aktuality

23.02.2017

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015

Bratislava, 23. február 2017 - Obsiahla publikácia Národného centra zdravotníckych informácií podáva širokej verejnosti podrobné informácie o demografických údajoch, zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, o pracovníkoch v zdravotníctve a zdravotníckom školstve, o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.
viac >>
22.02.2017

Prezident podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Bratislava, 22. február - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte vlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva zrušilo úplne. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes podpísal slovenský prezident Andrej Kiska.
viac >>
07.02.2017

Vrodené chyby v SR 2014

Bratislava, 6. február 2017- Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií Vrodené chyby v SR 2014 prezentuje analytické pohľady, ktorými odbornej verejnosti v širšej miere ako doteraz predkladá podrobnejšie informácie o počte detí s vrodenými chybami v SR vrátane viacerých vybraných ukazovateľov, ktoré prispievajú k objektívnejšej interpretácii epidemiologickej situácie v SR v danej problematike.
viac >>