Pôrodníctvo

Informačný zdroj na monitorovanie zdravotného stavu žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a zdravotného stavu narodeného dieťaťa. Rodičky charakterizuje podľa veku, rodinného stavu, vzdelania, kraja trvalého bydliska. Zachytáva komplikácie počas tehotenstva, spôsob pôrodu, zdravotné údaje o novorodencovi ako vitalita, pôrodná hmotnosť, gestačný vek a iné. Publikačné tabuľkové výstupy obsahujú vývoj vybraných ukazovateľov prevažne od roku 2004.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
 Správa o novorodencovi Z (MZ SR) 5-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (484 kB) (1,1 kB) Dátum publikovania: 20.4.2021
  • správa k publikovaným výstupom (746 kB) Dátum publikovania: 20.4.2021

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (618 kB) (309 kB) Dátum publikovania: 12.6.2020
  • správa k publikovaným výstupom (746 kB) Dátum publikovania: 12.6.2020

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2017
  • publikačné tabuľkové výstupy (618 kB) (309 kB) Dátum publikovania: 6.5.2019
  • správa k publikovaným výstupom (242 kB) Dátum publikovania: 6.5.2019

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016
  (695 kB) (291 kB) (197 kB)

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015
  (611 kB) (383 kB) (181 kB)

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2014
  (597 kB)

 • Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2013
  (635 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 21.4.2021