aktuality

06.12.2018

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017

Bratislava, 6. december 2018 – Počas minulého roka bolo v sledovaní kardiológov takmer 660-tisíc osôb a do sledovania pribudlo 85-tisíc nových pacientov. Najčastejšie sa liečili pre hypertenzné choroby a ischemické choroby srdca. Podrobnejšie údaje prináša najnovší prehľad Národného centra zdravotníckych informácií pod názvom Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017.
viac >>
19.11.2018

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“

Bratislava, 19. november 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“.
viac >>
16.11.2018

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“

Bratislava, 16. november 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
viac >>