aktuality

28.09.2016

Pohlavné choroby v SR 2015

Bratislava, 28. september 2016 - Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v minulom roku. Počet pacientov so syfylisom a kvapavkou na Slovensku v roku 2015 klesol. Najviac ochorení na prenosné pohlavné choroby bolo medzi slobodnými.
viac >>
23.09.2016

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015

Bratislava, 22. september 2016 - Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v štatistickom prehľade Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015 vyplýva, že detskí lekári v minulom roku vykonali vyše 6,1-mil. vyšetrení. Dojčenie je stále populárne, až 53,5 % detí bolo plne dojčených do konca 6. mesiaca. Najviac dojčia matky v Bratislavskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji.
viac >>
15.09.2016

Psychiatrická starostlivosť v SR 2015

Bratislava, 14. september 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií v najnovšej štatistickej publikácii Psychiatrická starostlivosť v SR 2015 prezentuje spracované údaje o pacientoch v ambulantnej a ústavnej psychiatrickej starostlivosti. V porovnaní s rokom 2014 sa počet ambulantne vyšetrených pacientov s psychickými poruchami zvýšil, počet hospitalizácií naopak klesol. Najviac hospitalizácií bolo pre poruchy psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu.
viac >>