Rozhranie: C02 Ročný výkaz o činnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny

Typ záznamu C02

Rozhranie platí od roku 2012

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_C02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C02 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_0018     integer 10   Vyšetrenia-0-18 3101 1 2  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_19     integer 10   Vyšetrenia-19+ 3101 2 2  
P_ASA_1     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-1 3231 1 1  
P_ASA_2     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-2 3231 2 1  
P_ASA_3     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-3 3231 3 1  
P_ASA_4     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-4 3231 4 1  
P_ASA_5     integer 10   PacientiKlasifikáciaASA-5 3231 5 1  
VYK_ANE_CEL_INH_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačnéNovorodenci 3232 1 1  
VYK_ANE_CEL_INH_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačnéDojčenci 3232 1 2  
VYK_ANE_CEL_INH_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačné-1-10 3232 1 3  
VYK_ANE_CEL_INH_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačné-11-18 3232 1 4  
VYK_ANE_CEL_INH_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInhalačné-19+ 3232 1 5  
VYK_ANE_CEL_INT_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneNovorodenci 3232 2 1  
VYK_ANE_CEL_INT_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózneDojčenci 3232 2 2  
VYK_ANE_CEL_INT_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózne-1-10 3232 2 3  
VYK_ANE_CEL_INT_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózne-11-18 3232 2 4  
VYK_ANE_CEL_INT_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIntravenózne-19+ 3232 2 5  
VYK_ANE_CEL_TIV_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-Novorodenci 3232 3 1  
VYK_ANE_CEL_TIV_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-Dojčenci 3232 3 2  
VYK_ANE_CEL_TIV_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-1-10 3232 3 3  
VYK_ANE_CEL_TIV_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-11-18 3232 3 4  
VYK_ANE_CEL_TIV_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéTIVA-19+ 3232 3 5  
VYK_ANE_CEL_INE_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInéNovorodenci 3232 4 1  
VYK_ANE_CEL_INE_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéInéDojčenci 3232 4 2  
VYK_ANE_CEL_INE_0110     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIné-1-10 3232 4 3  
VYK_ANE_CEL_INE_1118     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIné-11-18 3232 4 4  
VYK_ANE_CEL_INE_19     integer 10   VýkonyAnestézieCelkovéIné-19+ 3232 4 5  
VYK_ANE_LOK_SPI_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálneNovorodenci 3232 5 1  
VYK_ANE_LOK_SPI_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálneDojčenci 3232 5 2  
VYK_ANE_LOK_SPI_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálne-1-10 3232 5 3  
VYK_ANE_LOK_SPI_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálne-11-18 3232 5 4  
VYK_ANE_LOK_SPI_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneSpinálne-19+ 3232 5 5  
VYK_ANE_LOK_EPI_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálneNovorodenci 3232 6 1  
VYK_ANE_LOK_EPI_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálneDojčenci 3232 6 2  
VYK_ANE_LOK_EPI_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálne-1-10 3232 6 3  
VYK_ANE_LOK_EPI_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálne-11-18 3232 6 4  
VYK_ANE_LOK_EPI_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneEpidurálne-19+ 3232 6 5  
VYK_ANE_LOK_BNP_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPleteníNovorodenci 3232 7 1  
VYK_ANE_LOK_BNP_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPleteníDojčenci 3232 7 2  
VYK_ANE_LOK_BNP_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPletení-1-10 3232 7 3  
VYK_ANE_LOK_BNP_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPletení-11-18 3232 7 4  
VYK_ANE_LOK_BNP_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneBlokádyNervPletení-19+ 3232 7 5  
VYK_ANE_LOK_INE_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneInéNovorodenci 3232 8 1  
VYK_ANE_LOK_INE_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneInéDojčenci 3232 8 2  
VYK_ANE_LOK_INE_0110     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneIné-1-10 3232 8 3  
VYK_ANE_LOK_INE_1118     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneIné-11-18 3232 8 4  
VYK_ANE_LOK_INE_19     integer 10   VýkonyAnestézieLokálneIné-19+ 3232 8 5  
VYK_ANE_NEPL_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánovanéNovorodenci 3232 10 1  
VYK_ANE_NEPL_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánovanéDojčenci 3232 10 2  
VYK_ANE_NEPL_0110     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánované-1-10 3232 10 3  
VYK_ANE_NEPL_1118     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánované-11-18 3232 10 4  
VYK_ANE_NEPL_19     integer 10   VýkonyAnestézieNeplánované-19+ 3232 10 5  
VYK_ANE_AMB_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantnéNovorodenci 3232 11 1  
VYK_ANE_AMB_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantnéDojčenci 3232 11 2  
VYK_ANE_AMB_0110     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantné-1-10 3232 11 3  
VYK_ANE_AMB_1118     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantné-11-18 3232 11 4  
VYK_ANE_AMB_19     integer 10   VýkonyAnestézieAmbulantné-19+ 3232 11 5  
VYK_ANE_EKG_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-Novorodenci 3232 12 1  
VYK_ANE_EKG_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-Dojčenci 3232 12 2  
VYK_ANE_EKG_0110     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-1-10 3232 12 3  
VYK_ANE_EKG_1118     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-11-18 3232 12 4  
VYK_ANE_EKG_19     integer 10   VýkonyAnestézieEKG-19+ 3232 12 5  
VYK_ANE_SPO2_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-Novorodenci 3232 13 1  
VYK_ANE_SPO2_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-Dojčenci 3232 13 2  
VYK_ANE_SPO2_0110     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-1-10 3232 13 3  
VYK_ANE_SPO2_1118     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-11-18 3232 13 4  
VYK_ANE_SPO2_19     integer 10   VýkonyAnestézieSpO2-19+ 3232 13 5  
VYK_ANE_ETCO2_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-Novorodenci 3232 14 1  
VYK_ANE_ETCO2_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-Dojčenci 3232 14 2  
VYK_ANE_ETCO2_0110     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-1-10 3232 14 3  
VYK_ANE_ETCO2_1118     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-11-18 3232 14 4  
VYK_ANE_ETCO2_19     integer 10   VýkonyAnestézieETCO2-19+ 3232 14 5  
VYK_ANE_KIA_NOV     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetíkNovorodenci 3232 15 1  
VYK_ANE_KIA_DOJ     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetíkDojčenci 3232 15 2  
VYK_ANE_KIA_0110     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetík-1-10 3232 15 3  
VYK_ANE_KIA_1118     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetík-11-18 3232 15 4  
VYK_ANE_KIA_19     integer 10   VýkonyAnestézieKoncenInhalačnýchAnestetík-19+ 3232 15 5  
VYK_ANA_NOV     integer 10   VýkonyAnalgosedáciaNovorodenci 3232 16 1  
VYK_ANA_DOJ     integer 10   VýkonyAnalgosedáciaDojčenci 3232 16 2  
VYK_ANA_0110     integer 10   VýkonyAnalgosedácia-1-10 3232 16 3  
VYK_ANA_1118     integer 10   VýkonyAnalgosedácia-11-18 3232 16 4  
VYK_ANA_19     integer 10   VýkonyAnalgosedácia-19+ 3232 16 5  
VYK_STB_NOV     integer 10   VýkonyStandByNovorodenci 3232 17 1  
VYK_STB_DOJ     integer 10   VýkonyStandByDojčenci 3232 17 2  
VYK_STB_0110     integer 10   VýkonyStandBy-1-10 3232 17 3  
VYK_STB_1118     integer 10   VýkonyStandBy-11-18 3232 17 4  
VYK_STB_19     integer 10   VýkonyStandBy-19+ 3232 17 5  
VYK_PR_VIZ_NOV     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizityNovorodenci 3232 18 1  
VYK_PR_VIZ_DOJ     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizityDojčenci 3232 18 2  
VYK_PR_VIZ_0110     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizity-1-10 3232 18 3  
VYK_PR_VIZ_1118     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizity-11-18 3232 18 4  
VYK_PR_VIZ_19     integer 10   VýkonyPredanestetickéVizity-19+ 3232 18 5  
VYK_KONZ_NOV     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnostiNovorodenci 3232 19 1  
VYK_KONZ_DOJ     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnostiDojčenci 3232 19 2  
VYK_KONZ_0110     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnosti-1-10 3232 19 3  
VYK_KONZ_1118     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnosti-11-18 3232 19 4  
VYK_KONZ_19     integer 10   VýkonyKonziliárneVyšetreniaVoVzťahuKAnestetČinnosti-19+ 3232 19 5  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
VYK_KOM_ANE_NOV     integer 10   VýkonyKombinovaneAnestézie-Novorodenci 3232 9 1  
VYK_KOM_ANE_DOJ     integer 10   VýkonyKombinovaneAnestézie-Dojčenci 3232 9 2  
VYK_KOM_ANE_0110     integer 10   VýkonyKombinovaneAnestézie-1-10 3232 9 3  
VYK_KOM_ANE_1118     integer 10   VýkonyKombinovaneAnestézie-11-18 3232 9 4  
VYK_KOM_ANE_19     integer 10   VýkonyKombinovaneAnestézie-19+ 3232 9 5  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Medzimodulová kontrola 3231 a 3232: Súčet pacientov podľa klasifikácie ASA /všetky P_ASA/ v m. 3231 musí byť rovný súčtu pacientov s anestéziou v riadkoch 1-9 v m. 3232 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/." Check(Sum(j,M3231RjS1)==SSum(k,i, M3232RkSi)) 3231 j={1-5}; k={1-9}; i={1-5}      
2 "Modul 3232: Súčet anestézií v riadkoch 1-9 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/ musí byť väčší alebo rovný počtu neplánovaných anestézií v R10S"+j+" /VYK_ANE_NEPL/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R10Sj) 3232 i={1-9}; j={1-5}   R10Sj  
3 "Modul 3232: Súčet anestézií v riadkoch 1-9 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/ musí byť väčší alebo rovný počtu ambulantných anestézií v R11S"+j+" /VYK_ANE_AMB/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R11Sj) 3232 i={1-9}; j={1-5}   R11Sj  
4 "Modul 3232: Súčet anestézií v riadkoch 1-9 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/ musí byť väčší alebo rovný počtu EKG v R12S"+j+" /VYK_ANE_EKG/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R12Sj) 3232 i={1-9}; j={1-5}   R12Sj  
5 "Modul 3232: Súčet anestézií v riadkoch 1-9 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/ musí byť väčší alebo rovný počtu SpO2 v R13S"+j+" /VYK_ANE_SPO2/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R13Sj) 3232 i={1-9}; j={1-5}   R13Sj  
6 "Modul 3232: Súčet anestézií v riadkoch 1-9 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/ musí byť väčší alebo rovný počtu ETCO2 v R14S"+j+" /VYK_ANE_ETCO2/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R14Sj) 3232 i={1-9}; j={1-5}   R14Sj  
7 "Modul 3232: Súčet anestézií v riadkoch 1-9 /všetky VYK_ANE_CEL, VYK_ANE_LOK, VYK_KOM_ANE/ musí byť väčší alebo rovný počtu inhalačných anestetík v R15S"+j+" /VYK_ANE_KIA/." Forcheck(j,Sum2(i,j, RiSj) >= R15Sj) 3232 i={1-9}; j={1-5}   R15Sj  
8 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_C02        
9 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/." Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE)) 0_C02 i={1-2}   M3101RiS1  
10 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2 /VYS/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='3', NOT ISNULL(M3101R1S2) OR NOT ISNULL(M3101R2S2), TRUE)) 0_C02       ÁNO
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; VYS_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_C02R4S1,7,3)=="323", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1-2}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):