aktuality

14.01.2019

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017

Bratislava, 14. január 2019 – Ochorenia, pre ktoré sú deti a mladiství sledovaní v pediatrických ambulanciách, sa nemenia a naďalej prevládajú respiračné a očné ochorenia. Obľúbenosť dojčenia je na Slovensku stále pomerne vysoká, pričom najviac dojčených detí je v Bratislavskom kraji. Ďalšie údaje o zdravotnom stave našich detí a mladých ľudí prináša najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií.
viac >>
06.12.2018

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017

Bratislava, 6. december 2018 – Počas minulého roka bolo v sledovaní kardiológov takmer 660-tisíc osôb a do sledovania pribudlo 85-tisíc nových pacientov. Najčastejšie sa liečili pre hypertenzné choroby a ischemické choroby srdca. Podrobnejšie údaje prináša najnovší prehľad Národného centra zdravotníckych informácií pod názvom Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017.
viac >>
19.11.2018

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“

Bratislava, 19. november 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“.
viac >>