Kontakty

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1

Podateľňa:
pondelok – piatok 8.30 h – 12.00 h

Osobné podanie žiadosti o vydanie preukazu ePZP v Bratislave:
pondelok až štvrtok od 9.00 h do 15.00 h
piatok od 9.00 h do 14.00 h

obedná prestávka od 11.30 h do 12.00 h

Národné centrum zdravotníckych informácií - pobočka Zvolen
E. P. Voljanského 9950/1
960 01 Zvolen - Tepličky

Osobné podanie žiadosti o vydanie preukazu ePZP vo Zvolene:
pondelok až štvrtok od 9.00 h do 15.00 h
piatok od 9.00 h do 14.00 h

obedná prestávka od 11.30 h do 12.00 h

IČO:00165387
DIČ:2020830119
email:nczisk@nczisk.sk
S požiadavkami ohľadom Digitálneho COVID preukazu EÚ nás kontaktujte na adrese operacne.support@nczisk.sk.
Ostatné požiadavky smerujte na adresu kontakt@nczisk.sk; resp. tel. č. 02/32 35 30 30.

CALL CENTRUM
V pracovných dňoch od pondelka do piatku v čase od 8:00 h do 16:00 h.
tel.:02/32 35 30 30
Kontaktný formulár
URL:Call centrum

Vrátnica
tel.:02/57 269 111

Podateľňa pre zasielanie štatistických výkazov

email:podatelna@nczisk.sk

Sekretariát riaditeľa NCZI

email:sekretariat@nczisk.sk
URL:www.nczisk.sk

Kontakt pre médiá
Mgr. Alena Krčová
Vedúca komunikácie a marketingu/hovorkyňa
email:alena.krcova@nczisk.sk
email:hovorca@nczisk.sk

Infozákon
email:info@nczisk.sk

Nahlasovanie korupcie a protispoločenskej činnosti:
email:korupcia@nczisk.sk

Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1

email:sllk@nczisk.sk
URL:www.sllk.sk

Požičovňa
tel:02/57 269 792
email:pozicovna@nczisk.sk

Študovňa časopisov
tel:02/57 269 799
email:studovna@nczisk.sk

Rešeršné služby
tel:02/57 269 823
email:irina.fialkova@nczisk.sk

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
tel:02/57 269 702
email:mvs@nczisk.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 10.05.2024