Aktuálne

Prehľad obsahuje najnovšie publikačné výstupy Národného centra zdravotníckych informácií.

DECEMBER 2018

06.12.2018 Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (Štatistický prehľad)
06.12.2018 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)


NOVEMBER 2018

20.11.2018 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.11.2018 Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (Publikácia)
12.11.2018 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
09.11.2018 Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011 (Publikácia)


OKTÓBER 2018

26.10.2018 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
26.10.2018 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
16.10.2018 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (Publikácia)
16.10.2018 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01 za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
09.10.2018 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 (Publikácia)
03.10.2018 Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (Publikácia)
03.10.2018 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
03.10.2018 Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách – diagnóza zistená prvýkrát v živote za roky 2009 – 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)


SEPTEMBER 2018

27.09.2018 Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
27.09.2018 Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol, v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za roky 2014 – 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
27.09.2018 Top 100 liekov za 2. štvrťrok 2018 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Posteľový fond v SR 2017 (Publikácia)
12.09.2018 Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (Štatistický prehľad)
12.09.2018 Top 100 liekov za 1. štvrťrok 2018 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
12.09.2018 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)


AUGUST 2018

16.08.2018 Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a veku v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
16.08.2018 Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
16.08.2018 Pohlavné choroby podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)


JÚL 2018

31.07.2018 Pohlavné choroby v SR 2017 (Štatistický prehľad)
25.07.2018 Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (Publikácia)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
25.07.2018 Ukončené hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

JÚN 2018

28.06.2018 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (Publikácia)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia zdravotníckeho zariadenia v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a vzdelania v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
28.06.2018 Liečení užívatelia drog podľa územia trvalého bydliska a pracovného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Pôrody podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu rodičky v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Pôrody podľa územia trvalého bydliska a vzdelania rodičky v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Pôrody podľa územia zdravotníckeho zariadenia a spôsobu pôrodu v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a rodinného stavu v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva podľa územia trvalého bydliska a vzdelania v SR za rok 2016 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a rodinného stavu v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
13.06.2018 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky podľa územia trvalého bydliska, veku a vzdelania v SR za rok 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)
07.06.2018 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2017 (Štatistický prehľad)
07.06.2018 TOP 100 liekov v roku 2017 (Analytické tabuľkové výstupy)

Dátum poslednej aktualizácie: 6.12.2018