Aktuálne

Prehľad obsahuje najnovšie publikačné výstupy Národného centra zdravotníckych informácií.

MAREC 2021

05.03.2021 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019

FEBRUÁR 2021

22.02.2021 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019
17.02.2021 Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019
05.02.2021 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019
05.02.2021 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019
02.02.2021 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2019
02.02.2021 Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2019
01.02.2021 Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019

JANUÁR 2021

28.01.2021 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019
13.01.2021 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019

DECEMBER 2020

28.12.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1.- 3 štvrťrok 2020
28.12.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 1- 3. štvrťrok 2020
22.12.2020 Tuberkulóza v Slovenskej republike 2019
04.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2018
01.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017
01.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016

NOVEMBER 2020

23.11.2020 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019
12.11.2020 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019
06.11.2020 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019

OKTÓBER 2020

23.10.2020 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019
16.10.2020 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019
15.10.2020 Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019
09.10.2020 Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
09.10.2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2019
09.10.2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska 2019
09.10.2020 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie roky 2013 - 2019
06.10.2020 Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019
01.10.2020 Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019

AUGUST 2020

24.08.2020 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019
18.08.2020 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2018
18.08.2020 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2019

JÚL 2020

20.07.2020 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2020

JÚN 2020

23.06.2020 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019
12.06.2020 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018
10.06.2020 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ATC skupiny lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za rok 2019
10.06.2020 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za rok 2019
08.06.2020 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019

MÁJ 2020

12.05.2020 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019
11.05.2020 Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31.12.2018

APRÍL 2020

17.04.2020 Potraty v Slovenskej republike 2019
15.04.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR – rok 2019
15.04.2020 Spotreba humánnych liekov v SR – 1. – 4. štvrťrok 2019
08.04.2020 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v SR 2018
01.04.2020 Program publikovania štatistických výstupov 2020 v slovenskom a anglickom jazyku

MAREC 2020

13.03.2020 Zdravotnícka ročenka SR 2018 v anglickom jazyku

FEBRUÁR 2020

14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018

JANUÁR 2020

29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018
13.01.2020 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 – 2018


Dátum poslednej aktualizácie: 05.03.2021