1997

» Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 1997 (PDF, 602 kB)
» Anestéziologicko-resuscitačná činnosť v SR 1997 (PDF, 198 kB)
» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 1997 (PDF, 411 kB)
» Činnosť fyziatricko-rehabilitačných oddelení v SR 1997 (PDF, 182 kB)
» Činnosť gynekologických ambulancií v SR 1997 (PDF, 483 kB)
» Činnosť hematologických a transfúziologických oddelení v SR 1997 (PDF, 480 kB)
» Činnosť oddelení klinickej biochémie v SR 1997 (PDF, 347 kB)
» Činnosť oddelení nukleárnej medicíny v SR 1997 (PDF, 244 kB)
» Činnosť patologických oddelení v SR 1997 (PDF, 185 kB)
» Činnosť rádiodiagnostických oddelení v SR 1997 (PDF, 207 kB)
» Dialyzačná aktivita v SR 1997 (PDF, 393 kB)
» Drogová závislosť v SR 1997 (PDF, 1006 kB)
» Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v SR 1997 (PDF, 662 kB)
» Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci v SR 1997 (PDF, 737 kB)
» Kúpeľná starostlivosť v SR 1997 (PDF, 237 kB)
» Nefrologická starostlivosť o dospelých - ambulantná v SR 1997 (PDF, 183 kB)
» Nefrologická starostlivosť o deti - ambulantná v SR 1997 (PDF, 183 kB)
» Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách v SR 1997 (PDF, 533 kB)
» Pohlavné choroby v SR 1997 (PDF, 468 kB)
» Potraty v SR 1997 (PDF, 1,4 MB)
» Pracovná neschopnosť - ukončené prípady v SR 1997 (PDF, 1,2 MB)
» Psychiatrická starostlivosť v SR 1997 (PDF, 1,6 MB)
» Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 1997 (PDF, 691 kB)
» Stomatologická starostlivosť v SR 1997 (PDF, 467 kB)
» Štatistika hospitalizovaných v SR 1997 (PDF, 987 kB)
» Vrodené chyby v SR 1997 (PDF, 1,2 kB)
» Zdravotnícke školstvo v SR v školskom roku 1997/1998 (PDF, 527 kB)