Tematické štatistické výstupy

diabetes mellitus, DM 1. typ, DM 2. typ, gestačný DM, sprievodné ochorenia diabetu, dispenzarizované osoby na DM
liečení užívatelia drog, stimulanciá, heroín a ostatné opiáty, kanabis, kombinované psychoaktívne látky, hypnotiká a sedatíva, prchavé látky, kokaín, spôsob podávania, frekvencia užívania
gynekologické vyšetrenia, antikoncepcia, vek rodičky, spôsob pôrodu, cisársky rez, komplikácie v tehotenstve, vitalita novorodenca, pôrodná hmotnosť, spontánne potraty, umelé prerušenie tehotenstva
hospitalizácie, priemerný ošetrovací čas, príčiny hospitalizácie, diagnózy, zomretí v ústavných zdravotníckych zariadeniach
novopriznané choroby z povolania, klasifikácia ekonomických činností, klasifikácia zamestnaní, diagnóza, kategória práce, príčinný faktor
sledované osoby v kardiologických ambulanciách, hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca, kardiomyopatie, poruchy srdcového rytmu, chronické zlyhávanie srdca, hospitalizácie na choroby obehovej sústavy
liečebné pobyty, odliečení pacienti, indikačné skupiny, diagnózy, úhrada poisťovňou, úhrada poistencom, samoplatci, dĺžka liečby
sledované osoby v nefrologických ambulanciách, chronická choroba obličiek, zlyhanie obličiek, pravidelná dialyzačná liečba, hemodialýza, dialyzačný stacionár
syfilis, gonokoková infekcia, iné prevažne sexuálne prenosné choroby
lôžka v zdravotníckych zariadeniach, hospitalizovaní pacienti, priemerný ošetrovací čas, pracovné miesta lekárov a sestier v ústavnej zdravotnej starostlivosti
hospitalizácie na ochorenia zapríčinené užívaním alkoholu, poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu, užívanie alkoholu počas tehotenstva, samovraždy za prítomnosti alkoholu
vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách, ambulantná ochranná liečba, osoby s podozrením na ohrozenie násilím, hospitalizácie, schizofrénia, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy správania
samovražda, samovražedný pokus, demonštratívny pokus, samovraždy za prítomnosti alkoholu, motív činu, mesiac vykonania činu, deň v týždni vykonania činu
lieky na recept, voľnopredajné lieky, úhrada za lieky, doplatok pacienta, množstvo vydaných balení liekov, ATC klasifikácia, účet poistenca – lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, diagnóza
počet zdravotníckych zariadení, ambulancie, nemocnice, postele, lekárne, zdravotnícki pracovníci – pracovné miesta, odborné zameranie útvarov, návštevy v ambulanciách
činnosť ambulancií, sledované osoby, evidované osoby, návštevy, diagnózy
Dátum poslednej aktualizácie: 18.11.2019