aktuality

23.01.2020

Systém ezdravie sa pripravuje na elab

Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ systému ezdravie pripravuje zavedenie nového komponentu do systému – komunikačného modulu elab gateway.
viac >>
14.01.2020

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“.
viac >>
14.01.2020

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“.
viac >>