aktuality

17.08.2016

NCZI pripravuje verejné obstarávanie na rozvoj dátovej základne zdravotníctva

Tlačová správa, 17. august 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ pripravuje verejné obstarávanie, predmetom ktorého je rozvoj Jednotnej referenčnej údajovej základne zdravotníctva. JRUZ v súčasnosti poskytuje všetkým oprávneným subjektom dátové zdroje súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ako aj ďalšie údajové služby potrebné pre činnosti NCZI.
viac >>
15.08.2016

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015

Bratislava, 15. august 2016 – Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií, publikovaných v najnovšej štatistike Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015, sa celkový počet detských pacientov evidovaných v nefrologických ambulanciách medziročne znižuje a naopak, počet dospelých pacientov sa zvyšuje.
viac >>
03.08.2016

Posteľový fond v SR 2015

Bratislava, 2.august 2016 - Na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšej publikácii Posteľový fond v SR 2015 možno konštatovať, že počet postelí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti klesá. Kým v roku 2001 bol v slovenských nemocniciach k dispozícii celkový počet postelí 41 913, v roku 2008 to bolo 35 678, a v minulom roku už len 31 471 postelí.
viac >>