aktuality

18.04.2019

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“

Národné centrum zdravotníckych informácií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“. Úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácií sa uskutoční dňa 25.4.2019 o 9:00 v zasadačke č. 507 v Národnom centre zdravotníckych informácii na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave. V prípade záujmu participovať sa prosím registrujte do 24.4.2019 zaslaním emailu.
viac >>
18.04.2019

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“

Národné centrum zdravotníckych informácií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“. Úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácií sa uskutoční dňa 24.4.2019 o 9:00 v zasadačke č. 507 v Národnom centre zdravotníckych informácii na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave. V prípade záujmu participovať sa prosím registrujte do 23.4.2019...
viac >>
11.04.2019

Potraty v SR 2018

Bratislava, 11. apríl 2019 - Celkový počet potratov sa medziročne znížil, poukazuje na to najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií. Pokles sa najvýraznejšie prejavil pri spontánnych potratoch, no znížil sa aj počet umelých prerušení tehotenstva.
viac >>