2002

» Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2002 (PDF, 525 kB)
» Ambulantná starostlivosť - tuberkulóza a respiračné choroby v SR 2002 (PDF, 468 kB)
» Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2002 (PDF, 303 kB)
» Anestéziologicko-resuscitačná činnosť v SR 2002 (PDF, 166 kB)
» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2002 (PDF, 279 kB)
» Činnosť odelení klinickej onkológie v SR 2002 (PDF, 163 kB)
» Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2002 (PDF, 758 kB)
» Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci v SR 2002 (PDF, 335 kB)
» Kúpeľná starostlivosť v SR 2002 (PDF, 181 kB)
» Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkciu obličiek v SR 2002 (PDF, 269 kB)
» Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 2002 (PDF, 359 kB)
» Pohlavné choroby v SR 2002 (PDF, 566 kB)
» Potraty v SR 2002 (PDF, 751 kB)
» Psychiatrická starostlivosť v SR 2002 (PDF, 539 kB)
» Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2002 (PDF, 281 kB)
» Sme zdraví? (PDF, 565 kB)
» Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v SR 2002 (PDF, 591 kB)
» Starostlivosť o ženu v SR 2002 (PDF, 725 kB)
» Stomatologická starostlivosť v SR 2002 (PDF, 324 kB)
» Stredné zdravotnícke školyv SR v školskom roku 2002/2003 (PDF, 208 kB)
» Štatistika hospitalizovaných v SR 2002 (PDF, 1021 kB)
» Ukončené prípady pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v SR 2002 (PDF, 421 kB)
» Vrodené chyby v SR 2002 (PDF, 563 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2019