aktuality

17.10.2016

Štatistika hospitalizovaných v SR 2015

Bratislava, 14. október 2016 - Publikácia predkladá nielen súhrn štatistických údajov o príčinách, dĺžke a priemernom čase hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ale aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.
viac >>
06.10.2016

Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015

Bratislava - 5. október 2016 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšom štatistickom prehľade Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015, počet žien užívajúcich antikoncepciu klesá. Menej bolo aj prípadov žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím.
viac >>
03.10.2016

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015

Bratislava, 3. október 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich štatistických publikácií s názvom Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015. Materiál informuje o výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví našich detí a počte a význame preventívnych prehliadok.
viac >>