Národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

V predmetnom registri sa zbierajú a spracovávajú údaje o deťoch do 18 rokov, u ktorých bola pre úraz indikovaná hospitalizácia. Súčasťou hlásení je aj popis mechanizmu vrátane údajov o špecifických diagnostických a liečebných postupoch u pacientov s úrazom.
 
Účelom spracúvania údajov v tomto registri je získanie informácií o výskyte úrazu, príčinách jeho vzniku, rozsahu, postupe a výsledkoch liečby, komplikáciách. Vyhodnotenia údajov umožnia získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie do 18 rokov, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky a zdravotníckej štatistiky, na prípravu intervenčných opatrení na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
 
Údaje z registra sú dôležité aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
Do Národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa údaje poskytujú prostredníctvom:
 
Hlásenia o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti - deti

Zber údajov


Hlásenie do registra nájdete TU

Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022