aktuality

19.04.2018

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017

Bratislava, 19. apríl 2018 - Najohrozenejšími v súvislosti s chorobami z povolania sú pracujúci medzi 50. až 59. rokom života. Syndróm karpálneho tunela bol v minulom roku najčastejšou diagnózou, ktorá bola uznaná ako choroba z povolania. Vyplýva to z každoročne vydávanej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sumarizuje štatistiku chorôb z povolania.
viac >>
16.04.2018

Potraty v SR 2017

Bratislava, 13. apríl 2018 - Celkový počet potratov na Slovensku medziročne stúpol. Vplyv na to mal zvýšený počet umelých prerušení tehotenstiev vykonaných ženám, ktoré nemajú trvalé bydlisko na Slovensku. Naopak, u žien s trvalým bydliskom v SR sa potvrdil dlhoročný klesajúci trend. Ďalšie údaje sledujúce vývoj a počet potratov na Slovensku prináša najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Potraty v SR 2017.
viac >>
05.04.2018

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016

Bratislava, 5. apríl 2018 – Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií z publikácie Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 poukazujú aj na každoročný nárast počtu pôrodov u žien vo vyšších vekových skupinách, zvyšovanie záujmu o včasnú prenatálnu lekársku starostlivosť a v posledných troch rokoch tiež rast podielu spontánnych pôrodov v porovnaní s operačnými pôrodmi.
viac >>