1998

» Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 1998 (PDF, 312 kB)
» Ambulantná starostlivosť - psychiatrická v SR 1998 (PDF, 251 kB)
» Ambulantná starostlivosť - tuberkulóza a respiračné choroby v SR 1998 (PDF, 691 kB)
» Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 1998 (PDF, 408 kB)
» Anestéziologicko-resuscitačná činnosť v SR 1998 (PDF, 182 kB)
» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1998 (PDF, 341 kB)
» Činnosť fyziatricko-rehabilitačných oddelení v SR 1998 (PDF, 174 kB)
» Činnosť gynekologických ambulancií v SR 1998 (PDF, 440 kB)
» Činnosť hematologických a transfúziologických oddelení v SR 1998 (PDF, 424 kB)
» Činnosť klinickej onkológie v SR 1998 (PDF, 144 kB)
» Činnosť oddelení klinickej biochémie v SR 1998 (PDF, 352 kB)
» Činnosť patologických oddelení v SR 1998 (PDF, 176 kB)
» Činnosť rádiodiagnostických oddelení v SR 1998 (PDF, 248 kB)
» Dialyzačná aktivita v SR 1998 (PDF, 269 kB)
» Drogová závislosť v SR 1998 (PDF, 975 kB)
» Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v SR 1998 (PDF, 611 kB)
» Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci v SR 1998 (PDF, 642 kB)
» Kúpeľná starostlivosť v SR 1998 (PDF, 225 kB)
» Nefrologická starostlivosť o dospelých - ambulantná v SR 1998 (PDF, 245 kB)
» Nefrologická starostlivosť o deti - ambulantná v SR 1998 (PDF, 245 kB)
» Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 1998 (PDF, 858 kB)
» Pohlavné choroby v SR 1998 (PDF, 440 kB)
» Potraty v SR 1998 (PDF, 924 kB)
» Psychiatrická starostlivosť v SR 1998 (PDF, 1,4 MB)
» Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1998 (PDF, 426 kB)
» Stomatologická starostlivosť v SR 1998 (PDF, 401 kB)
» Štatistika hospitalizovaných v SR 1998 (PDF, 925 kB)
» Vrodené chyby v SR 1998 (PDF, 710 kB)
» Zdravotnícke školstvo v SR v školskom roku 1998/1999 (PDF, 571 kB)