Call centrum (pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva)

Call Centrum
02/32 35 30 30
Denne od 7.00 h do 20.00 h.

Linka pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 a pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva.

Voľba č. 1 - Zdravotnícky pracovník/Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Voľba č. 2 - Občan / Pacient

Voľba č. 3 - Dodávateľ informačného systému pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Voľba č. 6 - Pracovník regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Voľba č. 7 - Všeobecný lekár

Dátum poslednej aktualizácie: 27.7.2020