Ročné výkazy za rok 2014

Termín doručenia všetkých výkazov je 28.2.2015,
okrem výkazov:
  • E (MZ SR) 2-01 a R (MZ SR) 3-01, ktoré majú termín doručenia 15.4.2015,
  • U (MZ SR) 1-01, ktorý má termín doručenia 14.2.2015.

Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.


Č.
Označenie
výkazov
Elektronická
verzia
formulárov
Formuláre
pre tlač
XML dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Kontakt

A01
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie
A (MZ SR) 1-01
A01.zip A01.pdf iszi_A01.xsd
doc_A01.html
zmena_A01.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Bišťanová Miroslava
02/572 69 316

A02
Ročný výkaz o činnosti
diabetologickej ambulancie
A (MZ SR) 2-01
A02.zip A02.pdf iszi_A02.xsd
doc_A02.html
zmena_A02.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Rigdová Anna
02/572 69 407

A03
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie pneumológie a
ftizeológie
A (MZ SR) 3-01
A03.zip A03.pdf iszi_A03.xsd
doc_A03.html
zmena_A03.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Rigdová Anna
02/572 69 407

A04
Ročný výkaz o činnosti
psychiatrickej ambulancie
A (MZ SR) 4-01
A04.zip A04.pdf iszi_A04.xsd
doc_A04.html
zmena_A04.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Viskupová Viera
02/572 69 414

A05
Ročný výkaz o činnosti
všeobecnej ambulancie
pre deti a dorast
A (MZ SR) 5-01
A05.pdf iszi_A05.xsd
doc_A05.html
zmena_A05.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

A06
Ročný výkaz o činnosti
lekárskej genetiky
A (MZ SR) 6-01
A06.zip A06.pdf iszi_A06.xsd
doc_A06.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

A07
Ročný výkaz o činnosti
gynekologickej ambulancie
A (MZ SR) 7-01
A07.zip A07.pdf iszi_A07.xsd
doc_A07.html
zmena_A07.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Viskupová Viera
02/572 69 414

A08
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie zubného lekára
A (MZ SR) 8-01
A08.zip A08.pdf iszi_A08.xsd
doc_A08.html
zmena_A08.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Sekerková Andrea
02/572 69 417

A09
Ročný výkaz o činnosti
dermatovenerologickej
ambulancie
A (MZ SR) 9-01
A09.zip A09.pdf iszi_A09.xsd
doc_A09.html
zmena_A09.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Rigdová Anna
02/572 69 407

A11
Ročný výkaz o činnosti
telovýchovného lekárstva
A (MZ SR) 11-01
A11.zip A11.pdf iszi_A11.xsd
doc_A11.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

A12
Ročný výkaz o činnosti
chirurgickej ambulancie
A (MZ SR) 12-01
A12.zip A12.pdf iszi_A12.xsd
doc_A12.html
zmena_A12.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Rigdová Anna
02/572 69 407

A13
Ročný výkaz o činnosti
nefrologickej ambulancie
A (MZ SR) 13-01
A13.zip A13.pdf iszi_A13.xsd
doc_A13.html
zmena_A13.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Bišťanová Miroslava
02/572 69 316

A15
Ročný výkaz o činnosti
oftalmologickej ambulancie
A (MZ SR) 15-01
A15.zip A15.pdf iszi_A15.xsd
doc_A15.html
zmena_A15.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

A17
Ročný výkaz o činnosti
kardiologickej ambulancie
A (MZ SR) 17-01
A17.zip A17.pdf iszi_A17.xsd
doc_A17.html
zmena_A17.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Rajmanová Eva
02/572 69 421

A18
Ročný výkaz o činnosti
neurologickej ambulancie
A (MZ SR) 18-01
A18.zip A18.pdf iszi_A18.xsd
doc_A18.html
zmena_A18.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Viskupová Viera
02/572 69 414

A20
Ročný výkaz o činnosti
agentúry domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
A (MZ SR) 20-01
A20.zip A20.pdf iszi_A20.xsd
doc_A20.html
15.1.2015
1.1.2014
Rigdová Anna
02/572 69 407

A21
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie klinickej
biochémie
A (MZ SR) 21-01
A21.zip A21.pdf iszi_A21.xsd
doc_A21.html
15.1.2015
1.1.2014
Bišťanová Miroslava
02/572 69 316

A22
Ročný výkaz o činnosti
hematologickej ambulancie
A (MZ SR) 22-01
A22.zip A22.pdf iszi_A22.xsd
doc_A22.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

A25
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie fyziatrie,
balneológie a liečebnej
rehabilitácie
A (MZ SR) 25-01
A25.zip A25.pdf iszi_A25.xsd
doc_A25.html
15.1.2015
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

A26
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie ortopedickej
protetiky
A (MZ SR) 26-01
A26.zip A26.pdf iszi_A26.xsd
doc_A26.html
15.1.2015
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

A27
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie klinickej
imunológie a alergiológie
A (MZ SR) 27-01
A27.zip A27.pdf iszi_A27.xsd
doc_A27.html
zmena_A27.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Mgr. Baranovičová Soňa
02/572 69 409

C01
Ročný výkaz o činnosti
nukleárnej medicíny
C (MZ SR) 1-01
C01.zip C01.pdf iszi_C01.xsd
doc_C01.html
zmena_C01.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Mgr. Baranovičová Soňa
02/572 69 409

C02
Ročný výkaz o činnosti
anestéziológie a intenzívnej
medicíny
C (MZ SR) 2-01
C02.zip C02.pdf iszi_C02.xsd
doc_C02.html
zmena_C02.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

C03
Ročný výkaz o činnosti
radiačnej onkológie
C (MZ SR) 3-01
C03.zip C03.pdf iszi_C03.xsd
doc_C03.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Baranovičová Soňa
02/572 69 409

C04
Ročný výkaz o činnosti
klinickej onkológie
C (MZ SR) 4-01
C04.zip C04.pdf iszi_C04.xsd
doc_C04.html
zmena_C04.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

E02
Ročný výkaz o ekonomike
organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 2-01
E02.zip E02.pdf iszi_E02.xsd
doc_E02.html
zmena_E02.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Činčura Štefan
02/572 69 423
Bc. Brišiak Jozef
02/572 69 321
Hradečný Milan
02/572 69 411

J01
Ročný výkaz o jednodňovej
starostlivosti
J (MZ SR) 1-01
J01.zip J01.pdf iszi_J01.xsd
doc_J01.html
15.1.2015
1.1.2014
Ing. Viskupová Viera
02/572 69 414

K01
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
biochémie
K (MZ SR) 1-01
K01.zip K01.pdf iszi_K01.xsd
doc_K01.html
15.1.2015
1.1.2014
Bišťanová Miroslava
02/572 69 316

K02
Ročný výkaz o činnosti
hematológie a
transfúziológie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 2-01
K02.zip K02.pdf iszi_K02.xsd
doc_K02.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

K04
Ročný výkaz o činnosti
rádiológie
K (MZ SR) 4-01
K04.zip K04.pdf iszi_K04.xsd
doc_K04.html
15.1.2015
1.1.2014
Rajmanová Eva
02/572 69 421

K05
Ročný výkaz o činnosti
fyziatrie a
rehabilitácie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 5-01
K05.zip K05.pdf iszi_K05.xsd
doc_K05.html
15.1.2015
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

K06
Ročný výkaz o
činnosti výdajne
ortopedicko-protetických
pomôcok
K (MZ SR) 6-01
K06.zip K06.pdf iszi_K06.xsd
doc_K06.html
15.1.2015
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

K07
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
imunológie a alergiológie
K (MZ SR) 7-01
K07.zip K07.pdf iszi_K07.xsd
doc_K07.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Baranovičová Soňa
02/572 69 409

K08
Ročný výkaz o činnosti
patologickej anatómie
K (MZ SR) 8-01
K08.zip K08.pdf iszi_K08.xsd
doc_K08.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Baranovičová Soňa
02/572 69 409

M01
Ročný výkaz o počte a
štruktúre pracovníkov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 1-01
 
(použiť nad 200 pracovníkov)
M01.pdf iszi_M01.xsd
doc_M01.html
zmena_M01.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320

M04
Ročný výkaz o počte a
štruktúre štátnych
zamestnancov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 4-01
M04.zip M04.pdf iszi_M04.xsd
doc_M04.html
zmena_M04.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320

P01
Ročný výkaz o posteľovom
fonde zdravotníckeho
zariadenia
P (MZ SR) 1-01
P01.zip P01.pdf iszi_P01.xsd
doc_P01.html
zmena_P01.pdf
15.1.2015
1.1.2014
1.1.2014
Ing. Čechvalová Milada
02/572 69 415

P02
Ročný výkaz o chirurgických
výkonoch v posteľových
oddeleniach
P (MZ SR) 2-01
P02.zip P02.pdf iszi_P02.xsd
doc_P02.html
15.1.2015
1.1.2014
Mgr. Mézeš Peter
02/572 69 427

P03
Ročný výkaz o prírodných
liečebných kúpeľoch
P (MZ SR) 3-01
P03.zip P03.pdf iszi_P03.xsd
doc_P03.html
15.1.2015
1.1.2014
Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426

R03
Ročný výkaz o
zdravotníckej technike
R (MZ SR) 3-01
Výkaz je možné vypĺňať len prostredníctvom
Web aplikácie ISZI
Hradečný Milan
02/572 69 411

T01
Ročný výkaz o činnosti
stacionára
T (MZ SR) 1-01
T01.zip T01.pdf iszi_T01.xsd
doc_T01.html
15.1.2015
1.1.2014
Ing. Viskupová Viera
02/572 69 414

T02
Ročný výkaz o činnosti
stacionára v odbore
nefrológia
T (MZ SR) 2-01
T02.zip T02.pdf iszi_T02.xsd
doc_T02.html
15.1.2015
1.1.2014
Bišťanová Miroslava
02/572 69 316

U01
Ročný výkaz o cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti
U (MZ SR) 1-01
U01.zip U01.pdf
Zmena
iszi_U01.xsd
doc_U01.html
zmena_U01.pdf
15.1.2015
21.5.2014
21.5.2014
Ing. Katarína Dušková
02/572 69 405