Call centrum NCZI

02/32 35 30 30
Denne od 8.00 h do 20.00 h.

Telefónne číslo Kontaktného centra NCZI (+ 421 2 32 35 30 30) nie je bezplatné. Spoplatnené je v zmysle príslušných ustanovení cenníka služieb vášho telekomunikačného operátora.

Linka pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 a pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva.

Dátum poslednej aktualizácie: 12.08.2021