Web aplikácia ISZI

Oznam o technickej prestávke web aplikácie ISZI

Oznamujeme, že všetky aplikácie ISZI sú už plne funkčné pre externých užívateľov.
Zostávajúcim aktuálnym obmedzením je história uploadu a užívateľ nemá dostupné uploadované súbory z minulosti. Po plnom sfunkčnení budú dostupné uploadované súbory od roku 2015 vrátane.

Ďakujeme za pochopenie! NCZI
  • Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!
  •  
    V prípade, že do web-aplikácie vstupujú za spravodajskú jednotku viacerí užívatelia, je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné, aby v rámci aplikácie (sekcia Referenti) boli vytvorené pre každého užívateľa samostatné prístupové práva.
     
  • Webové služby na odosielanie údajov - informácia je určená predovšetkým softvérovým firmám, ktoré pôsobia v zdravotníctve