aktuality

25.05.2020

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2019

Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií tvorili v minulom roku ochorenia horných končatín spôsobené dlhodobým nadmerným a jednostranným zaťažením viac ako polovicu priznaných chorôb z povolania. V súvislosti s chorobami z povolania boli opätovne najohrozenejšími pracujúci medzi 50. až 59. rokom života.
viac >>
14.05.2020

Potraty v Slovenskej republike 2019

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2019 vykázaný mierny medziročný pokles potratov. Znížil sa počet umelých prerušení tehotenstva a navýšili sa potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev.
viac >>
13.05.2020

Zriedkavé, genetické a dedičné choroby

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo publikáciu s názvom Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31.12.2018, ktorá prezentuje základné a špecifické triedenie zriedkavých chorôb a poukazuje aj na vývoj v diagnostike zriedkavých chorôb a ďalšie perspektívy pri získavaní informácií o zriedkavých chorobách v SR aj z iných špecializovaných pracovísk.
viac >>