aktuality

14.01.2020

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“.
viac >>
14.01.2020

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“.
viac >>
13.01.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre cca 20 zamestnancov.
viac >>