Call centrum (pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva)

K dispozícii počas pracovných dní od 7.00 h do 16.00 h na tel. čísle 02/32 35 30 30, alebo elektronicky cez Kontaktný formulár.
 

Po zavolaní na tel. číslo Call centra si, prosím, vyberte Vami požadovanú voľbu hlasového menu:

Voľba č. 1 - Zdravotnícky pracovník / Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti


Voľba č. 1 - Pre všeobecné informácie o elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka a o žiadostiach
Voľba č. 2 - V prípade zabudnutého PINu, straty, poškodenia alebo odcudzenia elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka
Voľba č. 3 - Všeobecné informácie o pripojení do ezdravia
Voľba č. 4 - Pre nahlásenie problému súvisiaceho s ezdravím
Voľba č. 5 - Pre informácie o web aplikácii ISZI, výkazoch a hláseniach

Voľba č. 2 - Občan / Pacient


Voľba č. 1 - Všeobecné informácie o elektronickej zdravotnej knižke
Voľba č. 2 - Pre nahlásenie problému s používaním elektronickej zdravotnej knižky
Voľba č. 3 - Pre všeobecné informácie o ezdraví
Voľba č. 4 - Pre informácie o Národnom portáli zdravia


Voľba č. 3 - Dodávateľ informačného systému pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Dátum poslednej aktualizácie: 1.3.2019