Rozhranie: K04 Ročný výkaz o činnosti rádiológie

Typ záznamu K04

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K04 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K04 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K04 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K04 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K04 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K04 11 1  
PRIS_RTG_DO_8R     integer 10   PrístrojeRádiologickéDo8RokovVčítane 2104 1 1  
PRIS_RTG_OD_9R     integer 10   PrístrojeRádiologickéOd9Rokov 2104 1 2  
PRIS_USG_DO_8R     integer 10   PrístrojeUltrazvukovéDo8RokovVčítane 2104 2 1  
PRIS_USG_OD_9R     integer 10   PrístrojeUltrazvukovéOd9Rokov 2104 2 2  
PRIS_TERMOGR_DO_8R     integer 10   PrístrojeTermografickéDo8RokovVčítane 2104 3 1  
PRIS_TERMOGR_OD_9R     integer 10   PrístrojeTermografickéOd9Rokov 2104 3 2  
PRIS_VYV_AUT_DO_8R     integer 10   PrístrojeVyvolávacieAutomatyDo8RokovVčítane 2104 4 1  
PRIS_VYV_AUT_OD_9R     integer 10   PrístrojeVyvolávacieAutomatyOd9Rokov 2104 4 2  
PRIS_MULTI_KAM_DO_8R     integer 10   PrístrojeMultiformátovéKameryDo8RokovVčítane 2104 5 1  
PRIS_MULTI_KAM_OD_9R     integer 10   PrístrojeMultiformátovéKameryOd9Rokov 2104 5 2  
PRIS_EX_LITOTR_DO_8R     integer 10   PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaDo8RokovVčítane 2104 6 1  
PRIS_EX_LITOTR_OD_9R     integer 10   PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaOd9Rokov 2104 6 2  
PRIS_CT_DO_8R     integer 10   PrístrojeCTDo8RokovVčítane 2104 7 1  
PRIS_CT_OD_9R     integer 10   PrístrojeCTOd9Rokov 2104 7 2  
PRIS_MR_DO_8R     integer 10   PrístrojeMagnetickáRezonanciaDo8RokovVčítane 2104 8 1  
PRIS_MR_OD_9R     integer 10   PrístrojeMagnetickáRezonanciaOd9Rokov 2104 8 2  
PRIS_LASER_DO_8R     integer 10   PrístrojeLaserDo8RokovVčítane 2104 9 1  
PRIS_LASER_OD_9R     integer 10   PrístrojeLaserOd9Rokov 2104 9 2  
PRIS_OSTEODEN_DO_8R     integer 10   PrístrojeOsteodenzitometriaDo8RokovVčítane 2104 10 1  
PRIS_OSTEODEN_OD_9R     integer 10   PrístrojeOsteodenzitometriaOd9Rokov 2104 10 2  
VYS_SSKOP_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-0-18 3113 1 1  
VYS_SSKOP_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-19+ 3113 1 2  
VYS_SSKOP_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieHospPac-0-18 3113 1 3  
VYS_SSKOP_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieHospPac-19+ 3113 1 4  
VYS_SSKOP_TR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-0-18 3113 2 1  
VYS_SSKOP_TR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-19+ 3113 2 2  
VYS_SSKOP_TR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-0-18 3113 2 3  
VYS_SSKOP_TR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-19+ 3113 2 4  
VYS_SGR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-0-18 3113 3 1  
VYS_SGR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-19+ 3113 3 2  
VYS_SGR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-0-18 3113 3 3  
VYS_SGR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-19+ 3113 3 4  
VYS_SGR_ANGIO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-0-18 3113 4 1  
VYS_SGR_ANGIO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-19+ 3113 4 2  
VYS_SGR_ANGIO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-0-18 3113 4 3  
VYS_SGR_ANGIO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-19+ 3113 4 4  
VYS_SGR_TOMO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-0-18 3113 5 1  
VYS_SGR_TOMO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-19+ 3113 5 2  
VYS_SGR_TOMO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-0-18 3113 5 3  
VYS_SGR_TOMO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-19+ 3113 5 4  
VYS_SGR_URO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-0-18 3113 6 1  
VYS_SGR_URO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-19+ 3113 6 2  
VYS_SGR_URO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-0-18 3113 6 3  
VYS_SGR_URO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-19+ 3113 6 4  
VYS_SGR_CHOL_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-0-18 3113 7 1  
VYS_SGR_CHOL_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-19+ 3113 7 2  
VYS_SGR_CHOL_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-0-18 3113 7 3  
VYS_SGR_CHOL_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-19+ 3113 7 4  
VYS_SGR_ION_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-0-18 3113 8 1  
VYS_SGR_ION_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-19+ 3113 8 2  
VYS_SGR_ION_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-0-18 3113 8 3  
VYS_SGR_ION_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-19+ 3113 8 4  
VYS_SGR_MA_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-0-18 3113 9 1  
VYS_SGR_MA_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-19+ 3113 9 2  
VYS_SGR_MA_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-0-18 3113 9 3  
VYS_SGR_MA_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-19+ 3113 9 4  
VYS_SGR_MA_PR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-0-18 3113 10 1  
VYS_SGR_MA_PR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-19+ 3113 10 2  
VYS_SGR_MA_PR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-0-18 3113 10 3  
VYS_SGR_MA_PR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-19+ 3113 10 4  
VYS_SGR_BRON_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-0-18 3113 11 1  
VYS_SGR_BRON_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-19+ 3113 11 2  
VYS_SGR_BRON_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-0-18 3113 11 3  
VYS_SGR_BRON_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-19+ 3113 11 4  
VYS_SGR_USG_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-0-18 3113 12 1  
VYS_SGR_USG_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-19+ 3113 12 2  
VYS_SGR_USG_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-0-18 3113 12 3  
VYS_SGR_USG_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-19+ 3113 12 4  
VYS_SGR_CT_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-0-18 3113 13 1  
VYS_SGR_CT_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-19+ 3113 13 2  
VYS_SGR_CT_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-0-18 3113 13 3  
VYS_SGR_CT_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-19+ 3113 13 4  
VYS_SGR_MR_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-0-18 3113 14 1  
VYS_SGR_MR_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-19+ 3113 14 2  
VYS_SGR_MR_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-0-18 3113 14 3  
VYS_SGR_MR_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-19+ 3113 14 4  
VYS_SGR_DIAP_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-0-18 3113 15 1  
VYS_SGR_DIAP_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-19+ 3113 15 2  
VYS_SGR_DIAP_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-0-18 3113 15 3  
VYS_SGR_DIAP_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-19+ 3113 15 4  
VYS_SGR_OSTEO_A_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-0-18 3113 16 1  
VYS_SGR_OSTEO_A_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-19+ 3113 16 2  
VYS_SGR_OSTEO_H_0018     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-0-18 3113 16 3  
VYS_SGR_OSTEO_H_19     integer 10   VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-19+ 3113 16 4  
MAT_RTG     integer 10   MateriálRTG 4303 1 1  
MAT_CHEM_VYV     integer 10   MateriálChemikálieVývojka 4303 2 1  
MAT_CHEM_UST     integer 10   MateriálChemikálieUstaľovač 4303 3 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3113: Počet skiaskopických vyšetrení v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení tráviacej rúry v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3113 j={1-4}   R1Sj  
2 "Modul 3113: Počet skiagrafických a špeciálnych vyšetrení v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný súčtu vybraných vyšetrení v [R4 až R9 + R11 až R16]S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj + R5Sj + R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj + R11Sj + R12Sj + R13Sj + R14Sj + R15Sj + R16Sj) 3113 j={1-4}   R3Sj  
3 "Modul 3113: Počet mamografií v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych mamografií u žien v R10S"+j+"." Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) 3113 j={1-4}   R9Sj  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):