Rozhranie: J01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

Typ záznamu J01

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_J01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_J01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_J01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_J01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_J01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_J01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_J01 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_J01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_J01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_J01 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_J01 6 1  
MIES_P     integer 10   PočetDennýchMiestK31.12. 2301 1 1  
MIES_P_0018     integer 10   PočetDennýchMiestK31.12.Deti-0-18 2301 1 2  
CISV_J1_1   ÁNO varchar 4 OJ1_3602 Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   1  
CISV_J1_3   ÁNO varchar 4 OJ1_3602 Výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3602   2  
P_OPE_0018     integer 10 OJ1_3602 PočetPacientovOperovaných-0-18 3602   3  
P_OPE_19     integer 10 OJ1_3602 PočetPacientovOperovaných-19 3602   4  
HOSP_OPE_0018     integer 10 OJ1_3602 PočetHospitalizovanýchPoOperácii-0-18 3602   5  
HOSP_OPE_19     integer 10 OJ1_3602 PočetHospitalizovanýchPoOperácii-19 3602   6  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2301: Musí byť vyplnený počet denných miest v R1S1 /MIES_P/." Check(NOT ISNULL(R1S1)) 2301        
2 "Modul 2301: Počet denných miest k 31.12. v R1S1 /MIES_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu denných miest pre deti v R1S2 /MIES_P_0018/." Check(R1S1 >= R1S2) 2301     R1S1  
3 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPE_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku 0-18 rokov v R"+i+"S5 /HOSP_OPE_0018/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS5) 3602 i={1-PR}   RiS3  
4 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPE_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu hospitalizovaných pacientov vo veku nad 19 rokov v R"+i+"S6 /HOSP_OPE_19/." Forcheck(i, RiS4>= RiS6) 3602 i={1-PR}   RiS4  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISV_J1_1
Obmedzovaná položka: CISV_J1_3
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a101
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a102
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a103
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a104
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a105
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a106
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a107
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 a107
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a108
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a109
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a110
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a111
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a112
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a113
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 a113
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a114
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 a114
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a115
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 a115
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a116
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 a116
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a117
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 a117
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a118
CISV_J1_1 a100 CISV_J1_3 a119
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b201
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b202
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 b202
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b203
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 b203
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b204
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 b204
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b205
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 b205
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b206
CISV_J1_1 b200 CISV_J1_3 b207
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c301
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c302
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 c302
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c303
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c304
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c305
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c306
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c307
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c308
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c309
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c310
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c311
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c312
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c313
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c314
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c315
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c316
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c317
CISV_J1_1 c300 CISV_J1_3 c318
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e001
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e002
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e003
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e004
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e005
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e006
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e007
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e008
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e009
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e010
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e011
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e012
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e013
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e014
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e015
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e016
CISV_J1_1 e000 CISV_J1_3 e017
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f001
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f002
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f003
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f004
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f005
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f006
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f007
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f008
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f009
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f010
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f011
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f012
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f013
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f014
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f015
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f016
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f017
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f018
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f019
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f020
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f021
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f022
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f023
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f024
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f025
CISV_J1_1 f000 CISV_J1_3 f026
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 g001
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 g002
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 g003
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 g004
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 g005
CISV_J1_1 g000 CISV_J1_3 g006
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h001
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h002
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h003
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h004
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h005
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h006
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h007
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h008
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h009
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h010
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h011
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h012
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h013
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h014
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h015
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h016
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h017
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h018
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h019
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h020
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h021
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h022
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h023
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h024
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h025
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h026
CISV_J1_1 h000 CISV_J1_3 h027
CISV_J1_1 i000 CISV_J1_3 i001
CISV_J1_1 i000 CISV_J1_3 i002
CISV_J1_1 i000 CISV_J1_3 i003
CISV_J1_1 i000 CISV_J1_3 i004
CISV_J1_1 i000 CISV_J1_3 i005
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1001
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1010
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1020
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 1020
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1030
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 1030
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1040
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1060
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1070
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1080
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1090
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1091
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1100
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1111
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1112
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1113
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1114
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1120
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1130
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1140
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1150
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1160
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1220
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1230
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1240
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1250
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1260
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1270
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1291
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1292
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1293
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1301
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1302
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1303
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1304
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1305
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1311
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1312
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1313
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1314
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1315
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1316
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1317
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1321
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1322
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1323
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1324
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1325
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1326
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1327
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1328
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1329
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1330
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1331
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1340
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1341
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1350
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1360
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1370
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1370
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1381
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1382
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1383
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1391
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1392
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1393
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1400
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1411
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1412
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1413
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1414
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1421
CISV_J1_1 1200 CISV_J1_3 1422
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1441
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1450
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1460
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1470
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1490
CISV_J1_1 1100 CISV_J1_3 1491
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1501
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1503
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1504
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1505
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1506
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1507
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1508
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1509
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1510
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1511
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1512
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1513
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1514
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1515
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1516
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1517
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1518
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1519
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1520
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1521
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1522
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1523
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1524
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1525
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1526
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1527
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1528
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1529
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1530
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1531
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1532
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1533
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1534
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1535
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1536
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1537
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1538
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1539
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1540
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1541
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1542
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1543
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1544
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1545
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1546
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1547
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1548
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1549
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1550
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1551
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1552
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1553
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1554
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1555
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1556
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1557
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1559
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1560
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1561
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 1562
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2010
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2020
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2030
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2040
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2050
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2061
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2062
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2063
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2064
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2065
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2070
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2080
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2090
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2100
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2110
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2120
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2130
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2140
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2160
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2171
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2172
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2173
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2174
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2175
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2176
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2177
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2178
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2179
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2180
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2181
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2190
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2191
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2192
CISV_J1_1 2000 CISV_J1_3 2200
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3010
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3011
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3020
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3030
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3040
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3041
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3050
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3051
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3052
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3053
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3054
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3055
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3056
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3057
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3060
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3070
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3071
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3072
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3073
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3074
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3080
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3090
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3100
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3101
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3110
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3120
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3130
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3140
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3141
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3142
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3143
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3144
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3145
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3146
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3147
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3148
CISV_J1_1 3000 CISV_J1_3 3149
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4010
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4020
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4030
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4040
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4050
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4060
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4061
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4070
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4080
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 4080
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4090
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 4090
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4091
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 4091
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4100
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 4100
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4110
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4111
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4120
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4130
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4140
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4150
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4180
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4181
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4182
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4190
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4200
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4210
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4211
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4220
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4240
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4241
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4242
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4243
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4250
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4260
CISV_J1_1 1300 CISV_J1_3 4270
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4270
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4280
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4290
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4300
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4310
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4320
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4340
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4350
CISV_J1_1 4000 CISV_J1_3 4360
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5010
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5020
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5030
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5040
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5050
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5060
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5070
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5080
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5090
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5100
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5120
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5121
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5130
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5131
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5140
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5150
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5160
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5161
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5162
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5163
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5170
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5180
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5190
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5200
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5210
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5220
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5221
CISV_J1_1 5000 CISV_J1_3 5222
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6010
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6011
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6020
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6030
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6040
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6050
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6051
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6060
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6065
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6080
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6110
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6121
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6130
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6140
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6150
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6160
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6170
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6180
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6190
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6200
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6210
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6220
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6230
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6240
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6241
CISV_J1_1 6000 CISV_J1_3 6242
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7010
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7020
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7030
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7040
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7050
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7060
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7061
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7062
CISV_J1_1 7000 CISV_J1_3 7063