aktuality

23.11.2020

Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 23. november 2020 - V ambulanciách klinickej onkológie bolo v roku 2019 vyšetrených viac než pol milióna pacientov. Podľa diagnózy zistenej v minulom roku boli muži liečení rádioterapiou najčastejšie pri zhubnom nádore prostaty a ženy pri zhubnom nádore prsníka.
viac >>
20.11.2020

Falošné maily o výsledkoch testovania

Bratislava, 20. november 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo emaily, prostredníctvom ktorých v tejto chvíli zatiaľ neznámi páchatelia informujú občanov o výsledkoch ich PCR testovania. Podvodné emaily chodia z adresy corona@mojeezdravie.info.
viac >>
13.11.2020

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 12. november 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša zaujímavé informácie o vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR. Monitoruje osoby s poruchami psychiky zapríčinené užívaním alkoholu, hospitalizácie pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu, samovraždy pod vplyvom alkoholu a tiež matky, ktoré si ani počas tehotenstva neodopreli alkohol.
viac >>