Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike

Štatistické výstupy o spotrebe humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení za vydané produkty v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika

Dátový zdroj: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických  potravinách L (MZ SR) 1-04
  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného  poistenia  L (MZ SR) 2-04

Metodické pokyny zberu štvrťročných výkazov

Správa a publikačné tabuľkové výstupy o spotrebe humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok poskytujú súhrnné informácie celkových ročných údajov o množstve a finančnej úhrade (výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky pacienta) vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa typu výdaja v SR v porovnaní posledných rokov. Obsahuje rebríčky spotreby Top 50 liekov vydaných na lekársky predpis hradených z verejného zdravotného poistenia a voľnopredajných liekov.

Periodicita: ročne
  • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019
    • publikačné tabuľkové výstupy (6,0 MB) (914 kB) Dátum publikovania: 24.6.2020
    • správa k publikovaným výstupom (798 kB) Dátum publikovania: 24.6.2020
  • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018
    • publikačné tabuľkové výstupy (141 kB) (224 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
    • správa k publikovaným výstupom (591 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 29.6.2020