Rozhranie: ZR_VCH Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou

Typ záznamu Z6_12

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo zariadenia031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód PZS041  
PRIEZVISKO_VYPL     varchar100   Hlásenie vyplnil061  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum hlásenia071  
POHL     varchar1   Pohlavie171  
RC_DIETA     varchar10   Rodné číslo dieťaťa151  
STAV_DIETA     varchar1   Stav dieťaťa181  
PRENAT_VYS_BIOCHEM     bool     Prenatálne vyšetrenie-biochemické261  
PRENAT_VYS_CYTOGEN     bool     Prenatálne vyšetrenie-cytogenetické241  
PRENAT_VYS_UZV     bool     Prenatálne vyšetrenie-ultrazvukové271  
PRENAT_VYS_DNA     bool     Prenatálne vyšetrenie-DNA251  
TYZ_TEH2     integer2   Týždeň tehotenstva (2)331  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo matky4101  
DG1     varchar5   Diagnóza 1411  
DG2     varchar5   Diagnóza 2421  
DG3     varchar5   Diagnóza 3431  
DG4     varchar5   Diagnóza 4441  
DG5     varchar5   Diagnóza 5451  
VCH_VYSKYT_PRIBUZNY     varchar1   VCH v príbuzenstve dieťaťa471  
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov Zariadenia051ÁNO
VCH_HLASENIE     varchar1   Vybraná špecifikácia hláseného prípadu111  
PRIEZVISKO_DIETA     varchar100   Priezvisko dieťaťa131  
MENO_DIETA     varchar200   Meno dieťaťa141  
DATNAR_DIETA     date     Dátum narodenia dieťaťa161ÁNO
INE_V     varchar150   Údaje známe iné291  
PRENAT_ZIST_VCH_2     varchar1   Záchytnosť vrodenej chyby Prenatálne311  
DGINA     varchar150   Upresnená dignóza rodinná anamnéza461  
PACPRIEZVISKO     varchar100   Matka Priezvisko481  
PACMENO     varchar200   Matka Meno 491  
PACADRESA     varchar100   Matka Bydlisko ulica4111  
MATKA_DG_PRED     varchar3   Matka MKCH pred tehotenstvom4131  
MATKA_DG_PRED_TEXT     varchar150   Upresnená dignóza pred tehotenstvom matka4141  
MATKA_DG_PRED_N_OA     bool     Matka pred tohotenstvom negatívna OA4151  
MATKA_DG_PO     varchar3   Matka počas 1 trimestra MKCH4161  
MATKA_DG_PO_TEXT     varchar150   Upresnená dignóza počas 1. trimestra matka4171  
MATKA_DG_PO_N_OA     bool     Negatívna OA4181  
SPRAVA     varchar3000   Správa511  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko matky4121  
A_REPRODUKCIA   ÁNOvarchar1   Asistovaná reprodukcia121  
KOMBI_VCH_TEXT     varchar150   Kombinovaná vrodená chyba – popis321  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
S_P_V_2   ÁNOvarchar1   Skríningové prenatálne vyšetrenie211  
PRENAT_VYS_DALSIE     varchar1   Ďalšie prenatálne vyšetrenia okrem skríningu221  
NESKRIN_VYS_VCH     varchar1   Záchyt VCH na základe neskríningových vyšetrení 231  
PRENAT_VYS_INE     bool     Prenatálne vyšetrenie-iné vyšetrenia281  
PRENAT_VYS_NEZNAME     bool     Prenatálne vyšetrenie-údaj neznámy2101  
PRIEZVISKO_VLDD     varchar100   Meno lekára VLDD kde má dieťaťa patriť4191  
VCH_P_2     varchar1   Postnatálne341  
VCH_P_2_TEXT     varchar150   Postnatálne - popis351  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
2"Modul 1: Identifikačné údaje dieťaťa musia byť vždy vyplnené, ak nejde o anonymný pôrod, dieťa z hniezda záchrany alebo mŕtvorodené dieťa. /M1R3 až R7/"CHECK(IF(R8S1>1 AND ISNULL(R1S1) , NOT ISNULL(R3S1 ) AND NOT ISNULL(R4S1 ) AND NOT ISNULL(R5S1 ) AND NOT ISNULL( R7S1), TRUE))1     R3S1;R4S1;R5S1;R7S1  
3"Modul 1: U mŕtvorodeného dieťaťa i pri úmrtí dieťaťa počas pôrodu je povinný iba dátum narodenia a pohlavie - ostatné identifikačné údaje sa nevyplňujú. /M1R6 a M1R7/ "CHECK(IF(R8S1==1, (NOT ISNULL(R6S1)) AND (NOT ISNULL(R7S1)) , TRUE ))1     R6S1;R7S1  
4"Modul 1 : Ak je pohlavie pacienta ženské , tak mesiac v rodnom čísle je MM+50. /Ak R7=2 potom v R4 MM+50/"CHECK(IF( R7S1==2 AND ISNULL(R1S1) , SUBSTR(R5S1,3,1) ==5 OR SUBSTR(R5S1,3,1) ==6 , TRUE ))1     R7S1  
7"Modul 1: Položka stav dieťaťa musí byť vždy vyplnený. /M1R8/"CHECK(IF(NOT ISNULL(R2S1) , NOT ISNULL(R8S1) , TRUE))1     R8S1  
8"Modul 1: U dieťaťa z hniezda záchrany nie je možné uviesť možnosť 1- mŕtvorodené. /R1S8/"CHECK(IF( R1S1==1 , R8S1<>1, TRUE ))1     R8S1  
13"Modul 3: Položka Záchytnosť vrodenej chyby/Prenatálne musí byť vždy vyplnená. /M3R1/"CHECK(NOT ISNULL(R1S1))3     R1S1  
14"Modul 3: Ak ide o prenatálny záchyt VCH, uvedenie gestačného týždňa (hoci aj anamnesticky, bez overenia údaja v dokumentácii) je povinné. /M3R3/ "CHECK(IF( R1S1==1 , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ))3     R3S1  
18"Modul 4: Kód VCH alebo jej slovné vyjadrenie, ak choroba nie je vo výbere MKCH, je povinné. /M4R1 až R6/"CHECK(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1) OR NOT ISNULL(R5S1) OR NOT ISNULL(R6S1))4     R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1  
20"Modul 4: Meno a priezvisko matky dieťaťa sú povinné . Neplatí to pre deti z hniezda záchrany alebo pri anonymnom pôrode. /M4R8, R9/"CHECK(IF( ISNULL(M1R1S1), NOT ISNULL(R8S1) AND NOT ISNULL(R9S1) , TRUE ))4     R8S1;R9S1  
25"Modul 4: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 1 až 5 vo 4. module."Check ( IF (NOT ISNULL(R2S1) , NOT ISNULL(R1S1) , TRUE))4     R1S1  
26"Modul 4: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 1 až 5 vo 4. module."Check ( IF (NOT ISNULL(R3S1) , NOT ISNULL(R2S1) , TRUE))4     R2S1  
27"Modul 4: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 1 až 5 vo 4. module."Check ( IF (NOT ISNULL(R4S1) , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE))4     R3S1  
28"Modul 4: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 1 až 5 vo 4. module."Check ( IF (NOT ISNULL(R5S1) , NOT ISNULL(R4S1) , TRUE))4     R4S1  
30"Medzimodulová kontrola 1 a 4: Položka Pohlavie môže byť rovné 0 - nezistené, len vtedy, ak je jedna z diagnóz Q56X - riadky 1 až 5 v 4. module."CHECK (IF (NOT ISNULL(M1R7S1) AND M1R7S1=='0' , SUBSTR(R1S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R2S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R3S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R4S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R5S1,1,3)=='Q56' , TRUE))4     R1S1;R2S1;R3S1;R3S1;R4S1;R5S1  
31"Modul 4: V riadkoch 1 až 5 sa diagnóza nesmie opakovať."CHECK( IF ( NOT ISNULL(R1S1) , R1S1 <> R2S1 AND R1S1 <> R3S1 AND R1S1 <> R4S1 AND R1S1 <> R5S1 , TRUE ) )4     R1S1  
32"Modul 4: V riadkoch 1 až 5 sa diagnóza nesmie opakovať."CHECK( IF ( NOT ISNULL(R2S1) , R2S1 <> R3S1 AND R2S1 <> R4S1 AND R2S1 <> R5S1 , TRUE ) )4     R2S1  
33"Modul 4: V riadkoch 1 až 5 sa diagnóza nesmie opakovať."CHECK( IF ( NOT ISNULL(R3S1) , R3S1 <> R4S1 AND R3S1 <> R5S1 , TRUE ) )4     R3S1  
34"Modul 4: V riadkoch 1 až 5 sa diagnóza nesmie opakovať."CHECK( IF ( NOT ISNULL(R4S1) , R4S1 <> R5S1 , TRUE ) )4     R4S1  
35"Modul 4: Pri zaškrtnutej negatívnej osobnej anamnéze nemôže byť vyplnené závažné ochorenie. /M4 R12 a R13/ "CHECK( IF ( R14S1=='1' , ISNULL(R12S1) AND ISNULL(R13S1) , TRUE ) )4     R12S1;R13S1  
36"Modul 4: Pri zaškrtnutej negatívnej osobnej anamnéze nemôže byť vyplnené závažné ochorenie. /M4 R15 a R16/ "CHECK( IF ( R17S1=='1' , ISNULL(R16S1) AND ISNULL(R15S1) , TRUE ) )4     R15S1;R16S1  
37"Modul 3: Ak vrodená chyba nebola zistená pred narodením dieťaťa, tak nemôže byť vyplnený gestačný vek. Nula sa nevypĺňa. /M3 R3/ "CHECK( IF ( R1S1=='2' , ISNULL(R3S1) , TRUE ) )3     R3S1  
39Varovanie : Vek matky je pod 13 alebo nad 45 rokov - je potrebné overiť správnosť údajov ! /Rodné číslo matky v M4 R9/check(getFunction("validations/ZR_VCH/exprKonVekMatky.js")(getValueCM("4", "PACRC", null), getValueCM("1", "DATNAR_DIETA", null)), msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])4     R9S1ÁNO
43"Modul 3: Nula sa nevypĺňa. /M3 R3/"CHECK( IF ( NOT ISNULL(R3S1) , R3S1<>0 , TRUE ) )3     R3S1  
45"Medzimodulová kontrola: Ak sa dieťa narodilo v roku totožnom s rokom spracovania, nemohlo zomrieť vo veku vyššom ako jeden rok. /M1 R8/ "CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) AND SUBSTR(R5S1,1,2)==SUBSTR(M0R1S1,3,2) , R8S1<5 , TRUE ))1     R8S1  
200"Modul 4: Obec trvalého bydliska musí byť vždy vyplnená. Ľuďom bez domova a v anonymnom prípade sa uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko sa uvedie kód 'SKZZZZZZZZZZ'. /M4R11S1 - PACOBEC_ST/"CHECK(NOT ISNULL(R11S1))4     R11S1  
202"Modul 1: Pokiaľ sa nejedné o dieťa z anonymného pôrodu alebo z hniezda záchrany, atk musia byť vyplnené jeho meno, priezvisko, rodné číslo a pohlavie. /M01R3 až R7/"CHECK(IF( ISNULL(R1S1) AND NOT ISNULL(R2S1), NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) AND NOT ISNULL(R5S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE ))1     R3S1;R4S1;R5S1;R7S1  
203"Modul 4:Uviesť 1 z možností o prítomnosti alebo neprítomnosti chorôb z OA matky pred tehotenstvom - /okrem detí z hniezda záchrany alebo anonymného pôrodu/ je povinné . /M4R12 až R14/"CHECK(IF( ISNULL(M1R1S1), (NOT ISNULL(R12S1)) OR (NOT ISNULL(R13S1)) OR (R14S1==1) , TRUE ))4     R12S1;R13S1;R14S1  
204"Modul 4:Uviesť 1 z možností o prítomnosti alebo neprítomnosti chorôb z OA matky počas prvého trimestra - /okrem detí z hniezda záchrany alebo anonymného pôrodu/ je povinné . /M4R15 až R17/"CHECK(IF( ISNULL(M1R1S1), NOT ISNULL(R15S1) OR NOT ISNULL(R16S1) OR (R17S1==1) , TRUE ))4     R15S1;R16S1;R17S1  
501Modul 1: Polavie dieťaťa z rodného čísla je úlpne iné ako vyplnené. /M1R5 a M1R7/check(getFunction("validations/ZR_VCH/exprKonPohlDieta.js")(getValueCM("1", "POHL", null), getValueCM("1", "RC_DIETA", null)), msgText(), [{moduleItem: "POHL"}])1     R7S1  
503"Modul 2: Ak je v niektorom z r.1-3 uvedené: pozit. alebo áno, v špecifickej časti vyšetrení musí byť niečo vyplnené /M2R4 až R10/"CHECK(IF(R1S1 == 1 OR R2S1 == 1 OR R3S1 ==1, Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R9S1) , TRUE))2i={4-8,10}   R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
510"Modul 2: Pri negatívnom skríningu a pri nevykonaní iných vyšetrení, musí časť špecifických vyšetrení zostať prázdna. /M2R4 až R10/"CHECK(IF(R1S1 == 2 AND R2S1 == 2 AND R3S1 == 2, Sum(i, RiS1)==0 AND ISNULL(R9S1) , TRUE))2i={4-8,10}   R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1ÁNO
600"Modul 4: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/"check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "4", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])4     R9S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: POHL
Obmedzovaná položka: DG1
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POHL0DG1D1800
POHL1DG1D1800
POHL2DG1D1800
POHL0DG1D1801
POHL1DG1D1801
POHL2DG1D1801
POHL0DG1D1802
POHL1DG1D1802
POHL2DG1D1802
POHL0DG1D1803
POHL1DG1D1803
POHL2DG1D1803
POHL0DG1D1804
POHL1DG1D1804
POHL2DG1D1804
POHL0DG1D1805
POHL1DG1D1805
POHL2DG1D1805
POHL0DG1D1808
POHL1DG1D1808
POHL2DG1D1808
POHL0DG1D220
POHL1DG1D220
POHL2DG1D220
POHL0DG1D221
POHL1DG1D221
POHL2DG1D221
POHL0DG1D222
POHL1DG1D222
POHL2DG1D222
POHL0DG1D223
POHL1DG1D223
POHL2DG1D223
POHL0DG1D224
POHL1DG1D224
POHL2DG1D224
POHL0DG1D225
POHL1DG1D225
POHL2DG1D225
POHL0DG1D226
POHL1DG1D226
POHL2DG1D226
POHL0DG1D227
POHL1DG1D227
POHL2DG1D227
POHL0DG1D229
POHL1DG1D229
POHL2DG1D229
POHL0DG1E030
POHL1DG1E030
POHL2DG1E030
POHL0DG1E031
POHL1DG1E031
POHL2DG1E031
POHL0DG1E700
POHL1DG1E700
POHL2DG1E700
POHL0DG1E701
POHL1DG1E701
POHL2DG1E701
POHL0DG1E702
POHL1DG1E702
POHL2DG1E702
POHL0DG1E703
POHL1DG1E703
POHL2DG1E703
POHL0DG1E708
POHL1DG1E708
POHL2DG1E708
POHL0DG1E709
POHL1DG1E709
POHL2DG1E709
POHL0DG1E710
POHL1DG1E710
POHL2DG1E710
POHL0DG1E711
POHL1DG1E711
POHL2DG1E711
POHL0DG1E712
POHL1DG1E712
POHL2DG1E712
POHL0DG1E713
POHL1DG1E713
POHL2DG1E713
POHL0DG1E720
POHL1DG1E720
POHL2DG1E720
POHL0DG1E721
POHL1DG1E721
POHL2DG1E721
POHL0DG1E722
POHL1DG1E722
POHL2DG1E722
POHL0DG1E723
POHL1DG1E723
POHL2DG1E723
POHL0DG1E724
POHL1DG1E724
POHL2DG1E724
POHL0DG1E725
POHL1DG1E725
POHL2DG1E725
POHL0DG1E728
POHL1DG1E728
POHL2DG1E728
POHL0DG1E729
POHL1DG1E729
POHL2DG1E729
POHL0DG1E730
POHL1DG1E730
POHL2DG1E730
POHL0DG1E731
POHL1DG1E731
POHL2DG1E731
POHL0DG1E738
POHL1DG1E738
POHL2DG1E738
POHL0DG1E739
POHL1DG1E739
POHL2DG1E739
POHL0DG1E740
POHL1DG1E740
POHL2DG1E740
POHL0DG1E741
POHL1DG1E741
POHL2DG1E741
POHL0DG1E742
POHL1DG1E742
POHL2DG1E742
POHL0DG1E743
POHL1DG1E743
POHL2DG1E743
POHL0DG1E744
POHL1DG1E744
POHL2DG1E744
POHL0DG1E748
POHL1DG1E748
POHL2DG1E748
POHL0DG1E749
POHL1DG1E749
POHL2DG1E749
POHL0DG1E750
POHL1DG1E750
POHL2DG1E750
POHL0DG1E751
POHL1DG1E751
POHL2DG1E751
POHL0DG1E752
POHL1DG1E752
POHL2DG1E752
POHL0DG1E753
POHL1DG1E753
POHL2DG1E753
POHL0DG1E754
POHL1DG1E754
POHL2DG1E754
POHL0DG1E755
POHL1DG1E755
POHL2DG1E755
POHL0DG1E756
POHL1DG1E756
POHL2DG1E756
POHL0DG1E760
POHL1DG1E760
POHL2DG1E760
POHL0DG1E761
POHL1DG1E761
POHL2DG1E761
POHL0DG1E762
POHL1DG1E762
POHL2DG1E762
POHL0DG1E763
POHL1DG1E763
POHL2DG1E763
POHL0DG1E768
POHL1DG1E768
POHL2DG1E768
POHL0DG1E769
POHL1DG1E769
POHL2DG1E769
POHL0DG1E770
POHL1DG1E770
POHL2DG1E770
POHL0DG1E771
POHL1DG1E771
POHL2DG1E771
POHL0DG1E778
POHL1DG1E778
POHL2DG1E778
POHL0DG1E779
POHL1DG1E779
POHL2DG1E779
POHL0DG1E780
POHL1DG1E780
POHL2DG1E780
POHL0DG1E781
POHL1DG1E781
POHL2DG1E781
POHL0DG1E782
POHL1DG1E782
POHL2DG1E782
POHL0DG1E783
POHL1DG1E783
POHL2DG1E783
POHL0DG1E784
POHL1DG1E784
POHL2DG1E784
POHL0DG1E785
POHL1DG1E785
POHL2DG1E785
POHL0DG1E786
POHL1DG1E786
POHL2DG1E786
POHL0DG1E788
POHL1DG1E788
POHL2DG1E788
POHL0DG1E789
POHL1DG1E789
POHL2DG1E789
POHL0DG1E790
POHL1DG1E790
POHL2DG1E790
POHL0DG1E791
POHL1DG1E791
POHL2DG1E791
POHL0DG1E798
POHL1DG1E798
POHL2DG1E798
POHL0DG1E799
POHL1DG1E799
POHL2DG1E799
POHL0DG1E800
POHL1DG1E800
POHL2DG1E800
POHL0DG1E801
POHL1DG1E801
POHL2DG1E801
POHL0DG1E802
POHL1DG1E802
POHL2DG1E802
POHL0DG1E803
POHL1DG1E803
POHL2DG1E803
POHL0DG1E804
POHL1DG1E804
POHL2DG1E804
POHL0DG1E805
POHL1DG1E805
POHL2DG1E805
POHL0DG1E806
POHL1DG1E806
POHL2DG1E806
POHL0DG1E807
POHL1DG1E807
POHL2DG1E807
POHL0DG1E830
POHL1DG1E830
POHL2DG1E830
POHL0DG1E831
POHL1DG1E831
POHL2DG1E831
POHL0DG1E832
POHL1DG1E832
POHL2DG1E832
POHL0DG1E8330
POHL1DG1E8330
POHL2DG1E8330
POHL0DG1E8331
POHL1DG1E8331
POHL2DG1E8331
POHL0DG1E8338
POHL1DG1E8338
POHL2DG1E8338
POHL0DG1E8339
POHL1DG1E8339
POHL2DG1E8339
POHL0DG1E834
POHL1DG1E834
POHL2DG1E834
POHL0DG1E8350
POHL1DG1E8350
POHL2DG1E8350
POHL0DG1E8358
POHL1DG1E8358
POHL2DG1E8358
POHL0DG1E8359
POHL1DG1E8359
POHL2DG1E8359
POHL0DG1E838
POHL1DG1E838
POHL2DG1E838
POHL0DG1E839
POHL1DG1E839
POHL2DG1E839
POHL0DG1E842
POHL1DG1E842
POHL2DG1E842
POHL0DG1E843
POHL1DG1E843
POHL2DG1E843
POHL0DG1E8480
POHL1DG1E8480
POHL2DG1E8480
POHL0DG1E8487
POHL1DG1E8487
POHL2DG1E8487
POHL0DG1E8488
POHL1DG1E8488
POHL2DG1E8488
POHL0DG1E850
POHL1DG1E850
POHL2DG1E850
POHL0DG1E851
POHL1DG1E851
POHL2DG1E851
POHL0DG1E852
POHL1DG1E852
POHL2DG1E852
POHL0DG1Q000
POHL1DG1Q000
POHL2DG1Q000
POHL0DG1Q001
POHL1DG1Q001
POHL2DG1Q001
POHL0DG1Q002
POHL1DG1Q002
POHL2DG1Q002
POHL0DG1Q010
POHL1DG1Q010
POHL2DG1Q010
POHL0DG1Q011
POHL1DG1Q011
POHL2DG1Q011
POHL0DG1Q012
POHL1DG1Q012
POHL2DG1Q012
POHL0DG1Q018
POHL1DG1Q018
POHL2DG1Q018
POHL0DG1Q019
POHL1DG1Q019
POHL2DG1Q019
POHL0DG1Q02
POHL1DG1Q02
POHL2DG1Q02
POHL0DG1Q030
POHL1DG1Q030
POHL2DG1Q030
POHL0DG1Q031
POHL1DG1Q031
POHL2DG1Q031
POHL0DG1Q038
POHL1DG1Q038
POHL2DG1Q038
POHL0DG1Q039
POHL1DG1Q039
POHL2DG1Q039
POHL0DG1Q040
POHL1DG1Q040
POHL2DG1Q040
POHL0DG1Q041
POHL1DG1Q041
POHL2DG1Q041
POHL0DG1Q042
POHL1DG1Q042
POHL2DG1Q042
POHL0DG1Q043
POHL1DG1Q043
POHL2DG1Q043
POHL0DG1Q044
POHL1DG1Q044
POHL2DG1Q044
POHL0DG1Q045
POHL1DG1Q045
POHL2DG1Q045
POHL0DG1Q046
POHL1DG1Q046
POHL2DG1Q046
POHL0DG1Q048
POHL1DG1Q048
POHL2DG1Q048
POHL0DG1Q049
POHL1DG1Q049
POHL2DG1Q049
POHL0DG1Q050
POHL1DG1Q050
POHL2DG1Q050
POHL0DG1Q051
POHL1DG1Q051
POHL2DG1Q051
POHL0DG1Q052
POHL1DG1Q052
POHL2DG1Q052
POHL0DG1Q053
POHL1DG1Q053
POHL2DG1Q053
POHL0DG1Q054
POHL1DG1Q054
POHL2DG1Q054
POHL0DG1Q055
POHL1DG1Q055
POHL2DG1Q055
POHL0DG1Q056
POHL1DG1Q056
POHL2DG1Q056
POHL0DG1Q057
POHL1DG1Q057
POHL2DG1Q057
POHL0DG1Q058
POHL1DG1Q058
POHL2DG1Q058
POHL0DG1Q059
POHL1DG1Q059
POHL2DG1Q059
POHL0DG1Q060
POHL1DG1Q060
POHL2DG1Q060
POHL0DG1Q061
POHL1DG1Q061
POHL2DG1Q061
POHL0DG1Q062
POHL1DG1Q062
POHL2DG1Q062
POHL0DG1Q063
POHL1DG1Q063
POHL2DG1Q063
POHL0DG1Q064
POHL1DG1Q064
POHL2DG1Q064
POHL0DG1Q068
POHL1DG1Q068
POHL2DG1Q068
POHL0DG1Q069
POHL1DG1Q069
POHL2DG1Q069
POHL0DG1Q070
POHL1DG1Q070
POHL2DG1Q070
POHL0DG1Q078
POHL1DG1Q078
POHL2DG1Q078
POHL0DG1Q079
POHL1DG1Q079
POHL2DG1Q079
POHL0DG1Q100
POHL1DG1Q100
POHL2DG1Q100
POHL0DG1Q101
POHL1DG1Q101
POHL2DG1Q101
POHL0DG1Q102
POHL1DG1Q102
POHL2DG1Q102
POHL0DG1Q103
POHL1DG1Q103
POHL2DG1Q103
POHL0DG1Q104
POHL1DG1Q104
POHL2DG1Q104
POHL0DG1Q105
POHL1DG1Q105
POHL2DG1Q105
POHL0DG1Q106
POHL1DG1Q106
POHL2DG1Q106
POHL0DG1Q107
POHL1DG1Q107
POHL2DG1Q107
POHL0DG1Q110
POHL1DG1Q110
POHL2DG1Q110
POHL0DG1Q111
POHL1DG1Q111
POHL2DG1Q111
POHL0DG1Q112
POHL1DG1Q112
POHL2DG1Q112
POHL0DG1Q113
POHL1DG1Q113
POHL2DG1Q113
POHL0DG1Q120
POHL1DG1Q120
POHL2DG1Q120
POHL0DG1Q121
POHL1DG1Q121
POHL2DG1Q121
POHL0DG1Q122
POHL1DG1Q122
POHL2DG1Q122
POHL0DG1Q123
POHL1DG1Q123
POHL2DG1Q123
POHL0DG1Q124
POHL1DG1Q124
POHL2DG1Q124
POHL0DG1Q128
POHL1DG1Q128
POHL2DG1Q128
POHL0DG1Q129
POHL1DG1Q129
POHL2DG1Q129
POHL0DG1Q130
POHL1DG1Q130
POHL2DG1Q130
POHL0DG1Q131
POHL1DG1Q131
POHL2DG1Q131
POHL0DG1Q132
POHL1DG1Q132
POHL2DG1Q132
POHL0DG1Q133
POHL1DG1Q133
POHL2DG1Q133
POHL0DG1Q134
POHL1DG1Q134
POHL2DG1Q134
POHL0DG1Q135
POHL1DG1Q135
POHL2DG1Q135
POHL0DG1Q138
POHL1DG1Q138
POHL2DG1Q138
POHL0DG1Q139
POHL1DG1Q139
POHL2DG1Q139
POHL0DG1Q140
POHL1DG1Q140
POHL2DG1Q140
POHL0DG1Q141
POHL1DG1Q141
POHL2DG1Q141
POHL0DG1Q142
POHL1DG1Q142
POHL2DG1Q142
POHL0DG1Q143
POHL1DG1Q143
POHL2DG1Q143
POHL0DG1Q148
POHL1DG1Q148
POHL2DG1Q148
POHL0DG1Q149
POHL1DG1Q149
POHL2DG1Q149
POHL0DG1Q150
POHL1DG1Q150
POHL2DG1Q150
POHL0DG1Q158
POHL1DG1Q158
POHL2DG1Q158
POHL0DG1Q159
POHL1DG1Q159
POHL2DG1Q159
POHL0DG1Q160
POHL1DG1Q160
POHL2DG1Q160
POHL0DG1Q161
POHL1DG1Q161
POHL2DG1Q161
POHL0DG1Q162
POHL1DG1Q162
POHL2DG1Q162
POHL0DG1Q163
POHL1DG1Q163
POHL2DG1Q163
POHL0DG1Q164
POHL1DG1Q164
POHL2DG1Q164
POHL0DG1Q165
POHL1DG1Q165
POHL2DG1Q165
POHL0DG1Q169
POHL1DG1Q169
POHL2DG1Q169
POHL0DG1Q170
POHL1DG1Q170
POHL2DG1Q170
POHL0DG1Q171
POHL1DG1Q171
POHL2DG1Q171
POHL0DG1Q172
POHL1DG1Q172
POHL2DG1Q172
POHL0DG1Q173
POHL1DG1Q173
POHL2DG1Q173
POHL0DG1Q174
POHL1DG1Q174
POHL2DG1Q174
POHL0DG1Q175
POHL1DG1Q175
POHL2DG1Q175
POHL0DG1Q178
POHL1DG1Q178
POHL2DG1Q178
POHL0DG1Q179
POHL1DG1Q179
POHL2DG1Q179
POHL0DG1Q180
POHL1DG1Q180
POHL2DG1Q180
POHL0DG1Q181
POHL1DG1Q181
POHL2DG1Q181
POHL0DG1Q182
POHL1DG1Q182
POHL2DG1Q182
POHL0DG1Q183
POHL1DG1Q183
POHL2DG1Q183
POHL0DG1Q184
POHL1DG1Q184
POHL2DG1Q184
POHL0DG1Q185
POHL1DG1Q185
POHL2DG1Q185
POHL0DG1Q186
POHL1DG1Q186
POHL2DG1Q186
POHL0DG1Q187
POHL1DG1Q187
POHL2DG1Q187
POHL0DG1Q188
POHL1DG1Q188
POHL2DG1Q188
POHL0DG1Q189
POHL1DG1Q189
POHL2DG1Q189
POHL0DG1Q200
POHL1DG1Q200
POHL2DG1Q200
POHL0DG1Q201
POHL1DG1Q201
POHL2DG1Q201
POHL0DG1Q202
POHL1DG1Q202
POHL2DG1Q202
POHL0DG1Q203
POHL1DG1Q203
POHL2DG1Q203
POHL0DG1Q204
POHL1DG1Q204
POHL2DG1Q204
POHL0DG1Q205
POHL1DG1Q205
POHL2DG1Q205
POHL0DG1Q206
POHL1DG1Q206
POHL2DG1Q206
POHL0DG1Q208
POHL1DG1Q208
POHL2DG1Q208
POHL0DG1Q209
POHL1DG1Q209
POHL2DG1Q209
POHL0DG1Q210
POHL1DG1Q210
POHL2DG1Q210
POHL0DG1Q211
POHL1DG1Q211
POHL2DG1Q211
POHL0DG1Q212
POHL1DG1Q212
POHL2DG1Q212
POHL0DG1Q213
POHL1DG1Q213
POHL2DG1Q213
POHL0DG1Q214
POHL1DG1Q214
POHL2DG1Q214
POHL0DG1Q2180
POHL1DG1Q2180
POHL2DG1Q2180
POHL0DG1Q2188
POHL1DG1Q2188
POHL2DG1Q2188
POHL0DG1Q219
POHL1DG1Q219
POHL2DG1Q219
POHL0DG1Q220
POHL1DG1Q220
POHL2DG1Q220
POHL0DG1Q221
POHL1DG1Q221
POHL2DG1Q221
POHL0DG1Q222
POHL1DG1Q222
POHL2DG1Q222
POHL0DG1Q223
POHL1DG1Q223
POHL2DG1Q223
POHL0DG1Q224
POHL1DG1Q224
POHL2DG1Q224
POHL0DG1Q225
POHL1DG1Q225
POHL2DG1Q225
POHL0DG1Q226
POHL1DG1Q226
POHL2DG1Q226
POHL0DG1Q228
POHL1DG1Q228
POHL2DG1Q228
POHL0DG1Q229
POHL1DG1Q229
POHL2DG1Q229
POHL0DG1Q230
POHL1DG1Q230
POHL2DG1Q230
POHL0DG1Q231
POHL1DG1Q231
POHL2DG1Q231
POHL0DG1Q232
POHL1DG1Q232
POHL2DG1Q232
POHL0DG1Q233
POHL1DG1Q233
POHL2DG1Q233
POHL0DG1Q234
POHL1DG1Q234
POHL2DG1Q234
POHL0DG1Q238
POHL1DG1Q238
POHL2DG1Q238
POHL0DG1Q239
POHL1DG1Q239
POHL2DG1Q239
POHL0DG1Q240
POHL1DG1Q240
POHL2DG1Q240
POHL0DG1Q241
POHL1DG1Q241
POHL2DG1Q241
POHL0DG1Q242
POHL1DG1Q242
POHL2DG1Q242
POHL0DG1Q243
POHL1DG1Q243
POHL2DG1Q243
POHL0DG1Q244
POHL1DG1Q244
POHL2DG1Q244
POHL0DG1Q245
POHL1DG1Q245
POHL2DG1Q245
POHL0DG1Q246
POHL1DG1Q246
POHL2DG1Q246
POHL0DG1Q248
POHL1DG1Q248
POHL2DG1Q248
POHL0DG1Q249
POHL1DG1Q249
POHL2DG1Q249
POHL0DG1Q250
POHL1DG1Q250
POHL2DG1Q250
POHL0DG1Q251
POHL1DG1Q251
POHL2DG1Q251
POHL0DG1Q252
POHL1DG1Q252
POHL2DG1Q252
POHL0DG1Q253
POHL1DG1Q253
POHL2DG1Q253
POHL0DG1Q254
POHL1DG1Q254
POHL2DG1Q254
POHL0DG1Q255
POHL1DG1Q255
POHL2DG1Q255
POHL0DG1Q256
POHL1DG1Q256
POHL2DG1Q256
POHL0DG1Q257
POHL1DG1Q257
POHL2DG1Q257
POHL0DG1Q258
POHL1DG1Q258
POHL2DG1Q258
POHL0DG1Q259
POHL1DG1Q259
POHL2DG1Q259
POHL0DG1Q260
POHL1DG1Q260
POHL2DG1Q260
POHL0DG1Q261
POHL1DG1Q261
POHL2DG1Q261
POHL0DG1Q262
POHL1DG1Q262
POHL2DG1Q262
POHL0DG1Q263
POHL1DG1Q263
POHL2DG1Q263
POHL0DG1Q264
POHL1DG1Q264
POHL2DG1Q264
POHL0DG1Q265
POHL1DG1Q265
POHL2DG1Q265
POHL0DG1Q266
POHL1DG1Q266
POHL2DG1Q266
POHL0DG1Q268
POHL1DG1Q268
POHL2DG1Q268
POHL0DG1Q269
POHL1DG1Q269
POHL2DG1Q269
POHL0DG1Q270
POHL1DG1Q270
POHL2DG1Q270
POHL0DG1Q271
POHL1DG1Q271
POHL2DG1Q271
POHL0DG1Q272
POHL1DG1Q272
POHL2DG1Q272
POHL0DG1Q273
POHL1DG1Q273
POHL2DG1Q273
POHL0DG1Q274
POHL1DG1Q274
POHL2DG1Q274
POHL0DG1Q278
POHL1DG1Q278
POHL2DG1Q278
POHL0DG1Q279
POHL1DG1Q279
POHL2DG1Q279
POHL0DG1Q2800
POHL1DG1Q2800
POHL2DG1Q2800
POHL0DG1Q2801
POHL1DG1Q2801
POHL2DG1Q2801
POHL0DG1Q2808
POHL1DG1Q2808
POHL2DG1Q2808
POHL0DG1Q2809
POHL1DG1Q2809
POHL2DG1Q2809
POHL0DG1Q2810
POHL1DG1Q2810
POHL2DG1Q2810
POHL0DG1Q2811
POHL1DG1Q2811
POHL2DG1Q2811
POHL0DG1Q2818
POHL1DG1Q2818
POHL2DG1Q2818
POHL0DG1Q2819
POHL1DG1Q2819
POHL2DG1Q2819
POHL0DG1Q2820
POHL1DG1Q2820
POHL2DG1Q2820
POHL0DG1Q2821
POHL1DG1Q2821
POHL2DG1Q2821
POHL0DG1Q2828
POHL1DG1Q2828
POHL2DG1Q2828
POHL0DG1Q2829
POHL1DG1Q2829
POHL2DG1Q2829
POHL0DG1Q2830
POHL1DG1Q2830
POHL2DG1Q2830
POHL0DG1Q2831
POHL1DG1Q2831
POHL2DG1Q2831
POHL0DG1Q2838
POHL1DG1Q2838
POHL2DG1Q2838
POHL0DG1Q2839
POHL1DG1Q2839
POHL2DG1Q2839
POHL0DG1Q2880
POHL1DG1Q2880
POHL2DG1Q2880
POHL0DG1Q2881
POHL1DG1Q2881
POHL2DG1Q2881
POHL0DG1Q2888
POHL1DG1Q2888
POHL2DG1Q2888
POHL0DG1Q289
POHL1DG1Q289
POHL2DG1Q289
POHL0DG1Q300
POHL1DG1Q300
POHL2DG1Q300
POHL0DG1Q301
POHL1DG1Q301
POHL2DG1Q301
POHL0DG1Q302
POHL1DG1Q302
POHL2DG1Q302
POHL0DG1Q303
POHL1DG1Q303
POHL2DG1Q303
POHL0DG1Q308
POHL1DG1Q308
POHL2DG1Q308
POHL0DG1Q309
POHL1DG1Q309
POHL2DG1Q309
POHL0DG1Q310
POHL1DG1Q310
POHL2DG1Q310
POHL0DG1Q311
POHL1DG1Q311
POHL2DG1Q311
POHL0DG1Q312
POHL1DG1Q312
POHL2DG1Q312
POHL0DG1Q313
POHL1DG1Q313
POHL2DG1Q313
POHL0DG1Q315
POHL1DG1Q315
POHL2DG1Q315
POHL0DG1Q318
POHL1DG1Q318
POHL2DG1Q318
POHL0DG1Q319
POHL1DG1Q319
POHL2DG1Q319
POHL0DG1Q320
POHL1DG1Q320
POHL2DG1Q320
POHL0DG1Q321
POHL1DG1Q321
POHL2DG1Q321
POHL0DG1Q322
POHL1DG1Q322
POHL2DG1Q322
POHL0DG1Q323
POHL1DG1Q323
POHL2DG1Q323
POHL0DG1Q324
POHL1DG1Q324
POHL2DG1Q324
POHL0DG1Q330
POHL1DG1Q330
POHL2DG1Q330
POHL0DG1Q331
POHL1DG1Q331
POHL2DG1Q331
POHL0DG1Q332
POHL1DG1Q332
POHL2DG1Q332
POHL0DG1Q333
POHL1DG1Q333
POHL2DG1Q333
POHL0DG1Q334
POHL1DG1Q334
POHL2DG1Q334
POHL0DG1Q335
POHL1DG1Q335
POHL2DG1Q335
POHL0DG1Q336
POHL1DG1Q336
POHL2DG1Q336
POHL0DG1Q337
POHL1DG1Q337
POHL2DG1Q337
POHL0DG1Q338
POHL1DG1Q338
POHL2DG1Q338
POHL0DG1Q339
POHL1DG1Q339
POHL2DG1Q339
POHL0DG1Q340
POHL1DG1Q340
POHL2DG1Q340
POHL0DG1Q341
POHL1DG1Q341
POHL2DG1Q341
POHL0DG1Q348
POHL1DG1Q348
POHL2DG1Q348
POHL0DG1Q349
POHL1DG1Q349
POHL2DG1Q349
POHL0DG1Q351
POHL1DG1Q351
POHL2DG1Q351
POHL0DG1Q353
POHL1DG1Q353
POHL2DG1Q353
POHL0DG1Q355
POHL1DG1Q355
POHL2DG1Q355
POHL0DG1Q357
POHL1DG1Q357
POHL2DG1Q357
POHL0DG1Q359
POHL1DG1Q359
POHL2DG1Q359
POHL0DG1Q360
POHL1DG1Q360
POHL2DG1Q360
POHL0DG1Q361
POHL1DG1Q361
POHL2DG1Q361
POHL0DG1Q369
POHL1DG1Q369
POHL2DG1Q369
POHL0DG1Q370
POHL1DG1Q370
POHL2DG1Q370
POHL0DG1Q371
POHL1DG1Q371
POHL2DG1Q371
POHL0DG1Q372
POHL1DG1Q372
POHL2DG1Q372
POHL0DG1Q373
POHL1DG1Q373
POHL2DG1Q373
POHL0DG1Q374
POHL1DG1Q374
POHL2DG1Q374
POHL0DG1Q375
POHL1DG1Q375
POHL2DG1Q375
POHL0DG1Q378
POHL1DG1Q378
POHL2DG1Q378
POHL0DG1Q379
POHL1DG1Q379
POHL2DG1Q379
POHL0DG1Q380
POHL1DG1Q380
POHL2DG1Q380
POHL0DG1Q381
POHL1DG1Q381
POHL2DG1Q381
POHL0DG1Q382
POHL1DG1Q382
POHL2DG1Q382
POHL0DG1Q383
POHL1DG1Q383
POHL2DG1Q383
POHL0DG1Q384
POHL1DG1Q384
POHL2DG1Q384
POHL0DG1Q385
POHL1DG1Q385
POHL2DG1Q385
POHL0DG1Q386
POHL1DG1Q386
POHL2DG1Q386
POHL0DG1Q387
POHL1DG1Q387
POHL2DG1Q387
POHL0DG1Q388
POHL1DG1Q388
POHL2DG1Q388
POHL0DG1Q390
POHL1DG1Q390
POHL2DG1Q390
POHL0DG1Q391
POHL1DG1Q391
POHL2DG1Q391
POHL0DG1Q392
POHL1DG1Q392
POHL2DG1Q392
POHL0DG1Q393
POHL1DG1Q393
POHL2DG1Q393
POHL0DG1Q394
POHL1DG1Q394
POHL2DG1Q394
POHL0DG1Q395
POHL1DG1Q395
POHL2DG1Q395
POHL0DG1Q396
POHL1DG1Q396
POHL2DG1Q396
POHL0DG1Q398
POHL1DG1Q398
POHL2DG1Q398
POHL0DG1Q399
POHL1DG1Q399
POHL2DG1Q399
POHL0DG1Q400
POHL1DG1Q400
POHL2DG1Q400
POHL0DG1Q401
POHL1DG1Q401
POHL2DG1Q401
POHL0DG1Q402
POHL1DG1Q402
POHL2DG1Q402
POHL0DG1Q403
POHL1DG1Q403
POHL2DG1Q403
POHL0DG1Q408
POHL1DG1Q408
POHL2DG1Q408
POHL0DG1Q409
POHL1DG1Q409
POHL2DG1Q409
POHL0DG1Q410
POHL1DG1Q410
POHL2DG1Q410
POHL0DG1Q411
POHL1DG1Q411
POHL2DG1Q411
POHL0DG1Q412
POHL1DG1Q412
POHL2DG1Q412
POHL0DG1Q418
POHL1DG1Q418
POHL2DG1Q418
POHL0DG1Q419
POHL1DG1Q419
POHL2DG1Q419
POHL0DG1Q420
POHL1DG1Q420
POHL2DG1Q420
POHL0DG1Q421
POHL1DG1Q421
POHL2DG1Q421
POHL0DG1Q422
POHL1DG1Q422
POHL2DG1Q422
POHL0DG1Q423
POHL1DG1Q423
POHL2DG1Q423
POHL0DG1Q428
POHL1DG1Q428
POHL2DG1Q428
POHL0DG1Q429
POHL1DG1Q429
POHL2DG1Q429
POHL0DG1Q430
POHL1DG1Q430
POHL2DG1Q430
POHL0DG1Q431
POHL1DG1Q431
POHL2DG1Q431
POHL0DG1Q432
POHL1DG1Q432
POHL2DG1Q432
POHL0DG1Q433
POHL1DG1Q433
POHL2DG1Q433
POHL0DG1Q4340
POHL1DG1Q4340
POHL2DG1Q4340
POHL0DG1Q4341
POHL1DG1Q4341
POHL2DG1Q4341
POHL0DG1Q4342
POHL1DG1Q4342
POHL2DG1Q4342
POHL0DG1Q4349
POHL1DG1Q4349
POHL2DG1Q4349
POHL0DG1Q435
POHL1DG1Q435
POHL2DG1Q435
POHL0DG1Q436
POHL1DG1Q436
POHL2DG1Q436
POHL0DG1Q437
POHL1DG1Q437
POHL2DG1Q437
POHL0DG1Q438
POHL1DG1Q438
POHL2DG1Q438
POHL0DG1Q439
POHL1DG1Q439
POHL2DG1Q439
POHL0DG1Q440
POHL1DG1Q440
POHL2DG1Q440
POHL0DG1Q441
POHL1DG1Q441
POHL2DG1Q441
POHL0DG1Q442
POHL1DG1Q442
POHL2DG1Q442
POHL0DG1Q443
POHL1DG1Q443
POHL2DG1Q443
POHL0DG1Q444
POHL1DG1Q444
POHL2DG1Q444
POHL0DG1Q445
POHL1DG1Q445
POHL2DG1Q445
POHL0DG1Q446
POHL1DG1Q446
POHL2DG1Q446
POHL0DG1Q447
POHL1DG1Q447
POHL2DG1Q447
POHL0DG1Q450
POHL1DG1Q450
POHL2DG1Q450
POHL0DG1Q451
POHL1DG1Q451
POHL2DG1Q451
POHL0DG1Q452
POHL1DG1Q452
POHL2DG1Q452
POHL0DG1Q453
POHL1DG1Q453
POHL2DG1Q453
POHL0DG1Q458
POHL1DG1Q458
POHL2DG1Q458
POHL0DG1Q459
POHL1DG1Q459
POHL2DG1Q459
POHL0DG1Q500
POHL2DG1Q500
POHL0DG1Q501
POHL2DG1Q501
POHL0DG1Q502
POHL2DG1Q502
POHL0DG1Q503
POHL2DG1Q503
POHL0DG1Q504
POHL2DG1Q504
POHL0DG1Q505
POHL2DG1Q505
POHL0DG1Q506
POHL2DG1Q506
POHL0DG1Q510
POHL2DG1Q510
POHL0DG1Q511
POHL2DG1Q511
POHL0DG1Q512
POHL2DG1Q512
POHL0DG1Q513
POHL2DG1Q513
POHL0DG1Q514
POHL2DG1Q514
POHL0DG1Q515
POHL2DG1Q515
POHL0DG1Q516
POHL2DG1Q516
POHL0DG1Q517
POHL2DG1Q517
POHL0DG1Q518
POHL2DG1Q518
POHL0DG1Q519
POHL2DG1Q519
POHL0DG1Q520
POHL2DG1Q520
POHL0DG1Q521
POHL2DG1Q521
POHL0DG1Q522
POHL2DG1Q522
POHL0DG1Q523
POHL2DG1Q523
POHL0DG1Q524
POHL2DG1Q524
POHL0DG1Q525
POHL2DG1Q525
POHL0DG1Q526
POHL2DG1Q526
POHL0DG1Q527
POHL2DG1Q527
POHL0DG1Q528
POHL2DG1Q528
POHL0DG1Q529
POHL2DG1Q529
POHL0DG1Q530
POHL1DG1Q530
POHL0DG1Q531
POHL1DG1Q531
POHL0DG1Q532
POHL1DG1Q532
POHL0DG1Q539
POHL1DG1Q539
POHL0DG1Q540
POHL1DG1Q540
POHL0DG1Q541
POHL1DG1Q541
POHL0DG1Q542
POHL1DG1Q542
POHL0DG1Q543
POHL1DG1Q543
POHL0DG1Q544
POHL1DG1Q544
POHL0DG1Q548
POHL1DG1Q548
POHL0DG1Q549
POHL1DG1Q549
POHL0DG1Q550
POHL1DG1Q550
POHL0DG1Q551
POHL1DG1Q551
POHL0DG1Q552
POHL1DG1Q552
POHL0DG1Q553
POHL1DG1Q553
POHL0DG1Q554
POHL1DG1Q554
POHL0DG1Q555
POHL1DG1Q555
POHL0DG1Q556
POHL1DG1Q556
POHL0DG1Q558
POHL1DG1Q558
POHL0DG1Q559
POHL1DG1Q559
POHL0DG1Q560
POHL1DG1Q560
POHL2DG1Q560
POHL0DG1Q561
POHL1DG1Q561
POHL2DG1Q561
POHL0DG1Q562
POHL1DG1Q562
POHL2DG1Q562
POHL0DG1Q563
POHL1DG1Q563
POHL2DG1Q563
POHL0DG1Q564
POHL1DG1Q564
POHL2DG1Q564
POHL0DG1Q600
POHL1DG1Q600
POHL2DG1Q600
POHL0DG1Q601
POHL1DG1Q601
POHL2DG1Q601
POHL0DG1Q602
POHL1DG1Q602
POHL2DG1Q602
POHL0DG1Q603
POHL1DG1Q603
POHL2DG1Q603
POHL0DG1Q604
POHL1DG1Q604
POHL2DG1Q604
POHL0DG1Q605
POHL1DG1Q605
POHL2DG1Q605
POHL0DG1Q606
POHL1DG1Q606
POHL2DG1Q606
POHL0DG1Q610
POHL1DG1Q610
POHL2DG1Q610
POHL0DG1Q611
POHL1DG1Q611
POHL2DG1Q611
POHL0DG1Q612
POHL1DG1Q612
POHL2DG1Q612
POHL0DG1Q613
POHL1DG1Q613
POHL2DG1Q613
POHL0DG1Q614
POHL1DG1Q614
POHL2DG1Q614
POHL0DG1Q615
POHL1DG1Q615
POHL2DG1Q615
POHL0DG1Q618
POHL1DG1Q618
POHL2DG1Q618
POHL0DG1Q619
POHL1DG1Q619
POHL2DG1Q619
POHL0DG1Q620
POHL1DG1Q620
POHL2DG1Q620
POHL0DG1Q621
POHL1DG1Q621
POHL2DG1Q621
POHL0DG1Q622
POHL1DG1Q622
POHL2DG1Q622
POHL0DG1Q623
POHL1DG1Q623
POHL2DG1Q623
POHL0DG1Q624
POHL1DG1Q624
POHL2DG1Q624
POHL0DG1Q625
POHL1DG1Q625
POHL2DG1Q625
POHL0DG1Q626
POHL1DG1Q626
POHL2DG1Q626
POHL0DG1Q627
POHL1DG1Q627
POHL2DG1Q627
POHL0DG1Q628
POHL1DG1Q628
POHL2DG1Q628
POHL0DG1Q630
POHL1DG1Q630
POHL2DG1Q630
POHL0DG1Q631
POHL1DG1Q631
POHL2DG1Q631
POHL0DG1Q632
POHL1DG1Q632
POHL2DG1Q632
POHL0DG1Q633
POHL1DG1Q633
POHL2DG1Q633
POHL0DG1Q638
POHL1DG1Q638
POHL2DG1Q638
POHL0DG1Q639
POHL1DG1Q639
POHL2DG1Q639
POHL0DG1Q640
POHL1DG1Q640
POHL2DG1Q640
POHL0DG1Q641
POHL1DG1Q641
POHL2DG1Q641
POHL0DG1Q642
POHL1DG1Q642
POHL2DG1Q642
POHL0DG1Q643
POHL1DG1Q643
POHL2DG1Q643
POHL0DG1Q644
POHL1DG1Q644
POHL2DG1Q644
POHL0DG1Q645
POHL1DG1Q645
POHL2DG1Q645
POHL0DG1Q646
POHL1DG1Q646
POHL2DG1Q646
POHL0DG1Q647
POHL1DG1Q647
POHL2DG1Q647
POHL0DG1Q648
POHL1DG1Q648
POHL2DG1Q648
POHL0DG1Q649
POHL1DG1Q649
POHL2DG1Q649
POHL0DG1Q650
POHL1DG1Q650
POHL2DG1Q650
POHL0DG1Q651
POHL1DG1Q651
POHL2DG1Q651
POHL0DG1Q652
POHL1DG1Q652
POHL2DG1Q652
POHL0DG1Q653
POHL1DG1Q653
POHL2DG1Q653
POHL0DG1Q654
POHL1DG1Q654
POHL2DG1Q654
POHL0DG1Q655
POHL1DG1Q655
POHL2DG1Q655
POHL0DG1Q656
POHL1DG1Q656
POHL2DG1Q656
POHL0DG1Q658
POHL1DG1Q658
POHL2DG1Q658
POHL0DG1Q659
POHL1DG1Q659
POHL2DG1Q659
POHL0DG1Q660
POHL1DG1Q660
POHL2DG1Q660
POHL0DG1Q661
POHL1DG1Q661
POHL2DG1Q661
POHL0DG1Q662
POHL1DG1Q662
POHL2DG1Q662
POHL0DG1Q663
POHL1DG1Q663
POHL2DG1Q663
POHL0DG1Q664
POHL1DG1Q664
POHL2DG1Q664
POHL0DG1Q665
POHL1DG1Q665
POHL2DG1Q665
POHL0DG1Q666
POHL1DG1Q666
POHL2DG1Q666
POHL0DG1Q667
POHL1DG1Q667
POHL2DG1Q667
POHL0DG1Q668
POHL1DG1Q668
POHL2DG1Q668
POHL0DG1Q669
POHL1DG1Q669
POHL2DG1Q669
POHL0DG1Q670
POHL1DG1Q670
POHL2DG1Q670
POHL0DG1Q671
POHL1DG1Q671
POHL2DG1Q671
POHL0DG1Q672
POHL1DG1Q672
POHL2DG1Q672
POHL0DG1Q673
POHL1DG1Q673
POHL2DG1Q673
POHL0DG1Q674
POHL1DG1Q674
POHL2DG1Q674
POHL0DG1Q675
POHL1DG1Q675
POHL2DG1Q675
POHL0DG1Q676
POHL1DG1Q676
POHL2DG1Q676
POHL0DG1Q677
POHL1DG1Q677
POHL2DG1Q677
POHL0DG1Q678
POHL1DG1Q678
POHL2DG1Q678
POHL0DG1Q680
POHL1DG1Q680
POHL2DG1Q680
POHL0DG1Q681
POHL1DG1Q681
POHL2DG1Q681
POHL0DG1Q682
POHL1DG1Q682
POHL2DG1Q682
POHL0DG1Q683
POHL1DG1Q683
POHL2DG1Q683
POHL0DG1Q684
POHL1DG1Q684
POHL2DG1Q684
POHL0DG1Q685
POHL1DG1Q685
POHL2DG1Q685
POHL0DG1Q688
POHL1DG1Q688
POHL2DG1Q688
POHL0DG1Q690
POHL1DG1Q690
POHL2DG1Q690
POHL0DG1Q691
POHL1DG1Q691
POHL2DG1Q691
POHL0DG1Q692
POHL1DG1Q692
POHL2DG1Q692
POHL0DG1Q699
POHL1DG1Q699
POHL2DG1Q699
POHL0DG1Q700
POHL1DG1Q700
POHL2DG1Q700
POHL0DG1Q701
POHL1DG1Q701
POHL2DG1Q701
POHL0DG1Q702
POHL1DG1Q702
POHL2DG1Q702
POHL0DG1Q703
POHL1DG1Q703
POHL2DG1Q703
POHL0DG1Q704
POHL1DG1Q704
POHL2DG1Q704
POHL0DG1Q709
POHL1DG1Q709
POHL2DG1Q709
POHL0DG1Q710
POHL1DG1Q710
POHL2DG1Q710
POHL0DG1Q711
POHL1DG1Q711
POHL2DG1Q711
POHL0DG1Q712
POHL1DG1Q712
POHL2DG1Q712
POHL0DG1Q713
POHL1DG1Q713
POHL2DG1Q713
POHL0DG1Q714
POHL1DG1Q714
POHL2DG1Q714
POHL0DG1Q715
POHL1DG1Q715
POHL2DG1Q715
POHL0DG1Q716
POHL1DG1Q716
POHL2DG1Q716
POHL0DG1Q718
POHL1DG1Q718
POHL2DG1Q718
POHL0DG1Q719
POHL1DG1Q719
POHL2DG1Q719
POHL0DG1Q720
POHL1DG1Q720
POHL2DG1Q720
POHL0DG1Q721
POHL1DG1Q721
POHL2DG1Q721
POHL0DG1Q722
POHL1DG1Q722
POHL2DG1Q722
POHL0DG1Q723
POHL1DG1Q723
POHL2DG1Q723
POHL0DG1Q724
POHL1DG1Q724
POHL2DG1Q724
POHL0DG1Q725
POHL1DG1Q725
POHL2DG1Q725
POHL0DG1Q726
POHL1DG1Q726
POHL2DG1Q726
POHL0DG1Q727
POHL1DG1Q727
POHL2DG1Q727
POHL0DG1Q728
POHL1DG1Q728
POHL2DG1Q728
POHL0DG1Q729
POHL1DG1Q729
POHL2DG1Q729
POHL0DG1Q730
POHL1DG1Q730
POHL2DG1Q730
POHL0DG1Q731
POHL1DG1Q731
POHL2DG1Q731
POHL0DG1Q738
POHL1DG1Q738
POHL2DG1Q738
POHL0DG1Q740
POHL1DG1Q740
POHL2DG1Q740
POHL0DG1Q741
POHL1DG1Q741
POHL2DG1Q741
POHL0DG1Q742
POHL1DG1Q742
POHL2DG1Q742
POHL0DG1Q743
POHL1DG1Q743
POHL2DG1Q743
POHL0DG1Q748
POHL1DG1Q748
POHL2DG1Q748
POHL0DG1Q749
POHL1DG1Q749
POHL2DG1Q749
POHL0DG1Q750
POHL1DG1Q750
POHL2DG1Q750
POHL0DG1Q751
POHL1DG1Q751
POHL2DG1Q751
POHL0DG1Q752
POHL1DG1Q752
POHL2DG1Q752
POHL0DG1Q753
POHL1DG1Q753
POHL2DG1Q753
POHL0DG1Q754
POHL1DG1Q754
POHL2DG1Q754
POHL0DG1Q755
POHL1DG1Q755
POHL2DG1Q755
POHL0DG1Q758
POHL1DG1Q758
POHL2DG1Q758
POHL0DG1Q759
POHL1DG1Q759
POHL2DG1Q759
POHL0DG1Q760
POHL1DG1Q760
POHL2DG1Q760
POHL0DG1Q761
POHL1DG1Q761
POHL2DG1Q761
POHL0DG1Q7621
POHL1DG1Q7621
POHL2DG1Q7621
POHL0DG1Q7622
POHL1DG1Q7622
POHL2DG1Q7622
POHL0DG1Q763
POHL1DG1Q763
POHL2DG1Q763
POHL0DG1Q764
POHL1DG1Q764
POHL2DG1Q764
POHL0DG1Q765
POHL1DG1Q765
POHL2DG1Q765
POHL0DG1Q766
POHL1DG1Q766
POHL2DG1Q766
POHL0DG1Q767
POHL1DG1Q767
POHL2DG1Q767
POHL0DG1Q768
POHL1DG1Q768
POHL2DG1Q768
POHL0DG1Q769
POHL1DG1Q769
POHL2DG1Q769
POHL0DG1Q770
POHL1DG1Q770
POHL2DG1Q770
POHL0DG1Q771
POHL1DG1Q771
POHL2DG1Q771
POHL0DG1Q772
POHL1DG1Q772
POHL2DG1Q772
POHL0DG1Q773
POHL1DG1Q773
POHL2DG1Q773
POHL0DG1Q774
POHL1DG1Q774
POHL2DG1Q774
POHL0DG1Q775
POHL1DG1Q775
POHL2DG1Q775
POHL0DG1Q776
POHL1DG1Q776
POHL2DG1Q776
POHL0DG1Q777
POHL1DG1Q777
POHL2DG1Q777
POHL0DG1Q778
POHL1DG1Q778
POHL2DG1Q778
POHL0DG1Q779
POHL1DG1Q779
POHL2DG1Q779
POHL0DG1Q780
POHL1DG1Q780
POHL2DG1Q780
POHL0DG1Q781
POHL1DG1Q781
POHL2DG1Q781
POHL0DG1Q782
POHL1DG1Q782
POHL2DG1Q782
POHL0DG1Q783
POHL1DG1Q783
POHL2DG1Q783
POHL0DG1Q784
POHL1DG1Q784
POHL2DG1Q784
POHL0DG1Q785
POHL1DG1Q785
POHL2DG1Q785
POHL0DG1Q786
POHL1DG1Q786
POHL2DG1Q786
POHL0DG1Q788
POHL1DG1Q788
POHL2DG1Q788
POHL0DG1Q789
POHL1DG1Q789
POHL2DG1Q789
POHL0DG1Q790
POHL1DG1Q790
POHL2DG1Q790
POHL0DG1Q791
POHL1DG1Q791
POHL2DG1Q791
POHL0DG1Q792
POHL1DG1Q792
POHL2DG1Q792
POHL0DG1Q793
POHL1DG1Q793
POHL2DG1Q793
POHL0DG1Q794
POHL1DG1Q794
POHL2DG1Q794
POHL0DG1Q795
POHL1DG1Q795
POHL2DG1Q795
POHL0DG1Q796
POHL1DG1Q796
POHL2DG1Q796
POHL0DG1Q798
POHL1DG1Q798
POHL2DG1Q798
POHL0DG1Q799
POHL1DG1Q799
POHL2DG1Q799
POHL0DG1Q800
POHL1DG1Q800
POHL2DG1Q800
POHL0DG1Q801
POHL1DG1Q801
POHL2DG1Q801
POHL0DG1Q802
POHL1DG1Q802
POHL2DG1Q802
POHL0DG1Q803
POHL1DG1Q803
POHL2DG1Q803
POHL0DG1Q804
POHL1DG1Q804
POHL2DG1Q804
POHL0DG1Q808
POHL1DG1Q808
POHL2DG1Q808
POHL0DG1Q809
POHL1DG1Q809
POHL2DG1Q809
POHL0DG1Q810
POHL1DG1Q810
POHL2DG1Q810
POHL0DG1Q811
POHL1DG1Q811
POHL2DG1Q811
POHL0DG1Q812
POHL1DG1Q812
POHL2DG1Q812
POHL0DG1Q818
POHL1DG1Q818
POHL2DG1Q818
POHL0DG1Q819
POHL1DG1Q819
POHL2DG1Q819
POHL0DG1Q820
POHL1DG1Q820
POHL2DG1Q820
POHL0DG1Q821
POHL1DG1Q821
POHL2DG1Q821
POHL0DG1Q822
POHL1DG1Q822
POHL2DG1Q822
POHL0DG1Q823
POHL1DG1Q823
POHL2DG1Q823
POHL0DG1Q824
POHL1DG1Q824
POHL2DG1Q824
POHL0DG1Q825
POHL1DG1Q825
POHL2DG1Q825
POHL0DG1Q828
POHL1DG1Q828
POHL2DG1Q828
POHL0DG1Q829
POHL1DG1Q829
POHL2DG1Q829
POHL0DG1Q830
POHL1DG1Q830
POHL2DG1Q830
POHL0DG1Q831
POHL1DG1Q831
POHL2DG1Q831
POHL0DG1Q832
POHL1DG1Q832
POHL2DG1Q832
POHL0DG1Q833
POHL1DG1Q833
POHL2DG1Q833
POHL0DG1Q838
POHL1DG1Q838
POHL2DG1Q838
POHL0DG1Q839
POHL1DG1Q839
POHL2DG1Q839
POHL0DG1Q840
POHL1DG1Q840
POHL2DG1Q840
POHL0DG1Q841
POHL1DG1Q841
POHL2DG1Q841
POHL0DG1Q842
POHL1DG1Q842
POHL2DG1Q842
POHL0DG1Q843
POHL1DG1Q843
POHL2DG1Q843
POHL0DG1Q844
POHL1DG1Q844
POHL2DG1Q844
POHL0DG1Q845
POHL1DG1Q845
POHL2DG1Q845
POHL0DG1Q846
POHL1DG1Q846
POHL2DG1Q846
POHL0DG1Q848
POHL1DG1Q848
POHL2DG1Q848
POHL0DG1Q849
POHL1DG1Q849
POHL2DG1Q849
POHL0DG1Q850
POHL1DG1Q850
POHL2DG1Q850
POHL0DG1Q851
POHL1DG1Q851
POHL2DG1Q851
POHL0DG1Q858
POHL1DG1Q858
POHL2DG1Q858
POHL0DG1Q859
POHL1DG1Q859
POHL2DG1Q859
POHL0DG1Q860
POHL1DG1Q860
POHL2DG1Q860
POHL0DG1Q861
POHL1DG1Q861
POHL2DG1Q861
POHL0DG1Q862
POHL1DG1Q862
POHL2DG1Q862
POHL0DG1Q868
POHL1DG1Q868
POHL2DG1Q868
POHL0DG1Q870
POHL1DG1Q870
POHL2DG1Q870
POHL0DG1Q871
POHL1DG1Q871
POHL2DG1Q871
POHL0DG1Q872
POHL1DG1Q872
POHL2DG1Q872
POHL0DG1Q873
POHL1DG1Q873
POHL2DG1Q873
POHL0DG1Q874
POHL1DG1Q874
POHL2DG1Q874
POHL0DG1Q875
POHL1DG1Q875
POHL2DG1Q875
POHL0DG1Q878
POHL1DG1Q878
POHL2DG1Q878
POHL0DG1Q890
POHL1DG1Q890
POHL2DG1Q890
POHL0DG1Q891
POHL1DG1Q891
POHL2DG1Q891
POHL0DG1Q892
POHL1DG1Q892
POHL2DG1Q892
POHL0DG1Q893
POHL1DG1Q893
POHL2DG1Q893
POHL0DG1Q894
POHL1DG1Q894
POHL2DG1Q894
POHL0DG1Q897
POHL1DG1Q897
POHL2DG1Q897
POHL0DG1Q898
POHL1DG1Q898
POHL2DG1Q898
POHL0DG1Q899
POHL1DG1Q899
POHL2DG1Q899
POHL0DG1Q900
POHL1DG1Q900
POHL2DG1Q900
POHL0DG1Q901
POHL1DG1Q901
POHL2DG1Q901
POHL0DG1Q902
POHL1DG1Q902
POHL2DG1Q902
POHL0DG1Q909
POHL1DG1Q909
POHL2DG1Q909
POHL0DG1Q910
POHL1DG1Q910
POHL2DG1Q910
POHL0DG1Q911
POHL1DG1Q911
POHL2DG1Q911
POHL0DG1Q912
POHL1DG1Q912
POHL2DG1Q912
POHL0DG1Q913
POHL1DG1Q913
POHL2DG1Q913
POHL0DG1Q914
POHL1DG1Q914
POHL2DG1Q914
POHL0DG1Q915
POHL1DG1Q915
POHL2DG1Q915
POHL0DG1Q916
POHL1DG1Q916
POHL2DG1Q916
POHL0DG1Q917
POHL1DG1Q917
POHL2DG1Q917
POHL0DG1Q920
POHL1DG1Q920
POHL2DG1Q920
POHL0DG1Q921
POHL1DG1Q921
POHL2DG1Q921
POHL0DG1Q922
POHL1DG1Q922
POHL2DG1Q922
POHL0DG1Q923
POHL1DG1Q923
POHL2DG1Q923
POHL0DG1Q924
POHL1DG1Q924
POHL2DG1Q924
POHL0DG1Q925
POHL1DG1Q925
POHL2DG1Q925
POHL0DG1Q926
POHL1DG1Q926
POHL2DG1Q926
POHL0DG1Q927
POHL1DG1Q927
POHL2DG1Q927
POHL0DG1Q928
POHL1DG1Q928
POHL2DG1Q928
POHL0DG1Q929
POHL1DG1Q929
POHL2DG1Q929
POHL0DG1Q930
POHL1DG1Q930
POHL2DG1Q930
POHL0DG1Q931
POHL1DG1Q931
POHL2DG1Q931
POHL0DG1Q932
POHL1DG1Q932
POHL2DG1Q932
POHL0DG1Q933
POHL1DG1Q933
POHL2DG1Q933
POHL0DG1Q934
POHL1DG1Q934
POHL2DG1Q934
POHL0DG1Q935
POHL1DG1Q935
POHL2DG1Q935
POHL0DG1Q936
POHL1DG1Q936
POHL2DG1Q936
POHL0DG1Q937
POHL1DG1Q937
POHL2DG1Q937
POHL0DG1Q938
POHL1DG1Q938
POHL2DG1Q938
POHL0DG1Q939
POHL1DG1Q939
POHL2DG1Q939
POHL0DG1Q950
POHL1DG1Q950
POHL2DG1Q950
POHL0DG1Q951
POHL1DG1Q951
POHL2DG1Q951
POHL0DG1Q952
POHL1DG1Q952
POHL2DG1Q952
POHL0DG1Q953
POHL1DG1Q953
POHL2DG1Q953
POHL0DG1Q954
POHL1DG1Q954
POHL2DG1Q954
POHL0DG1Q955
POHL1DG1Q955
POHL2DG1Q955
POHL0DG1Q958
POHL1DG1Q958
POHL2DG1Q958
POHL0DG1Q959
POHL1DG1Q959
POHL2DG1Q959
POHL0DG1Q960
POHL2DG1Q960
POHL0DG1Q961
POHL2DG1Q961
POHL0DG1Q962
POHL2DG1Q962
POHL0DG1Q963
POHL2DG1Q963
POHL0DG1Q964
POHL2DG1Q964
POHL0DG1Q968
POHL2DG1Q968
POHL0DG1Q969
POHL2DG1Q969
POHL0DG1Q970
POHL2DG1Q970
POHL0DG1Q971
POHL2DG1Q971
POHL0DG1Q972
POHL2DG1Q972
POHL0DG1Q973
POHL2DG1Q973
POHL0DG1Q978
POHL2DG1Q978
POHL0DG1Q979
POHL2DG1Q979
POHL0DG1Q980
POHL1DG1Q980
POHL0DG1Q981
POHL1DG1Q981
POHL0DG1Q982
POHL1DG1Q982
POHL0DG1Q983
POHL1DG1Q983
POHL0DG1Q984
POHL1DG1Q984
POHL0DG1Q985
POHL1DG1Q985
POHL0DG1Q986
POHL1DG1Q986
POHL0DG1Q987
POHL1DG1Q987
POHL0DG1Q988
POHL1DG1Q988
POHL0DG1Q989
POHL1DG1Q989
POHL0DG1Q990
POHL1DG1Q990
POHL2DG1Q990
POHL0DG1Q991
POHL1DG1Q991
POHL2DG1Q991
POHL0DG1Q992
POHL1DG1Q992
POHL2DG1Q992
POHL0DG1Q998
POHL1DG1Q998
POHL2DG1Q998
POHL0DG1Q999
POHL1DG1Q999
POHL2DG1Q999

Obmedzujúca položka: POHL
Obmedzovaná položka: DG2
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POHL0DG2D1800
POHL1DG2D1800
POHL2DG2D1800
POHL0DG2D1801
POHL1DG2D1801
POHL2DG2D1801
POHL0DG2D1802
POHL1DG2D1802
POHL2DG2D1802
POHL0DG2D1803
POHL1DG2D1803
POHL2DG2D1803
POHL0DG2D1804
POHL1DG2D1804
POHL2DG2D1804
POHL0DG2D1805
POHL1DG2D1805
POHL2DG2D1805
POHL0DG2D1808
POHL1DG2D1808
POHL2DG2D1808
POHL0DG2D220
POHL1DG2D220
POHL2DG2D220
POHL0DG2D221
POHL1DG2D221
POHL2DG2D221
POHL0DG2D222
POHL1DG2D222
POHL2DG2D222
POHL0DG2D223
POHL1DG2D223
POHL2DG2D223
POHL0DG2D224
POHL1DG2D224
POHL2DG2D224
POHL0DG2D225
POHL1DG2D225
POHL2DG2D225
POHL0DG2D226
POHL1DG2D226
POHL2DG2D226
POHL0DG2D227
POHL1DG2D227
POHL2DG2D227
POHL0DG2D229
POHL1DG2D229
POHL2DG2D229
POHL0DG2E030
POHL1DG2E030
POHL2DG2E030
POHL0DG2E031
POHL1DG2E031
POHL2DG2E031
POHL0DG2E700
POHL1DG2E700
POHL2DG2E700
POHL0DG2E701
POHL1DG2E701
POHL2DG2E701
POHL0DG2E702
POHL1DG2E702
POHL2DG2E702
POHL0DG2E703
POHL1DG2E703
POHL2DG2E703
POHL0DG2E708
POHL1DG2E708
POHL2DG2E708
POHL0DG2E709
POHL1DG2E709
POHL2DG2E709
POHL0DG2E710
POHL1DG2E710
POHL2DG2E710
POHL0DG2E711
POHL1DG2E711
POHL2DG2E711
POHL0DG2E712
POHL1DG2E712
POHL2DG2E712
POHL0DG2E713
POHL1DG2E713
POHL2DG2E713
POHL0DG2E720
POHL1DG2E720
POHL2DG2E720
POHL0DG2E721
POHL1DG2E721
POHL2DG2E721
POHL0DG2E722
POHL1DG2E722
POHL2DG2E722
POHL0DG2E723
POHL1DG2E723
POHL2DG2E723
POHL0DG2E724
POHL1DG2E724
POHL2DG2E724
POHL0DG2E725
POHL1DG2E725
POHL2DG2E725
POHL0DG2E728
POHL1DG2E728
POHL2DG2E728
POHL0DG2E729
POHL1DG2E729
POHL2DG2E729
POHL0DG2E730
POHL1DG2E730
POHL2DG2E730
POHL0DG2E731
POHL1DG2E731
POHL2DG2E731
POHL0DG2E738
POHL1DG2E738
POHL2DG2E738
POHL0DG2E739
POHL1DG2E739
POHL2DG2E739
POHL0DG2E740
POHL1DG2E740
POHL2DG2E740
POHL0DG2E741
POHL1DG2E741
POHL2DG2E741
POHL0DG2E742
POHL1DG2E742
POHL2DG2E742
POHL0DG2E743
POHL1DG2E743
POHL2DG2E743
POHL0DG2E744
POHL1DG2E744
POHL2DG2E744
POHL0DG2E748
POHL1DG2E748
POHL2DG2E748
POHL0DG2E749
POHL1DG2E749
POHL2DG2E749
POHL0DG2E750
POHL1DG2E750
POHL2DG2E750
POHL0DG2E751
POHL1DG2E751
POHL2DG2E751
POHL0DG2E752
POHL1DG2E752
POHL2DG2E752
POHL0DG2E753
POHL1DG2E753
POHL2DG2E753
POHL0DG2E754
POHL1DG2E754
POHL2DG2E754
POHL0DG2E755
POHL1DG2E755
POHL2DG2E755
POHL0DG2E756
POHL1DG2E756
POHL2DG2E756
POHL0DG2E760
POHL1DG2E760
POHL2DG2E760
POHL0DG2E761
POHL1DG2E761
POHL2DG2E761
POHL0DG2E762
POHL1DG2E762
POHL2DG2E762
POHL0DG2E763
POHL1DG2E763
POHL2DG2E763
POHL0DG2E768
POHL1DG2E768
POHL2DG2E768
POHL0DG2E769
POHL1DG2E769
POHL2DG2E769
POHL0DG2E770
POHL1DG2E770
POHL2DG2E770
POHL0DG2E771
POHL1DG2E771
POHL2DG2E771
POHL0DG2E778
POHL1DG2E778
POHL2DG2E778
POHL0DG2E779
POHL1DG2E779
POHL2DG2E779
POHL0DG2E780
POHL1DG2E780
POHL2DG2E780
POHL0DG2E781
POHL1DG2E781
POHL2DG2E781
POHL0DG2E782
POHL1DG2E782
POHL2DG2E782
POHL0DG2E783
POHL1DG2E783
POHL2DG2E783
POHL0DG2E784
POHL1DG2E784
POHL2DG2E784
POHL0DG2E785
POHL1DG2E785
POHL2DG2E785
POHL0DG2E786
POHL1DG2E786
POHL2DG2E786
POHL0DG2E788
POHL1DG2E788
POHL2DG2E788
POHL0DG2E789
POHL1DG2E789
POHL2DG2E789
POHL0DG2E790
POHL1DG2E790
POHL2DG2E790
POHL0DG2E791
POHL1DG2E791
POHL2DG2E791
POHL0DG2E798
POHL1DG2E798
POHL2DG2E798
POHL0DG2E799
POHL1DG2E799
POHL2DG2E799
POHL0DG2E800
POHL1DG2E800
POHL2DG2E800
POHL0DG2E801
POHL1DG2E801
POHL2DG2E801
POHL0DG2E802
POHL1DG2E802
POHL2DG2E802
POHL0DG2E803
POHL1DG2E803
POHL2DG2E803
POHL0DG2E804
POHL1DG2E804
POHL2DG2E804
POHL0DG2E805
POHL1DG2E805
POHL2DG2E805
POHL0DG2E806
POHL1DG2E806
POHL2DG2E806
POHL0DG2E807
POHL1DG2E807
POHL2DG2E807
POHL0DG2E830
POHL1DG2E830
POHL2DG2E830
POHL0DG2E831
POHL1DG2E831
POHL2DG2E831
POHL0DG2E832
POHL1DG2E832
POHL2DG2E832
POHL0DG2E8330
POHL1DG2E8330
POHL2DG2E8330
POHL0DG2E8331
POHL1DG2E8331
POHL2DG2E8331
POHL0DG2E8338
POHL1DG2E8338
POHL2DG2E8338
POHL0DG2E8339
POHL1DG2E8339
POHL2DG2E8339
POHL0DG2E834
POHL1DG2E834
POHL2DG2E834
POHL0DG2E8350
POHL1DG2E8350
POHL2DG2E8350
POHL0DG2E8358
POHL1DG2E8358
POHL2DG2E8358
POHL0DG2E8359
POHL1DG2E8359
POHL2DG2E8359
POHL0DG2E838
POHL1DG2E838
POHL2DG2E838
POHL0DG2E839
POHL1DG2E839
POHL2DG2E839
POHL0DG2E842
POHL1DG2E842
POHL2DG2E842
POHL0DG2E843
POHL1DG2E843
POHL2DG2E843
POHL0DG2E8480
POHL1DG2E8480
POHL2DG2E8480
POHL0DG2E8487
POHL1DG2E8487
POHL2DG2E8487
POHL0DG2E8488
POHL1DG2E8488
POHL2DG2E8488
POHL0DG2E850
POHL1DG2E850
POHL2DG2E850
POHL0DG2E851
POHL1DG2E851
POHL2DG2E851
POHL0DG2E852
POHL1DG2E852
POHL2DG2E852
POHL0DG2Q000
POHL1DG2Q000
POHL2DG2Q000
POHL0DG2Q001
POHL1DG2Q001
POHL2DG2Q001
POHL0DG2Q002
POHL1DG2Q002
POHL2DG2Q002
POHL0DG2Q010
POHL1DG2Q010
POHL2DG2Q010
POHL0DG2Q011
POHL1DG2Q011
POHL2DG2Q011
POHL0DG2Q012
POHL1DG2Q012
POHL2DG2Q012
POHL0DG2Q018
POHL1DG2Q018
POHL2DG2Q018
POHL0DG2Q019
POHL1DG2Q019
POHL2DG2Q019
POHL0DG2Q02
POHL1DG2Q02
POHL2DG2Q02
POHL0DG2Q030
POHL1DG2Q030
POHL2DG2Q030
POHL0DG2Q031
POHL1DG2Q031
POHL2DG2Q031
POHL0DG2Q038
POHL1DG2Q038
POHL2DG2Q038
POHL0DG2Q039
POHL1DG2Q039
POHL2DG2Q039
POHL0DG2Q040
POHL1DG2Q040
POHL2DG2Q040
POHL0DG2Q041
POHL1DG2Q041
POHL2DG2Q041
POHL0DG2Q042
POHL1DG2Q042
POHL2DG2Q042
POHL0DG2Q043
POHL1DG2Q043
POHL2DG2Q043
POHL0DG2Q044
POHL1DG2Q044
POHL2DG2Q044
POHL0DG2Q045
POHL1DG2Q045
POHL2DG2Q045
POHL0DG2Q046
POHL1DG2Q046
POHL2DG2Q046
POHL0DG2Q048
POHL1DG2Q048
POHL2DG2Q048
POHL0DG2Q049
POHL1DG2Q049
POHL2DG2Q049
POHL0DG2Q050
POHL1DG2Q050
POHL2DG2Q050
POHL0DG2Q051
POHL1DG2Q051
POHL2DG2Q051
POHL0DG2Q052
POHL1DG2Q052
POHL2DG2Q052
POHL0DG2Q053
POHL1DG2Q053
POHL2DG2Q053
POHL0DG2Q054
POHL1DG2Q054
POHL2DG2Q054
POHL0DG2Q055
POHL1DG2Q055
POHL2DG2Q055
POHL0DG2Q056
POHL1DG2Q056
POHL2DG2Q056
POHL0DG2Q057
POHL1DG2Q057
POHL2DG2Q057
POHL0DG2Q058
POHL1DG2Q058
POHL2DG2Q058
POHL0DG2Q059
POHL1DG2Q059
POHL2DG2Q059
POHL0DG2Q060
POHL1DG2Q060
POHL2DG2Q060
POHL0DG2Q061
POHL1DG2Q061
POHL2DG2Q061
POHL0DG2Q062
POHL1DG2Q062
POHL2DG2Q062
POHL0DG2Q063
POHL1DG2Q063
POHL2DG2Q063
POHL0DG2Q064
POHL1DG2Q064
POHL2DG2Q064
POHL0DG2Q068
POHL1DG2Q068
POHL2DG2Q068
POHL0DG2Q069
POHL1DG2Q069
POHL2DG2Q069
POHL0DG2Q070
POHL1DG2Q070
POHL2DG2Q070
POHL0DG2Q078
POHL1DG2Q078
POHL2DG2Q078
POHL0DG2Q079
POHL1DG2Q079
POHL2DG2Q079
POHL0DG2Q100
POHL1DG2Q100
POHL2DG2Q100
POHL0DG2Q101
POHL1DG2Q101
POHL2DG2Q101
POHL0DG2Q102
POHL1DG2Q102
POHL2DG2Q102
POHL0DG2Q103
POHL1DG2Q103
POHL2DG2Q103
POHL0DG2Q104
POHL1DG2Q104
POHL2DG2Q104
POHL0DG2Q105
POHL1DG2Q105
POHL2DG2Q105
POHL0DG2Q106
POHL1DG2Q106
POHL2DG2Q106
POHL0DG2Q107
POHL1DG2Q107
POHL2DG2Q107
POHL0DG2Q110
POHL1DG2Q110
POHL2DG2Q110
POHL0DG2Q111
POHL1DG2Q111
POHL2DG2Q111
POHL0DG2Q112
POHL1DG2Q112
POHL2DG2Q112
POHL0DG2Q113
POHL1DG2Q113
POHL2DG2Q113
POHL0DG2Q120
POHL1DG2Q120
POHL2DG2Q120
POHL0DG2Q121
POHL1DG2Q121
POHL2DG2Q121
POHL0DG2Q122
POHL1DG2Q122
POHL2DG2Q122
POHL0DG2Q123
POHL1DG2Q123
POHL2DG2Q123
POHL0DG2Q124
POHL1DG2Q124
POHL2DG2Q124
POHL0DG2Q128
POHL1DG2Q128
POHL2DG2Q128
POHL0DG2Q129
POHL1DG2Q129
POHL2DG2Q129
POHL0DG2Q130
POHL1DG2Q130
POHL2DG2Q130
POHL0DG2Q131
POHL1DG2Q131
POHL2DG2Q131
POHL0DG2Q132
POHL1DG2Q132
POHL2DG2Q132
POHL0DG2Q133
POHL1DG2Q133
POHL2DG2Q133
POHL0DG2Q134
POHL1DG2Q134
POHL2DG2Q134
POHL0DG2Q135
POHL1DG2Q135
POHL2DG2Q135
POHL0DG2Q138
POHL1DG2Q138
POHL2DG2Q138
POHL0DG2Q139
POHL1DG2Q139
POHL2DG2Q139
POHL0DG2Q140
POHL1DG2Q140
POHL2DG2Q140
POHL0DG2Q141
POHL1DG2Q141
POHL2DG2Q141
POHL0DG2Q142
POHL1DG2Q142
POHL2DG2Q142
POHL0DG2Q143
POHL1DG2Q143
POHL2DG2Q143
POHL0DG2Q148
POHL1DG2Q148
POHL2DG2Q148
POHL0DG2Q149
POHL1DG2Q149
POHL2DG2Q149
POHL0DG2Q150
POHL1DG2Q150
POHL2DG2Q150
POHL0DG2Q158
POHL1DG2Q158
POHL2DG2Q158
POHL0DG2Q159
POHL1DG2Q159
POHL2DG2Q159
POHL0DG2Q160
POHL1DG2Q160
POHL2DG2Q160
POHL0DG2Q161
POHL1DG2Q161
POHL2DG2Q161
POHL0DG2Q162
POHL1DG2Q162
POHL2DG2Q162
POHL0DG2Q163
POHL1DG2Q163
POHL2DG2Q163
POHL0DG2Q164
POHL1DG2Q164
POHL2DG2Q164
POHL0DG2Q165
POHL1DG2Q165
POHL2DG2Q165
POHL0DG2Q169
POHL1DG2Q169
POHL2DG2Q169
POHL0DG2Q170
POHL1DG2Q170
POHL2DG2Q170
POHL0DG2Q171
POHL1DG2Q171
POHL2DG2Q171
POHL0DG2Q172
POHL1DG2Q172
POHL2DG2Q172
POHL0DG2Q173
POHL1DG2Q173
POHL2DG2Q173
POHL0DG2Q174
POHL1DG2Q174
POHL2DG2Q174
POHL0DG2Q175
POHL1DG2Q175
POHL2DG2Q175
POHL0DG2Q178
POHL1DG2Q178
POHL2DG2Q178
POHL0DG2Q179
POHL1DG2Q179
POHL2DG2Q179
POHL0DG2Q180
POHL1DG2Q180
POHL2DG2Q180
POHL0DG2Q181
POHL1DG2Q181
POHL2DG2Q181
POHL0DG2Q182
POHL1DG2Q182
POHL2DG2Q182
POHL0DG2Q183
POHL1DG2Q183
POHL2DG2Q183
POHL0DG2Q184
POHL1DG2Q184
POHL2DG2Q184
POHL0DG2Q185
POHL1DG2Q185
POHL2DG2Q185
POHL0DG2Q186
POHL1DG2Q186
POHL2DG2Q186
POHL0DG2Q187
POHL1DG2Q187
POHL2DG2Q187
POHL0DG2Q188
POHL1DG2Q188
POHL2DG2Q188
POHL0DG2Q189
POHL1DG2Q189
POHL2DG2Q189
POHL0DG2Q200
POHL1DG2Q200
POHL2DG2Q200
POHL0DG2Q201
POHL1DG2Q201
POHL2DG2Q201
POHL0DG2Q202
POHL1DG2Q202
POHL2DG2Q202
POHL0DG2Q203
POHL1DG2Q203
POHL2DG2Q203
POHL0DG2Q204
POHL1DG2Q204
POHL2DG2Q204
POHL0DG2Q205
POHL1DG2Q205
POHL2DG2Q205
POHL0DG2Q206
POHL1DG2Q206
POHL2DG2Q206
POHL0DG2Q208
POHL1DG2Q208
POHL2DG2Q208
POHL0DG2Q209
POHL1DG2Q209
POHL2DG2Q209
POHL0DG2Q210
POHL1DG2Q210
POHL2DG2Q210
POHL0DG2Q211
POHL1DG2Q211
POHL2DG2Q211
POHL0DG2Q212
POHL1DG2Q212
POHL2DG2Q212
POHL0DG2Q213
POHL1DG2Q213
POHL2DG2Q213
POHL0DG2Q214
POHL1DG2Q214
POHL2DG2Q214
POHL0DG2Q2180
POHL1DG2Q2180
POHL2DG2Q2180
POHL0DG2Q2188
POHL1DG2Q2188
POHL2DG2Q2188
POHL0DG2Q219
POHL1DG2Q219
POHL2DG2Q219
POHL0DG2Q220
POHL1DG2Q220
POHL2DG2Q220
POHL0DG2Q221
POHL1DG2Q221
POHL2DG2Q221
POHL0DG2Q222
POHL1DG2Q222
POHL2DG2Q222
POHL0DG2Q223
POHL1DG2Q223
POHL2DG2Q223
POHL0DG2Q224
POHL1DG2Q224
POHL2DG2Q224
POHL0DG2Q225
POHL1DG2Q225
POHL2DG2Q225
POHL0DG2Q226
POHL1DG2Q226
POHL2DG2Q226
POHL0DG2Q228
POHL1DG2Q228
POHL2DG2Q228
POHL0DG2Q229
POHL1DG2Q229
POHL2DG2Q229
POHL0DG2Q230
POHL1DG2Q230
POHL2DG2Q230
POHL0DG2Q231
POHL1DG2Q231
POHL2DG2Q231
POHL0DG2Q232
POHL1DG2Q232
POHL2DG2Q232
POHL0DG2Q233
POHL1DG2Q233
POHL2DG2Q233
POHL0DG2Q234
POHL1DG2Q234
POHL2DG2Q234
POHL0DG2Q238
POHL1DG2Q238
POHL2DG2Q238
POHL0DG2Q239
POHL1DG2Q239
POHL2DG2Q239
POHL0DG2Q240
POHL1DG2Q240
POHL2DG2Q240
POHL0DG2Q241
POHL1DG2Q241
POHL2DG2Q241
POHL0DG2Q242
POHL1DG2Q242
POHL2DG2Q242
POHL0DG2Q243
POHL1DG2Q243
POHL2DG2Q243
POHL0DG2Q244
POHL1DG2Q244
POHL2DG2Q244
POHL0DG2Q245
POHL1DG2Q245
POHL2DG2Q245
POHL0DG2Q246
POHL1DG2Q246
POHL2DG2Q246
POHL0DG2Q248
POHL1DG2Q248
POHL2DG2Q248
POHL0DG2Q249
POHL1DG2Q249
POHL2DG2Q249
POHL0DG2Q250
POHL1DG2Q250
POHL2DG2Q250
POHL0DG2Q251
POHL1DG2Q251
POHL2DG2Q251
POHL0DG2Q252
POHL1DG2Q252
POHL2DG2Q252
POHL0DG2Q253
POHL1DG2Q253
POHL2DG2Q253
POHL0DG2Q254
POHL1DG2Q254
POHL2DG2Q254
POHL0DG2Q255
POHL1DG2Q255
POHL2DG2Q255
POHL0DG2Q256
POHL1DG2Q256
POHL2DG2Q256
POHL0DG2Q257
POHL1DG2Q257
POHL2DG2Q257
POHL0DG2Q258
POHL1DG2Q258
POHL2DG2Q258
POHL0DG2Q259
POHL1DG2Q259
POHL2DG2Q259
POHL0DG2Q260
POHL1DG2Q260
POHL2DG2Q260
POHL0DG2Q261
POHL1DG2Q261
POHL2DG2Q261
POHL0DG2Q262
POHL1DG2Q262
POHL2DG2Q262
POHL0DG2Q263
POHL1DG2Q263
POHL2DG2Q263
POHL0DG2Q264
POHL1DG2Q264
POHL2DG2Q264
POHL0DG2Q265
POHL1DG2Q265
POHL2DG2Q265
POHL0DG2Q266
POHL1DG2Q266
POHL2DG2Q266
POHL0DG2Q268
POHL1DG2Q268
POHL2DG2Q268
POHL0DG2Q269
POHL1DG2Q269
POHL2DG2Q269
POHL0DG2Q270
POHL1DG2Q270
POHL2DG2Q270
POHL0DG2Q271
POHL1DG2Q271
POHL2DG2Q271
POHL0DG2Q272
POHL1DG2Q272
POHL2DG2Q272
POHL0DG2Q273
POHL1DG2Q273
POHL2DG2Q273
POHL0DG2Q274
POHL1DG2Q274
POHL2DG2Q274
POHL0DG2Q278
POHL1DG2Q278
POHL2DG2Q278
POHL0DG2Q279
POHL1DG2Q279
POHL2DG2Q279
POHL0DG2Q2800
POHL1DG2Q2800
POHL2DG2Q2800
POHL0DG2Q2801
POHL1DG2Q2801
POHL2DG2Q2801
POHL0DG2Q2808
POHL1DG2Q2808
POHL2DG2Q2808
POHL0DG2Q2809
POHL1DG2Q2809
POHL2DG2Q2809
POHL0DG2Q2810
POHL1DG2Q2810
POHL2DG2Q2810
POHL0DG2Q2811
POHL1DG2Q2811
POHL2DG2Q2811
POHL0DG2Q2818
POHL1DG2Q2818
POHL2DG2Q2818
POHL0DG2Q2819
POHL1DG2Q2819
POHL2DG2Q2819
POHL0DG2Q2820
POHL1DG2Q2820
POHL2DG2Q2820
POHL0DG2Q2821
POHL1DG2Q2821
POHL2DG2Q2821
POHL0DG2Q2828
POHL1DG2Q2828
POHL2DG2Q2828
POHL0DG2Q2829
POHL1DG2Q2829
POHL2DG2Q2829
POHL0DG2Q2830
POHL1DG2Q2830
POHL2DG2Q2830
POHL0DG2Q2831
POHL1DG2Q2831
POHL2DG2Q2831
POHL0DG2Q2838
POHL1DG2Q2838
POHL2DG2Q2838
POHL0DG2Q2839
POHL1DG2Q2839
POHL2DG2Q2839
POHL0DG2Q2880
POHL1DG2Q2880
POHL2DG2Q2880
POHL0DG2Q2881
POHL1DG2Q2881
POHL2DG2Q2881
POHL0DG2Q2888
POHL1DG2Q2888
POHL2DG2Q2888
POHL0DG2Q289
POHL1DG2Q289
POHL2DG2Q289
POHL0DG2Q300
POHL1DG2Q300
POHL2DG2Q300
POHL0DG2Q301
POHL1DG2Q301
POHL2DG2Q301
POHL0DG2Q302
POHL1DG2Q302
POHL2DG2Q302
POHL0DG2Q303
POHL1DG2Q303
POHL2DG2Q303
POHL0DG2Q308
POHL1DG2Q308
POHL2DG2Q308
POHL0DG2Q309
POHL1DG2Q309
POHL2DG2Q309
POHL0DG2Q310
POHL1DG2Q310
POHL2DG2Q310
POHL0DG2Q311
POHL1DG2Q311
POHL2DG2Q311
POHL0DG2Q312
POHL1DG2Q312
POHL2DG2Q312
POHL0DG2Q313
POHL1DG2Q313
POHL2DG2Q313
POHL0DG2Q315
POHL1DG2Q315
POHL2DG2Q315
POHL0DG2Q318
POHL1DG2Q318
POHL2DG2Q318
POHL0DG2Q319
POHL1DG2Q319
POHL2DG2Q319
POHL0DG2Q320
POHL1DG2Q320
POHL2DG2Q320
POHL0DG2Q321
POHL1DG2Q321
POHL2DG2Q321
POHL0DG2Q322
POHL1DG2Q322
POHL2DG2Q322
POHL0DG2Q323
POHL1DG2Q323
POHL2DG2Q323
POHL0DG2Q324
POHL1DG2Q324
POHL2DG2Q324
POHL0DG2Q330
POHL1DG2Q330
POHL2DG2Q330
POHL0DG2Q331
POHL1DG2Q331
POHL2DG2Q331
POHL0DG2Q332
POHL1DG2Q332
POHL2DG2Q332
POHL0DG2Q333
POHL1DG2Q333
POHL2DG2Q333
POHL0DG2Q334
POHL1DG2Q334
POHL2DG2Q334
POHL0DG2Q335
POHL1DG2Q335
POHL2DG2Q335
POHL0DG2Q336
POHL1DG2Q336
POHL2DG2Q336
POHL0DG2Q337
POHL1DG2Q337
POHL2DG2Q337
POHL0DG2Q338
POHL1DG2Q338
POHL2DG2Q338
POHL0DG2Q339
POHL1DG2Q339
POHL2DG2Q339
POHL0DG2Q340
POHL1DG2Q340
POHL2DG2Q340
POHL0DG2Q341
POHL1DG2Q341
POHL2DG2Q341
POHL0DG2Q348
POHL1DG2Q348
POHL2DG2Q348
POHL0DG2Q349
POHL1DG2Q349
POHL2DG2Q349
POHL0DG2Q351
POHL1DG2Q351
POHL2DG2Q351
POHL0DG2Q353
POHL1DG2Q353
POHL2DG2Q353
POHL0DG2Q355
POHL1DG2Q355
POHL2DG2Q355
POHL0DG2Q357
POHL1DG2Q357
POHL2DG2Q357
POHL0DG2Q359
POHL1DG2Q359
POHL2DG2Q359
POHL0DG2Q360
POHL1DG2Q360
POHL2DG2Q360
POHL0DG2Q361
POHL1DG2Q361
POHL2DG2Q361
POHL0DG2Q369
POHL1DG2Q369
POHL2DG2Q369
POHL0DG2Q370
POHL1DG2Q370
POHL2DG2Q370
POHL0DG2Q371
POHL1DG2Q371
POHL2DG2Q371
POHL0DG2Q372
POHL1DG2Q372
POHL2DG2Q372
POHL0DG2Q373
POHL1DG2Q373
POHL2DG2Q373
POHL0DG2Q374
POHL1DG2Q374
POHL2DG2Q374
POHL0DG2Q375
POHL1DG2Q375
POHL2DG2Q375
POHL0DG2Q378
POHL1DG2Q378
POHL2DG2Q378
POHL0DG2Q379
POHL1DG2Q379
POHL2DG2Q379
POHL0DG2Q380
POHL1DG2Q380
POHL2DG2Q380
POHL0DG2Q381
POHL1DG2Q381
POHL2DG2Q381
POHL0DG2Q382
POHL1DG2Q382
POHL2DG2Q382
POHL0DG2Q383
POHL1DG2Q383
POHL2DG2Q383
POHL0DG2Q384
POHL1DG2Q384
POHL2DG2Q384
POHL0DG2Q385
POHL1DG2Q385
POHL2DG2Q385
POHL0DG2Q386
POHL1DG2Q386
POHL2DG2Q386
POHL0DG2Q387
POHL1DG2Q387
POHL2DG2Q387
POHL0DG2Q388
POHL1DG2Q388
POHL2DG2Q388
POHL0DG2Q390
POHL1DG2Q390
POHL2DG2Q390
POHL0DG2Q391
POHL1DG2Q391
POHL2DG2Q391
POHL0DG2Q392
POHL1DG2Q392
POHL2DG2Q392
POHL0DG2Q393
POHL1DG2Q393
POHL2DG2Q393
POHL0DG2Q394
POHL1DG2Q394
POHL2DG2Q394
POHL0DG2Q395
POHL1DG2Q395
POHL2DG2Q395
POHL0DG2Q396
POHL1DG2Q396
POHL2DG2Q396
POHL0DG2Q398
POHL1DG2Q398
POHL2DG2Q398
POHL0DG2Q399
POHL1DG2Q399
POHL2DG2Q399
POHL0DG2Q400
POHL1DG2Q400
POHL2DG2Q400
POHL0DG2Q401
POHL1DG2Q401
POHL2DG2Q401
POHL0DG2Q402
POHL1DG2Q402
POHL2DG2Q402
POHL0DG2Q403
POHL1DG2Q403
POHL2DG2Q403
POHL0DG2Q408
POHL1DG2Q408
POHL2DG2Q408
POHL0DG2Q409
POHL1DG2Q409
POHL2DG2Q409
POHL0DG2Q410
POHL1DG2Q410
POHL2DG2Q410
POHL0DG2Q411
POHL1DG2Q411
POHL2DG2Q411
POHL0DG2Q412
POHL1DG2Q412
POHL2DG2Q412
POHL0DG2Q418
POHL1DG2Q418
POHL2DG2Q418
POHL0DG2Q419
POHL1DG2Q419
POHL2DG2Q419
POHL0DG2Q420
POHL1DG2Q420
POHL2DG2Q420
POHL0DG2Q421
POHL1DG2Q421
POHL2DG2Q421
POHL0DG2Q422
POHL1DG2Q422
POHL2DG2Q422
POHL0DG2Q423
POHL1DG2Q423
POHL2DG2Q423
POHL0DG2Q428
POHL1DG2Q428
POHL2DG2Q428
POHL0DG2Q429
POHL1DG2Q429
POHL2DG2Q429
POHL0DG2Q430
POHL1DG2Q430
POHL2DG2Q430
POHL0DG2Q431
POHL1DG2Q431
POHL2DG2Q431
POHL0DG2Q432
POHL1DG2Q432
POHL2DG2Q432
POHL0DG2Q433
POHL1DG2Q433
POHL2DG2Q433
POHL0DG2Q4340
POHL1DG2Q4340
POHL2DG2Q4340
POHL0DG2Q4341
POHL1DG2Q4341
POHL2DG2Q4341
POHL0DG2Q4342
POHL1DG2Q4342
POHL2DG2Q4342
POHL0DG2Q4349
POHL1DG2Q4349
POHL2DG2Q4349
POHL0DG2Q435
POHL1DG2Q435
POHL2DG2Q435
POHL0DG2Q436
POHL1DG2Q436
POHL2DG2Q436
POHL0DG2Q437
POHL1DG2Q437
POHL2DG2Q437
POHL0DG2Q438
POHL1DG2Q438
POHL2DG2Q438
POHL0DG2Q439
POHL1DG2Q439
POHL2DG2Q439
POHL0DG2Q440
POHL1DG2Q440
POHL2DG2Q440
POHL0DG2Q441
POHL1DG2Q441
POHL2DG2Q441
POHL0DG2Q442
POHL1DG2Q442
POHL2DG2Q442
POHL0DG2Q443
POHL1DG2Q443
POHL2DG2Q443
POHL0DG2Q444
POHL1DG2Q444
POHL2DG2Q444
POHL0DG2Q445
POHL1DG2Q445
POHL2DG2Q445
POHL0DG2Q446
POHL1DG2Q446
POHL2DG2Q446
POHL0DG2Q447
POHL1DG2Q447
POHL2DG2Q447
POHL0DG2Q450
POHL1DG2Q450
POHL2DG2Q450
POHL0DG2Q451
POHL1DG2Q451
POHL2DG2Q451
POHL0DG2Q452
POHL1DG2Q452
POHL2DG2Q452
POHL0DG2Q453
POHL1DG2Q453
POHL2DG2Q453
POHL0DG2Q458
POHL1DG2Q458
POHL2DG2Q458
POHL0DG2Q459
POHL1DG2Q459
POHL2DG2Q459
POHL0DG2Q500
POHL2DG2Q500
POHL0DG2Q501
POHL2DG2Q501
POHL0DG2Q502
POHL2DG2Q502
POHL0DG2Q503
POHL2DG2Q503
POHL0DG2Q504
POHL2DG2Q504
POHL0DG2Q505
POHL2DG2Q505
POHL0DG2Q506
POHL2DG2Q506
POHL0DG2Q510
POHL2DG2Q510
POHL0DG2Q511
POHL2DG2Q511
POHL0DG2Q512
POHL2DG2Q512
POHL0DG2Q513
POHL2DG2Q513
POHL0DG2Q514
POHL2DG2Q514
POHL0DG2Q515
POHL2DG2Q515
POHL0DG2Q516
POHL2DG2Q516
POHL0DG2Q517
POHL2DG2Q517
POHL0DG2Q518
POHL2DG2Q518
POHL0DG2Q519
POHL2DG2Q519
POHL0DG2Q520
POHL2DG2Q520
POHL0DG2Q521
POHL2DG2Q521
POHL0DG2Q522
POHL2DG2Q522
POHL0DG2Q523
POHL2DG2Q523
POHL0DG2Q524
POHL2DG2Q524
POHL0DG2Q525
POHL2DG2Q525
POHL0DG2Q526
POHL2DG2Q526
POHL0DG2Q527
POHL2DG2Q527
POHL0DG2Q528
POHL2DG2Q528
POHL0DG2Q529
POHL2DG2Q529
POHL0DG2Q530
POHL1DG2Q530
POHL0DG2Q531
POHL1DG2Q531
POHL0DG2Q532
POHL1DG2Q532
POHL0DG2Q539
POHL1DG2Q539
POHL0DG2Q540
POHL1DG2Q540
POHL0DG2Q541
POHL1DG2Q541
POHL0DG2Q542
POHL1DG2Q542
POHL0DG2Q543
POHL1DG2Q543
POHL0DG2Q544
POHL1DG2Q544
POHL0DG2Q548
POHL1DG2Q548
POHL0DG2Q549
POHL1DG2Q549
POHL0DG2Q550
POHL1DG2Q550
POHL0DG2Q551
POHL1DG2Q551
POHL0DG2Q552
POHL1DG2Q552
POHL0DG2Q553
POHL1DG2Q553
POHL0DG2Q554
POHL1DG2Q554
POHL0DG2Q555
POHL1DG2Q555
POHL0DG2Q556
POHL1DG2Q556
POHL0DG2Q558
POHL1DG2Q558
POHL0DG2Q559
POHL1DG2Q559
POHL0DG2Q560
POHL1DG2Q560
POHL2DG2Q560
POHL0DG2Q561
POHL1DG2Q561
POHL2DG2Q561
POHL0DG2Q562
POHL1DG2Q562
POHL2DG2Q562
POHL0DG2Q563
POHL1DG2Q563
POHL2DG2Q563
POHL0DG2Q564
POHL1DG2Q564
POHL2DG2Q564
POHL0DG2Q600
POHL1DG2Q600
POHL2DG2Q600
POHL0DG2Q601
POHL1DG2Q601
POHL2DG2Q601
POHL0DG2Q602
POHL1DG2Q602
POHL2DG2Q602
POHL0DG2Q603
POHL1DG2Q603
POHL2DG2Q603
POHL0DG2Q604
POHL1DG2Q604
POHL2DG2Q604
POHL0DG2Q605
POHL1DG2Q605
POHL2DG2Q605
POHL0DG2Q606
POHL1DG2Q606
POHL2DG2Q606
POHL0DG2Q610
POHL1DG2Q610
POHL2DG2Q610
POHL0DG2Q611
POHL1DG2Q611
POHL2DG2Q611
POHL0DG2Q612
POHL1DG2Q612
POHL2DG2Q612
POHL0DG2Q613
POHL1DG2Q613
POHL2DG2Q613
POHL0DG2Q614
POHL1DG2Q614
POHL2DG2Q614
POHL0DG2Q615
POHL1DG2Q615
POHL2DG2Q615
POHL0DG2Q618
POHL1DG2Q618
POHL2DG2Q618
POHL0DG2Q619
POHL1DG2Q619
POHL2DG2Q619
POHL0DG2Q620
POHL1DG2Q620
POHL2DG2Q620
POHL0DG2Q621
POHL1DG2Q621
POHL2DG2Q621
POHL0DG2Q622
POHL1DG2Q622
POHL2DG2Q622
POHL0DG2Q623
POHL1DG2Q623
POHL2DG2Q623
POHL0DG2Q624
POHL1DG2Q624
POHL2DG2Q624
POHL0DG2Q625
POHL1DG2Q625
POHL2DG2Q625
POHL0DG2Q626
POHL1DG2Q626
POHL2DG2Q626
POHL0DG2Q627
POHL1DG2Q627
POHL2DG2Q627
POHL0DG2Q628
POHL1DG2Q628
POHL2DG2Q628
POHL0DG2Q630
POHL1DG2Q630
POHL2DG2Q630
POHL0DG2Q631
POHL1DG2Q631
POHL2DG2Q631
POHL0DG2Q632
POHL1DG2Q632
POHL2DG2Q632
POHL0DG2Q633
POHL1DG2Q633
POHL2DG2Q633
POHL0DG2Q638
POHL1DG2Q638
POHL2DG2Q638
POHL0DG2Q639
POHL1DG2Q639
POHL2DG2Q639
POHL0DG2Q640
POHL1DG2Q640
POHL2DG2Q640
POHL0DG2Q641
POHL1DG2Q641
POHL2DG2Q641
POHL0DG2Q642
POHL1DG2Q642
POHL2DG2Q642
POHL0DG2Q643
POHL1DG2Q643
POHL2DG2Q643
POHL0DG2Q644
POHL1DG2Q644
POHL2DG2Q644
POHL0DG2Q645
POHL1DG2Q645
POHL2DG2Q645
POHL0DG2Q646
POHL1DG2Q646
POHL2DG2Q646
POHL0DG2Q647
POHL1DG2Q647
POHL2DG2Q647
POHL0DG2Q648
POHL1DG2Q648
POHL2DG2Q648
POHL0DG2Q649
POHL1DG2Q649
POHL2DG2Q649
POHL0DG2Q650
POHL1DG2Q650
POHL2DG2Q650
POHL0DG2Q651
POHL1DG2Q651
POHL2DG2Q651
POHL0DG2Q652
POHL1DG2Q652
POHL2DG2Q652
POHL0DG2Q653
POHL1DG2Q653
POHL2DG2Q653
POHL0DG2Q654
POHL1DG2Q654
POHL2DG2Q654
POHL0DG2Q655
POHL1DG2Q655
POHL2DG2Q655
POHL0DG2Q656
POHL1DG2Q656
POHL2DG2Q656
POHL0DG2Q658
POHL1DG2Q658
POHL2DG2Q658
POHL0DG2Q659
POHL1DG2Q659
POHL2DG2Q659
POHL0DG2Q660
POHL1DG2Q660
POHL2DG2Q660
POHL0DG2Q661
POHL1DG2Q661
POHL2DG2Q661
POHL0DG2Q662
POHL1DG2Q662
POHL2DG2Q662
POHL0DG2Q663
POHL1DG2Q663
POHL2DG2Q663
POHL0DG2Q664
POHL1DG2Q664
POHL2DG2Q664
POHL0DG2Q665
POHL1DG2Q665
POHL2DG2Q665
POHL0DG2Q666
POHL1DG2Q666
POHL2DG2Q666
POHL0DG2Q667
POHL1DG2Q667
POHL2DG2Q667
POHL0DG2Q668
POHL1DG2Q668
POHL2DG2Q668
POHL0DG2Q669
POHL1DG2Q669
POHL2DG2Q669
POHL0DG2Q670
POHL1DG2Q670
POHL2DG2Q670
POHL0DG2Q671
POHL1DG2Q671
POHL2DG2Q671
POHL0DG2Q672
POHL1DG2Q672
POHL2DG2Q672
POHL0DG2Q673
POHL1DG2Q673
POHL2DG2Q673
POHL0DG2Q674
POHL1DG2Q674
POHL2DG2Q674
POHL0DG2Q675
POHL1DG2Q675
POHL2DG2Q675
POHL0DG2Q676
POHL1DG2Q676
POHL2DG2Q676
POHL0DG2Q677
POHL1DG2Q677
POHL2DG2Q677
POHL0DG2Q678
POHL1DG2Q678
POHL2DG2Q678
POHL0DG2Q680
POHL1DG2Q680
POHL2DG2Q680
POHL0DG2Q681
POHL1DG2Q681
POHL2DG2Q681
POHL0DG2Q682
POHL1DG2Q682
POHL2DG2Q682
POHL0DG2Q683
POHL1DG2Q683
POHL2DG2Q683
POHL0DG2Q684
POHL1DG2Q684
POHL2DG2Q684
POHL0DG2Q685
POHL1DG2Q685
POHL2DG2Q685
POHL0DG2Q688
POHL1DG2Q688
POHL2DG2Q688
POHL0DG2Q690
POHL1DG2Q690
POHL2DG2Q690
POHL0DG2Q691
POHL1DG2Q691
POHL2DG2Q691
POHL0DG2Q692
POHL1DG2Q692
POHL2DG2Q692
POHL0DG2Q699
POHL1DG2Q699
POHL2DG2Q699
POHL0DG2Q700
POHL1DG2Q700
POHL2DG2Q700
POHL0DG2Q701
POHL1DG2Q701
POHL2DG2Q701
POHL0DG2Q702
POHL1DG2Q702
POHL2DG2Q702
POHL0DG2Q703
POHL1DG2Q703
POHL2DG2Q703
POHL0DG2Q704
POHL1DG2Q704
POHL2DG2Q704
POHL0DG2Q709
POHL1DG2Q709
POHL2DG2Q709
POHL0DG2Q710
POHL1DG2Q710
POHL2DG2Q710
POHL0DG2Q711
POHL1DG2Q711
POHL2DG2Q711
POHL0DG2Q712
POHL1DG2Q712
POHL2DG2Q712
POHL0DG2Q713
POHL1DG2Q713
POHL2DG2Q713
POHL0DG2Q714
POHL1DG2Q714
POHL2DG2Q714
POHL0DG2Q715
POHL1DG2Q715
POHL2DG2Q715
POHL0DG2Q716
POHL1DG2Q716
POHL2DG2Q716
POHL0DG2Q718
POHL1DG2Q718
POHL2DG2Q718
POHL0DG2Q719
POHL1DG2Q719
POHL2DG2Q719
POHL0DG2Q720
POHL1DG2Q720
POHL2DG2Q720
POHL0DG2Q721
POHL1DG2Q721
POHL2DG2Q721
POHL0DG2Q722
POHL1DG2Q722
POHL2DG2Q722
POHL0DG2Q723
POHL1DG2Q723
POHL2DG2Q723
POHL0DG2Q724
POHL1DG2Q724
POHL2DG2Q724
POHL0DG2Q725
POHL1DG2Q725
POHL2DG2Q725
POHL0DG2Q726
POHL1DG2Q726
POHL2DG2Q726
POHL0DG2Q727
POHL1DG2Q727
POHL2DG2Q727
POHL0DG2Q728
POHL1DG2Q728
POHL2DG2Q728
POHL0DG2Q729
POHL1DG2Q729
POHL2DG2Q729
POHL0DG2Q730
POHL1DG2Q730
POHL2DG2Q730
POHL0DG2Q731
POHL1DG2Q731
POHL2DG2Q731
POHL0DG2Q738
POHL1DG2Q738
POHL2DG2Q738
POHL0DG2Q740
POHL1DG2Q740
POHL2DG2Q740
POHL0DG2Q741
POHL1DG2Q741
POHL2DG2Q741
POHL0DG2Q742
POHL1DG2Q742
POHL2DG2Q742
POHL0DG2Q743
POHL1DG2Q743
POHL2DG2Q743
POHL0DG2Q748
POHL1DG2Q748
POHL2DG2Q748
POHL0DG2Q749
POHL1DG2Q749
POHL2DG2Q749
POHL0DG2Q750
POHL1DG2Q750
POHL2DG2Q750
POHL0DG2Q751
POHL1DG2Q751
POHL2DG2Q751
POHL0DG2Q752
POHL1DG2Q752
POHL2DG2Q752
POHL0DG2Q753
POHL1DG2Q753
POHL2DG2Q753
POHL0DG2Q754
POHL1DG2Q754
POHL2DG2Q754
POHL0DG2Q755
POHL1DG2Q755
POHL2DG2Q755
POHL0DG2Q758
POHL1DG2Q758
POHL2DG2Q758
POHL0DG2Q759
POHL1DG2Q759
POHL2DG2Q759
POHL0DG2Q760
POHL1DG2Q760
POHL2DG2Q760
POHL0DG2Q761
POHL1DG2Q761
POHL2DG2Q761
POHL0DG2Q7621
POHL1DG2Q7621
POHL2DG2Q7621
POHL0DG2Q7622
POHL1DG2Q7622
POHL2DG2Q7622
POHL0DG2Q763
POHL1DG2Q763
POHL2DG2Q763
POHL0DG2Q764
POHL1DG2Q764
POHL2DG2Q764
POHL0DG2Q765
POHL1DG2Q765
POHL2DG2Q765
POHL0DG2Q766
POHL1DG2Q766
POHL2DG2Q766
POHL0DG2Q767
POHL1DG2Q767
POHL2DG2Q767
POHL0DG2Q768
POHL1DG2Q768
POHL2DG2Q768
POHL0DG2Q769
POHL1DG2Q769
POHL2DG2Q769
POHL0DG2Q770
POHL1DG2Q770
POHL2DG2Q770
POHL0DG2Q771
POHL1DG2Q771
POHL2DG2Q771
POHL0DG2Q772
POHL1DG2Q772
POHL2DG2Q772
POHL0DG2Q773
POHL1DG2Q773
POHL2DG2Q773
POHL0DG2Q774
POHL1DG2Q774
POHL2DG2Q774
POHL0DG2Q775
POHL1DG2Q775
POHL2DG2Q775
POHL0DG2Q776
POHL1DG2Q776
POHL2DG2Q776
POHL0DG2Q777
POHL1DG2Q777
POHL2DG2Q777
POHL0DG2Q778
POHL1DG2Q778
POHL2DG2Q778
POHL0DG2Q779
POHL1DG2Q779
POHL2DG2Q779
POHL0DG2Q780
POHL1DG2Q780
POHL2DG2Q780
POHL0DG2Q781
POHL1DG2Q781
POHL2DG2Q781
POHL0DG2Q782
POHL1DG2Q782
POHL2DG2Q782
POHL0DG2Q783
POHL1DG2Q783
POHL2DG2Q783
POHL0DG2Q784
POHL1DG2Q784
POHL2DG2Q784
POHL0DG2Q785
POHL1DG2Q785
POHL2DG2Q785
POHL0DG2Q786
POHL1DG2Q786
POHL2DG2Q786
POHL0DG2Q788
POHL1DG2Q788
POHL2DG2Q788
POHL0DG2Q789
POHL1DG2Q789
POHL2DG2Q789
POHL0DG2Q790
POHL1DG2Q790
POHL2DG2Q790
POHL0DG2Q791
POHL1DG2Q791
POHL2DG2Q791
POHL0DG2Q792
POHL1DG2Q792
POHL2DG2Q792
POHL0DG2Q793
POHL1DG2Q793
POHL2DG2Q793
POHL0DG2Q794
POHL1DG2Q794
POHL2DG2Q794
POHL0DG2Q795
POHL1DG2Q795
POHL2DG2Q795
POHL0DG2Q796
POHL1DG2Q796
POHL2DG2Q796
POHL0DG2Q798
POHL1DG2Q798
POHL2DG2Q798
POHL0DG2Q799
POHL1DG2Q799
POHL2DG2Q799
POHL0DG2Q800
POHL1DG2Q800
POHL2DG2Q800
POHL0DG2Q801
POHL1DG2Q801
POHL2DG2Q801
POHL0DG2Q802
POHL1DG2Q802
POHL2DG2Q802
POHL0DG2Q803
POHL1DG2Q803
POHL2DG2Q803
POHL0DG2Q804
POHL1DG2Q804
POHL2DG2Q804
POHL0DG2Q808
POHL1DG2Q808
POHL2DG2Q808
POHL0DG2Q809
POHL1DG2Q809
POHL2DG2Q809
POHL0DG2Q810
POHL1DG2Q810
POHL2DG2Q810
POHL0DG2Q811
POHL1DG2Q811
POHL2DG2Q811
POHL0DG2Q812
POHL1DG2Q812
POHL2DG2Q812
POHL0DG2Q818
POHL1DG2Q818
POHL2DG2Q818
POHL0DG2Q819
POHL1DG2Q819
POHL2DG2Q819
POHL0DG2Q820
POHL1DG2Q820
POHL2DG2Q820
POHL0DG2Q821
POHL1DG2Q821
POHL2DG2Q821
POHL0DG2Q822
POHL1DG2Q822
POHL2DG2Q822
POHL0DG2Q823
POHL1DG2Q823
POHL2DG2Q823
POHL0DG2Q824
POHL1DG2Q824
POHL2DG2Q824
POHL0DG2Q825
POHL1DG2Q825
POHL2DG2Q825
POHL0DG2Q828
POHL1DG2Q828
POHL2DG2Q828
POHL0DG2Q829
POHL1DG2Q829
POHL2DG2Q829
POHL0DG2Q830
POHL1DG2Q830
POHL2DG2Q830
POHL0DG2Q831
POHL1DG2Q831
POHL2DG2Q831
POHL0DG2Q832
POHL1DG2Q832
POHL2DG2Q832
POHL0DG2Q833
POHL1DG2Q833
POHL2DG2Q833
POHL0DG2Q838
POHL1DG2Q838
POHL2DG2Q838
POHL0DG2Q839
POHL1DG2Q839
POHL2DG2Q839
POHL0DG2Q840
POHL1DG2Q840
POHL2DG2Q840
POHL0DG2Q841
POHL1DG2Q841
POHL2DG2Q841
POHL0DG2Q842
POHL1DG2Q842
POHL2DG2Q842
POHL0DG2Q843
POHL1DG2Q843
POHL2DG2Q843
POHL0DG2Q844
POHL1DG2Q844
POHL2DG2Q844
POHL0DG2Q845
POHL1DG2Q845
POHL2DG2Q845
POHL0DG2Q846
POHL1DG2Q846
POHL2DG2Q846
POHL0DG2Q848
POHL1DG2Q848
POHL2DG2Q848
POHL0DG2Q849
POHL1DG2Q849
POHL2DG2Q849
POHL0DG2Q850
POHL1DG2Q850
POHL2DG2Q850
POHL0DG2Q851
POHL1DG2Q851
POHL2DG2Q851
POHL0DG2Q858
POHL1DG2Q858
POHL2DG2Q858
POHL0DG2Q859
POHL1DG2Q859
POHL2DG2Q859
POHL0DG2Q860
POHL1DG2Q860
POHL2DG2Q860
POHL0DG2Q861
POHL1DG2Q861
POHL2DG2Q861
POHL0DG2Q862
POHL1DG2Q862
POHL2DG2Q862
POHL0DG2Q868
POHL1DG2Q868
POHL2DG2Q868
POHL0DG2Q870
POHL1DG2Q870
POHL2DG2Q870
POHL0DG2Q871
POHL1DG2Q871
POHL2DG2Q871
POHL0DG2Q872
POHL1DG2Q872
POHL2DG2Q872
POHL0DG2Q873
POHL1DG2Q873
POHL2DG2Q873
POHL0DG2Q874
POHL1DG2Q874
POHL2DG2Q874
POHL0DG2Q875
POHL1DG2Q875
POHL2DG2Q875
POHL0DG2Q878
POHL1DG2Q878
POHL2DG2Q878
POHL0DG2Q890
POHL1DG2Q890
POHL2DG2Q890
POHL0DG2Q891
POHL1DG2Q891
POHL2DG2Q891
POHL0DG2Q892
POHL1DG2Q892
POHL2DG2Q892
POHL0DG2Q893
POHL1DG2Q893
POHL2DG2Q893
POHL0DG2Q894
POHL1DG2Q894
POHL2DG2Q894
POHL0DG2Q897
POHL1DG2Q897
POHL2DG2Q897
POHL0DG2Q898
POHL1DG2Q898
POHL2DG2Q898
POHL0DG2Q899
POHL1DG2Q899
POHL2DG2Q899
POHL0DG2Q900
POHL1DG2Q900
POHL2DG2Q900
POHL0DG2Q901
POHL1DG2Q901
POHL2DG2Q901
POHL0DG2Q902
POHL1DG2Q902
POHL2DG2Q902
POHL0DG2Q909
POHL1DG2Q909
POHL2DG2Q909
POHL0DG2Q910
POHL1DG2Q910
POHL2DG2Q910
POHL0DG2Q911
POHL1DG2Q911
POHL2DG2Q911
POHL0DG2Q912
POHL1DG2Q912
POHL2DG2Q912
POHL0DG2Q913
POHL1DG2Q913
POHL2DG2Q913
POHL0DG2Q914
POHL1DG2Q914
POHL2DG2Q914
POHL0DG2Q915
POHL1DG2Q915
POHL2DG2Q915
POHL0DG2Q916
POHL1DG2Q916
POHL2DG2Q916
POHL0DG2Q917
POHL1DG2Q917
POHL2DG2Q917
POHL0DG2Q920
POHL1DG2Q920
POHL2DG2Q920
POHL0DG2Q921
POHL1DG2Q921
POHL2DG2Q921
POHL0DG2Q922
POHL1DG2Q922
POHL2DG2Q922
POHL0DG2Q923
POHL1DG2Q923
POHL2DG2Q923
POHL0DG2Q924
POHL1DG2Q924
POHL2DG2Q924
POHL0DG2Q925
POHL1DG2Q925
POHL2DG2Q925
POHL0DG2Q926
POHL1DG2Q926
POHL2DG2Q926
POHL0DG2Q927
POHL1DG2Q927
POHL2DG2Q927
POHL0DG2Q928
POHL1DG2Q928
POHL2DG2Q928
POHL0DG2Q929
POHL1DG2Q929
POHL2DG2Q929
POHL0DG2Q930
POHL1DG2Q930
POHL2DG2Q930
POHL0DG2Q931
POHL1DG2Q931
POHL2DG2Q931
POHL0DG2Q932
POHL1DG2Q932
POHL2DG2Q932
POHL0DG2Q933
POHL1DG2Q933
POHL2DG2Q933
POHL0DG2Q934
POHL1DG2Q934
POHL2DG2Q934
POHL0DG2Q935
POHL1DG2Q935
POHL2DG2Q935
POHL0DG2Q936
POHL1DG2Q936
POHL2DG2Q936
POHL0DG2Q937
POHL1DG2Q937
POHL2DG2Q937
POHL0DG2Q938
POHL1DG2Q938
POHL2DG2Q938
POHL0DG2Q939
POHL1DG2Q939
POHL2DG2Q939
POHL0DG2Q950
POHL1DG2Q950
POHL2DG2Q950
POHL0DG2Q951
POHL1DG2Q951
POHL2DG2Q951
POHL0DG2Q952
POHL1DG2Q952
POHL2DG2Q952
POHL0DG2Q953
POHL1DG2Q953
POHL2DG2Q953
POHL0DG2Q954
POHL1DG2Q954
POHL2DG2Q954
POHL0DG2Q955
POHL1DG2Q955
POHL2DG2Q955
POHL0DG2Q958
POHL1DG2Q958
POHL2DG2Q958
POHL0DG2Q959
POHL1DG2Q959
POHL2DG2Q959
POHL0DG2Q960
POHL2DG2Q960
POHL0DG2Q961
POHL2DG2Q961
POHL0DG2Q962
POHL2DG2Q962
POHL0DG2Q963
POHL2DG2Q963
POHL0DG2Q964
POHL2DG2Q964
POHL0DG2Q968
POHL2DG2Q968
POHL0DG2Q969
POHL2DG2Q969
POHL0DG2Q970
POHL2DG2Q970
POHL0DG2Q971
POHL2DG2Q971
POHL0DG2Q972
POHL2DG2Q972
POHL0DG2Q973
POHL2DG2Q973
POHL0DG2Q978
POHL2DG2Q978
POHL0DG2Q979
POHL2DG2Q979
POHL0DG2Q980
POHL1DG2Q980
POHL0DG2Q981
POHL1DG2Q981
POHL0DG2Q982
POHL1DG2Q982
POHL0DG2Q983
POHL1DG2Q983
POHL0DG2Q984
POHL1DG2Q984
POHL0DG2Q985
POHL1DG2Q985
POHL0DG2Q986
POHL1DG2Q986
POHL0DG2Q987
POHL1DG2Q987
POHL0DG2Q988
POHL1DG2Q988
POHL0DG2Q989
POHL1DG2Q989
POHL0DG2Q990
POHL1DG2Q990
POHL2DG2Q990
POHL0DG2Q991
POHL1DG2Q991
POHL2DG2Q991
POHL0DG2Q992
POHL1DG2Q992
POHL2DG2Q992
POHL0DG2Q998
POHL1DG2Q998
POHL2DG2Q998
POHL0DG2Q999
POHL1DG2Q999
POHL2DG2Q999

Obmedzujúca položka: POHL
Obmedzovaná položka: DG3
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
POHL0DG3D1800
POHL1DG3D1800
POHL2DG3D1800
POHL0DG3D1801
POHL1DG3D1801
POHL2DG3D1801
POHL0DG3D1802
POHL1DG3D1802
POHL2DG3D1802
POHL0DG3D1803
POHL1DG3D1803
POHL2DG3D1803
POHL0DG3D1804
POHL1DG3D1804
POHL2DG3D1804
POHL0DG3D1805
POHL1DG3D1805
POHL2DG3D1805
POHL0DG3D1808
POHL1DG3D1808
POHL2DG3D1808
POHL0DG3D220
POHL1DG3D220
POHL2DG3D220
POHL0DG3D221
POHL1DG3D221
POHL2DG3D221
POHL0DG3D222
POHL1DG3D222
POHL2DG3D222
POHL0DG3D223
POHL1DG3D223
POHL2DG3D223
POHL0DG3D224
POHL1DG3D224
POHL2DG3D224
POHL0DG3D225
POHL1DG3D225
POHL2DG3D225
POHL0DG3D226
POHL1DG3D226
POHL2DG3D226
POHL0DG3D227
POHL1DG3D227
POHL2DG3D227
POHL0DG3D229
POHL1DG3D229
POHL2DG3D229
POHL0DG3E030
POHL1DG3E030
POHL2DG3E030
POHL0DG3E031
POHL1DG3E031
POHL2DG3E031
POHL0DG3E700
POHL1DG3E700
POHL2DG3E700
POHL0DG3E701
POHL1DG3E701
POHL2DG3E701
POHL0DG3E702
POHL1DG3E702
POHL2DG3E702
POHL0DG3E703
POHL1DG3E703
POHL2DG3E703
POHL0DG3E708
POHL1DG3E708
POHL2DG3E708
POHL0DG3E709
POHL1DG3E709
POHL2DG3E709
POHL0DG3E710
POHL1DG3E710
POHL2DG3E710
POHL0DG3E711
POHL1DG3E711
POHL2DG3E711
POHL0DG3E712
POHL1DG3E712
POHL2DG3E712
POHL0DG3E713
POHL1DG3E713
POHL2DG3E713
POHL0DG3E720
POHL1DG3E720
POHL2DG3E720
POHL0DG3E721
POHL1DG3E721
POHL2DG3E721
POHL0DG3E722
POHL1DG3E722
POHL2DG3E722
POHL0DG3E723
POHL1DG3E723
POHL2DG3E723
POHL0DG3E724
POHL1DG3E724
POHL2DG3E724
POHL0DG3E725
POHL1DG3E725
POHL2DG3E725
POHL0DG3E728
POHL1DG3E728
POHL2DG3E728
POHL0DG3E729
POHL1DG3E729
POHL2DG3E729
POHL0DG3E730
POHL1DG3E730
POHL2DG3E730
POHL0DG3E731
POHL1DG3E731
POHL2DG3E731
POHL0DG3E738
POHL1DG3E738
POHL2DG3E738
POHL0DG3E739
POHL1DG3E739
POHL2DG3E739
POHL0DG3E740
POHL1DG3E740
POHL2DG3E740
POHL0DG3E741
POHL1DG3E741
POHL2DG3E741
POHL0DG3E742
POHL1DG3E742
POHL2DG3E742
POHL0DG3E743
POHL1DG3E743
POHL2DG3E743
POHL0DG3E744
POHL1DG3E744
POHL2DG3E744
POHL0DG3E748
POHL1DG3E748
POHL2DG3E748
POHL0DG3E749
POHL1DG3E749
POHL2DG3E749
POHL0DG3E750
POHL1DG3E750
POHL2DG3E750
POHL0DG3E751
POHL1DG3E751
POHL2DG3E751
POHL0DG3E752
POHL1DG3E752
POHL2DG3E752
POHL0DG3E753
POHL1DG3E753
POHL2DG3E753
POHL0DG3E754
POHL1DG3E754
POHL2DG3E754
POHL0DG3E755
POHL1DG3E755
POHL2DG3E755
POHL0DG3E756
POHL1DG3E756
POHL2DG3E756
POHL0DG3E760
POHL1DG3E760
POHL2DG3E760
POHL0DG3E761
POHL1DG3E761
POHL2DG3E761
POHL0DG3E762
POHL1DG3E762
POHL2DG3E762
POHL0DG3E763
POHL1DG3E763
POHL2DG3E763
POHL0DG3E768
POHL1DG3E768
POHL2DG3E768
POHL0DG3E769
POHL1DG3E769
POHL2DG3E769
POHL0DG3E770
POHL1DG3E770
POHL2DG3E770
POHL0DG3E771
POHL1DG3E771
POHL2DG3E771
POHL0DG3E778
POHL1DG3E778
POHL2DG3E778
POHL0DG3E779
POHL1DG3E779
POHL2DG3E779
POHL0DG3E780
POHL1DG3E780
POHL2DG3E780
POHL0DG3E781
POHL1DG3E781
POHL2DG3E781
POHL0DG3E782
POHL1DG3E782
POHL2DG3E782
POHL0DG3E783
POHL1DG3E783
POHL2DG3E783
POHL0DG3E784
POHL1DG3E784
POHL2DG3E784
POHL0DG3E785
POHL1DG3E785
POHL2DG3E785
POHL0DG3E786
POHL1DG3E786
POHL2DG3E786
POHL0DG3E788
POHL1DG3E788
POHL2DG3E788
POHL0DG3E789
POHL1DG3E789
POHL2DG3E789
POHL0DG3E790
POHL1DG3E790
POHL2DG3E790
POHL0DG3E791
POHL1DG3E791
POHL2DG3E791
POHL0DG3E798
POHL1DG3E798
POHL2DG3E798
POHL0DG3E799
POHL1DG3E799
POHL2DG3E799
POHL0DG3E800
POHL1DG3E800
POHL2DG3E800
POHL0DG3E801
POHL1DG3E801
POHL2DG3E801
POHL0DG3E802
POHL1DG3E802
POHL2DG3E802
POHL0DG3E803
POHL1DG3E803
POHL2DG3E803
POHL0DG3E804
POHL1DG3E804
POHL2DG3E804
POHL0DG3E805
POHL1DG3E805
POHL2DG3E805
POHL0DG3E806
POHL1DG3E806
POHL2DG3E806
POHL0DG3E807
POHL1DG3E807
POHL2DG3E807
POHL0DG3E830
POHL1DG3E830
POHL2DG3E830
POHL0DG3E831
POHL1DG3E831
POHL2DG3E831
POHL0DG3E832
POHL1DG3E832
POHL2DG3E832
POHL0DG3E8330
POHL1DG3E8330
POHL2DG3E8330
POHL0DG3E8331
POHL1DG3E8331
POHL2DG3E8331
POHL0DG3E8338
POHL1DG3E8338
POHL2DG3E8338
POHL0DG3E8339
POHL1DG3E8339
POHL2DG3E8339
POHL0DG3E834
POHL1DG3E834
POHL2DG3E834
POHL0DG3E8350
POHL1DG3E8350
POHL2DG3E8350
POHL0DG3E8358
POHL1DG3E8358
POHL2DG3E8358
POHL0DG3E8359
POHL1DG3E8359
POHL2DG3E8359
POHL0DG3E838
POHL1DG3E838
POHL2DG3E838
POHL0DG3E839
POHL1DG3E839
POHL2DG3E839
POHL0DG3E842
POHL1DG3E842
POHL2DG3E842
POHL0DG3E843
POHL1DG3E843
POHL2DG3E843
POHL0DG3E8480
POHL1DG3E8480
POHL2DG3E8480
POHL0DG3E8487
POHL1DG3E8487
POHL2DG3E8487
POHL0DG3E8488
POHL1DG3E8488
POHL2DG3E8488
POHL0DG3E850
POHL1DG3E850
POHL2DG3E850
POHL0DG3E851
POHL1DG3E851
POHL2DG3E851
POHL0DG3E852
POHL1DG3E852
POHL2DG3E852
POHL0DG3Q000
POHL1DG3Q000
POHL2DG3Q000
POHL0DG3Q001
POHL1DG3Q001
POHL2DG3Q001
POHL0DG3Q002
POHL1DG3Q002
POHL2DG3Q002
POHL0DG3Q010
POHL1DG3Q010
POHL2DG3Q010
POHL0DG3Q011
POHL1DG3Q011
POHL2DG3Q011
POHL0DG3Q012
POHL1DG3Q012
POHL2DG3Q012
POHL0DG3Q018
POHL1DG3Q018
POHL2DG3Q018
POHL0DG3Q019
POHL1DG3Q019
POHL2DG3Q019
POHL0DG3Q02
POHL1DG3Q02
POHL2DG3Q02
POHL0DG3Q030
POHL1DG3Q030
POHL2DG3Q030
POHL0DG3Q031
POHL1DG3Q031
POHL2DG3Q031
POHL0DG3Q038
POHL1DG3Q038
POHL2DG3Q038
POHL0DG3Q039
POHL1DG3Q039
POHL2DG3Q039
POHL0DG3Q040
POHL1DG3Q040
POHL2DG3Q040
POHL0DG3Q041
POHL1DG3Q041
POHL2DG3Q041
POHL0DG3Q042
POHL1DG3Q042
POHL2DG3Q042
POHL0DG3Q043
POHL1DG3Q043
POHL2DG3Q043
POHL0DG3Q044
POHL1DG3Q044
POHL2DG3Q044
POHL0DG3Q045
POHL1DG3Q045
POHL2DG3Q045
POHL0DG3Q046
POHL1DG3Q046
POHL2DG3Q046
POHL0DG3Q048
POHL1DG3Q048
POHL2DG3Q048
POHL0DG3Q049
POHL1DG3Q049
POHL2DG3Q049
POHL0DG3Q050
POHL1DG3Q050
POHL2DG3Q050
POHL0DG3Q051
POHL1DG3Q051
POHL2DG3Q051
POHL0DG3Q052
POHL1DG3Q052
POHL2DG3Q052
POHL0DG3Q053
POHL1DG3Q053
POHL2DG3Q053
POHL0DG3Q054
POHL1DG3Q054
POHL2DG3Q054
POHL0DG3Q055
POHL1DG3Q055
POHL2DG3Q055
POHL0DG3Q056
POHL1DG3Q056
POHL2DG3Q056
POHL0DG3Q057
POHL1DG3Q057
POHL2DG3Q057
POHL0DG3Q058
POHL1DG3Q058
POHL2DG3Q058
POHL0DG3Q059
POHL1DG3Q059
POHL2DG3Q059
POHL0DG3Q060
POHL1DG3Q060
POHL2DG3Q060
POHL0DG3Q061
POHL1DG3Q061
POHL2DG3Q061
POHL0DG3Q062
POHL1DG3Q062
POHL2DG3Q062
POHL0DG3Q063
POHL1DG3Q063
POHL2DG3Q063
POHL0DG3Q064
POHL1DG3Q064
POHL2DG3Q064
POHL0DG3Q068
POHL1DG3Q068
POHL2DG3Q068
POHL0DG3Q069
POHL1DG3Q069
POHL2DG3Q069
POHL0DG3Q070
POHL1DG3Q070
POHL2DG3Q070
POHL0DG3Q078
POHL1DG3Q078
POHL2DG3Q078
POHL0DG3Q079
POHL1DG3Q079
POHL2DG3Q079
POHL0DG3Q100
POHL1DG3Q100
POHL2DG3Q100
POHL0DG3Q101
POHL1DG3Q101
POHL2DG3Q101
POHL0DG3Q102
POHL1DG3Q102
POHL2DG3Q102
POHL0DG3Q103
POHL1DG3Q103
POHL2DG3Q103
POHL0DG3Q104
POHL1DG3Q104
POHL2DG3Q104
POHL0DG3Q105
POHL1DG3Q105
POHL2DG3Q105
POHL0DG3Q106
POHL1DG3Q106
POHL2DG3Q106
POHL0DG3Q107
POHL1DG3Q107
POHL2DG3Q107
POHL0DG3Q110
POHL1DG3Q110
POHL2DG3Q110
POHL0DG3Q111
POHL1DG3Q111
POHL2DG3Q111
POHL0DG3Q112
POHL1DG3Q112
POHL2DG3Q112
POHL0DG3Q113
POHL1DG3Q113
POHL2DG3Q113
POHL0DG3Q120
POHL1DG3Q120
POHL2DG3Q120
POHL0DG3Q121
POHL1DG3Q121
POHL2DG3Q121
POHL0DG3Q122
POHL1DG3Q122
POHL2DG3Q122
POHL0DG3Q123
POHL1DG3Q123
POHL2DG3Q123
POHL0DG3Q124
POHL1DG3Q124
POHL2DG3Q124
POHL0DG3Q128
POHL1DG3Q128
POHL2DG3Q128
POHL0DG3Q129
POHL1DG3Q129
POHL2DG3Q129
POHL0DG3Q130
POHL1DG3Q130
POHL2DG3Q130
POHL0DG3Q131
POHL1DG3Q131
POHL2DG3Q131
POHL0DG3Q132
POHL1DG3Q132
POHL2DG3Q132
POHL0DG3Q133
POHL1DG3Q133
POHL2DG3Q133
POHL0DG3Q134
POHL1DG3Q134
POHL2DG3Q134
POHL0DG3Q135
POHL1DG3Q135
POHL2DG3Q135
POHL0DG3Q138
POHL1DG3Q138
POHL2DG3Q138
POHL0DG3Q139
POHL1DG3Q139
POHL2DG3Q139
POHL0DG3Q140
POHL1DG3Q140
POHL2DG3Q140
POHL0DG3Q141
POHL1DG3Q141
POHL2DG3Q141
POHL0DG3Q142
POHL1DG3Q142
POHL2DG3Q142
POHL0DG3Q143
POHL1DG3Q143
POHL2DG3Q143
POHL0DG3Q148
POHL1DG3Q148
POHL2DG3Q148
POHL0DG3Q149
POHL1DG3Q149
POHL2DG3Q149
POHL0DG3Q150
POHL1DG3Q150
POHL2DG3Q150
POHL0DG3Q158
POHL1DG3Q158
POHL2DG3Q158
POHL0DG3Q159
POHL1DG3Q159
POHL2DG3Q159
POHL0DG3Q160
POHL1DG3Q160
POHL2DG3Q160
POHL0DG3Q161
POHL1DG3Q161
POHL2DG3Q161
POHL0DG3Q162
POHL1DG3Q162
POHL2DG3Q162
POHL0DG3Q163
POHL1DG3Q163
POHL2DG3Q163
POHL0DG3Q164
POHL1DG3Q164
POHL2DG3Q164
POHL0DG3Q165
POHL1DG3Q165
POHL2DG3Q165
POHL0DG3Q169
POHL1DG3Q169
POHL2DG3Q169
POHL0DG3Q170
POHL1DG3Q170
POHL2DG3Q170
POHL0DG3Q171
POHL1DG3Q171
POHL2DG3Q171
POHL0DG3Q172
POHL1DG3Q172
POHL2DG3Q172
POHL0DG3Q173
POHL1DG3Q173
POHL2DG3Q173
POHL0DG3Q174
POHL1DG3Q174
POHL2DG3Q174
POHL0DG3Q175
POHL1DG3Q175
POHL2DG3Q175
POHL0DG3Q178
POHL1DG3Q178
POHL2DG3Q178
POHL0DG3Q179
POHL1DG3Q179
POHL2DG3Q179
POHL0DG3Q180
POHL1DG3Q180
POHL2DG3Q180
POHL0DG3Q181
POHL1DG3Q181
POHL2DG3Q181
POHL0DG3Q182
POHL1DG3Q182
POHL2DG3Q182
POHL0DG3Q183
POHL1DG3Q183
POHL2DG3Q183
POHL0DG3Q184
POHL1DG3Q184
POHL2DG3Q184
POHL0DG3Q185
POHL1DG3Q185
POHL2DG3Q185
POHL0DG3Q186
POHL1DG3Q186
POHL2DG3Q186
POHL0DG3Q187
POHL1DG3Q187
POHL2DG3Q187
POHL0DG3Q188
POHL1DG3Q188
POHL2DG3Q188
POHL0DG3Q189
POHL1DG3Q189
POHL2DG3Q189
POHL0DG3Q200
POHL1DG3Q200
POHL2DG3Q200
POHL0DG3Q201
POHL1DG3Q201
POHL2DG3Q201
POHL0DG3Q202
POHL1DG3Q202
POHL2DG3Q202
POHL0DG3Q203
POHL1DG3Q203
POHL2DG3Q203
POHL0DG3Q204
POHL1DG3Q204
POHL2DG3Q204
POHL0DG3Q205
POHL1DG3Q205
POHL2DG3Q205
POHL0DG3Q206
POHL1DG3Q206
POHL2DG3Q206
POHL0DG3Q208
POHL1DG3Q208
POHL2DG3Q208
POHL0DG3Q209
POHL1DG3Q209
POHL2DG3Q209
POHL0DG3Q210
POHL1DG3Q210
POHL2DG3Q210
POHL0DG3Q211
POHL1DG3Q211
POHL2DG3Q211
POHL0DG3Q212
POHL1DG3Q212
POHL2DG3Q212
POHL0DG3Q213
POHL1DG3Q213
POHL2DG3Q213
POHL0DG3Q214
POHL1DG3Q214
POHL2DG3Q214
POHL0DG3Q2180
POHL1DG3Q2180
POHL2DG3Q2180
POHL0DG3Q2188
POHL1DG3Q2188
POHL2DG3Q2188
POHL0DG3Q219
POHL1DG3Q219
POHL2DG3Q219
POHL0DG3Q220
POHL1DG3Q220
POHL2DG3Q220
POHL0DG3Q221
POHL1DG3Q221
POHL2DG3Q221
POHL0DG3Q222
POHL1DG3Q222
POHL2DG3Q222
POHL0DG3Q223
POHL1DG3Q223
POHL2DG3Q223
POHL0DG3Q224
POHL1DG3Q224
POHL2DG3Q224
POHL0DG3Q225
POHL1DG3Q225
POHL2DG3Q225
POHL0DG3Q226
POHL1DG3Q226
POHL2DG3Q226
POHL0DG3Q228
POHL1DG3Q228
POHL2DG3Q228
POHL0DG3Q229
POHL1DG3Q229
POHL2DG3Q229
POHL0DG3Q230
POHL1DG3Q230
POHL2DG3Q230
POHL0DG3Q231
POHL1DG3Q231
POHL2DG3Q231
POHL0DG3Q232
POHL1DG3Q232
POHL2DG3Q232
POHL0DG3Q233
POHL1DG3Q233
POHL2DG3Q233
POHL0DG3Q234
POHL1DG3Q234
POHL2DG3Q234
POHL0DG3Q238
POHL1DG3Q238
POHL2DG3Q238
POHL0DG3Q239
POHL1DG3Q239
POHL2DG3Q239
POHL0DG3Q240
POHL1DG3Q240
POHL2DG3Q240
POHL0DG3Q241
POHL1DG3Q241
POHL2DG3Q241
POHL0DG3Q242
POHL1DG3Q242
POHL2DG3Q242
POHL0DG3Q243
POHL1DG3Q243
POHL2DG3Q243
POHL0DG3Q244
POHL1DG3Q244
POHL2DG3Q244
POHL0DG3Q245
POHL1DG3Q245
POHL2DG3Q245
POHL0DG3Q246
POHL1DG3Q246
POHL2DG3Q246
POHL0DG3Q248
POHL1DG3Q248
POHL2DG3Q248
POHL0DG3Q249
POHL1DG3Q249
POHL2DG3Q249
POHL0DG3Q250
POHL1DG3Q250
POHL2DG3Q250
POHL0DG3Q251
POHL1DG3Q251
POHL2DG3Q251
POHL0DG3Q252
POHL1DG3Q252
POHL2DG3Q252
POHL0DG3Q253
POHL1DG3Q253
POHL2DG3Q253
POHL0DG3Q254
POHL1DG3Q254
POHL2DG3Q254
POHL0DG3Q255
POHL1DG3Q255
POHL2DG3Q255
POHL0DG3Q256
POHL1DG3Q256
POHL2DG3Q256
POHL0DG3Q257
POHL1DG3Q257
POHL2DG3Q257
POHL0DG3Q258
POHL1DG3Q258
POHL2DG3Q258
POHL0DG3Q259
POHL1DG3Q259
POHL2DG3Q259
POHL0DG3Q260
POHL1DG3Q260
POHL2DG3Q260
POHL0DG3Q261
POHL1DG3Q261
POHL2DG3Q261
POHL0DG3Q262
POHL1DG3Q262
POHL2DG3Q262
POHL0DG3Q263
POHL1DG3Q263
POHL2DG3Q263
POHL0DG3Q264
POHL1DG3Q264
POHL2DG3Q264
POHL0DG3Q265
POHL1DG3Q265
POHL2DG3Q265
POHL0DG3Q266
POHL1DG3Q266
POHL2DG3Q266
POHL0DG3Q268
POHL1DG3Q268
POHL2DG3Q268
POHL0DG3Q269
POHL1DG3Q269
POHL2DG3Q269
POHL0DG3Q270
POHL1DG3Q270
POHL2DG3Q270
POHL0DG3Q271
POHL1DG3Q271
POHL2DG3Q271
POHL0DG3Q272
POHL1DG3Q272
POHL2DG3Q272
POHL0DG3Q273
POHL1DG3Q273
POHL2DG3Q273
POHL0DG3Q274
POHL1DG3Q274
POHL2DG3Q274
POHL0DG3Q278
POHL1DG3Q278
POHL2DG3Q278
POHL0DG3Q279
POHL1DG3Q279
POHL2DG3Q279
POHL0DG3Q2800
POHL1DG3Q2800
POHL2DG3Q2800
POHL0DG3Q2801
POHL1DG3Q2801
POHL2DG3Q2801
POHL0DG3Q2808
POHL1DG3Q2808
POHL2DG3Q2808
POHL0DG3Q2809
POHL1DG3Q2809
POHL2DG3Q2809
POHL0DG3Q2810
POHL1DG3Q2810
POHL2DG3Q2810
POHL0DG3Q2811
POHL1DG3Q2811
POHL2DG3Q2811
POHL0DG3Q2818
POHL1DG3Q2818
POHL2DG3Q2818
POHL0DG3Q2819
POHL1DG3Q2819
POHL2DG3Q2819
POHL0DG3Q2820
POHL1DG3Q2820
POHL2DG3Q2820
POHL0DG3Q2821
POHL1DG3Q2821
POHL2DG3Q2821
POHL0DG3Q2828
POHL1DG3Q2828
POHL2DG3Q2828
POHL0DG3Q2829
POHL1DG3Q2829
POHL2DG3Q2829
POHL0DG3Q2830
POHL1DG3Q2830
POHL2DG3Q2830
POHL0DG3Q2831
POHL1DG3Q2831
POHL2DG3Q2831
POHL0DG3Q2838
POHL1DG3Q2838
POHL2DG3Q2838
POHL0DG3Q2839
POHL1DG3Q2839
POHL2DG3Q2839
POHL0DG3Q2880
POHL1DG3Q2880
POHL2DG3Q2880
POHL0DG3Q2881
POHL1DG3Q2881
POHL2DG3Q2881
POHL0DG3Q2888
POHL1DG3Q2888
POHL2DG3Q2888
POHL0DG3Q289
POHL1DG3Q289
POHL2DG3Q289
POHL0DG3Q300
POHL1DG3Q300
POHL2DG3Q300
POHL0DG3Q301
POHL1DG3Q301
POHL2DG3Q301
POHL0DG3Q302
POHL1DG3Q302
POHL2DG3Q302
POHL0DG3Q303
POHL1DG3Q303
POHL2DG3Q303
POHL0DG3Q308
POHL1DG3Q308
POHL2DG3Q308
POHL0DG3Q309
POHL1DG3Q309
POHL2DG3Q309
POHL0DG3Q310
POHL1DG3Q310
POHL2DG3Q310
POHL0DG3Q311
POHL1DG3Q311
POHL2DG3Q311
POHL0DG3Q312
POHL1DG3Q312
POHL2DG3Q312
POHL0DG3Q313
POHL1DG3Q313
POHL2DG3Q313
POHL0DG3Q315
POHL1DG3Q315
POHL2DG3Q315
POHL0DG3Q318
POHL1DG3Q318
POHL2DG3Q318
POHL0DG3Q319
POHL1DG3Q319
POHL2DG3Q319
POHL0DG3Q320
POHL1DG3Q320
POHL2DG3Q320
POHL0DG3Q321
POHL1DG3Q321
POHL2DG3Q321
POHL0DG3Q322
POHL1DG3Q322
POHL2DG3Q322
POHL0DG3Q323
POHL1DG3Q323
POHL2DG3Q323
POHL0DG3Q324
POHL1DG3Q324
POHL2DG3Q324
POHL0DG3Q330
POHL1DG3Q330
POHL2DG3Q330
POHL0DG3Q331
POHL1DG3Q331
POHL2DG3Q331
POHL0DG3Q332
POHL1DG3Q332
POHL2DG3Q332
POHL0DG3Q333
POHL1DG3Q333
POHL2DG3Q333
POHL0DG3Q334
POHL1DG3Q334
POHL2DG3Q334
POHL0DG3Q335
POHL1DG3Q335
POHL2DG3Q335
POHL0DG3Q336
POHL1DG3Q336
POHL2DG3Q336
POHL0DG3Q337
POHL1DG3Q337
POHL2DG3Q337
POHL0DG3Q338
POHL1DG3Q338
POHL2DG3Q338
POHL0DG3Q339
POHL1DG3Q339
POHL2DG3Q339
POHL0DG3Q340
POHL1DG3Q340
POHL2DG3Q340
POHL0DG3Q341
POHL1DG3Q341
POHL2DG3Q341
POHL0DG3Q348
POHL1DG3Q348
POHL2DG3Q348
POHL0DG3Q349
POHL1DG3Q349
POHL2DG3Q349
POHL0DG3Q351
POHL1DG3Q351
POHL2DG3Q351
POHL0DG3Q353
POHL1DG3Q353
POHL2DG3Q353
POHL0DG3Q355
POHL1DG3Q355
POHL2DG3Q355
POHL0DG3Q357
POHL1DG3Q357
POHL2DG3Q357
POHL0DG3Q359
POHL1DG3Q359
POHL2DG3Q359
POHL0DG3Q360
POHL1DG3Q360
POHL2DG3Q360
POHL0DG3Q361
POHL1DG3Q361
POHL2DG3Q361
POHL0DG3Q369
POHL1DG3Q369
POHL2DG3Q369
POHL0DG3Q370
POHL1DG3Q370
POHL2DG3Q370
POHL0DG3Q371
POHL1DG3Q371
POHL2DG3Q371
POHL0DG3Q372
POHL1DG3Q372
POHL2DG3Q372
POHL0DG3Q373
POHL1DG3Q373
POHL2DG3Q373
POHL0DG3Q374
POHL1DG3Q374
POHL2DG3Q374
POHL0DG3Q375
POHL1DG3Q375
POHL2DG3Q375
POHL0DG3Q378
POHL1DG3Q378
POHL2DG3Q378
POHL0DG3Q379
POHL1DG3Q379
POHL2DG3Q379
POHL0DG3Q380
POHL1DG3Q380
POHL2DG3Q380
POHL0DG3Q381
POHL1DG3Q381
POHL2DG3Q381
POHL0DG3Q382
POHL1DG3Q382
POHL2DG3Q382
POHL0DG3Q383
POHL1DG3Q383
POHL2DG3Q383
POHL0DG3Q384
POHL1DG3Q384
POHL2DG3Q384
POHL0DG3Q385
POHL1DG3Q385
POHL2DG3Q385
POHL0DG3Q386
POHL1DG3Q386
POHL2DG3Q386
POHL0DG3Q387
POHL1DG3Q387
POHL2DG3Q387
POHL0DG3Q388
POHL1DG3Q388
POHL2DG3Q388
POHL0DG3Q390
POHL1DG3Q390
POHL2DG3Q390
POHL0DG3Q391
POHL1DG3Q391
POHL2DG3Q391
POHL0DG3Q392
POHL1DG3Q392
POHL2DG3Q392
POHL0DG3Q393
POHL1DG3Q393
POHL2DG3Q393
POHL0DG3Q394
POHL1DG3Q394
POHL2DG3Q394
POHL0DG3Q395
POHL1DG3Q395
POHL2DG3Q395
POHL0DG3Q396
POHL1DG3Q396
POHL2DG3Q396
POHL0DG3Q398
POHL1DG3Q398
POHL2DG3Q398
POHL0DG3Q399
POHL1DG3Q399
POHL2DG3Q399
POHL0DG3Q400
POHL1DG3Q400
POHL2DG3Q400
POHL0DG3Q401
POHL1DG3Q401
POHL2DG3Q401
POHL0DG3Q402
POHL1DG3Q402
POHL2DG3Q402
POHL0DG3Q403
POHL1DG3Q403
POHL2DG3Q403
POHL0DG3Q408
POHL1DG3Q408
POHL2DG3Q408
POHL0DG3Q409
POHL1DG3Q409
POHL2DG3Q409
POHL0DG3Q410
POHL1DG3Q410
POHL2DG3Q410
POHL0DG3Q411
POHL1DG3Q411
POHL2DG3Q411
POHL0DG3Q412
POHL1DG3Q412
POHL2DG3Q412
POHL0DG3Q418
POHL1DG3Q418
POHL2DG3Q418
POHL0DG3Q419
POHL1DG3Q419
POHL2DG3Q419
POHL0DG3Q420
POHL1DG3Q420
POHL2DG3Q420
POHL0DG3Q421
POHL1DG3Q421
POHL2DG3Q421
POHL0DG3Q422
POHL1DG3Q422
POHL2DG3Q422
POHL0DG3Q423
POHL1DG3Q423
POHL2DG3Q423
POHL0DG3Q428
POHL1DG3Q428
POHL2DG3Q428
POHL0DG3Q429
POHL1DG3Q429
POHL2DG3Q429
POHL0DG3Q430
POHL1DG3Q430
POHL2DG3Q430
POHL0DG3Q431
POHL1DG3Q431
POHL2DG3Q431
POHL0DG3Q432
POHL1DG3Q432
POHL2DG3Q432
POHL0DG3Q433
POHL1DG3Q433
POHL2DG3Q433
POHL0DG3Q4340
POHL1DG3Q4340
POHL2DG3Q4340
POHL0DG3Q4341
POHL1DG3Q4341
POHL2DG3Q4341
POHL0DG3Q4342
POHL1DG3Q4342
POHL2DG3Q4342
POHL0DG3Q4349
POHL1DG3Q4349
POHL2DG3Q4349
POHL0DG3Q435
POHL1DG3Q435
POHL2DG3Q435
POHL0DG3Q436
POHL1DG3Q436
POHL2DG3Q436
POHL0DG3Q437
POHL1DG3Q437
POHL2DG3Q437
POHL0DG3Q438
POHL1DG3Q438
POHL2DG3Q438
POHL0DG3Q439
POHL1DG3Q439
POHL2DG3Q439
POHL0DG3Q440
POHL1DG3Q440
POHL2DG3Q440
POHL0DG3Q441
POHL1DG3Q441
POHL2DG3Q441
POHL0DG3Q442
POHL1DG3Q442
POHL2DG3Q442
POHL0DG3Q443
POHL1DG3Q443
POHL2DG3Q443
POHL0DG3Q444
POHL1DG3Q444
POHL2DG3Q444
POHL0DG3Q445
POHL1DG3Q445
POHL2DG3Q445
POHL0DG3Q446
POHL1DG3Q446
POHL2DG3Q446
POHL0DG3Q447
POHL1DG3Q447
POHL2DG3Q447
POHL0DG3Q450
POHL1DG3Q450
POHL2DG3Q450
POHL0DG3Q451
POHL1DG3Q451
POHL2DG3Q451
POHL0DG3Q452
POHL1DG3Q452
POHL2DG3Q452
POHL0DG3Q453
POHL1DG3Q453
POHL2DG3Q453
POHL0DG3Q458
POHL1DG3Q458
POHL2DG3Q458
POHL0DG3Q459
POHL1DG3Q459
POHL2DG3Q459
POHL0DG3Q500
POHL2DG3Q500
POHL0DG3Q501
POHL2DG3Q501
POHL0DG3Q502
POHL2DG3Q502
POHL0DG3Q503
POHL2DG3Q503
POHL0DG3Q504
POHL2DG3Q504
POHL0DG3Q505
POHL2DG3Q505
POHL0DG3Q506
POHL2DG3Q506
POHL0DG3Q510
POHL2DG3Q510
POHL0DG3Q511
POHL2DG3Q511
POHL0DG3Q512
POHL2DG3Q512
POHL0DG3Q513
POHL2DG3Q513
POHL0DG3Q514
POHL2DG3Q514
POHL0DG3Q515
POHL2DG3Q515
POHL0DG3Q516
POHL2DG3Q516
POHL0DG3Q517
POHL2DG3Q517
POHL0DG3Q518
POHL2DG3Q518
POHL0DG3Q519
POHL2DG3Q519
POHL0DG3Q520
POHL2DG3Q520
POHL0DG3Q521
POHL2DG3Q521
POHL0DG3Q522
POHL2DG3Q522
POHL0DG3Q523
POHL2DG3Q523
POHL0DG3Q524
POHL2DG3Q524
POHL0DG3Q525
POHL2DG3Q525
POHL0DG3Q526
POHL2DG3Q526
POHL0DG3Q527
POHL2DG3Q527
POHL0DG3Q528
POHL2DG3Q528
POHL0DG3Q529
POHL2DG3Q529
POHL0DG3Q530
POHL1DG3Q530
POHL0DG3Q531
POHL1DG3Q531
POHL0DG3Q532
POHL1DG3Q532
POHL0DG3Q539
POHL1DG3Q539
POHL0DG3Q540
POHL1DG3Q540
POHL0DG3Q541
POHL1DG3Q541
POHL0DG3Q542
POHL1DG3Q542
POHL0DG3Q543
POHL1DG3Q543
POHL0DG3Q544
POHL1DG3Q544
POHL0DG3Q548
POHL1DG3Q548
POHL0DG3Q549
POHL1DG3Q549
POHL0DG3Q550
POHL1DG3Q550
POHL0DG3Q551
POHL1DG3Q551
POHL0DG3Q552
POHL1DG3Q552
POHL0DG3Q553
POHL1DG3Q553
POHL0DG3Q554
POHL1DG3Q554
POHL0DG3Q555
POHL1DG3Q555
POHL0DG3Q556
POHL1DG3Q556
POHL0DG3Q558
POHL1DG3Q558
POHL0DG3Q559
POHL1DG3Q559
POHL0DG3Q560
POHL1DG3Q560
POHL2DG3Q560
POHL0DG3Q561
POHL1DG3Q561
POHL2DG3Q561
POHL0DG3Q562
POHL1DG3Q562
POHL2DG3Q562
POHL0DG3Q563
POHL1DG3Q563
POHL2DG3Q563
POHL0DG3Q564
POHL1DG3Q564
POHL2DG3Q564
POHL0DG3Q600
POHL1DG3Q600
POHL2DG3Q600
POHL0DG3Q601
POHL1DG3Q601
POHL2DG3Q601
POHL0DG3Q602
POHL1DG3Q602
POHL2DG3Q602
POHL0DG3Q603
POHL1DG3Q603
POHL2DG3Q603
POHL0DG3Q604
POHL1DG3Q604
POHL2DG3Q604
POHL0DG3Q605
POHL1DG3Q605
POHL2DG3Q605
POHL0DG3Q606
POHL1DG3Q606
POHL2DG3Q606
POHL0DG3Q610
POHL1DG3Q610
POHL2DG3Q610
POHL0DG3Q611
POHL1DG3Q611
POHL2DG3Q611
POHL0DG3Q612
POHL1DG3Q612
POHL2DG3Q612
POHL0DG3Q613
POHL1DG3Q613
POHL2DG3Q613
POHL0DG3Q614
POHL1DG3Q614
POHL2DG3Q614
POHL0DG3Q615
POHL1DG3Q615
POHL2DG3Q615
POHL0DG3Q618
POHL1DG3Q618
POHL2DG3Q618
POHL0DG3Q619
POHL1DG3Q619
POHL2DG3Q619
POHL0DG3Q620
POHL1DG3Q620
POHL2DG3Q620
POHL0DG3Q621
POHL1DG3Q621
POHL2DG3Q621
POHL0DG3Q622
POHL1DG3Q622
POHL2DG3Q622
POHL0DG3Q623
POHL1DG3Q623
POHL2DG3Q623
POHL0DG3Q624
POHL1DG3Q624
POHL2DG3Q624
POHL0DG3Q625
POHL1DG3Q625
POHL2DG3Q625
POHL0DG3Q626
POHL1DG3Q626
POHL2DG3Q626
POHL0DG3Q627
POHL1DG3Q627
POHL2DG3Q627
POHL0DG3Q628
POHL1DG3Q628
POHL2DG3Q628
POHL0DG3Q630
POHL1DG3Q630
POHL2DG3Q630
POHL0DG3Q631
POHL1DG3Q631
POHL2DG3Q631
POHL0DG3Q632
POHL1DG3Q632
POHL2DG3Q632
POHL0DG3Q633
POHL1DG3Q633
POHL2DG3Q633
POHL0DG3Q638
POHL1DG3Q638
POHL2DG3Q638
POHL0DG3Q639
POHL1DG3Q639
POHL2DG3Q639
POHL0DG3Q640
POHL1DG3Q640
POHL2DG3Q640
POHL0DG3Q641
POHL1DG3Q641
POHL2DG3Q641
POHL0DG3Q642
POHL1DG3Q642
POHL2DG3Q642
POHL0DG3Q643
POHL1DG3Q643
POHL2DG3Q643
POHL0DG3Q644
POHL1DG3Q644
POHL2DG3Q644
POHL0DG3Q645
POHL1DG3Q645
POHL2DG3Q645
POHL0DG3Q646
POHL1DG3Q646
POHL2DG3Q646
POHL0DG3Q647
POHL1DG3Q647
POHL2DG3Q647
POHL0DG3Q648
POHL1DG3Q648
POHL2DG3Q648
POHL0DG3Q649
POHL1DG3Q649
POHL2DG3Q649
POHL0DG3Q650
POHL1DG3Q650
POHL2DG3Q650
POHL0DG3Q651
POHL1DG3Q651
POHL2DG3Q651
POHL0DG3Q652
POHL1DG3Q652
POHL2DG3Q652
POHL0DG3Q653
POHL1DG3Q653
POHL2DG3Q653
POHL0DG3Q654
POHL1DG3Q654
POHL2DG3Q654
POHL0DG3Q655
POHL1DG3Q655
POHL2DG3Q655
POHL0DG3Q656
POHL1DG3Q656
POHL2DG3Q656
POHL0DG3Q658
POHL1DG3Q658
POHL2DG3Q658
POHL0DG3Q659
POHL1DG3Q659
POHL2DG3Q659
POHL0DG3Q660
POHL1DG3Q660
POHL2DG3Q660
POHL0DG3Q661
POHL1DG3Q661
POHL2DG3Q661
POHL0DG3Q662
POHL1DG3Q662
POHL2DG3Q662
POHL0DG3Q663
POHL1DG3Q663
POHL2DG3Q663
POHL0DG3Q664
POHL1DG3Q664
POHL2DG3Q664
POHL0DG3Q665
POHL1DG3Q665
POHL2DG3Q665
POHL0DG3Q666
POHL1DG3Q666
POHL2DG3Q666
POHL0DG3Q667
POHL1DG3Q667
POHL2DG3Q667
POHL0DG3Q668
POHL1DG3Q668
POHL2DG3Q668
POHL0DG3Q669
POHL1DG3Q669
POHL2DG3Q669
POHL0DG3Q670
POHL1DG3Q670
POHL2DG3Q670
POHL0DG3Q671
POHL1DG3Q671
POHL2DG3Q671
POHL0DG3Q672
POHL1DG3Q672
POHL2DG3Q672
POHL0DG3Q673
POHL1DG3Q673
POHL2DG3Q673
POHL0DG3Q674
POHL1DG3Q674
POHL2DG3Q674
POHL0DG3Q675
POHL1DG3Q675
POHL2DG3Q675
POHL0DG3Q676
POHL1DG3Q676
POHL2DG3Q676
POHL0DG3Q677
POHL1DG3Q677
POHL2DG3Q677
POHL0DG3Q678
POHL1DG3Q678
POHL2DG3Q678
POHL0DG3Q680
POHL1DG3Q680
POHL2DG3Q680
POHL0DG3Q681
POHL1DG3Q681
POHL2DG3Q681
POHL0DG3Q682
POHL1DG3Q682
POHL2DG3Q682
POHL0DG3Q683
POHL1DG3Q683
POHL2DG3Q683
POHL0DG3Q684
POHL1DG3Q684
POHL2DG3Q684
POHL0DG3Q685
POHL1DG3Q685
POHL2DG3Q685
POHL0DG3Q688
POHL1DG3Q688
POHL2DG3Q688
POHL0DG3Q690
POHL1DG3Q690
POHL2DG3Q690
POHL0DG3Q691
POHL1DG3Q691
POHL2DG3Q691
POHL0DG3Q692
POHL1DG3Q692
POHL2DG3Q692
POHL0DG3Q699
POHL1DG3Q699
POHL2DG3Q699
POHL0DG3Q700
POHL1DG3Q700
POHL2DG3Q700
POHL0DG3Q701
POHL1DG3Q701
POHL2DG3Q701
POHL0DG3Q702
POHL1DG3Q702
POHL2DG3Q702
POHL0DG3Q703
POHL1DG3Q703
POHL2DG3Q703
POHL0DG3Q704
POHL1DG3Q704
POHL2DG3Q704
POHL0DG3Q709
POHL1DG3Q709
POHL2DG3Q709
POHL0DG3Q710
POHL1DG3Q710
POHL2DG3Q710
POHL0DG3Q711
POHL1DG3Q711
POHL2DG3Q711
POHL0DG3Q712
POHL1DG3Q712
POHL2DG3Q712
POHL0DG3Q713
POHL1DG3Q713
POHL2DG3Q713
POHL0DG3Q714
POHL1DG3Q714
POHL2DG3Q714
POHL0DG3Q715
POHL1DG3Q715
POHL2DG3Q715
POHL0DG3Q716
POHL1DG3Q716
POHL2DG3Q716
POHL0DG3Q718
POHL1DG3Q718
POHL2DG3Q718
POHL0DG3Q719
POHL1DG3Q719
POHL2DG3Q719
POHL0DG3Q720
POHL1DG3Q720
POHL2DG3Q720
POHL0DG3Q721
POHL1DG3Q721
POHL2DG3Q721
POHL0DG3Q722
POHL1DG3Q722
POHL2DG3Q722
POHL0DG3Q723
POHL1DG3Q723
POHL2DG3Q723
POHL0DG3Q724
POHL1DG3Q724
POHL2DG3Q724
POHL0DG3Q725
POHL1DG3Q725
POHL2DG3Q725
POHL0DG3Q726
POHL1DG3Q726
POHL2DG3Q726
POHL0DG3Q727
POHL1DG3Q727
POHL2DG3Q727
POHL0DG3Q728
POHL1DG3Q728
POHL2DG3Q728
POHL0DG3Q729
POHL1DG3Q729
POHL2DG3Q729
POHL0DG3Q730
POHL1DG3Q730
POHL2DG3Q730
POHL0DG3Q731
POHL1DG3Q731
POHL2DG3Q731
POHL0DG3Q738
POHL1DG3Q738
POHL2DG3Q738
POHL0DG3Q740
POHL1DG3Q740
POHL2DG3Q740
POHL0DG3Q741
POHL1DG3Q741
POHL2DG3Q741
POHL0DG3Q742
POHL1DG3Q742
POHL2DG3Q742
POHL0DG3Q743
POHL