Ročné výkazy za rok 2018


Upozornenie:
Pre zaslanie údajov v rámci štatistických zisťovaní využite webovú aplikáciu ISZI, kde je možné:
  • vyplniť výkazy priamo v elektronickom formulári,
  • alebo uložiť výstupy z IS PZS vo formáte .xml pomocou funkcionality Upload. Prehľad výkazov, ku ktorým je pripravený aplikačný program na vytvorenie vo formáte XML sa nachádza TU.

Pre
vybrané štatistické zisťovania je možné zaslať na podatelna@nczisk.sk vyplnený formulár MS EXCEL (.xls/.xlsx súbory). Pokyny k zaslaniu prostredníctvom .xls sa nachádzajú TU.
NCZI pristúpilo k postupnej redukcii tejto technickej podpory z dôvodu, že tento spôsob zberu dát a ich následné spracovanie sú náročné na technické zabezpečenie a spravodajské jednotky majú k dispozícii už dlhší čas inovovanú web-aplikáciu ISZI, ktorá:
  • významne uľahčuje, urýchľuje a zjednodušuje prácu ohľadom zasielania údajov,
  • umožňuje vytvorenie viacerých referentských prístupov podľa pravidiel stanovených samotnou spravodajskou jednotkou.
  • pre zbery M01, P01 a T02 je možné vo web-formulári využiť predplnenie relevantných údajov vykázaných v predchádzajúcom období
 
Zverejnené schválené vzory formulárov v rámci prehľadu výkazov slúžia na informovanie spravodajských jednotiek o účele a rozsahu štatistického zisťovania.

Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.


Č.
Označenie
výkazov
Schválené vzory
formulárov a
metodické
 pokyny
XML dátové
rozhranie *)
Verzia XML
(dátum zmeny)
Formuláre v tvare
.xls pre vybrané
štatistické
zisťovania
Kontakt na
metodického
pracovníka

A01
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie
A (MZ SR) 1-01
A01.pdf
zmena_A01.pdf
iszi_A01.xsd
doc_A01.html
zmena_A01.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

A02
Ročný výkaz o činnosti
diabetologickej ambulancie
A (MZ SR) 2-01
A02.pdf
zmena_A02.pdf
iszi_A02.xsd
doc_A02.html
26.10.2018
26.10.2018
A02.zip Rigdová Anna
02/5726 98 54

A03
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie pneumológie a
ftizeológie
A (MZ SR) 3-01
A03.pdf
Bez zmeny
iszi_A03.xsd
doc_A03.html
zmena_A03.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
A03.zip Rigdová Anna
02/5726 98 54

A04
Ročný výkaz o činnosti
psychiatrickej ambulancie
A (MZ SR) 4-01
A04.pdf
Bez zmeny
iszi_A04.xsd
doc_A04.html
26.10.2018
26.10.2018
A04.zip Rigdová Anna
02/5726 98 54

A05
Ročný výkaz o činnosti
všeobecnej ambulancie
pre deti a dorast
A (MZ SR) 5-01
A05.pdf
zmena_A05.pdf
Pomôcka_A05_
modul_3228.xls
iszi_A05.xsd
doc_A05.html
zmena_A05.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

A06
Ročný výkaz o činnosti
lekárskej genetiky
A (MZ SR) 6-01
A06.pdf
zmena_A06.pdf
iszi_A06.xsd
doc_A06.html
zmena_A06.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Sekerková Andrea
02/5726 98 59

A07
Ročný výkaz o činnosti
gynekologicko-pôrodníckej
ambulancie
A (MZ SR) 7-01
A07.pdf
zmena_A07.pdf
iszi_A07.xsd
doc_A07.html
26.10.2018
26.10.2018
A07.zip Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

A08
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie zubného
lekárstva
A (MZ SR) 8-01
A08.pdf
Bez zmeny
iszi_A08.xsd
doc_A08.html
26.10.2018
26.10.2018
A08.zip Sekerková Andrea
02/5726 98 59

A09
Ročný výkaz o činnosti
dermatovenerologickej
ambulancie
A (MZ SR) 9-01
A09.pdf
Bez zmeny
iszi_A09.xsd
doc_A09.html
26.10.2018
26.10.2018
A09.zip Rigdová Anna
02/5726 98 54

A11
Ročný výkaz o činnosti
telovýchovného lekárstva
A (MZ SR) 11-01
A11.pdf
Bez zmeny
iszi_A11.xsd
doc_A11.html
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Rajmanová Eva
02/5726 98 55

A12
Ročný výkaz o činnosti
chirurgickej ambulancie a
ambulancie plastickej
chirurgie
A (MZ SR) 12-01
A12.pdf
zmena_A12.pdf
iszi_A12.xsd
doc_A12.html
zmena_A12.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A13
Ročný výkaz o činnosti
nefrologickej ambulancie
A (MZ SR) 13-01
A13.pdf
Bez zmeny
iszi_A13.xsd
doc_A13.html
26.10.2018
26.10.2018
A13.zip Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

A15
Ročný výkaz o činnosti
oftalmologickej ambulancie
A (MZ SR) 15-01
A15.pdf
zmena_A15.pdf
iszi_A15.xsd
doc_A15.html
zmena_A15.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
A15.zip Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

A17
Ročný výkaz o činnosti
kardiologickej ambulancie
A (MZ SR) 17-01
A17.pdf
Bez zmeny
iszi_A17.xsd
doc_A17.html
26.10.2018
26.10.2018
A17.zip Rajmanová Eva
02/5726 98 55

A18
Ročný výkaz o činnosti
neurologickej ambulancie
A (MZ SR) 18-01
A18.pdf
Bez zmeny
iszi_A18.xsd
doc_A18.html
26.10.2018
26.10.2018
A18.zip Sekerková Andrea
02/5726 98 59

A19
Ročný výkaz o činnosti
záchrannej zdravotnej
služby
A (MZ SR) 19-01
A19.pdf
NOVÉ
iszi_A19.xsd
doc_A19.html
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A20
Ročný výkaz o činnosti
agentúry domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
A (MZ SR) 20-01
A20.pdf
zmena_A20.pdf
iszi_A20.xsd
doc_A20.html
zmena_A20.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A22
Ročný výkaz o činnosti
hematologickej a
transfúziologickej
ambulancie
A (MZ SR) 22-01
A22.pdf
Bez zmeny
iszi_A22.xsd
doc_A22.html
zmena_A22.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
A22.zip Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

A25
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie fyziatrie,
balneológie a liečebnej
rehabilitácie
A (MZ SR) 25-01
A25.pdf
Bez zmeny
iszi_A25.xsd
doc_A25.html
26.10.2018
26.10.2018
A25.zip Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

A27
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie klinickej
imunológie a alergiológie
A (MZ SR) 27-01
A27.pdf
zmena_A27.pdf
iszi_A27.xsd
doc_A27.html
26.10.2018
26.10.2018
A27.zip Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

C01
Ročný výkaz o činnosti
nukleárnej medicíny
C (MZ SR) 1-01
C01.pdf
zmena_C01.pdf
iszi_C01.xsd
doc_C01.html
zmena_C01.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

C02
Ročný výkaz o činnosti
anestéziológie a intenzívnej
medicíny
C (MZ SR) 2-01
C02.pdf
Bez zmeny
iszi_C02.xsd
doc_C02.html
26.10.2018
26.10.2018
C02.zip Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

C03
Ročný výkaz o činnosti
radiačnej onkológie
C (MZ SR) 3-01
C03.pdf
Bez zmeny
iszi_C03.xsd
doc_C03.html
26.10.2018
26.10.2018
C03.zip Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

C04
Ročný výkaz o činnosti
klinickej onkológie
C (MZ SR) 4-01
C04.pdf
Bez zmeny
iszi_C04.xsd
doc_C04.html
26.10.2018
26.10.2018
C04.zip Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

C05
Ročný výkaz o činnosti
algeziológie
C (MZ SR) 5-01
NOVÉ
iszi_C05.xsd
doc_C05.html
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

E02
Ročný výkaz o ekonomike
organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 2-01
E02.pdf
zmena_E02.pdf
iszi_E02.xsd
doc_E02.html
zmena_E02.pdf
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018

bez .xls
Ing. Činčura Štefan
02/5726 98 97
Mgr. Katarína Melíšiková
02/5726 98 94

J01
Ročný výkaz o jednodňovej
starostlivosti
J (MZ SR) 1-01
J01.pdf
zmena_J01.pdf
dodatočná zmena kódov
iszi_J01.xsd
doc_J01.html
zmena_J01.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

K01
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
biochémie
K (MZ SR) 1-01
K01.pdf
Bez zmeny
iszi_K01.xsd
doc_K01.html
26.10.2018
26.10.2018
K01.zip Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

K02
Ročný výkaz o činnosti
hematológie a
transfúziológie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 2-01
K02.pdf
zmena_K02.pdf
iszi_K02.xsd
doc_K02.html
zmena_K02.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

K04
Ročný výkaz o činnosti
rádiológie
K (MZ SR) 4-01
K04.pdf
Bez zmeny
iszi_K04.xsd
doc_K04.html
zmena_K04.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
K04.zip Rajmanová Eva
02/5726 98 55

K05
Ročný výkaz o činnosti
fyziatrie a
rehabilitácie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 5-01
K05.pdf
Bez zmeny
iszi_K05.xsd
doc_K05.html
26.10.2018
26.10.2018
K05.zip Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

K06
Ročný výkaz o
činnosti výdajne
ortopedicko-protetických
pomôcok
K (MZ SR) 6-01
K06.pdf
zmena_K06.pdf
iszi_K06.xsd
doc_K06.html
zmena_K06.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

K07
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
imunológie a alergiológie
K (MZ SR) 7-01
K07.pdf
Bez zmeny
iszi_K07.xsd
doc_K07.html
26.10.2018
26.10.2018
K07.zip Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

K08
Ročný výkaz o činnosti
patologickej anatómie
K (MZ SR) 8-01
K08.pdf
Bez zmeny
iszi_K08.xsd
doc_K08.html
26.10.2018
26.10.2018
K08.zip Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

M01
Ročný výkaz o počte a
štruktúre pracovníkov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 1-01
M01.pdf
zmena_M01.pdf
iszi_M01.xsd
doc_M01.html
zmena_M01.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
M01.zip
 
M01Big.zip
(použiť nad 200 pracovníkov)
Ing. Vašová Iveta
02/5726 98 53

M04
Ročný výkaz o počte a
štruktúre štátnych
zamestnancov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 4-01
M04.pdf
zmena_M04.pdf
iszi_M04.xsd
doc_M04.html
zmena_M04.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Ing. Vašová Iveta
02/5726 98 53

P01
Ročný výkaz o posteľovom
fonde zdravotníckeho
zariadenia
P (MZ SR) 1-01
P01.pdf
Bez zmeny
iszi_P01.xsd
doc_P01.html
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Ing. Čechvalová Milada
02/5726 98 50

P02
Ročný výkaz o chirurgických
výkonoch v posteľových
oddeleniach
P (MZ SR) 2-01
P02.pdf
zmena_P02.pdf
iszi_P02.xsd
doc_P02.html
zmena_P02.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
P02.zip Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

P03
Ročný výkaz o prírodných
liečebných kúpeľoch
P (MZ SR) 3-01
P03.pdf
Bez zmeny
iszi_P03.xsd
doc_P03.html
26.10.2018
26.10.2018

bez .xls
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

R03
Ročný výkaz o
zdravotníckej technike
R (MZ SR) 3-01
Výkaz je možné vypĺňať len prostredníctvom
Web aplikácie ISZI
Metodické pokyny_zmeny
Hradečný Milan
02/5726 98 95

T01
Ročný výkaz o činnosti
stacionára
T (MZ SR) 1-01
T01.pdf
Bez zmeny
iszi_T01.xsd
doc_T01.html
zmena_T01.pdf
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
T01.zip Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

T02
Ročný výkaz o činnosti
stacionára v odbore
nefrológia
T (MZ SR) 2-01
T02.pdf
Bez zmeny
iszi_T02.xsd
doc_T02.html
26.10.2018
26.10.2018
T02.zip Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

U01
Ročný výkaz o cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti
U (MZ SR) 1-01
U01.pdf
zmena_U01.pdf
iszi_U01.xsd
doc_U01.html
zmena_U01.pdf
24.10.2018
24.10.2018
24.10.2018

bez .xls
Bc. Brišiak Jozef
02/5726 98 96
*)   V rámci všetkých XSD schém štatistických zisťovaní, ktoré sú zasielané za jednotlivé kódy PZS, bola upravená maska na dátový prvok KODPZS v zmysle pravidiel prideľovania kódu PZS ÚDZS.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 9.1.2019