Diabetológia

Publikačné tabuľkové výstupy prinášajú údaje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách na území SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných pacientov za posledných dvanásť mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, vekových skupín a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, ako aj o komplikáciách a sprievodných ochoreniach diagnostikovaných u diabetikov. Obsahujú časové rady ukazovateľov za posledných desať rokov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01
 

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (1,1 MB) (234 MB) Dátum publikovania: 29.9.2021
  • správa k publikovaným výstupom (358 kB) Dátum publikovania: 29.9.2021

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (1,1 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 5.2.2021
  • správa k publikovaným výstupom (455 kB) Dátum publikovania: 5.2.2021

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (1,0 MB) (290 kB) Dátum publikovania: 18.11.2019
  • správa k publikovaným výstupom (520 kB) Dátum publikovania: 18.11.2019

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017
  (725 kB) (3,2 MB) (262 kB)

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016
  (1,0 MB) (783 kB) (119 kB)

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015
  (425 kB)

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2014
  (411 kB)


Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov výkazu o činnosti diabetologických ambulancií

 • Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01 za roky 2013 - 2020
  (349 kB) (292 kB) Dátum publikovania: 29.9.2021


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 30.09.2021