Anestéziológia a intenzívna medicína

Publikačné výstupy a datasety informujú o anestéziologickej starostlivosti a intenzívnej medicíne v Slovenskej republike. Sledujú počet návštev v ambulanciách, počet vyšetrení, pacientov podľa vekovej štruktúry v rámci jednotlivých poskytnutých anestéziologických výkonov či podľa klasifikácie ASA (Americká spoločnosť anestéziológov).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny C (MZ SR) 2-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

  • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018
    • (215 kB) (117 kB) Dátum publikovania: 5.12.2019

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny za roky 2013 – 2018
    • (70 kB) (55 kB) Dátum publikovania: 5.12.2019


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 5.12.2019