Rozhranie: K06 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

Typ záznamu K06

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K06 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K06 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K06 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K06 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K06 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K06 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K06 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_K06 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K06 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K06 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K06 6 1  
ZDRP_PRO_HK_PRIV     integer 10   ZdravPomôckyProtézyHK-PrivykacieHK 4304 1 1  
ZDRP_PRO_DK_PRIV     integer 10   ZdravPomôckyProtézyDK-PrivykacieDK 4304 7 1  
POM_PT_HK_1DEF     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHK1definitívneVyhotovenie 4304 2 1  
POM_PT_HK_OP_END     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHKOpakovanéEndoskelet 4304 3 1  
POM_PT_HK_OP_EXO     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHKOpakovanéExoskelet 4304 4 1  
POM_PT_HK_SPEC     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHKŠpeciálne 4304 5 1  
POM_PT_HK_VZEN     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHKVonkajšíZdrojEnergie 4304 6 1  
POM_PT_DK_1DEF     integer 10   ZdrPomôckyProtézyDK1definitívneVyhotovenie 4304 8 1  
POM_PT_DK_OP_END     integer 10   ZdrPomôckyProtézyDKOpakovanéEndoskelet 4304 9 1  
POM_PT_DK_OP_EXO     integer 10   ZdrPomôckyProtézyDKOpakovanéExoskelet 4304 10 1  
POM_PT_HK_SPEC_MP     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHKŠpeciálneMP 4304 11 1  
POM_PT_HK_SPEC_INE     integer 10   ZdrPomôckyProtézyHKŠpeciálneIné 4304 12 1  
POM_ORT_IND_BD_HLA     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneHlavyAKrčChrbtice 4304 13 1  
POM_ORT_IND_BD_TRUP     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneTrupu 4304 14 1  
POM_ORT_IND_BD_HK     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneHK 4304 15 1  
POM_ORT_IND_BD_DK     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéBandážneDK 4304 16 1  
ORT_IND_NBD_HLA     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneHlavyAKrčChrbtice 4304 17 1  
ORT_IND_NBD_TRUP_MOD     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneTrupuModulárne 4304 18 1  
ORT_IND_NBD_TRUP_SED     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneTrupuSedacie 4304 19 1  
ORT_IND_NBD_TRUP_INE     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneTrupuIné 4304 20 1  
ORT_IND_NBD_HK_MOD     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneHKModulárne 4304 21 1  
ORT_IND_NBD_HK_INE     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneHKIné 4304 22 1  
ORT_IND_NBD_DK_MOD     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneDKModulárne 4304 23 1  
ORT_IND_NBD_DK_INE     integer 10   ZdrPomôckyOrtézyIndivVyrobenéNebandážneDKIné 4304 24 1  
ORT_SERIA_HLA_TRUP     integer 10   ZdrPomôckyOrtézySériovoVyrobenéHlavyKrčChrbticeTrupu 4304 25 1  
ORT_SERIA_HK     integer 10   ZdrPomôckyOrtézySériovoVyrobenéHK 4304 26 1  
ORT_SERIA_DK     integer 10   ZdrPomôckyOrtézySériovoVyrobenéDK 4304 27 1  
POM_EPIT_INDIV     integer 10   ZdrPomôckyEpitézyIndivVyrobené 4304 28 1  
POM_EPIT_SERIA     integer 10   ZdrPomôckyEpitézySériovoVyrobené 4304 29 1  
ORTOP_OBUV_IND_POLT     integer 10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáPolotovarová 4304 30 1  
ORTOP_OBUV_IND_JED     integer 10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáJednoduchá 4304 31 1  
ORTOP_OBUV_IND_ZLOZ     integer 10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáZložitá 4304 32 1  
ORTOP_OBUV_IND_VZL     integer 10   ZdrPomôckyOrtopObuvIndivVyrobenáVeľmizložitá 4304 33 1  
ORTOP_OBUV_SERIA     integer 10   ZdrPomôckyOrtopObuvSériovoVyrobená 4304 34 1  
ORTOP_VLOZ_IND_JED     integer 10   ZdrPomôckyOrtopVložkyIndivVyrobenéJednoduché 4304 35 1  
ORTOP_VLOZ_IND_SPEC     integer 10   ZdrPomôckyOrtopVložkyIndivVyrobenéŠpeciálne 4304 36 1  
ORTOP_VLOZ_SERIA     integer 10   ZdrPomôckyOrtopVložkySériovoVyrobené 4304 37 1  
POM_OPRUPR_IND     integer 10   ZdrPomôckyOrtopOpravyÚpravyIndivPomôcok 4304 38 1  
ZAR_VYD_OPPOM     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcok 4305 1 1  
ZAR_VYD_OPPOM_TMM     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopProtetPomôcokTrvaléMernéMiesto 4305 2 1  
ZAR_VYD_OPPOM_VMM     integer 10   ZariadenieVýdajňaOrtopProtetPomôcokVýjazdovéMernéMiesto 4305 3 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):