Rozhranie: ZR_NOR_ZN Hlásenie zhubného nádoru

Typ záznamu ZR_NOR_ZN

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0ZR_NOR 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0ZR_NOR 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0ZR_NOR 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa (12-miestny kód) 0ZR_NOR 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov organizácie 0ZR_NOR 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Vyplnil (meno a priezvisko) 0ZR_NOR 6 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo (vrátane klapky) 0ZR_NOR 7 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail 0ZR_NOR 8 1  
REG_PAC     integer 8   Registračné číslo pacienta 4 1 1  
EC_PAC     integer 8   Evidenčné číslo pacienta 2 7 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 2 2 1  
PACRODNE_MENO     varchar 60   Rodné meno pacienta 2 3 1  
ZAMESTNANIE     varchar 3   Zamestnanie 2 10 1  
DATUM_PRVA_NAVST   ÁNO date     Dátum prvej návštevy lekára 3 4 1  
DATUM_DIAGNOZA   ÁNO date     Dátum stanovenia diagnózy 3 5 1  
NAJDOLEZITE_DIAG   ÁNO varchar 1   Najdôležitejšie vyšetrenie, ktoré viedlo k stanoveniu diagnózy 3 2 1  
MKCH   ÁNO varchar 5   Topografická diagnóza podľa aktuálnej MKCH 3 6 1  
LATERALITA     varchar 1   Lateralita 3 7 1  
TNM_T     varchar 2   TNM klasifikácia|T: 3 8 1  
TNM_N1     varchar 2   TNM klasifikácia|N: 3 9 1  
TNM_M     varchar 1   TNM klasifikácia|M: 3 10 1  
TNM_S     varchar 1   TNM klasifikácia|S: 3 11 1  
OCHORENIE_STADIUM_SJ     varchar 1   Klinické štádium ochorenia 3 17 1  
NADOR_PRED_LIECBA_SJ     varchar 1   Klinický rozsah nádoru pred zahájením liečby 3 16 1  
KLAS_LYM_LEK     varchar 1   Klasifikácia lymfómov a leukémií 3 18 1  
CLARK     varchar 1   Klinický rozsah malígneho melanómu (Clark) 3 19 1  
BRESLOW     float 2   Klinický rozsah malígneho melanómu (Breslow) 3 20 1  
ICD_O_3     varchar 3   Topografická diagnóza podľa aktuálnej verzie ICD-O 3 21 1  
GRADING     varchar 2   Stupeň diferenciácie (grading) 3 24 1  
OCHORENIE_ZISTENE     varchar 1   Ochorenie zistené 3 26 1  
PLAN_LIACBA     varchar 1   Plán primárnej liečby 3 28 1  
OPERACIA_D     date     Operácia|Dátum 3 29 1  
OPERACIA     varchar 1   Chirurgická liečba (typ operácie) 3 30 1  
RADIOTERAPIA_D     date     Rádioterapia|Dátum 3 32 1  
RADIOTERAPIA   ÁNO varchar 1   Rádioterapia 3 33 1  
RADIOTERAPIA_2     varchar 1   Rádioterapia - pokračovanie 3 35 1  
CHEMOTERAOPIA_D     date     Cemoterapia|Dátum 3 36 1  
CHEMOTERAOPIA   ÁNO varchar 1   Chemoterapia 3 37 1  
CHEMOTERAOPIA_1     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (1) 3 39 1  
CHEMOTERAOPIA_2     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (2) 3 40 1  
CHEMOTERAOPIA_3     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (3) 3 41 1  
CHEMOTERAOPIA_4     varchar 150   Chemoterapia|L01 Cytostatiká (4) 3 42 1  
HORMON_LIACBA_D     date     Hormonálna terapia|Dátum 3 43 1  
HORMON_LIACBA   ÁNO varchar 1   Hormonálna terapia 3 44 1  
HORMON_LIACBA_1     varchar 150   Hormonálna terapia|L02 Hormonálna liečba neoplastických ochorení 3 46 1  
HORMON_LIACBA_2     varchar 150   Hormonálna terapia|L02 Hormonálna liečba neoplastických ochorení 3 47 1  
IMUNOTERAPIA_D     date     Imunoterapia|Dátum 3 49 1  
IMUNOTERAPIA   ÁNO varchar 1   Imunoterapia 3 50 1  
IMUNOTERAPIA_1     varchar 150   Imunoterapia| L03 Imunomodulátory a L04 Imunosupresíva 3 51 1  
IMUNOTERAPIA_2     varchar 150   Imunoterapia| L03 Imunomodulátory a L04 Imunosupresíva 3 52 1  
DOVOD_BEZ_LACBA   ÁNO varchar 1   Dôvody neuskutočnenia kuratívnej liečby 3 53 1  
HODNOTENIE_LIACBA     varchar 1   Súhrnné hodnotenie liečby 3 55 1  
PRIMARE_NADOR     varchar 1   Mnohopočetné primárne nádory (odlišné primárne nádory) 3 56 1  
EXITUS     date     Dátum úmrtia 3 57 1  
PITVA     varchar 1   Pitvaný 3 58 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie 2 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 2 4 1  
TNM_N2     varchar 1   TNM klasifikácia|N: 4 3 1  
TNM_STUPEN     varchar 1   TNM klasifikácia|TNM stupeň (súhrný) 4 4 1  
PACKRSTMENO   ÁNO varchar 30   Krstné meno pacienta 2 1 1  
ICD_O_5_SJ   ÁNO varchar 5   Morfologická/histologická diagnóza 3 22 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia 0ZR_NOR 9 1  
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 2 5 1  
NADOR_PREHLAIDKA     varchar 1   Zistenie nádoru na preventívnej prehliadke 3 1 1  
DATUM_PRVE_PRIZNAKY     date     Dátum - prvé klinické príznaky 3 3 1  
TNM_T_PHIS     varchar 2   T patohistologické štádium 3 12 1  
TNM_N_PHIS     varchar 2   N patohistologické štádium 3 13 1  
TNM_M_PHIS     varchar 1   M patohistologické štádium 3 14 1  
VYRADENIE_ORGANU     varchar 1   Spôsob vyradenia hormonálne aktívneho orgánu 3 48 1  
PRICINA_SMRTI_TEXT     varchar 150   Príčina smrti 3 59 1  
ZAMESTNANIE_TEXT     varchar 150   Upresnenie zamestnania 2 11 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 2 6 1  
VEK     integer 3   Vek 2 9 1  
MKCH_NCZI     varchar 5   Vypĺňa NCZI (Klasifikácia ochorenia, MKCH-10) 4 2 1  
TNM_pS     varchar 2   TNM klasifikácia|pS: 3 15 1  
BRESLOW_NCZI     float 2   Vypĺňa NCZI (Breslow) 4 6 1  
ICD_O_3_NCZI     varchar 3   Vypĺňa NCZI (Topografická diagnóza) 4 7 1  
ICD_O_5_NCZI     varchar 5   Vypĺňa NCZI (Morf./hist. diagnóza) 4 8 1  
GRADING_NCZI     varchar 2   Vypĺňa NCZI (Grading) 4 9 1  
HISTOLOGIA_TEXT     varchar 250   Histológia - posis 3 23 1  
CYTOLOGIA_TEXT     varchar 250   Cytologický nález 3 25 1  
OCHORENIE_ZISTENEPOZ     varchar 50   Ochorenie zistené poznámka 3 27 1  
OPERACIA_POZ     varchar 50   Chirurgická liečba (iná ako číselníková) 3 31 1  
RADIOTERAPIA_POZ     varchar 50   Rádioterapia (iná ako čísleníková) 3 34 1  
CHEMOTERAOPIA_POZ     varchar 50   Chemoterapia (iná ako číselníková) 3 38 1  
HORMON_LIACBA_POZ     varchar 50   Hormonálna terapia (iná ako číselníková) 3 45 1  
CHRONOL_LIECBA_1     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 1) 4 10 1  
CHRONOL_LIECBA_2     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 2) 4 11 1  
CHRONOL_LIECBA_3     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 3) 4 12 1  
CHRONOL_LIECBA_4     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 4) 4 13 1  
CHRONOL_LIECBA_5     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 5) 4 14 1  
CHRONOL_LIECBA_6     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 6) 4 15 1  
CHRONOL_LIECBA_7     varchar 50   Vypĺňa NCZI (Chronologická následnosť pozícia 7) 4 16 1  
DOVOD_BEZ_LACBA_POZ     varchar 50   Dôvody neuskutočnenia kuratívnej liečby (iný ako číselníkový) 3 54 1  
PRICINA_SMRTI_DG1     varchar 5   Diagnóza príčiny smrti 1 3 60 1  
PRICINA_SMRTI_DG2     varchar 5   Diagnóza príčiny smrti 2 3 61 1  
PRICINA_SMRTI_DG3     varchar 5   Diagnóza príčiny smrti 3 3 62 1  
PRICINA_SMRTI_DG4     varchar 5   Diagnóza príčiny smrti 4 3 63 1  
CLARK_NCZI     varchar 1   Vypĺňa NCZI (Clark) 4 5 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
2 "Modul 2: Overte korektnosť rodného čísla na preklepy na riadku R4. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého overenia veku a pohlavia pacienta " check(getFunction("validations/ZR_NOR_ZN/IsRCCorrect.js")() , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 2     M2R4S1  
3 "Modul 3: Neuvádzate údaj za lateralitu na riadku R7. Zvážte množné uvedenie niektorej z ponúkaných možností /LATERALITA/. " Check(NOT ISNULL(R7S1)) 3     R7S1 ÁNO
4 "Modul 3: Neuvádzate údaj za Klinické štádium ochorenia (okrem lymfómov a melanómov) na riadku R17. Zvážte množné uvedenie niektorej z ponúkaných možností /OCHORENIE_STADIUM_SJ/. " Check(NOT ISNULL(R17S1)) 3     R17S1 ÁNO
5 "Modul 3: Niektorý z riadkov R24 alebo R26 by mal byť vyplnený /GRADING, OCHORENIE_ZISTENE/. " CHECK(NOT ISNULL(R24S1) OR NOT ISNULL(R26S1) ) 3     R24S1;R26S1 ÁNO
102 "Modul 3: Neuvádzate, že pacient bol Pitvaný. Na riadku R58 cez možnosť '1-áno'. Hoc na riadku R2 uvádzate, že Najdôležitejšie vyšetrenie bolo '8-histol. z pitvy'. /PITVA, NAJDOLEZITE_DIAG/. " Check(IF(R2S1==8 , R58S1==1, TRUE)) 3     R58S1  
103 "Modul 3: Rozsah malígneho melanómu (Breslow [v mm]) na riadku R20 uveďte v rozsahu 0,00 až 99,99 na maximálne dve desatinné miesta. /BRESLOW/. " Check(IF(ISNULL(R20S1), TRUE,R20S1>=0 AND R20S1<=99.99)) 3     R20S1  
104 "Modul 3: Neuvádzate, že pacient bol Pitvaný. Na riadku R58 cez možnosť '1-áno'. Hoc na riadku R26 uvádzate, že Ochorenie bolo zistené ako '4-pri pitve'. /PITVA, OCHORENIE_ZISTENE/. " Check(IF(R26S1==4 , R58S1==1, TRUE)) 3     R58S1  
105 "Modul 3: Neuvádzate Dátum úmrtia na riadku R57, hoc na riadku R26 uvádzate, že Ochorenie bolo zistené ako '5-z hlásenia o úmrtí'. /EXITUS, OCHORENIE_ZISTENE/. " Check(IF(R26S1==5 , NOT ISNULL(R57S1), TRUE)) 3     R57S1  
106 "Modul 3: Uvádzate nezhodu v Rádioterapii. Keďže riadok R33 uvádzate ako '8-nekonaná', aj riadok R35 by mal byť zadaný ako '8-nekonaná', /RADIOTERAPIA, RADIOTERAPIA_2/. " Check(IF(R33S1==8 AND NOT ISNULL(R35S1), R35S1==8, TRUE)) 3     R33S1;R35S1  
107 "Modul 3: Uvádzate nezhodu v Rádioterapii. Oba riadky R33 a R35 by mali byť zadané ako '9-neznáma', /RADIOTERAPIA, RADIOTERAPIA_2/. " Check(IF(R33S1==9 AND NOT ISNULL(R9S1), R35S1==9, TRUE)) 3     R33S1;R35S1  
108 "Modul 3: Uvádzate nezhodu v Chemoterapii. Riadky R39 až R42 - L01 Cytostatiká ponechajte prázdne, nakoľko ste za Typ Chemoterapie na riadku R37 uviedli možnosť '8-nekonaná' či '9-neznáma', /CHEMOTERAOPIA_1, *_2, *_3, *_4, CHEMOTERAOPIA/. " Check(IF(R37S1==8 OR R37S1==9 , ISNULL(R39S1) AND ISNULL(R40S1) AND ISNULL(R41S1) AND ISNULL(R42S1), TRUE)) 3     R39S1;R40S1;R41S1;R42S1  
109 "Modul 3: Uvádzate nezhodu v Hormonálnej terapii. Riadky R46, R47 - L02 Liečba neoplastických ochorení neuvádzajte, nakoľko ste za Typ terapie na riadku R44 uviedli možnosť '8-nekonaná' či '9-neznáma', /HORMON_LIACBA_1, *_2, HORMON_LIACBA/. " Check(IF(R44S1==8 OR R37S1==9 , ISNULL(R46S1) AND ISNULL(R47S1), TRUE)) 3     R46S1;R47S1  
110 "Modul 3: Uvádzate Spôsob vyradenia horm. aktívneho. orgánu na riadku R48 ako '1-operačne' - vzhľadom na to nie je možné do Operácie na riadku R30 uviesť '8-žiadna'. /VYRADENIE_ORGANU, OPERACIA/. " Check(IF(R48S1==1 , R30S1<>8, TRUE)) 3     R30S1  
111 "Modul 3: Uvádzate Spôsob vyradenia horm. aktívneho. orgánu na riadku R48 ako '2-ožiarením' - vzhľadom na to nie je možné do Rádioterapie na riadku R33 uviesť '8-nekonaná'. /VYRADENIE_ORGANU, RADIOTERAPIA/. " Check(IF(R48S1==2 , R30S1<>8, TRUE)) 3     R33S1  
112 "Modul 3: Uvádzate nezhodu v Imunoterapi. Riadky R51a R52 - L03 Imunomodulátoty a L04 Imunosupresíva neuvádzajte, nakoľko ste za Typ Imunoterapie na riadku R50 uviedli možnosť '2-nie' či '9-neznáme', /IMUNOTERAPIA_1, IMUNOTERAPIA_2, IMUNOTERAPIA/. " Check(IF(R50S1==2 OR R50S1==9 , ISNULL(R51S1) AND ISNULL(R52S1), TRUE)) 3     R51S1;R52S1  
113 "Modul 3: Na riadku R57 doplňte Dátum úmrtia nakoľko na riadku R53 uvádzate za dôvod neuskutočnenia liečby možnosť '6-úmrtie', /DOVOD_BEZ_LACBA, EXITUS/. " Check(IF(R53S1==6 , NOT ISNULL(R57S1), TRUE)) 3     R57S1  
114 "Modul 3: Na riadku R55 by ste mali uviesť Súhrnné hodnotenie liečby ako '8-neliečený', keďže na riadku R53 ste uviedli '2-pacient odmietol liečbu', /DOVOD_BEZ_LACBA, HODNOTENIE_LIACBA/. " Check(IF(R53S1==2 , R55S1==8, TRUE)) 3     R55S1  
115 "Modul 3: Vyplňte do aspoň jedného riadku diagnózu príčiny smrti nakoľko na riadku R57 uvádzate Dátum úmrtia, /PRICINA_SMRTI_DG*, DOVOD_BEZ_LACBA, EXITUS/. " Check(IF(NOT ISNULL(R57S1) , NOT ISNULL(R60S1) or NOT ISNULL(R61S1) or NOT ISNULL(R62S1) or NOT ISNULL(R63S1), TRUE)) 3     R60S1;R61S1;R62S1;R63S1  
116 "Modul 3: Na riadku R57 doplňte Dátum úmrtia nakoľko na nižších riadkoch uvádzate diagnózu príčiny smrti /PRICINA_SMRTI_DG*, EXITUS/. " Check(IF(NOT ISNULL(R60S1) or NOT ISNULL(R61S1) or NOT ISNULL(R62S1) or NOT ISNULL(R63S1), NOT ISNULL(R57S1), TRUE)) 3     R57S1  
117 "Modul 3: Na riadku R57 doplňte Dátum úmrtia nakoľko na riadku R58 uvádzate, že pacient bol pitvaný /EXITUS, PITVA/. " Check(IF(R58S1==1 , NOT ISNULL(R57S1), TRUE)) 3     R57S1  
118 "Modul 3: Neuvádzate, že pacient bol Pitvaný. Na riadku R58 cez možnosť '1-áno'. Hoc na riadku R2 uvádzate, že Najdôležitejšie vyšetrenie bolo '0-pitva bez histológie'. /PITVA, NAJDOLEZITE_DIAG/. " Check(IF(ISNULL(R2S1), TRUE, IF(R2S1==0, R58S1==1, TRUE))) 3     R58S1  
119 "Modul 3: Na riadku R16 by ste mali Klinický rozsah nádoru pred zah. lieč. uviesť ako '7-vzdialené metastázy', keďže na riadku R2 uvádzate Najdôležitejšie vyšetrenie ako '6-histologické vyšetrenie z metastázy', /NADOR_PRED_LIECBA_SJ, NAJDOLEZITE_DIAG/. " Check(IF(R2S1==6, R16S1==7, TRUE)) 3     R16S1  
200 "Modul 3: Plán primárnej liečby uvádzate ako '9-neznáme'. Skutočne nebol plán liečby stanovený na inú možnosť? /PLAN_LIACBA/. " Check(R28S1<>9) 3     R28S1 ÁNO
201 "Modul 3: Informáciu o danej terapii na riadku R"+i+" uvádzate ako '9-neznáme'. /OPERACIA, RADIOTERAPIA, CHEMOTERAOPIA, HORMON_LIACBA/. " ForCheck(i,RiS1<>9) 3 i={30,33,37,44}   RiS1 ÁNO
202 "Modul 3: Informáciu o Uskutočnení imunoterapie na riadku R"+i+" uvádzate ako '9-neznáme'. /IMUNOTERAPIA/. " ForCheck(i,RiS1<>9) 3 i={50}   RiS1 ÁNO
300 "Modul 3: Dátum stanovenia diagnózy a dátum terapie, riadky R4 a R"+i+", sú v nesúlade, Dátum stanovenia diagnózy je uvedený až po dátume terapie /*_D, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R4S1+" a "+RiS1 ForCheck(i,RiS1>=R4S1) 3 i={29,32,36,43,49}   R4S1;RiS1 ÁNO
301 "Modul 3: Dátum terapie a dátum úmrtia, riadky Ri a R57, sú v nesúlade, Dátum terapie je uvedený až po dátume smrti. /*_D, EXITUS/. "+" "+RiS1+" a "+R57S1 ForCheck(i,R57S1>=RiS1) 3 i={29,32,36,43,49}   RiS1;R57S1 ÁNO
302 "Modul 3: Dátum prvých príznakov a dátum stanovenia diagnózy, riadky R3 a R5, sú v nesúlade, Dátum prvých príznakov je uvedený až po dni stanovenia diagnózy /DATUM_PRVE_PRIZNAKY, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R3S1+" a "+R5S1 Check(R5S1>=R3S1) 3     R3S1;R5S1 ÁNO
303 "Modul 3: Dátum prvej návštevy lekára a dátum stanovenia diagnózy, riadky R4 a R5, sú v nesúlade, Dátum prvej návštevy lekára je uvedený až po dni stanovenia diagnózy /DATUM_PRVA_NAVST, DATUM_DIAGNOZA/. "+" "+R4S1+" a "+R5S1 Check(R5S1>=R4S1) 3     R4S1;R5S1 ÁNO
304 "Modul 3: Dátum stanovenia diagnózy a dátum úmrtia, riadky R5 a R57, sú v nesúlade, Dátum stanovenia diagnózy je uvedený až po dni smrti /DATUM_DIAGNOZA, EXITUS/. "+" "+R5S1+" a "+R57S1 Check(R57S1>=R5S1) 3     R5S1;R57S1 ÁNO
305 "Modul 3: Dátum prvých príznakov a dátum prvej návštevy, riadky R3 a R4, sú v nesúlade, Dátum prvých príznakov je uvedený až po dátume prvej návštevy /DATUM_PRVE_PRIZNAKY, DATUM_PRVA_NAVST/. "+" "+R3S1+" a "+R4S1 Check(R4S1>=R3S1) 3     R3S1;R4S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):