aktuality

28.12.2021

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020

Bratislava, 22.12.2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, ktorá prináša ucelený pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.
viac >>
17.12.2021

Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 17. december 2021 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že anestéziológovia v minulom roku vykonali 263 425 predanestetických vyšetrení pacientov a pri operačných výkonoch aplikovali 287 536 anestézií. Štatistiku dopĺňajú aj údaje o počte výkonov intenzívnej starostlivosti, vrátane umelej pľúcnej ventilácie, ktorá bola aplikovaná u takmer 12 900 pacientov.
viac >>
15.12.2021

Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 14. december 2021 - V roku 2020 evidovali gynekológovia vo svojich ambulanciách viac ako 1,8 milióna žien a nahlásili takmer 3 milióny návštev pacientok. Čoraz menej Sloveniek užíva hormonálnu antikoncepciu. Kým v roku 2007 predpisovali lekári hormonálnu antikoncepciu vyše 320-tisícom ženám, v minulom roku ich bolo už len 135-tisíc.
viac >>