1999

» Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 1999 (PDF, 292 kB)
» Ambulantná starostlivosť - psychiatrická v SR 1999 (PDF, 223 kB)
» Ambulantná starostlivosť - tuberkulóza a respiračné choroby v SR 1999 (PDF, 546 kB)
» Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 1999 (PDF, 377 kB)
» Anestéziologicko-resuscitačná činnosť v SR 1999 (PDF, 145 kB)
» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1999 (PDF, 335 kB)
» Činnosť fyziatricko-rehabilitačných oddelení v SR 1999 (PDF, 142 kB)
» Činnosť gynekologických ambulancií v SR 1999 (PDF, 429 kB)
» Činnosť hematologických a transfúziologických oddelení v SR 1999 (PDF, 318 kB)
» Činnosť klinickej onkológie v SR 1999 (PDF, 139 kB)
» Činnosť oddelení klinickej biochémie v SR 1999 (PDF, 304 kB)
» Činnosť oddelení nukleárnej medicíny v SR 1999 (PDF, 162 kB)
» Činnosť patologických oddelení v SR 1999 (PDF, 139 kB)
» Činnosť rádiodiagnostických oddelení v SR 1999 (PDF, 178 kB)
» Dialyzačná aktivita v SR 1999 (PDF, 278 kB)
» Drogová závislosť v SR 1999 (PDF, 602 kB)
» Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci v SR 1999 (PDF, 582 kB)
» Kúpeľná starostlivosť v SR 1999 (PDF, 179 kB)
» Nefrologická starostlivosť o dospelých - ambulantná v SR 1999 (PDF, 140 kB)
» Nefrologická starostlivosť o deti - ambulantná v SR 1999 (PDF, 140 kB)
» Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 1999 (PDF, 446 kB)
» Pohlavné choroby v SR 1999 (PDF, 711 kB)
» Potraty v SR 1999 (PDF, 819 kB)
» Pracovná neschopnosť - ukončené prípady v SR 1999 (PDF, 857 kB)
» Psychiatrická starostlivosť v SR 1999 (PDF, 1,4 MB)
» Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1999 (PDF, 397 kB)
» Stomatologická starostlivosť (PDF, 370 kB)
» Štatistika hospitalizovaných v SR 1999 (PDF, 1,3 MB)
» Vrodené chyby v SR 1999 (PDF, 634 MB)
» Zdravotnícke školstvo v SR v školskom roku 1999/2000 (PDF, 315 MB)