Rozhranie: ZR_ZTZ Hlásenie osôb s podozrením na ich ZTZ

Typ záznamu ZR_ZTZ

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZTZ 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0ZTZ 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0ZTZ 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0ZTZ 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0ZTZ 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0ZTZ 6 1  
TYP_HLASENIA   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 0ZTZ 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Adresa trvalého bydliska - obec 01 8 1  
PB_ADRESA     varchar 150   Adresa prechodného bydliska - ulica, číslo 01 9 1  
PB_OBEC     varchar 6   Adresa prechodného bydliska - obec 01 10 1  
BYVANIE   ÁNO varchar 1   Charakter bývania 01 11 1  
BYVANIE_TEXT     varchar 150   Charakter bývania Ak iné, vypíš 01 12 1  
ROD_STAV   ÁNO varchar 2   Rodinný stav 01 13 1  
ROD_STAV_TEXT     varchar 150   Rodinný stav Ak iné, vypíš 01 14 1  
ZDR_POSTIHNUTIE   ÁNO varchar 1   Prítomnosť zdravotného postihnutia osoby 01 15 1  
SPOSOBILOST     varchar 1   Spôsobilosť 01 16 1  
ZASTUPCA     varchar 1   Zákonná osoba 02 1 1  
ZASTUPCA_TEXT     varchar 150   Zákonná osoba Iná zákonná osoba ( upresni) 02 2 1  
RC_Z     varchar 10   Rodné číslo 02 3 1  
MENO_Z     varchar 30   Meno 02 4 1  
PRIEZVISKO_Z     varchar 60   Priezvisko 02 5 1  
ADRESA_Z     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 02 6 1  
OBEC_Z     varchar 6   Adresa trvalého bydliska - obec 02 7 1  
ROD_STAV_Z     varchar 2   Rodinný stav 02 8 1  
VZDELANIE_Z     varchar 2   Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 02 9 1  
ZAMESTNANIE_Z     varchar 1   Ekonomická aktivita 02 10 1  
OSOBA_SPRIEVOD   ÁNO varchar 1   Privádzajúca osoba 02 11 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas vzniku podozrenia ZTZ ( identické s oznámením políci 03 1 1  
MIESTO_ZTZ   ÁNO varchar 1   Predpokladané miesto ZTZ 03 2 1  
OSETRENIE_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob ošetrenia 03 3 1  
OSETRENIE_MIESTO   ÁNO varchar 1   Miesto ošetrenia 03 4 1  
SA   ÁNO varchar 1   Sociálna anamnéza 03 5 1  
MECHANIZMUS_ZTZ     varchar 150   Predpokladaný mechanizmus ZTZ 03 6 1  
POSKODENIE   ÁNO varchar 1   Rozsah poškodenia 03 7 1  
LIECBA_DRUH   ÁNO varchar 1   Druh liečby 03 8 1  
FP_MODRINY     bool     Fyzické príznaky modriny 03 9 1  
FP_ODRENINY     bool     Fyzické príznaky odreniny, pomliaždeniny 03 10 1  
FP_REZANIE     bool     Fyzické príznaky rana rezná, bodná, sečná 03 11 1  
FP_VLASY     bool     Fyzické príznaky vytrhané vlasy 03 12 1  
FP_POPALENINY     bool     Fyzické príznaky popáleniny, obareniny 03 13 1  
FP_ZLOMENINA     bool     Fyzické príznaky zlomeniny/ poranenie hlavy/ polytrauma 03 14 1  
FP_TOPENIE_DIETA     bool     Fyzické príznaky podozrenia z topenia dieťaťa 03 15 1  
FP_DUSENIE     bool     Fyzické príznaky známky dusenia na tele 03 16 1  
FP_VSI_OPAKOVANE     bool     Fyzické príznaky úmrtie pre podozrenie z týrania, násilia, zane 03 17 1  
FP_DEFLORACIA     bool     Fyzické príznaky opakované zavšivenie 03 18 1  
FP_VYZIVA     bool     Fyzické príznaky deflorácia a zmena v oblasti análneho otvoru 03 19 1  
FP_SVRAB     bool     Fyzické príznaky podvýživa z nedostatku jedla 03 20 1  
FP_CHOROBY_CASTE     bool     Fyzické príznaky zápaly kože/ svrab 03 21 1  
FP_ZS_IGNOROVANIE     bool     Fyzické príznaky opakované ochorenia ( nedostatočné oblečenie) 03 22 1  
FP_INE     varchar 150   Fyzické príznaky opakované ignorovanie liečebných postupov a pre 03 23 1  
PP_STRACH     bool     Fyzické príznaky iné 03 24 1  
PP_DEPRESIA     bool     Psychické príznaky strach z niekoho, z niečoho 03 25 1  
PP_SPRAVANIE     bool     Psychické príznaky úzkosť, depresia 03 26 1  
PP_KONGITIVNE     bool     Psychické príznaky poruchy správania 03 27 1  
PP_SIKAN     bool     Psychické príznaky poruchy kognitívne 03 28 1  
PP_IZOLACIA     bool     Psychické príznaky prítomnosť šikany 03 29 1  
TYR   ÁNO varchar 1   Podozrenie na týranie 04 1 1  
TYR_FP     bool     Podozrenie na týranie fyzické príznaky 04 2 1  
TYR_PP     bool     Podozrenie na týranie psychické príznaky 04 3 1  
TYR_AU     bool     Podozrenie na týranie anamnestický údaj (maloletej os./inej os.) 04 4 1  
SEX   ÁNO varchar 1   Podozrenie na sexuálne zneužívanie 04 5 1  
SEX_FP     bool     Podozrenie na sexuálne zneužívanie fyzické príznaky 04 6 1  
SEX_PP     bool     Podozrenie na sexuálne zneužívanie psychické príznaky 04 7 1  
SEX_AU     bool     Podozrenie na sexuálne zneužívanie anamnestický údaj (maloletej 04 8 1  
ZNASILNENIE   ÁNO varchar 1   Podozrenie na znásilnenie osoby 04 9 1  
ZNASILNENIE_FP     bool     Podozrenie na znásilnenie osoby fyzické príznaky 04 10 1  
ZNASILNENIE_PP     bool     Podozrenie na znásilnenie osoby psychické príznaky 04 11 1  
ZNASILNENIE_AU     bool     Podozrenie na znásilnenie osoby anamnestický údaj (maloletej os. 04 12 1  
ZANEDBANIE   ÁNO varchar 1   Podozrenie na zanedbanie starostlivosti 04 13 1  
ZANEDBANIE_FP     bool     Podozrenie na zanedbanie starostlivosti fyzické príznaky 04 14 1  
ZANEDBANIE_PP     bool     Podozrenie na zanedbanie starostlivosti psychické príznaky 04 15 1  
ZANEDBANIE_AU     bool     Podozrenie na zanedbanie starostlivosti anamnestický údaj (malol 04 16 1  
UMRTIE   ÁNO varchar 1   Exitus 05 1 1  
UMRTIE_DATUM     date     Dátum úmrtia 05 2 1  
UMRTIE_DATUM_N     bool     Údaj o dátume úmrtía neznámy 05 3 1  
UMRTIE_ZTZ     varchar 1   V príčinnej súvislosti s podozrením na ZTZ 05 4 1  
POZNAMKA     varchar 256   Bližšie údaje o úmrtí z Listov o prehliadke mŕtveho doplní NCZI 06 1 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Doplňujúce informácie 07 1 1  
INTOXIKACIA   ÁNO varchar 1   Intoxikácia 04 17 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 04: Ak je podozrenie na týranie, musí byť zaškrtnutý príznak." CHECK(IF( R1S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE )) 04 i={2-4}   R2S1;R3S1;R4S1  
2 "Modul 04: Ak je podozrenie na sexuálne zneužívanie, musí byť zaškrtnutý príznak." CHECK(IF( R5S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE )) 04 i={6-8}   R6S1;R7S1;R8S1  
3 "Modul 04: Ak je podozrenie na znásilnenie osoby, musí byť zaškrtnutý príznak." CHECK(IF( R9S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1,TRUE )) 04 i={10-12}   R10S1;R11S1;R12S1  
4 "Modul 04: Ak je podozrenie na zanedbanie starostlivosti, musí byť zaškrtnutý príznak." CHECK(IF( R13S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1,TRUE )) 04 i={14-16}   R14S1;R15S1;R16S1  
5 "Modul 05: V prípade úmrtia musí byť vyplnené súvis úmrtie s podozrením na ZTZ." CHECK(IF( R1S1=='1' , NOT ISNULL(R4S1) ,TRUE )) 05     R4S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1>=0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<100) 01     R1S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):