aktuality

13.05.2016

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo pravidelnú štatistickú publikáciu Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015. Publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2006 až po rok 2015. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali historicky druhý najnižší počet hlásených chorôb z povolania.
viac >>
25.04.2016

Potraty v SR 2015

Podľa najnovšie zverejnenej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií bolo v uplynulom roku na Slovensku takmer 22 % tehotenstiev predčasne ukončených potratom. Počet umelých prerušení tehotenstiev klesol, naopak spontánnych potratov sme zaznamenali viac.
viac >>
06.04.2016

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2015

Národné centrum zdravotníckych informácií v najnovšom štatistickom prehľade prezentuje údaje o množstve spotrebovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za rok 2015. V rebríčku najčastejšie predpisovaných liekov vedú lieky na kardiovaskulárny systém. V prípade voľnopredajných liekov sú najčastejšie kupované analgetiká.
viac >>