Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Výstupy sú informačným zdrojom o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (pracoviská lekárskej genetiky, klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a patologickej anatómie). Poskytujú údaje o množstve a druhu laboratórnych a ambulantných výkonov, odberoch vzoriek a ich rozborov, darcov krvi a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky A (MZ SR) 6-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 2-01
 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie K (MZ SR) 7-01
 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2018
  • (23 kB) (16 kB) Dátum publikovania: 29.1.2020
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2018
  • (34 kB) (19 kB) Dátum publikovania: 29.1.2020
 • Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2018
  • (285 kB) (263 kB) Dátum publikovania: 29.1.2020
 • Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2018
  • (90 kB) (84 kB) Dátum publikovania: 29.1.2020
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2018
  • (23 kB) (18 kB) Dátum publikovania: 29.1.2020
 • Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2018
  • (28 kB) (25 kB) Dátum publikovania: 29.1.2020

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016
  (442 kB) (112 kB) (72 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015
  (370 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014
  (427 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 29.1.2020