Aktuálne

Prehľad obsahuje najnovšie publikačné výstupy Národného centra zdravotníckych informácií.

Jún 2022

14.06.2022 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2021

MÁJ 2022

30.05.2022 Vybrané epidemiologické údaje o úrazovosti detí do 18 rokov v SR
25.05.2022 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2021
20.05.2022 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2021
18.05.2022 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2021

APRÍL 2022

29.04.2022 Potraty v Slovenskej republike 2021
27.04.2022 Spotreba humánnych liekov v SR za 4.štvrťrok 2021
27.04.2022 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 4.štvrťrok 2021
04.04.2022 Program publikovania štatistických výstupov 2022

MAREC 2022

18.03.2022 Sumárna správa o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za 2. polrok 2021

JANUÁR 2022

31.01.2022 Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020
24.01.2022 Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020
24.01.2022 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2020
20.01.2022 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2020

DECEMBER 2021

22.12.2021 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020
21.12.2021 Spotreba humánnych liekov v SR za 3.štvrťrok 2021
21.12.2021 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 3.štvrťrok 2021
16.12.2021 Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020
16.12.2021 Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2020
16.12.2021 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2020
16.12.2021 Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020
09.12.2021 Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020
09.12.2021 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2020
02.12.2021 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2020
02.12.2021 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny za roky 2013 – 2020
02.12.2021 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie za roky 2013 – 2020
02.12.2021 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie za roky 2013 – 2020

NOVEMBER 2021

29.11.2021 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020
24.11.2021 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020
24.11.2021 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 - 2020
22.11.2021 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2020
22.11.2021 Hospitalizácie na choroby obehovej sústavy v Slovenskej republike za roky 2014 – 2020
22.11.2021 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie za roky 2013 – 2020
12.11.2021 Tuberkulóza v Slovenskej republike 2020
12.11.2021 Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2020
12.11.2021 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2020

OKTÓBER 2021

19.10.2021 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2020
19.10.2021 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2019
07.10.2021 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2020
01.10.2021 Sumárna správa o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za 1. polrok 2021

SEPTEMBER 2021

29.09.2021 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2020
29.09.2021 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie za roky 2013 - 2020
27.09.2021 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 - 2020
27.09.2021 Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 - 2020
27.09.2021 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 - 2020
26.09.2021 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie za roky 2013 - 2020
26.09.2021 Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 - 2020
26.09.2021 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 - 2020
26.09.2021 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 - 2020
26.09.2021 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 - 2020
24.09.2021 Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020
24.09.2021 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2020
24.09.2021 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska 2020
24.09.2021 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie za roky 2013 - 2020
23.09.2021 Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 - 2020
23.09.2021 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 - 2020
22.09.2021 Spotreba humánnych liekov v SR za 2. štvrťrok 2021
22.09.2021 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 2. štvrťrok 2021
21.09.2021 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2020
21.09.2021 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie za roky 2013 - 2020
21.09.2021 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia za roky 2013 - 2020
13.09.2021 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2020
10.09.2021 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2020
02.09.2021 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za roky 2013 – 2020
02.09.2021 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni za roky 2013 – 2020
02.09.2021 Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2020

AUGUST 2021

30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2020
30.08.2021 Posteľový fond v Slovenskej republike 2020
28.08.2021 Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2020
25.08.2021 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2020
05.08.2021 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020
02.08.2021 Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2020

JÚL 2021

28.07.2021 Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2020
28.07.2021 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2019
28.07.2021 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2020
28.07.2021 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2020
08.07.2021 Tuberkulóza v Slovenskej republike 2018
08.07.2021 Tuberkulóza v Slovenskej republike 2017
12.07.2021 Spotreba humánnych liekov v SR za 1.štvrťrok 2021
12.07.2021 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 1.štvrťrok 2021

JÚN 2021

22.06.2021 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020

MÁJ 2021

28.05.2021 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2020
25.05.2021 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020
10.05.2021 Potraty v Slovenskej republike 2020
07.05.2021 Účet poistenca - Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR za rok 2020

APRÍL 2021

29.04.2021 Spotreba humánnych liekov v SR za 1.- 4. štvrťrok 2020
29.04.2021 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 1.- 4. štvrťrok 2020
21.04.2021 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2019
09.04.2021 Sumárna správa o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za 2. polrok 2020

MAREC 2021

31.03.2021 Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2019
05.03.2021 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019

FEBRUÁR 2021

22.02.2021 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019
17.02.2021 Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019
05.02.2021 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019
05.02.2021 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019
02.02.2021 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2019
02.02.2021 Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2019
01.02.2021 Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019

JANUÁR 2021

28.01.2021 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019
13.01.2021 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019

DECEMBER 2020

28.12.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1.- 3 štvrťrok 2020
28.12.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za 1- 3. štvrťrok 2020
22.12.2020 Tuberkulóza v Slovenskej republike 2019
04.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2018
01.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017
01.12.2020 Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016

NOVEMBER 2020

23.11.2020 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019
12.11.2020 Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019
06.11.2020 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019

OKTÓBER 2020

23.10.2020 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019
16.10.2020 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019
15.10.2020 Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019
09.10.2020 Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
09.10.2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2019
09.10.2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska 2019
09.10.2020 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie roky 2013 - 2019
06.10.2020 Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia za 1. - 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
05.10.2020 Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2020
05.10.2020 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019
01.10.2020 Posteľový fond v Slovenskej republike v roku 2019

AUGUST 2020

24.08.2020 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019
18.08.2020 Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2018
18.08.2020 Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2019

JÚL 2020

20.07.2020 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia za 1. štvrťrok 2020
01.07.2020 Spotreba humánnych liekov v SR za 1. štvrťrok 2020

JÚN 2020

23.06.2020 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019
12.06.2020 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018
10.06.2020 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ATC skupiny lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za rok 2019
10.06.2020 Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca za rok 2019
08.06.2020 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019

MÁJ 2020

12.05.2020 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019
11.05.2020 Zriedkavé, genetické a dedičné choroby v SR k 31.12.2018

APRÍL 2020

17.04.2020 Potraty v Slovenskej republike 2019
15.04.2020 Spotreba zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR – rok 2019
15.04.2020 Spotreba humánnych liekov v SR – 1. – 4. štvrťrok 2019
08.04.2020 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v SR 2018
01.04.2020 Program publikovania štatistických výstupov 2020 v slovenskom a anglickom jazyku

MAREC 2020

13.03.2020 Zdravotnícka ročenka SR 2018 v anglickom jazyku

FEBRUÁR 2020

14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2018
14.02.2020 Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
03.02.2020 Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018

JANUÁR 2020

29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
29.01.2020 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2018
22.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
14.01.2020 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018
13.01.2020 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2018
13.01.2020 Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
03.01.2020 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 – 2018


Dátum poslednej aktualizácie: 14.06.2022