Rozhranie: T02 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia

Typ záznamu T02

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_T02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_T02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_T02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_T02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_T02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_T02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_T02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_T02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_T02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_T02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_T02 11 1  
MIES_DIAL_STA_0018     integer 10   MiestaPrePacientovDialyzačnéhoStacionára-0-18 2301 1 1  
MIES_DIAL_STA_19     integer 10   MiestaPrePacientovDialyzačnéhoStacionára-19+ 2301 1 2  
P_CAK_LISTINA     integer 10   PacientiNaČakacejListinePreTransplantáciu 3224 1 1  
P_TRANS     integer 10   PacientiTransplantovaní 3224 2 1  
P_PDL_ZSO_LIEC_HD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaHemodialýzouMuži 3405 1 1  
P_PDL_KSO_LIEC_HD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaHemodialýzouMuži 3405 1 2  
P_PDL_ZSO_LIEC_PD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaPeritoneálnouDialMuži 3405 1 3  
P_PDL_KSO_LIEC_PD_M     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaPeritoneálnouDialMuži 3405 1 4  
P_PDL_ZSO_LIEC_HD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaHemodialýzouŽeny 3405 2 1  
P_PDL_KSO_LIEC_HD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaHemodialýzouŽeny 3405 2 2  
P_PDL_ZSO_LIEC_PD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaZačSledObdLiečbaPeritoneálnouDialŽeny 3405 2 3  
P_PDL_KSO_LIEC_PD_Z     integer 10   PacientiVPDLSledovaníNaKonciSledObdLiečbaPeritoneálnouDialŽeny 3405 2 4  
PN_PDL_PRI_ULICA     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZUlice 3240 1 1  
PN_PDL_VL_NEFR_AMB     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZVlastnejNefrolAmb 3240 1 2  
PN_PDL_INA_NEFR_AMB     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZInejNefrolAmb 3240 1 3  
PN_PDL_INE_DOV     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoPravidelnejDialLiečbyZInýchDôvodov 3240 1 4  
UMR_P_PDL     integer 10   ÚmrtiePacientaVPravidelnejDialLiečbe 3240 1 5  
P_PDL_PRE_TRANS     integer 10   PacientiPrepusteníZPravidelnejDialLiečbyPreTransplantáciu 3240 1 6  
P_PDL_PRE_INE_DOV     integer 10   PacientiPrepusteníZPravidelnejDialLiečbyZInýchDôvodov 3240 1 7  
P_PDL_LIE_0_1R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-0-1Rok 3406 1 1  
P_PDL_LIE_2_3R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-2-3Roky 3406 1 2  
P_PDL_LIE_4_5R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-4-5Rokov 3406 1 3  
P_PDL_LIE_6_10R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-6-10Rokov 3406 1 4  
P_PDL_LIE_11_15R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-11-15Rokov 3406 1 5  
P_PDL_LIE_NAD_15R     integer 10   PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-15+ Rokov 3406 1 6  
UMR_PDL_LIE_0_1R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-0-1Rok 3406 2 1  
UMR_PDL_LIE_2_3R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-2-3Roky 3406 2 2  
UMR_PDL_LIE_4_5R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-4-5Rokov 3406 2 3  
UMR_PDL_LIE_6_10R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-6-10Rokov 3406 2 4  
UMR_PDL_LIE_11_15R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-11-15Rokov 3406 2 5  
UMR_PDL_LIE_NAD_15R     integer 10   ZomretíPacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe-15+ Rokov 3406 2 6  
P_LIE_DIAL_0_90_DNI     integer 10   PacientiLiečeníDialyzačnouLiečbouDo90Dní 3407 1 1  
P_AKOTR_ETYLENGL     integer 10   PacientiAkútneOtravyEtylénglykol 3235 1 1  
UMR_AKOTR_ETYLENGL     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyEtylénglykol 3235 1 2  
P_AKOTR_MUCH_ZEL     integer 10   PacientiAkútneOtravyMuchotrávkaZelená 3235 2 1  
UMR_AKOTR_MUCH_ZEL     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyMuchotrávkaZelená 3235 2 2  
P_AKOTR_PSYCHOFARM     integer 10   PacientiAkútneOtravyPsychofarmaká 3235 3 1  
UMR_AKOTR_PSYCHOFARM     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyPsychofarmaká 3235 3 2  
P_AKOTR_ORGANOFOSF     integer 10   PacientiAkútneOtravyOrganofosfáty 3235 4 1  
UMR_AKOTR_ORGANOFOSF     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyOrganofosfáty 3235 4 2  
P_AKOTR_HERBICIDY     integer 10   PacientiAkútneOtravyHerbicídy 3235 5 1  
UMR_AKOTR_HERBICIDY     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyHerbicídy 3235 5 2  
P_AKOTR_INE_LIEKY     integer 10   PacientiAkútneOtravyInéLieky 3235 6 1  
UMR_AKOTR_INE_LIEKY     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyInéLieky 3235 6 2  
P_AKOTR_INE_JEDY     integer 10   PacientiAkútneOtravyInéJedy 3235 7 1  
UMR_AKOTR_INE_JEDY     integer 10   ZomretíPacientiAkútneOtravyInéJedy 3235 7 2  
CIS_VS18     varchar 5 OT2_3202 VekováSkupinaPacienta 3202   1  
P_PDL_VEK     integer 10 OT2_3202 PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe 3202   2  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OT2_3204 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3204   1  
P_PDL_DIAG     integer 10 OT2_3204 PacientiVPravidelnejDialyzačnejLiečbe 3204   2  
P_NZO     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiek 3236 1 1  
UMR_NZO     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiek 3236 1 2  
P_NZO_AK_GLOMNEFR     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekAkútnaGlomerulonefritída 3236 2 1  
UMR_NZO_AK_GLOMNEFR     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekAkútnaGlomerulonefritída 3236 2 2  
P_NZO_ANTIBIOTIKA     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoAntibiotikách 3236 3 1  
UMR_NZO_ANTIBIOTIKA     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoAntibiotikách 3236 3 2  
P_NZO_CHVYK_BR_OPE     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneBrušnéOperácie 3236 4 1  
UMR_NZO_CHVYK_BR_OPE     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneBrušnéOperácie 3236 4 2  
P_NZO_CHVYK_PORGZL     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkonePolyorgánovéZlyhanie 3236 5 1  
UMR_NZO_CHVYK_PORGZL     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkonePolyorgánovéZlyhanie 3236 5 2  
P_NZO_CHVYK_KCHOPE     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneKardiochirOperácie 3236 6 1  
UMR_NZO_CHVYK_KCHOPE     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneKardiochirOperácie 3236 6 2  
P_NZO_CHVYK_INE_OPE     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneInéOperácie 3236 7 1  
UMR_P_NZO_CHVYK_IOPE     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoChirVýkoneInéOperácie 3236 7 2  
P_NZO_PROTRA_HYPOT     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoProtrahovanejHypotenzii 3236 8 1  
UMR_NZO_PROTRA_HYPOT     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoProtrahovanelHypotenzii 3236 8 2  
P_NZO_DEHYDRATACIA     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPoDehydratácii 3236 9 1  
UMR_NZO_DEHYDRATACIA     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPoDehydratácii 3236 9 2  
P_NZO_SEPSA     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriSepse 3236 10 1  
UMR_NZO_SEPSA     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriSepse 3236 10 2  
P_NZO_CKD_ND_ZHORS     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriCKDNáhleDočasnéZhoršenie 3236 11 1  
UMR_NZO_CKD_ND_ZHORS     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriCKDNáhleDočasnéZhoršenie 3236 11 2  
P_NZO_SUBREN_BLOK     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriSubrenálnejBlokáde 3236 12 1  
UMR_NZO_SUBREN_BLOK     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriSubrenálnejBlokáde 3236 12 2  
P_NZO_KOM_OBL_OCH     integer 10   PacientiNáhleZlyhObličiekPriKombináciiViacObličOchorení 3236 13 1  
UMR_NZO_KOM_OBL_OCH     integer 10   ZomretíPacientiNáhleZlyhObličiekPriKombináciiViacObličOchorení 3236 13 2  
UMR_PDL     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDL 3237 1 1  
UMR_PDL_KARDVAS_CHOR     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLKardiovaskulárneChoroby 3237 2 1  
UMR_PDL_PERIKARD     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLPerikarditída 3237 3 1  
UMR_PDL_INFEKCIA     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLInfekcia 3237 4 1  
UMR_PDL_DIAL_KACHEX     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLDialyzačnáKachexia 3237 5 1  
UMR_PDL_MALIGNITA     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLMalignita 3237 6 1  
UMR_PDL_MIMO_ZDR_ZAR     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLMimoZdravotníckehoZariadenia 3237 7 1  
UMR_PDL_PITVANI     integer 10   ÚmrtiaPacientovVPDLPočetPitvaných 3237 8 1  
APL_LIEC_HD     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemodialýza 3408 1 1  
APL_LIEC_HP     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemoperfúzia 3408 2 1  
APL_LIEC_PF     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Plazmaferéza 3408 3 1  
APL_LIEC_CAVH_CVVH     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_KontinArtérioAleboVenovHemofiltrácia 3408 4 1  
APL_LIEC_HF     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemofiltrácia 3408 5 1  
APL_LIEC_HDF     integer 10   MimotelováEliminačnáLiečba_Hemodiafiltrácia 3408 6 1  
P_PDL_PD_AUTO     integer 10   PacientivPDLLiečeníPeritoneálnouDialýzouAutomatizovanou 3409 1 1  
P_PDL_PD_CAPD     integer 10   PacientivPDLLiečeníPeritoneálnouDialýzouKontinuálnouAmbulantnou 3409 2 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1 /MIES_DIAL_STA_*/." Check(NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2)) 2301        
2 "Modul 3235: Počet pacientov s akútnymi otravami R"+i+"S1 /P_AKOTR_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s akútnymi otravami R"+i+"S2 /UMR_AKOTR_*/." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3235 i={1-7}   RiS1  
3 "Modul 3236: Počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek R"+i+"S1 /P_NZO_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek R"+i+"S2 /UMR_NZO_*/." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3236 i={1-13}   RiS1  
4 "Modul 3236: Počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek v R1S1 /P_NZO/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov s náhlym zlyhaním obličiek podľa okolností zlyhania v R2S1 až R13S1 /všetky P_NZO_*/." Check(R1S1 >= Sum(i, RiS1)) 3236 i={2-13}   R1S1  
5 "Modul 3236: Počet zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek v R1S2 /UMR_NZO/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov s náhlym zlyhaním obličiek podľa okolností zlyhania v R2S2 až R13S2 /všetky UMR_NZO_*/." Check(R1S2 >= Sum(i, RiS2)) 3236 i={2-13}   R1S2  
6 "Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov v PDL podľa vybraných chorôb v R2S1 až R6S1 /UMR_PDL_*/." Check(R1S1 >= R2S1 + R3S1 + R4S1 + R5S1 + R6S1) 3237     R1S1  
7 "Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov mimo zdravotníckeho zariadenia v R7S1 /UMR_PDL_MIMO_ZDR_ZAR/ ." Check(R1S1 >= R7S1) 3237     R7S1  
8 "Modul 3237: Počet zomretých pacientov v PDL v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť väčší alebo rovný počtu pitvaných pacientov v R8S1 /UMR_PDL_PITVANI/ ." Check(R1S1 >= R8S1) 3237     R8S1  
9 "Modul 3406: Počet pacientov podľa dĺžky PDL v R1S"+j+" /P_PDL_LIE_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov podľa dĺžky PDL v R2S"+j+" /UMR_PDL_LIE_*/." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3406 j={1-6}   R1Sj  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL na začiatku sledov. obdobia m. 3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3]+ pohyb pacientov v PDL m. 3240 [R1S1 až R1S4-R1S5 až R1S7] musí byť rovný počtu pacientov v PDL na konci sledov. obdobia m. 3405 [R1S2+R1S4+R2S2+R2S4]" Check(M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(j, M3240R1Sj) - Sum(k, M3240R1Sk) == M3405R1S2 + M3405R1S4 + M3405R2S2 + M3405R2S4) 3240 j={1-4}; k={5-7}   M3405R1S1  
11 "Počet pacientov podľa dĺžky dial. liečby v m.3406 [R1S1 až R1S6] musí byť rovný počtu pacientov v PDL na začiatku sled. obd. v m.3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3]+ prijatých pacientov do PDL v m.3240 [R1S1+R1S2+R1S3+R1S4]+ pacientov liečených do 90 dní v m.3407" Check(Sum(i, M3406R1Si) - M3407R1S1 == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(j, M3240R1Sj)) 3406 i={1-6}; j={1-4}   M3406R1S1  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet zomretých pacientov podľa dĺžky PDL v m. 3406 [R2S1 až R2S6] /všetky UMR_PDL_LIE/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých pacientov v PDL m. 3240 v R1S5 /UMR_P_PDL/." Check(Sum(j, M3406R2Sj) >= M3240R1S5) 3406 j={1-6}   M3240R1S5  
13 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov s dĺžkou liečby do 1 roka v m. 3406 v R1S1 /P_PDL_LIE_0_1R/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov s dĺžkou liečby do 90 dní v m. 3407 v R1S1 /P_LIE_DIAL_0_90_DNI/." Check (M3406R1S1 >= M3407R1S1) 3406     M3406R1S1  
14 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa vekových skupín v m. 3202 [R1S2 až R9S2] musí byť rovný počtu pacientov v PDL na začiatku sledovaného obdobia v m. 3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3] + prijatých pacientov do PDL v m. 3240 [R1S1 až R1S4]." Check(Sum(i, M3202RiS2) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(k, M3240R1Sk)) 3202 i={1-PR}; k={1-4}   M3202R1S2  
15 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa základnej diagnózy m. 3204 [R1S2 až R8S2] musí byť rovný počtu sledovaných pacientov v PDL na začiatku sledov. obdobia m. 3405 [R1S1+R1S3+R2S1+R2S3] + prijatých pacientov do PDL m. 3240 [R1S1 až R1S4]." Check(Sum(i, M3204RiS2) == M3405R1S1 + M3405R1S3 + M3405R2S1 + M3405R2S3 + Sum(k, M3240R1Sk)) 3204 i={1-PR}; k={1-4}   M3204R1S2  
16 "Medzimodulová kontrola: Počet pacientov v PDL podľa základnej diagnózy m. 3204 [R1S2 až R8S2] /P_PDL_DIAG/ musí byť rovný počtu sledovaných pacientov v PDL podľa vekových skupín m. 3202 [R1S2 až R9S2] /P_PDL_VEK/." Check(Sum(i, M3204RiS2) == Sum(k, M3202RkS2)) 3204 i={1-PR}; k={1-9}   M3204R1S2  
17 "Medzimodulová kontrola: Počet zomretých pacientov v PDL podľa chorôb v m. 3237 v R1S1 /UMR_PDL/ musí byť rovný počtu zomretých pacientov v PDL v m. 3240 v R1S5 /UMR_P_PDL/." Check(M3237R1S1 == M3240R1S5) 3237     M3237R1S1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):