Rozhranie: ZR_VCH_ZR_II Hlásenie o pacientovi so zriedkavou chorobou II

Typ záznamu ZR_VCH_ZR_II

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO PZS0051  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS0061  
NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0031ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNOvarchar100   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie0041  
DATUM_VYPLNENIA     date     Dátum vyplnenia hlásenia0071ÁNO
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0111  
PACPRIEZVISKO   ÁNOvarchar100   Priezvisko pacienta0121  
PACMENO   ÁNOvarchar200   Meno pacienta0131  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0141ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0151ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta0161ÁNO
PAC_ADRESA     varchar150   Adresa trvaláho bydliska - ulica, číslo0171  
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec0181  
ZCH_NOVE     varchar1   Novodiagnostikovaný pacien s zriedkavou chorobou 0211  
ROK_DG     varchar4   Rok stanovenia diagnózy0221  
PACDATVYK     date     Posledný deň v roku stanovenia vrodej chyby0231ÁNO
ZCH_MKCH   ÁNOvarchar5   Zriedkavá choroba podľa MKCH0311  
ZCH_TEXT     varchar150   Upresnenie zriedkavej choroby0321  
OMIM     varchar6   OMIM kód0331  
ORPHA     varchar6   ORPHA kód0341  
DOPLNENIE     varchar150   Doplňujúce údaje0351  
RC_MATKA     varchar10   Rodné číslo matky0411  
POZNAMKA     varchar3000   Poznámka0511  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 02: Pacient musí byť novodiagnostikovaný v hlásenom roku alebo musí mať vyplnenený rok stanovenia diagnózy. "CHECK(NOT ISNULL(R2S1) OR R1S1==1)02     R1S1;R2S1  
2"Modul 02: Pacient nemôže byť zároveň novodiagnostikovaný v hlásenom roku a mať stanovenú diagnózu v inom roku."CHECK(IF(NOT ISNULL(R2S1) AND R1S1==1, R2S1==M00R1S1,TRUE))02     R1S1;R2S1  
501"Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné."CHECK(R6S1<>777)01     R1S1  
502"Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne."CHECK(R6S1<>888)01     R1S1ÁNO
600"Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):