aktuality

16.10.2018

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017

Bratislava, 16. október 2018 – Ako vyplýva z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, antikoncepciu užíva čoraz menej Sloveniek. Pokles vidno najmä v užívaní hormonálnej antikoncepcie. Počet jej užívateliek za posledných desať rokov klesol takmer o polovicu.
viac >>
11.10.2018

NCZI prednáša na univerzitách

Bratislava, 11. október 2018 - Zástupkyne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z úseku správy zdravotníckych dát sa aktívne zúčastnili na prednáškach Trnavskej univerzity (TU) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU). Stretli sa s veľmi pozitívnym ohlasom od študentov.
viac >>
10.10.2018

Psychiatrická starostlivosť v SR 2017

Bratislava, 10. október 2018 - Dňa 10. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Témou pre rok 2018 je „Mladí ľudia a duševné zdravie v meniacom sa svete“. Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie. Komplexný štatistický prehľad o duševnom zdraví v minulom roku prináša publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Psychiatrická starostlivosť v SR 2017.
viac >>