Zubnolekárska starostlivosť

Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje o počte evidovaných osôb a osôb, ktoré absolvovali preventívnu zubnolekársku prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho zdravia 12-ročných a 15-ročných detí a počte výkonov zubného lekárstva.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (166 kB) (83 kB) Dátum publikovania: 3.1.2020

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017
  (221 kB) (43 kB) (28 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016
  (214 kB) (41 kB) (26 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015
  (202 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014
  (212 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 - 2018
  • (49 kB) (43 kB) Dátum publikovania: 3.1.2020

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 3.1.2020