Zdravotnícka ročenka

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.
 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019

Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú Slovenskej republiky a roku 2019.
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019 » Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019 (PDF, 8,1 MB)
Aktualizované 5.5.2021
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019 (ZIP, 12,6 MB)
Aktualizované 5.5.2021
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.

Jednotlivé kapitoly Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky 2019:
1. Demografia (ZIP, 1,0 MB)
2. Zdravotný stav obyvateľstva (ZIP, 2,9 MB)
3. Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení (ZIP, 4,4 MB)
4. Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo (ZIP, 854 kB)
5. Ekonomické ukazovatele (ZIP, 823 kB) Aktualizované 5.5.2021
6. Prílohy (ZIP, 253 kB)

Archív
Dátum poslednej aktualizácie: 06.05.2021