Psychiatrická starostlivosť

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prezentujú činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Poskytujú prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách (podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote) a hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12
 

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (402 kB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 09.10.2020

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (352 kB) (757 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2019
  • správa k publikovaným výstupom (471 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  (325 kB) (280 kB) Dátum publikovania: 25.11.2019

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  (307 kB) (268 kB) Dátum publikovania: 25.11.2019

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2017
  (1,2 MB) (344 kB) (308 kB)

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2016
  (3,0 MB) (361 kB) (214 kB)

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2015
  (1,1 MB)

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2014
  (900 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy
  • rok 2019 (2,2 MB) (1,8 MB) Dátum publikovania: 09.10.2020
  • rok 2018 (2,0 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 25.11.2019
  • rok 2017 (2,0 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 18.5.2019

 • Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska
  • rok 2019 (1,2 MB) (869 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020
  • rok 2018 (1,1 MB) (700 kB) Dátum publikovania: 25.11.2019
  • rok 2017 (1,1 MB) (706 kB) Dátum publikovania: 18.5.2019

 • Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za roky 2013 - 2019
  (788 kB) (669 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 9.10.2020