Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

Výskyt a vývoj novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, príčinného faktoru a kategórie práce, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (5,7 MB) (616 kB) Dátum publikovania: 28.5.2020
  • správa k publikovaným výstupom (410 kB) Dátum publikovania: 28.5.2020

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (262 kB) (186 kB) Aktualizované 28.5.2021
  • správa k publikovaným výstupom (273 kB) Dátum publikovania: 12.5.2020

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (264 kB) (189 kB) Dátum publikovania: 15.5.2019
  • správa k publikovaným výstupom (105 kB) Dátum publikovania: 15.5.2019

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017
  (695 kB) (118 kB) (92 kB)

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016
  (720 kB) (142 kB) (80 kB)

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015
  (763 kB)

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014
  (942 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 28.5.2020