Informácie pre lekárov a epidemiológov

Call Centrum
02/32 35 30 30
Počas pracovných dní od 8.00 h do 20.00 h

Linka pre poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 a pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému ezdravie.

Priamy kontakt pre všeobecných lekárov: +421 2 32 35 30 20
Priamy kontakt pre epidemiológov: +421 2 32 35 30 10


Dátum poslednej aktualizácie: 02.02.2023