Rozhranie: ZR_NEUR_CMP Hlásenie cievnej mozgovej príhody

Typ záznamu ZR6_12

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0Z6_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0Z6_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0Z6_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0Z6_12 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0Z6_12 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z6_12 6 1  
OSET_LEK_KOD     varchar 9   Kód lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z6_12 7 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0Z6_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PACADRESA   ÁNO varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 7 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Obec - bydliska 01 8 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód poisťovne – podľa číselníka poisťovní 01 9 1  
ZDRA_POIST2     varchar 2   Kód poistovne - doplnenie na štvormiestny kód 01 10 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Stav pri prijatíDátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace C 02 2 1  
STAV_DATUM     date     Stav pri prijatíDátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace C 02 3 1 ÁNO
STAV_PRI_DATUM_PRE     date     Stav pri prijatíDátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii 02 4 1  
STAV_PRI_CAS_PRE     varchar 5   Stav pri prijatíČas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii (l 02 5 1  
STAV_PRI_CAS_PRE_N     bool     Stav pri prijatíČas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri prek 02 6 1  
STAV_PRI_VEDOMIE   ÁNO varchar 1   Stav pri prijatíVedomie 02 7 1  
STAV_PRI_TLAK_S     integer 3   Stav pri prijatíHodnota TKSystolický tlak 02 11 1  
STAV_PRI_TLAK_D     integer 3   Stav pri prijatíHodnota TKDiastolický tlak 02 12 1  
STAV_PRI_TLAK_P   ÁNO varchar 1   Stav pri prijatíTK pri prijatí 02 10 1  
PKP_DATUM_CAS   ÁNO datetime     Prvé klinické príznakyDátum a čas 02 13 1  
PKP_DATUM     date     Prvé klinické príznakyDátum 02 14 1 ÁNO
PKP_K_PRIJATIE   ÁNO varchar 1   Prvé klinické príznakyKlinické príznaky pri prijatí 02 15 1  
TRANSPORT_TYP   ÁNO varchar 1   TransportTyp trnsportu 02 16 1  
TRANSPORT_SPE   ÁNO varchar 1   TransportSpôsob transportu 02 17 1  
ROK_CMP     varchar 4   Rok CMP 02 18 1 ÁNO
OA_CHS_INE     varchar 150   Osobná AnamnézaChorobné stavyiné 03 11 1  
OA_RFS_INY     varchar 150   Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýluiný 03 30 1  
LIE_NEI_INE     varchar 150   Liečba neinvazívna - farmakoterapiainé 04 17 1  
KKD_TYP   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP 04 21 1  
KKD_TYP_SPEC   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMPŠpecifikácia CMP 04 22 1  
KKD_KOD_MKCH     varchar 5   Konečná klinická diagnóza- typ CMPKód diagnózy CMP (I60, I61, I6 04 23 1  
KKD_KOD_LIM     varchar 5   Konečná klinická diagnóza- typ CMPUpresnenie topografie LIM (G46 04 24 1  
KKD_LIM_SPEC     varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMPŠpecifikácia LIM ischemickej C 04 25 1  
KKD_LIM_SPEC_INA     varchar 150   Konečná klinická diagnóza- typ CMPŠpecifikácia LIM ischemickej C 04 26 1  
ETIO_HEM_CMP     varchar 1   EtiopatogenézaHemoragická CMP 04 27 1  
ETIO_HEM_CMP_S     varchar 150   EtiopatogenézaHemoragická CMPiné špecifikácia 04 28 1  
ETIO_ISCH_CMP     varchar 1   EtiopatogenézaIschemická CMP 04 29 1  
ETIO_ISCH_CMP_S     varchar 150   EtiopatogenézaIschemická CMPiné špecofikácia 04 30 1  
UKON_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 04 31 1  
UKON_DATUM   ÁNO date     Dátum ukončenia hospitalizácie 04 35 1  
UKON_CAS     varchar 5   Ukončenie hospitalizácieČas úmrtia (hh:mm) 04 36 1  
PRICINA_UMR     varchar 1   Príčina úmrtia 04 37 1  
PRICINA_UMR_S     varchar 150   Príčina úmrtiainá špecifikácia 04 38 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka (správa pre správcu registra) 05 1 1  
NHISS     integer 2   NHISS skóre pri prijatí 02 8 1  
M_RANKIN     integer 1   mRankin skóre pri prijatí 02 9 1  
OA_CHS_STAV_TIA_2   ÁNO varchar 1   stav po TIA 03 2 1  
OA_CHS_STAV_CMP_H   ÁNO varchar 1   stav po hemoragickej CMP 03 3 1  
OA_CHS_STAV_CMP_I   ÁNO varchar 1   stav po ischemickej CMP 03 4 1  
OA_CHS_STAV_IM_2   ÁNO varchar 1   stav po IM 03 5 1  
OA_CHS_DM_PAD_2   ÁNO varchar 1   diabetes na PAD 03 6 1  
OA_CHS_DM_INZULIN_2   ÁNO varchar 1   diabetes na inzulín 03 7 1  
OA_CHS_FIBRILACIA   ÁNO varchar 1   fibrilácia predsiení 03 8 1  
OA_CHS_PORUCHA_INA   ÁNO varchar 1   iná porucha srdcového rytmu 03 9 1  
OA_CHS_HYPERTENZIA_2   ÁNO varchar 1   hypertenzia(lieč.,nelieč.) 03 10 1  
OA_M_BETABLOK   ÁNO varchar 1   betablokátory 03 13 1  
OA_M_DIUREIKA   ÁNO varchar 1   antihypertenzíva|diuretiká 03 14 1  
OA_M_KAL_ANTIG   ÁNO varchar 1   kalciové antagonisty 03 15 1  
OA_M_ACE_INHI   ÁNO varchar 1   ACE inhibítory 03 16 1  
OA_M_SARTANY   ÁNO varchar 1   sartany 03 17 1  
OA_M_ANTIHYPERTE_INE     varchar 150   iné antihypertenzíva 03 18 1  
OA_M_LIKY_INE     varchar 150   iné lieky 03 19 1  
OA_M_HYPOLIP_STATINY   ÁNO varchar 1   hypolipemiká-statíny 03 20 1  
OA_M_ORAL_KONTRACEP   ÁNO varchar 1   orálne kontraceptíva 03 21 1  
OA_M_ANTIKOAGUL     varchar 1   antikoagulanciá 03 22 1  
OA_M_ANTIKOAGUL_INE     varchar 150   Iná medikácia 03 23 1  
OA_M_KS_2   ÁNO varchar 1   aspirín 03 24 1  
OA_M_CLOPIDOGREL   ÁNO varchar 1   Clopidogrel 03 25 1  
OA_M_ANTIGREG_INE     varchar 150   iné antiagreganciá 03 26 1  
OA_RFS_ALKOHOL_2     varchar 1   alkohol (denne 60g a viac) 03 28 1  
OA_RFS_N_OBEZITA_2   ÁNO varchar 1   nadváha alebo obezita 03 29 1  
OA_HYPERTENZIA_2   ÁNO varchar 1   hypertenzia 03 32 1  
OA_IM_2   ÁNO varchar 1   IM rodina 03 33 1  
OA_CMP_2   ÁNO varchar 1   CMP rodina 03 34 1  
OA_NEZNAME_2   ÁNO varchar 1   údaj neznámy rodina 03 35 1  
LIECBA_PRED_ODD   ÁNO varchar 1   liečba poskytnutá na predchádzajúcom oddelení preklad 04 4 1  
LIE_NEI_TROMBOLYZA_2   ÁNO varchar 1   trombolýza 04 5 1  
LIE_NEI_ANTIAG_2   ÁNO varchar 1   antiagreganciá - aspirín 04 6 1  
LIE_NEI_ANTIAG_INE     varchar 150   iné antiagreganciá vpíšte 04 7 1  
LIE_NEI_HEP_LMW   ÁNO varchar 1   Heparín LMW 04 8 1  
LIE_NEI_HEP_AKOG   ÁNO varchar 1   Heparín antikoagulácia 04 9 1  
LIE_NEI_CEREBROLYZIN   ÁNO varchar 1   Cerebrolyzín 04 10 1  
LIE_NEI_KARTIKOIDY_2   ÁNO varchar 1   Kortikoidy 04 11 1  
LIE_NEI_NOOTROPIKA   ÁNO varchar 1   Nootropiká 04 12 1  
LIE_NEI_MGSO4_2   ÁNO varchar 1   MgSO4 04 13 1  
LIE_NEI_MANITOL_2   ÁNO varchar 1   Manitol 04 14 1  
LIE_NEI_ANTIB_2   ÁNO varchar 1   antibiotiká 04 15 1  
LIE_NEI_ANTID_2   ÁNO varchar 1   antidepresíva 04 16 1  
LIE_INVA_ENDOVAS   ÁNO varchar 1   endovaskulárny výkon 04 18 1  
LIE_INVA_CHIRIRG   ÁNO varchar 1   chirurgický výkon 04 19 1  
LIE_INVA_POPIS     varchar 150   Liečba invazívna popis 04 20 1  
PREKLAD_VYBER     varchar 1   Ak preklad, do výberu 04 32 1  
UKON_NIHSS     integer 2   NIHSS skóre pri ukončení 04 33 1  
UKON_MRANKIN     integer 1   mRankin skóre pri ukončení 04 34 1  
OA_RFS_FAJCENIE   ÁNO varchar 1   Fajčenie 03 27 1  
PAC_PRIJ     varchar 1   Prijatie pacienta 02 1 1  
OA_NEG   ÁNO varchar 1   Osobná anamnéza negatívna 03 1 1  
RA_NEG   ÁNO varchar 1   Rodinná anamnéza negatívna 03 31 1  
MEDIKACIA_NEG   ÁNO varchar 1   Medikácia negatívna 03 12 1  
ZACIATOK_LIECBY_2   ÁNO datetime     Začiatok liečby dátum čas 04 1 1  
CAS_LIECBY_1     integer 3   Čas od príznakov po liečbu 04 2 1 ÁNO
CAS_LIECBY_2     integer 3   Čas od príjmu po liečbu 04 3 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
2 "Modul 0Z6_12: Rok spracovania má neprípustnú hodnotu." Check(R1S1<=2020 AND R1S1>=2008) 0Z6_12     R1S1  
6 "Modul 02: Dátum aktuálneho príjmu môže byť len väčší alebo rovný dátumu predošlej hospitalizácie./M2R4<=M2R2/" CHECK( IF( NOT ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R2S1) , R4S1<=R2S1 , TRUE ) ) 02     R4S1  
8 "Modul 02: Ak je čas predchádzajúcej hospitalizácie nezistený, potom nemôže byť tento čas vyplnený. /M02R5 a M02R6/" CHECK( IF ( R6S1=='1' , ISNULL(R5S1) , TRUE ) ) 02     R5S1  
9 "Modul 02: Ak je typ transportu primárny alebo sekundárny z ambulancie, potom dátum a čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii sa nevypĺňa. / M2R16=1,2 potom M2R4 a M2R5 je prázdny /" CHECK( IF ( R16S1=='1' OR R14S1=='2' , ISNULL(R4S1) AND ISNULL(R5S1) , TRUE ) ) 02     M02R16S1  
10 "Modul 02: V prípade sekundárneho transportu /preklad/ je povinné vyplnenie dátumu príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii. /M02R16=3 potom v M02R4 je dátum/" CHECK( IF ( R16S1=='3' , NOT ISNULL(R4S1) , TRUE ) ) 02     R4S1  
11 "Modul 02: Ak bol transort primárny alebo sekundárny, tak dátum a čas prvých klinických príznakov musí byť menší ako dátum a čas aktuálne príjmu na odd. hlásacei CMP. /Ak M2R16=1,2,3 potom M2R13<M2R2/ " CHECK( IF( R16S1=='1' OR R16S1=='2' OR R16S1=='3' , R13S1<R2S1 OR ISNULL(R13S1) , TRUE ) ) 02     R13S1  
12 "Modul 02: Ak nie je vyplnený dátum v M2R4 a v M2R16=4, potom dátumy a časy M2R13>M2R2" CHECK(IF( ISNULL(R4S1) AND R16S1=='4' , R13S1>R2S1 , TRUE )) 02     R13S1  
15 "Modul 02: Ak je vyplnený dátum a čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii a typ transportu je 4-bez transportu, potom dátum a čas Prvých klinických príznakov musí byť menčí ako aktuálneho príjmu na odd. hlásiace CMP. /M02R13<M02R2/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R5S1) AND R16S1=='4' , R13S1<R2S1 , TRUE ) ) 02     R13S1  
18 "Modul 02: Ak bol tlak pri prijatí meraný, tak musí byť aj vyplnený./M02R10=1 potom M02R11 a M02R12 vyplnený/" CHECK( IF ( R10S1=='1' , NOT ISNULL(R11S1) AND NOT ISNULL(R12S1) , TRUE ) ) 02     R11S1;R12S1  
19 "Modul 02: Ak bol tlak pri prijatí nemeraný alebo nemerateľný, tak musí byť tlak nevyplnený./M02R10=2,3 potom M02R11 a M02R12 nevyplnený/" CHECK( IF ( R10S1=='2' OR R10S1=='3' , ISNULL(R11S1) AND ISNULL(R12S1) , TRUE ) ) 02     R11S1;R12S1  
33 "Modul 04: Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je 1-hemoragická, potom Špecifikácia CMP môže byť len subarachnoidná, intracerebrálna alebo iné neúrazové. /M04R22=1 potom M04R23=1,2,3/" CHECK (IF ( NOT ISNULL(R23S1) AND R22S1=='1' , R23S1=='1' OR R23S1=='2' OR R23S1=='3' , TRUE )) 04     R23S1  
34 "Modul 04: Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je 2/ischemická, potom Špecifikácia CMP môže byť len TIA alebo LIM. /M04R22=2 potom M04R23=4,5/" CHECK (IF ( NOT ISNULL(R23S1) AND R22S1=='2' , R23S1=='4' OR R23S1=='5' , TRUE )) 04     R23S1  
35 "Modul 04: Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je 3-nešpecifikovaná, potom Špecifikácia CMP môže byť len 6-nešpecifikovaná apoplexia /I64/. /M04R22=3 potom M04R23=6/" CHECK (IF ( NOT ISNULL(R23S1) AND R22S1=='3' , R23S1=='6' , TRUE )) 04     R23S1  
36 "Modul 04:Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je hemoragická alebo ischemická, potom Kód diagnózy CMP je povinný údaj. /M04R22=1,2 vyplniť M04R24/ " CHECK (IF ( R22S1=='2' OR R22S1=='1', NOT ISNULL(R24S1) , TRUE )) 04     R24S1  
37 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 1-subarachnoidná, potom Kód diagnózy CMP môže byť I600 až I609. /M04R23=1 potom R24=I600 až I609/" CHECK (IF( R23S1=='1', SUBSTR(R24S1,1,4)=='I600' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I601' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I602' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I603' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I604' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I605' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I606' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I607' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I608' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I609' OR ISNULL(R24S1) , TRUE ) ) 04     R24S1  
38 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 1-subarachnoidná, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R23=1 potom R25S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R23S1=='1' , ISNULL(R25S1) , TRUE ) ) 04     R25S1  
39 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 2-intracerebrálna, potom Kód diagnózy CMP môže byť I610 až I619. /M04R23=2 potom R24=I610 až I619/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R24S1) AND R23S1=='2', SUBSTR(R24S1,1,4)=='I610' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I611' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I612' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I613' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I614' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I615' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I616' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I617' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I618' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I619' , TRUE ) ) 04     R24S1  
40 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 2-intracerebrálna, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R23=2 potom R25S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R23S1=='2' , ISNULL(R25S1) , TRUE ) ) 04     R25S1  
41 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 3-iné neúrazové, potom Kód diagnózy CMP môže byť I620 až I629. /M04R23=3 potom R24=I620 až I629/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R24S1) AND R23S1=='3', SUBSTR(R24S1,1,4)=='I620' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I621' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I622' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I623' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I624' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I625' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I626' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I627' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I628' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I629' , TRUE ) ) 04     R24S1  
42 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 3-iné neúrazové, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R23=3 potom R25S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R23S1=='3' , ISNULL(R25S1) , TRUE ) ) 04     R25S1  
43 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 4-TIA, potom Kód diagnózy CMP môže byť G450 až G459. /M04R23=4 potom R24=G450 až G459/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R24S1) AND R23S1=='4', SUBSTR(R24S1,1,4)=='G450' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G451' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G452' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G453' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G454' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G455' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G456' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G457' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G458' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='G459' , TRUE) ) 04     R24S1  
44 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 4-TIA neúrazové, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R23=4 potom R25S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R23S1=='4' , ISNULL(R25S1) , TRUE ) ) 04     R25S1  
45 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 5-LIM, potom Kód diagnózy CMP môže byť I630 až I639. /M04R23=5 potom R24=I630 až I639/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R24S1) AND R23S1=='5', SUBSTR(R24S1,1,4)=='I630' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I631' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I632' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I633' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I634' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I635' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I636' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I637' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I638' OR SUBSTR(R24S1,1,4)=='I639' , TRUE ) ) 04     R24S1  
46 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 5-LIM, potom Upresnenie topografie LIM (G46) musí byť vyplnené./M04R23=5 potom M04R25 je vyplnené/" CHECK(IF( R23S1=='5', NOT ISNULL(R25S1) , TRUE )) 04     R25S1  
47 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP má kódy 1,2,3,4 a 6, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí zostať prázdne./M04R23=1,2,3,4,6 potom M04R25 je prázdne/" CHECK(IF(R23S1=='1' OR R23S1=='2' OR R23S1=='3' OR R23S1=='4' OR R23S1=='6' , ISNULL(R25S1), TRUE )) 04     R25S1  
50 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Hemoragická CMP vybrané 8 - iná, potom Hemoragická CMP iná musí byť vypísaná./Ak M03R28=8 potom M03R29 je vyplnené/" CHECK ( IF ( R28S1=='8' , NOT ISNULL(R29S1) , TRUE) ) 04     R29S1  
51 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Hemoragická CMP iná vyplnená, potom Hemoragická CMP musí byť vybraná 8-iná./Ak M03R28 je vyplnené, potom M03R27=8/" CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R28S1) , R27S1=='8' ,TRUE) ) 04     R27S1  
52 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Ischemická CMP vybrané 5 - iná, potom Ischemická CMP iná musí byť vypísaná./Ak M03R30=5 potom M03R31 je vyplnené/" CHECK ( IF ( R30S1=='5' , NOT ISNULL(R31S1) , TRUE) ) 04     R31S1  
53 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Ischemická CMP iná vyplnená, potom Ischemická CMP musí byť vybraná 5-iná./Ak M03R30 je vyplnené, potom M03R29=5/" CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) , R29S1=='5' ,TRUE) ) 04     R29S1  
55 "Modul 04: Ak je spôsob ukončenie hospitalizácie 4-exitus, potom Príčina úmrtia musí byť vyplnená. /M04R32=4 potom M04R38 je vyplnený/ " CHECK ( IF ( R32S1=='4' , NOT ISNULL(R38S1) , TRUE ) ) 04     R38S1  
56 "Medzimodulová kontrola 02 a 04: Dátum ukončenia hospitalizácie musí byť rovný alebo väčší ako dátum aktuálne príjmu na odd. hlásacie CMP. /M04R36>=M02R2/ " CHECK ( IF ( NOT ISNULL(M04R36S1) , M04R36S1>=M02R3S1 , TRUE)) 04     M04R36S1  
61 "Medzimodulová kontrola 02 a 04: Dátum ukončenia hospitalizácie musí byť väčší alebo rovný ako dátum prvých klinických príznakov./M04R35>=M02R13/" CHECK( IF (NOT ISNULL(M04R35S1) AND NOT ISNULL(M02R13S1) , M04R35S1>=M02R14S1 , TRUE) ) 04     M04R35S1  
100 "Modul 02: Ak je vyplnený čas predošlej hospitalizácie, musí byť vyplnený aj dátum./M02R5 a M02R4/ " CHECK ( IF( NOT ISNULL(R5S1) , NOT ISNULL(R4S1) , TRUE ) ) 02     R4S1  
200 "Modul 02: Ak je dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii vyplnený, potom musí byť čas príjmu vyplnený alebo zaškrtnutý ako nezistený. /M02R4 vyplnený dátum potom M02R5 vyplnený čas alebo M02R6 je nie./" CHECK( IF( NOT ISNULL(R4S1) , NOT ISNULL(R5S1) OR R6S1=='1' , TRUE ) ) 02     R5S1;R6S1  
250 "Modul 04: Ak je 'Konečná klinická diagnóza- typ CMP' 1-hemoragická, špecifikuje sa Etiopatogenéza iba pre hemoragickú CMP, \nčiže, ak je M04R19='1' potom M04R27 a M04R28 sú prázdne/" CHECK( IF( R19S1==1 , ISNULL(R27S1) AND ISNULL(R28S1), TRUE ) ) 04     R27S1;R28S1  
251 "Modul 04: Ak je 'Konečná klinická diagnóza- typ CMP' 2- ischemická, špecifikuje sa Etiopatogenéza iba pre ischemickú CMP \nčiže, ak je M04R21='2' potom M04R27 a M04R28 sú prázdne/" CHECK( IF( R21S1==2 , ISNULL(R27S1) AND ISNULL(R28S1), TRUE ) ) 04     R27S1;R28S1  
252 "Modul 04: Ak je 'Špecifikácia CMP' 6-nešpecifikovaná apoplexia I64, potom Kód diagnózy CMP sa nevypĺňa. /Ak M04R20=6 potom M04R21 je prázdny./" CHECK( IF( R20S1=='6' , ISNULL(R21S1) , TRUE ) ) 04     R21S1  
500 "Medziomodulová kontrola: Rok CMP musí byť totožný s rokom spracovania./Rok M0Z6_12= Rok M02R18/" CHECK(R1S1==M02R18S1) 0Z6_12     R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1>0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<100) 01     R1S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: TRANSPORT_TYP
Obmedzovaná položka: TRANSPORT_SPE
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE X
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE X
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE X
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE 1
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE 1
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE 1
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 4 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE 3
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE 3
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE 3

Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP X KKD_TYP_SPEC X
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 1
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 2
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 3
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 4
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 5
KKD_TYP 3 KKD_TYP_SPEC 6

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_MKCH
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4502
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4503
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4509
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4512
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4513
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4519
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4522
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4523
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4529
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4532
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4533
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4539
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4542
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4543
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4549
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4582
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4583
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4589
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4592
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4593
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G4599
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I600
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I601
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I602
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I603
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I604
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I605
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I606
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I607
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I608
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I609
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I610
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I611
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I612
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I613
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I614
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I615
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I616
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I618
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I619
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6200
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6201
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6202
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I6209
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I621
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I629
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I630
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I631
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I632
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I633
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I634
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I635
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I636
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I638
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I639

Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_LIM
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G460
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G461
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G462
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G463
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G464
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G465
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G466
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G467
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G468

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_LIM_SPEC
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 1
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 2
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 3
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 4