aktuality

29.05.2020

Vedením NCZI je dočasne poverený Peter Bielik

Do funkcie nového generálneho riaditeľa a štatutárneho orgánu Národného centra zdravotníckych informácií bol s účinnosťou od 28. 5. 2020 dočasne vymenovaný Ing. Peter Bielik.
viac >>
25.05.2020

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2019

Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií tvorili v minulom roku ochorenia horných končatín spôsobené dlhodobým nadmerným a jednostranným zaťažením viac ako polovicu priznaných chorôb z povolania. V súvislosti s chorobami z povolania boli opätovne najohrozenejšími pracujúci medzi 50. až 59. rokom života.
viac >>
14.05.2020

Potraty v Slovenskej republike 2019

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2019 vykázaný mierny medziročný pokles potratov. Znížil sa počet umelých prerušení tehotenstva a navýšili sa potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev.
viac >>