2000

» Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2000 (PDF, 477 kB)
» Ambulantná starostlivosť - tuberkulóza a respiračné choroby v SR 2000 (PDF, 439 kB)
» Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2000 (PDF, 276 kB)
» Anestéziologicko-resuscitačná činnosť v SR 2000 (PDF, 145 kB)
» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2000 (PDF, 247 kB)
» Činnosť odelení klinickej onkológie v SR 2000 (PDF, 139 kB)
» Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2000 (PDF, 632 kB)
» Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci v SR 2000 (PDF, 294 kB)
» Kúpeľná starostlivosť v SR 2000 (PDF, 156 kB)
» Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkciu obličiek v SR 2000 (PDF, 263 kB)
» Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 2000 (PDF, 330 kB)
» Pohlavné choroby v SR 2000 (PDF, 529 kB)
» Potraty v SR 2000 (PDF, 504 kB)
» Psychiatrická starostlivosť v SR 2000 (PDF, 491 kB)
» Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2000 (PDF, 264 kB)
» Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v SR 2000 (PDF, 563 kB)
» Starostlivosť o ženu v SR 2000 (PDF, 729 kB)
» Stomatologická starostlivosť (PDF, 296 kB)
» Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2000/2001 (PDF, 233 kB)
» Štatistika hospitalizovaných v SR 2000 (PDF, 1,1 MB)
» Ukončené prípady pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v SR 2000 (PDF, 386 kB)
» Vrodené chyby v SR 2000 (PDF, 515 kB)
» Vybrané informácie o vývoji úmrtnosti na najčastejšie príčiny smrti v SR v rokoch 1971-2000 (PDF, 10,0 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2019