aktuality

06.11.2019

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

Bratislava, 6.11.2019 - Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018, ktorá predstavuje cenný zdroj informácií o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.
viac >>
28.10.2019

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“.
viac >>
24.10.2019

Na opakovaný erecept je možné predpísať i zdravotnícke pomôcky

Lekári denne vyšetria 50 - 70 pacientov. Väčšina z nich odchádza s receptom. Nie malú časť tvoria chronickí pacienti, ktorí potrebujú lieky pravidelne. NCZI v apríli 2018 spustilo službu opakovaný erecept. Služba eliminuje návštevy v ambulancii len kvôli vystaveniu predpisu.
viac >>