Web aplikácia ISZI

  • Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!
  •  
    V prípade, že do web-aplikácie vstupujú za spravodajskú jednotku viacerí užívatelia, je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné, aby v rámci aplikácie (sekcia Referenti) boli vytvorené pre každého užívateľa samostatné prístupové práva.
     
  • Postup prihlásenia do ISZI (PDF, 360 kB)
  •  
  • Webové služby na odosielanie údajov - informácia je určená predovšetkým softvérovým firmám, ktoré pôsobia v zdravotníctve

Dátum poslednej aktualizácie: 22.12.2020