPEN     varchar 1   TNM klasifikácia|TNM stupeň (súhrný) 01 24 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia 0ZR_NOR 9 1  
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 6 1  
NADOR_PREHLAIDKA     varchar 1   Zistenie nádoru na preventívnej prehliadke 01 12 1  
DATUM_PRVE_PRIZNAKY     date     Dátum - prvé klinické príznaky 01 13 1  
TNM_T_PHIS     varchar 2   T patohistologické štádium 01 25 1  
TNM_N_PHIS     varchar 2   N patohistologické štádium 01 26 1  
TNM_M_PHIS     varchar 1   M patohistologické štádium 01 27 1  
VYRADENIE_ORGANU     varchar 1   Spôsob vyradenia hormonálne aktívneho orgánu 01 49 1  
PRICINA_SMRTI_TEXT     varchar 150   Príčina smrti 01 65 1  
ZAMESTNANIE_TEXT     varchar 150   Upresnenie zamestnania 01 11 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 01: Niektorý z riadkov R17 až R21 musí byť vyplnený." CHECK(NOT ISNULL(R17S1) OR NOT ISNULL(R18S1) OR NOT ISNULL(R19S1) OR NOT ISNULL(R20S1) OR NOT ISNULL(R21S1) ) 01     R17S1;R18S1;R19S1;R20S1;R21S1  
2 "Modul 01: Niektorý z riadkov R27 alebo R28 musí byť vyplnený." CHECK(NOT ISNULL(R27S1) OR NOT ISNULL(R28S1) ) 01     R27S1;R28S1  
3 "Modul 01: Niektorý z riadkov R35 alebo R36 musí byť vyplnený." CHECK(NOT ISNULL(R35S1) OR NOT ISNULL(R36S1) ) 01     R35S1;R36S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):