aktuality

07.06.2018

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017

Bratislava, 7. jún 2018 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad s údajmi o množstve balení a úhrad spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok. Spotreba liekov na recept medziročne klesla, ľudia však o čosi viac nakupovali voľnopredajné lieky. Najčastejšie predpisovanými boli lieky na kardiovaskulárny systém. V rebríčku voľnopredajných liekov sú na prvých miestach analgetiká.
viac >>
21.05.2018

Kúpeľná liečba v SR 2017

Bratislava, 21. máj 2018 – Počet osôb odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie a to najmä zásluhou tuzemských pacientov. Najviac pacientov podstúpilo v roku 2017 kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva. Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo datasety, ktoré sledujú kúpeľnú starostlivosť na Slovensku. Podkladom pre spracovanie je Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12.
viac >>
18.05.2018

Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2017

Bratislava, 18. máj 2018 – Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupňuje najnovšie štatistické výstupy o ústavnej psychiatrickej starostlivosti formou datasetov, z ktorých vyplýva, že v rámci duševných porúch liečených v ústavnej psychiatrickej starostlivosti tvorila porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu takmer štvrtinu všetkých hospitalizácií.
viac >>