Zdravotnícka ročenka

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.
 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú Slovenskej republiky a roku 2018.
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018 » Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018 (PDF, 3,2 MB)
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018 (ZIP, 3,9 MB)
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.

» Health Statistics Yearbook of the Slovak Republic 2018 (PDF, 2,9 MB)
» Health Statistics Yearbook of the Slovak Republic 2018 (ZIP, 3,2 MB)

Jednotlivé kapitoly Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky 2018:
1. Demografia (ZIP, 824 kB)
2. Zdravotný stav obyvateľstva (ZIP, 1,6 MB)
3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (ZIP, 937 kB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (ZIP, 639 kB)
5. Ekonomické ukazovatele (ZIP, 529 kB)
6. Prílohy (ZIP, 240 kB)

Archív
Dátum poslednej aktualizácie: 13.03.2020