aktuality

18.09.2020

Zraniteľnosť aplikácie Moje ezdravie neohrozuje služby ani údaje z ezdravia

Bratislava, 18. september 2020 – Národné centrum zdravotníckych informácií priznalo zraniteľnosť aplikácie Moje ezdravie, ktorá mohla viesť k úniku osobných údajov. Tento nedostatok je už odstránený. Osobné údaje pacientov v systéme ezdravie (erecept, evyšetrenie) nie sú a ani neboli ohrozené.
viac >>
24.08.2020

Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 24. august 2020 – Dospelým tuzemským pacientom bola vlani najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva, deti sa liečili v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest. Medziročne vzrástol výrazne počet tuzemských samoplatcov. O kúpeľnú liečbu na Slovensku majú záujem aj cudzinci, predovšetkým z Česka, Nemecka a Izraela.
viac >>
20.07.2020

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 9. júl 2020 - Počet liečených užívateľov drog narastá. V uplynulom roku sa na Slovensku liečilo 3 295 drogovo závislých osôb. Až 83,2 % liečených boli slobodní ľudia a takmer polovica (47,7 %) žila s rodičmi. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu, heroínu a marihuany. Podrobnejšie spracované informácie ponúka najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
viac >>