aktuality

23.05.2017

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016

Bratislava, 23. máj 2017 - Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prezentuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a o ich vývoji v minulých rokoch. Z údajov vyplýva, že choroby z povolania najčastejšie postihujú ľudí pracujúcich v priemyselnej výrobe, za ktorými nasledujú pracovníci z oblasti ťažby a dobývania.
viac >>
17.05.2017

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Národné centrum zdravotníckych informácií vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre min. 22 zamestnancov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže – v súťažných podkladoch.
viac >>
16.05.2017

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“

Bratislava, 15.5.2017 - Malta, ostrovná krajina v Stredozemnom mori, patrí vďaka svojej bohatej histórii k obľúbeným a atraktívnym krajinám. Nakoľko v prvom polroku 2017 Malta predsedá Rade Európskej únie, konalo sa tam v dňoch 9. – 12. mája 2017 niekoľko celoeurópskych podujatí v oblasti eHealth - zasadnutie eHealth Network, pracovný obed vysokopostavených zástupcov jednotlivých členských štátov Európskej únie pre oblasť eHealth a kongres eHealth Week. Svoje zastúpenie na podujatiach malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ing. Petrom Blaškovitšom.
viac >>