Ročné výkazy za rok 2016

Termín doručenia všetkých výkazov je 28.2.2017,
okrem výkazov:
  • E (MZ SR) 2-01 a R (MZ SR) 3-01, ktoré majú termín doručenia 15.4.2017,
  • U (MZ SR) 1-01, ktorý má termín doručenia 14.2.2017.

Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.

Zmena tel. čísiel od 12.9.2016

Č.
Označenie
výkazov
Elektronická
verzia
formulárov
Formuláre
pre tlač
XML dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Kontakt

A01
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie
A (MZ SR) 1-01
A01.zip A01.pdf iszi_A01.xsd
doc_A01.html
zmena_A01.pdf
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
Bišťanová Miroslava
02/21 295 156

A02
Ročný výkaz o činnosti
diabetologickej ambulancie
A (MZ SR) 2-01
A02.zip A02.pdf iszi_A02.xsd
doc_A02.html
31.10.2016
31.10.2016
Rigdová Anna
02/21 295 154

A03
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie pneumológie a
ftizeológie
A (MZ SR) 3-01
A03.zip A03.pdf iszi_A03.xsd
doc_A03.html
31.10.2016
31.10.2016
Rigdová Anna
02/21 295 154

A04
Ročný výkaz o činnosti
psychiatrickej ambulancie
A (MZ SR) 4-01
A04.zip A04.pdf iszi_A04.xsd
doc_A04.html
zmena_A04.pdf
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Viskupová Viera
02/21 295 152

A05
Ročný výkaz o činnosti
všeobecnej ambulancie
pre deti a dorast
A (MZ SR) 5-01
A05.zip
A05.pdf iszi_A05.xsd
doc_A05.html
31.10.2016
31.10.2016
Mgr. Baranovičová Soňa
02/21 295 157
pomôcka Modul3228

A06
Ročný výkaz o činnosti
lekárskej genetiky
A (MZ SR) 6-01
A06.zip A06.pdf iszi_A06.xsd
doc_A06.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Gregorová Mária
02/21 295 151

A07
Ročný výkaz o činnosti
gynekologicko-pôrodníckej
ambulancie
A (MZ SR) 7-01
A07.zip A07.pdf iszi_A07.xsd
doc_A07.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Viskupová Viera
02/21 295 152

A08
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie zubného
lekárstva
A (MZ SR) 8-01
A08.zip A08.pdf iszi_A08.xsd
doc_A08.html
31.10.2016
31.10.2016
Sekerková Andrea
02/21 295 159

A09
Ročný výkaz o činnosti
dermatovenerologickej
ambulancie
A (MZ SR) 9-01
A09.zip A09.pdf iszi_A09.xsd
doc_A09.html
31.10.2016
31.10.2016
Rigdová Anna
02/21 295 154

A11
Ročný výkaz o činnosti
telovýchovného lekárstva
A (MZ SR) 11-01
A11.zip A11.pdf iszi_A11.xsd
doc_A11.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Gregorová Mária
02/21 295 151

A12
Ročný výkaz o činnosti
chirurgickej ambulancie
A (MZ SR) 12-01
A12.zip A12.pdf iszi_A12.xsd
doc_A12.html
31.10.2016
31.10.2016
Rigdová Anna
02/21 295 154

A13
Ročný výkaz o činnosti
nefrologickej ambulancie
A (MZ SR) 13-01
A13.zip A13.pdf iszi_A13.xsd
doc_A13.html
31.10.2016
31.10.2016
Bišťanová Miroslava
02/21 295 156

A15
Ročný výkaz o činnosti
oftalmologickej ambulancie
A (MZ SR) 15-01
A15.zip A15.pdf iszi_A15.xsd
doc_A15.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

A17
Ročný výkaz o činnosti
kardiologickej ambulancie
A (MZ SR) 17-01
A17.zip A17.pdf iszi_A17.xsd
doc_A17.html
31.10.2016
31.10.2016
Rajmanová Eva
02/21 295 155

A18
Ročný výkaz o činnosti
neurologickej ambulancie
A (MZ SR) 18-01
A18.zip A18.pdf iszi_A18.xsd
doc_A18.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Viskupová Viera
02/21 295 152

A20
Ročný výkaz o činnosti
agentúry domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
A (MZ SR) 20-01
A20.zip A20.pdf iszi_A20.xsd
doc_A20.html
31.10.2016
31.10.2016
Rigdová Anna
02/21 295 154

A22
Ročný výkaz o činnosti
hematologickej a
transfúziologickej
ambulancie
A (MZ SR) 22-01
A22.zip A22.pdf iszi_A22.xsd
doc_A22.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Gregorová Mária
02/21 295 151

A25
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie fyziatrie,
balneológie a liečebnej
rehabilitácie
A (MZ SR) 25-01
A25.zip A25.pdf iszi_A25.xsd
doc_A25.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

A27
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie klinickej
imunológie a alergiológie
A (MZ SR) 27-01
A27.zip A27.pdf iszi_A27.xsd
doc_A27.html
31.10.2016
31.10.2016
Mgr. Baranovičová Soňa
02/21 295 157

C01
Ročný výkaz o činnosti
nukleárnej medicíny
C (MZ SR) 1-01
C01.zip C01.pdf iszi_C01.xsd
doc_C01.html
31.10.2016
31.10.2016
Mgr. Baranovičová Soňa
02/21 295 157

C02
Ročný výkaz o činnosti
anestéziológie a intenzívnej
medicíny
C (MZ SR) 2-01
C02.zip C02.pdf iszi_C02.xsd
doc_C02.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Gregorová Mária
02/21 295 151

C03
Ročný výkaz o činnosti
radiačnej onkológie
C (MZ SR) 3-01
C03.zip C03.pdf iszi_C03.xsd
doc_C03.html
zmena_C03.pdf
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
Mgr. Baranovičová Soňa
02/21 295 157

C04
Ročný výkaz o činnosti
klinickej onkológie
C (MZ SR) 4-01
C04.zip C04.pdf iszi_C04.xsd
doc_C04.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

E02
Ročný výkaz o ekonomike
organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 2-01
E02.zip E02.pdf iszi_E02.xsd
doc_E02.html
zmena_E02.pdf
Ing. Činčura Štefan
02/21 295 167
Mgr. Katarína Melíšiková
02/21 295 164

J01
Ročný výkaz o jednodňovej
starostlivosti
J (MZ SR) 1-01
J01.zip J01.pdf iszi_J01.xsd
doc_J01.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Viskupová Viera
02/21 295 152

K01
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
biochémie
K (MZ SR) 1-01
K01.zip K01.pdf iszi_K01.xsd
doc_K01.html
31.10.2016
31.10.2016
Bišťanová Miroslava
02/21 295 156

K02
Ročný výkaz o činnosti
hematológie a
transfúziológie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 2-01
K02.zip K02.pdf iszi_K02.xsd
doc_K02.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Gregorová Mária
02/21 295 151

K04
Ročný výkaz o činnosti
rádiológie
K (MZ SR) 4-01
K04.zip K04.pdf iszi_K04.xsd
doc_K04.html
31.10.2016
31.10.2016
Rajmanová Eva
02/21 295 155

K05
Ročný výkaz o činnosti
fyziatrie a
rehabilitácie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 5-01
K05.zip K05.pdf iszi_K05.xsd
doc_K05.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

K06
Ročný výkaz o
činnosti výdajne
ortopedicko-protetických
pomôcok
K (MZ SR) 6-01
K06.zip K06.pdf iszi_K06.xsd
doc_K06.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

K07
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
imunológie a alergiológie
K (MZ SR) 7-01
K07.zip K07.pdf iszi_K07.xsd
doc_K07.html
31.10.2016
31.10.2016
Mgr. Baranovičová Soňa
02/21 295 157

K08
Ročný výkaz o činnosti
patologickej anatómie
K (MZ SR) 8-01
K08.zip K08.pdf iszi_K08.xsd
doc_K08.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

M01
Ročný výkaz o počte a
štruktúre pracovníkov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 1-01
M01.zip
 
M01Big.zip
(použiť nad 200 pracovníkov)
M01.pdf iszi_M01.xsd
doc_M01.html
zmena_M01.pdf
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Vašová Iveta
02/21 295 153

M04
Ročný výkaz o počte a
štruktúre štátnych
zamestnancov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 4-01
M04.zip M04.pdf iszi_M04.xsd
doc_M04.html
zmena_M04.pdf
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Vašová Iveta
02/21 295 153

P01
Ročný výkaz o posteľovom
fonde zdravotníckeho
zariadenia
P (MZ SR) 1-01
P01.zip P01.pdf iszi_P01.xsd
doc_P01.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Čechvalová Milada
02/21 295 150

P02
Ročný výkaz o chirurgických
výkonoch v posteľových
oddeleniach
P (MZ SR) 2-01
P02.zip P02.pdf iszi_P02.xsd
doc_P02.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Gregorová Mária
02/21 295 151

P03
Ročný výkaz o prírodných
liečebných kúpeľoch
P (MZ SR) 3-01
P03.zip P03.pdf iszi_P03.xsd
doc_P03.html
31.10.2016
31.10.2016
Szobolovszká Lýdia
02/21 295 158

R03
Ročný výkaz o
zdravotníckej technike
R (MZ SR) 3-01
Výkaz je možné vypĺňať len prostredníctvom
Web aplikácie ISZI
Hradečný Milan
02/21 295 165

T01
Ročný výkaz o činnosti
stacionára
T (MZ SR) 1-01
T01.zip T01.pdf iszi_T01.xsd
doc_T01.html
31.10.2016
31.10.2016
Ing. Viskupová Viera
02/21 295 152

T02
Ročný výkaz o činnosti
stacionára v odbore
nefrológia
T (MZ SR) 2-01
T02.zip T02.pdf iszi_T02.xsd
doc_T02.html
31.10.2016
31.10.2016
Bišťanová Miroslava
02/21 295 156

U01
Ročný výkaz o cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti
U (MZ SR) 1-01
U01.zip U01.pdf iszi_U01.xsd
doc_U01.html
5.1.2017
31.10.2016
Bc. Brišiak Jozef
02/21 295 166
Ing. Katarína Dušková
02/21 295 160
Výkaz je možné vypĺňať iba elektronicky