Gynekologicko-pôrodnícka ambulantná starostlivosť

Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné informácie o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, o návštevách podľa druhu, o počte žien v reprodukčnom veku užívajúcich antikoncepciu a vývoji jej užívania.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (157 kB) (760 kB) Aktualizované : 10.12.2021
  • správa k publikovaným výstupom (538 kB) Aktualizované : 10.12.2021
 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (132 kB) (465 kB) Dátum publikovania: 13.1.2021
  • správa k publikovaným výstupom (220 kB) Dátum publikovania: 13.1.2021
 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (89 kB) (72 kB) Dátum publikovania: 13.1.2020
  • správa k publikovaným výstupom (478 kB) Dátum publikovania: 13.5.2020

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017
  (319 kB) (44 kB) (35 kB)

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016
  (284 kB) (45 kB) (35 kB)

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2015
  (274 kB)

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2014
  (293 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2020
  • (49 kB) (53 kB) Dátum publikovania: 9.12.2021

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2021