aktuality

12.09.2018

Posteľový fond v SR 2017

Bratislava, 12. september 2018 – Slovenské nemocnice vlani disponovali 32 044 posteľami a na nemocničnom lôžku sme strávili v priemere 7,7 dní, poukazujú na to najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií zverejnené v publikácii Posteľový fond v SR 2017. Najväčšia časť posteľového fondu sa pritom nachádzala v útvaroch vnútorného lekárstva (11,0 %), psychiatrie (10,3 %), gynekológie a pôrodníctva (7,9 %) a chirurgie (7,7 %).
viac >>
10.09.2018

Zubnolekárska starotlivosť v SR 2017

Bratislava, 10. september 2018 – Preventívnu prehliadku v ambulanciách zubného lekára absolvovala v roku 2017 iba polovica dospelých pacientov, pričom potreba ošetrenia chrupu po nej bola u 68,6 %. Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 informuje o výkonoch zubného lekárstva, počte návštev a preventívnych prehliadok evidovaných pacientov či orálnom zdraví detí.
viac >>
09.08.2018

Pohlavné choroby v SR 2017

Bratislava, 31. júl 2018 – Počet pacientov so syfilisom aj kvapavkou v minulom roku na Slovensku stúpol. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Najviac pohlavne prenosných ochorení bolo medzi slobodnými. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2017.
viac >>