aktuality

19.06.2019

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia (VZP). Spotreba je vyjadrená v množstve balení a v množstve úhrad zdravotných poisťovní a pacienta za vydané produkty v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.
viac >>
19.06.2019

Kúpeľná liečba v SR

Počet ľudí odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie. Je to najmä zásluhou tuzemských pacientov, ktorí si pobyt platia sami. Potvrdzujú to aj štatistiky Národného centra zdravotnej starostlivosti (NCZI). Dospelí Slováci v roku 2018 najčastejšie podstúpili kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva, deti boli v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest.
viac >>
21.05.2019

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018

Bratislava, 15. máj 2019 - Choroby z povolania na Slovensku najviac postihujú pracujúcich medzi 50. – 59. rokom života. Podobne ako v minulých rokoch, aj vlani bola choroba končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia najčastejšie priznanou chorobou z povolania. Najviac chorôb z povolania bolo hlásených v Košickom kraji. Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií podrobne sumarizuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a ich vývoj od roku 2001.
viac >>