Rozhranie: A19 Ročný výkaz očinnosti záchrannej zdravotnej služby

Typ záznamu A19

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A19 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A19 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A19 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A19 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A19 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A19 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A19 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A19 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A19 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A19 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A19 6 1  
VY_VZ_PZZS_PRIM     integer 10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbyPrimárne 3101 1 1  
VY_VZ_PZZS_SEK     integer 10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbySekundárne 3101 2 1  
VY_VZ_PZZS_MEDZISTP     integer 10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbyMedzištátnePrevozy 3101 3 1  
VY_VZ_PZZS_NEUSP     integer 10   VýjazdyVzletyPozemZáchZdravSlužbyNeúspešnéVýjazdy 3101 4 1  
VY_VZ_VZZS_PRIM     integer 10   VýjazdyVzletyVrtulníkovejZáchZdravSlužbyPrimárne 3101 5 1  
VY_VZ_VZZS_SEK     integer 10   VýjazdyVzletyVrtulníkovejZáchZdravSlužbySekundárne 3101 6 1  
VY_VZ_ZDR_AS_VAK     integer 10   VýjazdyVzletyZdravAsistenciePriVerejnýchAkciách 3101 7 1  
PAC_SPOLU_PZZS_PRIM     integer 10   PacientiOšetreníSpoluVýjazdyPozZáchZdravSlužPrimárne 3101 1 2  
PAC_SPOLU_PZZS_SEK     integer 10   PacientiOšetreníSpoluVýjazdyPozZáchZdravSlužSekundárne 3101 2 2  
PAC_SPOLU_PZZS_MEDZI     integer 10   PacientiOšetreníSpoluVýjazdyPozZáchZdravSlužMedzištátnePrevozy 3101 3 2  
PAC_SPOLU_VZZS_PRIM     integer 10   PacientiOšetreníSpoluVzletyVrtulnikZáchZdravSlužPrimárne 3101 5 2  
PAC_SPOLU_VZZS_SEK     integer 10   PacientiOšetreníSpoluVzletyVrtulnikZáchZdravSlužSekundárne 3101 6 2  
PAC_SPOLU_ZDR_AS_VAK     integer 10   PacientiOšetreníSpoluZdravAsistenciePriVerejnýchAkciách 3101 7 2  
PAC_0018_PZZS_PRIM     integer 10   PacientiOšetrení0-18VýjazdyPozZáchZdravSlužPrimárne 3101 1 3  
PAC_0018_PZZS_SEK     integer 10   PacientiOšetrení0-18VýjazdyPozZáchZdravSlužSekundárne 3101 2 3  
PAC_0018_PZZS_MEDZI     integer 10   PacientiOšetrení0-18VýjazdyPozZáchZdravSlužMedzištátnePrevozy 3101 3 3  
PAC_0018_VZZS_PRIM     integer 10   PacientiOšetrení0-18VzletyVrtulnikZáchZdravSlužPrimárne 3101 5 3  
PAC_0018_VZZS_SEK     integer 10   PacientiOšetrení0-18VzletyVrtulnikZáchZdravSlužSekundárne 3101 6 3  
PAC_0018_ZDR_AS_VAK     integer 10   PacientiOšetrení0-18ZdravAsistenciePriVerejnýchAkciách 3101 7 3  
HOVORY_OPST_KRIT     integer 10   HovoryOperačStrediskaKritické 3105 1 1  
HOVORY_OPST_NEODK     integer 10   HovoryOperačStrediskaNeodkladné 3105 2 1  
HOVORY_OPST_MENAL     integer 10   HovoryOperačStrediskaMenejnaliehavé 3105 3 1  
HOVORY_OPST_ODKLAD     integer 10   HovoryOperačStrediskaOdkladné 3105 4 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA19_3206 Veková skupina pacienta 3206 1    
PAC_OSET_OS_F00_99     integer 10 OA19_3206 OšetrenéOsobyDuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3206 2    
PAC_OSET_OS_G00_99     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyChorobyNervovéhoSystému 3206 3    
PAC_OSET_OS_I00_99     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyChorobyObehovejSústavy 3206 4    
PAC_OSET_OS_J00_99     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyChorobyDýchacejSústavy 3206 5    
PAC_OSET_OS_V01_99     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyDopravnéNehody 3206 6    
PAC_OSET_OS_W00_X59     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyVonkajšie príčinyNáhodnéhoPoranenia 3206 7    
PAC_OSET_OS_X60_84     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyÚmyselnéSebapoškodenie 3206 8    
PAC_OSET_OS_X85_Y09     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyNapadnutia 3206 9    
PAC_OSET_OS_Y10_34     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobyUdalostiSNeurčenýmÚmyslom 3206 10    
PAC_OSET_OS_ALKOHOL     integer 10 OA19_3206 Ošetrené OsobySúvislosťSUžívanímAlkoholu 3206 11    
CIS_VS11_1     varchar 5 OA19_3208 Veková skupina pacienta 3208 1    
OSET_OS_OBEH_BEZ_KPR     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyNáhleZastavObehuBezKPR 3208 2    
OSET_OS_OBEH_S_KPR     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyNáhleZastavObehuSoKPR 3208 3    
OSET_OS_ZAV_TRAUMA     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyZávažnáTrauma 3208 4    
OSET_OS_POR_DYCH     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyPoruchyDýchania 3208 5    
OSET_OS_NCMP     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyNáhlaCievnaMozgováPríhoda 3208 6    
OSET_OS_BOL_HRUD     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyBolesťVHrudníkuOkremAKS 3208 7    
OSET_OS_BOL_HRUD_AKS     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyBolesťVHrudníkuAKS 3208 8    
OSET_OS_POR_VED     integer 10 OA19_3208 OšetrenéOsobyPoruchaVedomia 3208 9    
CIS_VS11_2     varchar 5 OA19_3241 Veková skupina pacienta 3241 1    
OSET_OS_PON_MIESTO     integer 10 OA19_3241 OšetrenéOsobyPonechaníNaMieste 3241 2    
OSET_OS_TRANS_ZZ     integer 10 OA19_3241 OšetrenéOsobyTransportovaníDoZZ 3241 3    
OSET_OS_ODVZ_POS     integer 10 OA19_3241 OšetrenéOsobyOdovzdaníInejPosádkeZZS 3241 4    
VY_VZ_SPOL_HAZZ     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaHasičskýZáchrannýZbor 3701 1 1  
VY_VZ_SPOL_POLZB     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaPolicajnýZbor 3701 2 1  
VY_VZ_SPOL_OZBRS     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaOzbrojenéSily 3701 3 1  
VY_VZ_SPOL_CHLAB_CO     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaKontrolnéChemLaborCO 3701 4 1  
VY_VZ_SPOL_HZS     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaHorskáZáchrannáSlužba 3701 5 1  
VY_VZ_SPOL_INA     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaInáZložkaIZS 3701 6 1  
VY_VZ_SPOL_DZS     integer 10   VýjazdyVzletySpoluprácaDopravnáZdravotSlužba 3701 7 1  
HMS_REAK_PRIM     varchar 8   ReakčnýČasPrimárnyVýjazd 3702 1 1  
HMS_DOJZ_CAS_PRIM     varchar 8   DojazdovýČasPrimárnyVýjazd 3702 2 1  
HMS_DOJZ_CAS_SEK     varchar 8   DojazdovýČasSekundárnyVýjazd 3702 2 2  
HMS_SCENC_PRIM     varchar 8   ČasNaScénePrimárnyVýjazd 3702 3 1  
HMS_SCENC_SEK     varchar 8   ČasNaScéneSekundárnyVýjazd 3702 3 2  
HMS_ODOVZ_PAC_PRIM     varchar 8   TrvanieOdovzdaniaPacientaPrimárnyVýjazd 3702 4 1  
HMS_ODOVZ_PAC_SEK     varchar 8   TrvanieOdovzdaniaPacientaSekundárnyVýjazd 3702 4 2  
HMS_TRV_ZAS_PRIM     varchar 8   TrvanieZásahuPrimárnyVýjazd 3702 5 1  
HMS_TRV_ZAS_SEK     varchar 8   TrvanieZásahuSekundárnyVýjazd 3702 5 2  
HMS_TRV_VYJ_PRIM     varchar 8   TrvanieVýjazduPrimárnyVýjazd 3702 6 1  
HMS_TRV_VYJ_SEK     varchar 8   TrvanieVýjazduSekundárnyVýjazd 3702 6 2  
HMS_TRV_CIN_PRIM     varchar 8   TrvanieČinnostiPrimárnyVýjazd 3702 7 1  
HMS_TRV_CIN_SEK     varchar 8   TrvanieČinnostiSekundárnyVýjazd 3702 7 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený počet ošetrených osôb v niektorom z riadkov v S2 /PAC_SPOLU_*/!" Check(SUM(i, RiS2)>=1) 3101 i={1-3, 5-6}      
2 "Modul 3101: Ak je vyplnený počet ošetrených osôb v R"+i+"S2 /PAC_SPOLU_*/ musí byť uvedený počet výjazdov v R"+i+"S1 /VY_VZ_*/." Forcheck(i, IF (RiS2>=1, RiS1>=1, TRUE)) 3101 i={1-3, 5-7}   RiS1  
3 "Modul 3101: Počet ošetrených osôb v R"+i+"S2 /PAC_SPOLU_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet výjazdov v R"+i+"S1 /VY_VZ_*/." Forcheck(i, RiS1 <= RiS2) 3101 i={1-3, 5-6}   RiS2  
4 "Modul 3101: Počet všetkých ošetrených osôb v R"+i+"S2 /PAC_SPOLU_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet ošetrených detí v R"+i+"S3 /PAC_0018_*/." Forcheck(i, RiS2 >= RiS3) 3101 i={1-3, 5-7}   RiS2  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):