Štatistické zisťovania

Štatistické zisťovania Národné centrum zdravotníckych informácií zbiera a spracováva vybrané údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, o sieti a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných organizácií, o pracovníkoch, o ekonomike zdravotníctva vrátane financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného poistenia, zdravotníckej technike atď.
Získané a spracované informácie poskytuje v požadovanej forme, rozsahu a štruktúre Ministerstvu zdravotníctva SR, Štatistickému úradu SR, hlavným odborníkom MZ SR ako aj zahraničným užívateľom WHO, OECD, Eurostat.
Vykazovacia povinnosť pre spravodajské jednotky vyplýva z:


Dátum poslednej aktualizácie: 21.11.2023