aktuality

31.07.2017

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016

Bratislava, 26. júl 2017 - Poškodenie obličiek spôsobné cukrovkou bolo aj v minulom roku najčastejšie diagnostikovaným ochorením u dospelých pacientov v nefrologických ambulanciách. U detí prevažovalo ochorenie na zápal obličiek. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorú vydalo pod názvom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016.
viac >>
03.07.2017

Stav elektronického zdravotníctva na Slovensku a potreba kapacitného posilnenia jeho infraštruktúry

Tlačová správa, 3. júl 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva na Slovensku. NCZI pristupuje k verejnému obstarávaniu obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva. Ide o komponenty infraštruktúry, teda sieťové zariadenia, servery, dátové úložiská, bezpečnostné komponenty a servisná podpora na jednotlivé prvky infraštruktúry.
viac >>
19.06.2017

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (1. a 2. časť)
viac >>