Aktuálne

Prehľad obsahuje najnovšie publikačné výstupy Národného centra zdravotníckych informácií.

DECEMBER 2020

01.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017
01.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016

NOVEMBER 2020

23.11.2020 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019
12.11.2020 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019
06.11.2020 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019

OKTÓBER 2020

23.10.2020 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019
16.10.2020 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019
15.10.2020 Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019
09.10.2020 Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
09.10.2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2019
09.10.2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska 2019
09.10.2020 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie roky 2013 - 2019
06.10.2020 Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019
01.10.2020 Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019

AUGUST 2020

24.08.2020 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019
18.08.2020 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2018
18.08.2020 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2019

JÚL 2020

20.07.2020 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2020

JÚN 2020

23.06.2020 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019
12.06.2020 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018
10.06.2020 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ATC skupiny lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za rok 2019
10.06.2020 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za rok 2019
08.06.2020 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019

MÁJ 2020

12.05.2020 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019
11.05.2020 Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31.12.2018

APRÍL 2020

17.04.2020 Potraty v Slovenskej republike 2019
15.04.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR – rok 2019
15.04.2020 Spotreba humánnych liekov v SR – 1. – 4. štvrťrok 2019
08.04.2020 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v SR 2018
01.04.2020 Program publikovania štatistických výstupov 2020 v slovenskom a anglickom jazyku

MAREC 2020

13.03.2020 Zdravotnícka ročenka SR 2018 v anglickom jazyku

FEBRUÁR 2020

14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018

JANUÁR 2020

29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018
13.01.2020 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 – 2018

DECEMBER 2019

27.12.2019 Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike 2018
27.12.2019 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2018
24.12.2019 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch za roky 2013 – 2018
24.12.2019 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018
24.12.2019 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike 2018
23.12.2019 Spotreba humánnych liekov v Slovenskej republike za 1.-3. štvrťrok 2019
13.12.2019 Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018
13.12.2019 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2018
05.12.2019 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018

NOVEMBER 2019

29.11.2019 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2018
28.11.2019 Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2018
28.11.2019 Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2018
27.11.2019 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01 za roky 2013 – 2018
27.11.2019 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01 za roky 2013 - 2018
27.11.2019 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01 za roky 2013 - 2018
26.11.2019 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01 za roky 2013 – 2018
25.11.2019 Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike za rok 2018
25.11.2019 Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike za rok 2018
25.11.2019 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy za rok 2018
25.11.2019 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska za rok 2018
25.11.2019 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za roky 2013 - 2018
20.11.2019 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za roky 2013- 2018
18.11.2019 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2018
18.11.2019 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2018
18.11.2019 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
12.11.2019 Posteľový fond v Slovenskej republike 2018
06.11.2019 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

OKTÓBER 2019

21.10.2019 Sumárna správa o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za 1. polrok 2019
08.10.2019 Spotreba humánnych liekov v SR za 1.-2. štvrťrok 2019 (Datasety)
02.10.2019 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2018

SEPTEMBER 2019

19.09.2019 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
05.09.2019 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ATC skupiny lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za roky 2018 a 2017
05.09.2019 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za roky 2018 a 2017

AUGUST 2019

21.08.2019 Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018
19.08.2019 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018 (Publikačné tabuľkové výstupy, Datasety)

JÚL 2019

30.07.2019 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2017
30.07.2019 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2018
19.07.2019 Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018
1.07.2019 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2019

JÚN 2019

27.06.2019 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018
19.06.2019 Kúpeľná starostlivosť v SR 2018
19.06.2019 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018

MÁJ 2019

15.05.2019 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018
03.05.2019 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2017

APRÍL 2019

11.04.2019 Potraty v SR 2018

MAREC 2019

29.03.2019 Spotreba humánnych liekov v Slovenskej republike (Publikačné tabuľkové výstupy, Datasety)
22.03.2019 Program publikovania štatistických výstupov

FEBRUÁR 2019

14.02.2019 Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (Štatistický prehľad)

JANUÁR 2019

31.01.2019 Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (Štatistický prehľad)
24.01.2019 Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (Publikácia)
24.01.2019 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
24.01.2019 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
24.01.2019 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
23.01.2019 Vrodené chyby v SR 2015 (Publikácia)
14.1.2019 Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (Štatistický prehľad)
14.1.2019 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
10.1.2019 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017 (Štatistický prehľad)

Dátum poslednej aktualizácie: 03.12.2020