Vrodené chyby

Vrodené chyby v populácii patria medzi dôležité ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom (incidencia) počte detí s vrodenou chybou za daný rok, a to podľa orgánového postihnutia (skupiny diagnóz XVII. kapitoly a iných registrovaných diagnóz MKCH-10), i podľa frekvencie jednotlivých vrodených chýb. Väčšina ukazovateľov u detí je triedená podľa územia trvalého bydliska matky. Prináša tiež informáciu o vývoji novodiagnostikovaných vrodených chýb u detí ročne (incidencia).
 
 
  • Vrodené chyby v SR 2015 (4,1 MB)

  • Vrodené chyby v SR 2014 (2,4 MB)

  • Vrodené chyby v SR 2013 (3,6 MB)

  • Vrodené chyby v SR 2012 (2,4 MB)


Pripravujeme v roku 2019:
  • Vrodené chyby v SR 2016
  • Vrodené chyby v SR 2017

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2019