Nukleárna medicína, klinická a radiačná onkológia

Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií a vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje počet pacientov a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.

Dátový zdroj:Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny C (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie C (MZ SR) 3-01
 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie C (MZ SR) 4-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019
  (352 kB) (132 kB) (141 kB) Dátum publikovania: 23.11.2020

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2018
  (147 kB) (49 kB) Dátum publikovania: 29.11.2019

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017
  (206 kB) (60 kB) (36 kB)

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2016
  (205 kB) (57 kB) (33 kB)

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2015
  (265 kB)

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014
  (237 kB)Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny za roky 2013 – 2019
  (45 kB) (41 kB) Dátum publikovania: 23.11.2020

 • Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie za roky 2013 – 2019
  (50 kB) (48 kB) Dátum publikovania: 23.11.2020

 • Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie za roky 2013 – 2019
  (43 kB) (36 kB) Dátum publikovania: 23.11.2020


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 23.11.2020