Ako hlásiť do NOR SR

Informácie o spôsoboch a formách hlásenia onkologických prípadov do NOR SR/NCZI
 
Hlásenia (ďalej ako „hlásenia/hlásenky“, to znamená Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom, viac viď text nižšie) do NOR SR môže SJ podávať/posielať elektronickou formou.
 
Elektronická forma: Onkologické hlásenie je možné zasielať elektronickou formou cez internet prostredníctvom web aplikácie Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI):
 • priamo, vyplnením elektronického formulára hlásenia („klient-server“)
 • exportom dát z nemocničného/ambulantného informačného systému (NIS/AIS) do ISZI, tzv. upload hlásení .xml súborov (hromadným upload viacerých hlásení) z NIS/AIS; tento spôsob je možný v tom prípade, ak má SJ implementovaný formulár hlásenia NOR SR vo svojom informačnom systéme (IS) podľa príslušných dátových rozhraní (zverejnených TU)

1. Web aplikácia ISZI
Na stránke NCZI www.nczisk.sk je odkaz na adresu ISZI TU, alebo priamo na adrese https://iszi.nczisk.sk/iszi sa nachádza vstup do web aplikácie – prihlasovacie okno, do ktorého sa zadávajú prihlasovacie údaje: prístupové meno (login) a heslo. Iniciálne prihlasovacie údaje sú zasielané od NCZI na kontaktnú adresu SJ. Samotný systém ISZI umožňuje správu referentských (užívateľských) účtov, ktorá je využívaná väčšími zdravotníckymi zariadeniami (účty pre jednotlivé oddelenia), v tomto prípade ohľadom prístupových údajov treba kontaktovať príslušného pracovníka (IT referent a pod.) daného zdravotníckeho zariadenia.
 
Okrem onkologického hlásenia sa k danému prípadu do NOR SR posiela aj zdrojová zdravotná dokumentácia (prepúšťacia správa, ambulantná správa a pod.), ktorú je v tomto prípade možné priložiť pomocou pripojenia prílohy k hláseniu (nahratie (upload) dokumentu vo formáte: pdf, doc, docx, jpg, png, txt, msg, xps).
 
2. Formulár hlásenky NOR SR zabudovaný v AIS/NIS
Pre uľahčenie vypĺňania onkologických hlásení je možné zabudovať formulár hlásenky do AIS/NIS. Uľahčenie spočíva v automatickom vypĺňaní identifikačných ev. iných údajov pacienta z AIS/NIS do formulára (rozsah automaticky vypĺňaných položiek závisí od nastavenia v danom zdravotníckom zariadení). SJ vypĺňa položky formulára priamo v AIS/NIS. Vyplnené onkologické hlásenia sa následne odosielajú hromadne prostredníctvom web aplikácie ISZI exportom .xml dávky (upload) v určitom časovom cykle (podľa nastavenia v zdravotníckom zariadení, väčšinou je to na mesačnej báze). Možnosť hromadného pripojenia zdrojovej dokumentácie ku príslušnému hláseniu z technických príčin (závisí od nastavenia AIS/NIS, resp. od dodávateľa) nie je momentálne možné, preto sa v tomto prípade tieto dokumenty odosielajú zatiaľ v papierovej forme prostredníctvom pošty na adresu NCZI.
 
Vzhľadom na dlhoročné problémy pri zbere onkologických hlásení a zdrojovej dokumentácie sa od roku 2017 pristúpilo k zmene obsahovej štruktúry formuláru, a to v zmysle: pôvodná „kompletná“ onkologická hlásenka (formulár) sa rozdelil na 4 dielčie (čiastkové) hlásenky: 1 hlásenka pre patológov a 3 hlásenky pre klinikov, a to podľa špecificity procesu, v ktorom lekár vstupuje do manažmentu onkologického pacienta. 

 • 1 hlásenie – pre patológov
  • Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom – histopatologické/cytopatologické potvrdenie choroby patológom (skratka PAT)
 • 3 hlásenia – pre klinikov
  • Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom – klinicko-epidemiologická charakteristika choroby (skratka DGO – diagnostika)
  • Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom – chirurgický výkon/liečba (skratka OPE)
  • Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom – nechirurgická liečba (skratka LIE).

Onkologické hlásenia sa za jednotlivé incidenčné roky posielajú do NOR SR:
 • 2015 – 2016 incidenčné roky:
  • elektronicky na „kompletných“ hláseniach prostredníctvom ISZI
 • od roku 2017 incidenčné roky:
  • elektronicky na „čiastkových“ hláseniach prostredníctvom ISZI
 • od roku 2023 incidenčné roky:
  • elektronicky na „kompletných“ hláseniach prostredníctvom ISZI
Dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2023