Potraty

Prehľad o potratoch žien v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky - počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Publikačné tabuľkové výstupy obsahujú vývoj ukazovateľov potratovosti od roku 1997.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12
 
 
 • Potraty v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (428 kB) (949 kB) Dátum publikovania: 7.5.2021
  • správa k publikovaným výstupom (527 kB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (429 kB) (411 kB) Aktualizované 7.5.2021
  • správa k publikovaným výstupom (702 kB) Dátum publikovania: 17.4.2020

 • Potraty v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (412 kB) (383 kB) Dátum publikovania: 11.4.2019
  • správa k publikovaným výstupom (640 kB) Dátum publikovania: 11.4.2019

 • Potraty v Slovenskej republike 2017
  (1,0 MB) (182 kB) (165 kB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2016
  (1,0 MB) (155 kB) (143 kB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2015
  (1,1 MB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2014
  (917 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 14.05.2021