aktuality

23.06.2021

Vybavenie ePZP

Na základe uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020, a tým prijatých opatrení pred šírením vírusu SARS-CoV-2 Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 až do odvolania nie je možné osobné vybavenie náležitostí na správe ePZP. Pre podanie žiadosti o ePZP (elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka), využite niektorú z ostatných možností podania, ktoré sú zverejnené na našom webe.
 
Ostatné požiadavky môžete nahlásiť NCZI prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý bude následne vybavený.
viac >>
23.06.2021

Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 22. jún 2021 - Počet osôb, ktoré si siahli na život, v minulom roku nestúpol. Menej bolo hlásených aj samovražedných pokusov. Samovraždu spáchalo opäť výrazne viac mužov ako žien. Tretina samovrážd bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Podrobné údaje o úmyselných sebapoškodeniach prináša štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
viac >>
08.06.2021

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 8. jún 2020 – V minulom roku, poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19, klesol celkový počet hospitalizácií v slovenských nemocniciach. Naďalej boli najčastejšou príčinou hospitalizácií choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy, významne však pribudli hospitalizácie pacientov súvisiace s koronavírusom. Podrobnejšie údaje o hospitalizáciách podľa diagnóz, pohlavia a veku pacienta prináša najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
viac >>