Rozhranie: A04 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

Typ záznamu A04

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A04 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A04 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A04 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A04 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A04 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A04 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_SEST_0018     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_SEST_19     integer 10   NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-19+ 3101 2 3  
CIS_VS11     varchar 5 OA4_3114 Veková skupina pacienta 3114 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA4_3114 Pohlavie pacienta 3114 2    
VYS_F00_09     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických 3114 3    
VYS_F00_03     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie 3114 4    
VYS_F10_19     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok 3114 5    
VYS_F10     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol 3114 6    
VYS_F102     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkoholSyndZávisl 3114 7    
VYS_F11_19     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok 3114 8    
VYS_F112_192     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl 3114 9    
VYS_F20_29     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi 3114 10    
VYS_F20_21     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchy 3114 11    
VYS_F30_39     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaAfektívnePoruchy 3114 12    
VYS_F40_48     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy 3114 13    
VYS_F40_41     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy 3114 14    
VYS_F50_59     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami 3114 15    
VYS_F50     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPríjmuPotravy 3114 16    
VYS_F52     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou 3114 17    
VYS_F60_69     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých 3114 18    
VYS_F70_79     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia 3114 19    
VYS_F70     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká 3114 20    
VYS_F80_89     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchyPsychickéhoVývinu 3114 21    
VYS_F90_98     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní 3114 22    
VYS_F99     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaNešpecifikovanáDuševnáPorucha 3114 23    
VYS_BEZ_ZIS_PP     integer 10 OA4_3114 VyšetreniaBezZistenejPsychickejPoruchy 3114 24    
P_AMB_OL_PSY_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Muži-0-18 3223 1 1  
P_AMB_OL_PSY_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Ženy-0-18 3223 1 2  
P_AMB_OL_PSY_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Muži-19+ 3223 1 3  
P_AMB_OL_PSY_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrická-Ženy-19+ 3223 1 4  
P_AMB_OL_ALKO_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Muži-0-18 3223 2 1  
P_AMB_OL_ALKO_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Ženy-0-18 3223 2 2  
P_AMB_OL_ALKO_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Muži-19+ 3223 2 3  
P_AMB_OL_ALKO_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholická-Ženy-19+ 3223 2 4  
P_AMB_OL_DROG_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Muži-0-18 3223 3 1  
P_AMB_OL_DROG_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Ženy-0-18 3223 3 2  
P_AMB_OL_DROG_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Muži-19+ 3223 3 3  
P_AMB_OL_DROG_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogová-Ženy-19+ 3223 3 4  
P_AMB_OL_SEX_M0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Muži-0-18 3223 4 1  
P_AMB_OL_SEX_Z0018     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Ženy-0-18 3223 4 2  
P_AMB_OL_SEX_M19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Muži-19+ 3223 4 3  
P_AMB_OL_SEX_Z19     integer 10   PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologická-Ženy-19+ 3223 4 4  
CIS_VS10_1     varchar 5 OA4_3212 Veková skupina pacienta 3212 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA4_3212 Pohlavie pacienta 3212 2    
P_VYS_F00_99     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3212 3    
P_VYS_F00_09     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických 3212 4    
P_VYS_F00_03     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie 3212 5    
P_VYS_F10_19     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok 3212 6    
P_VYS_F10     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol 3212 7    
P_VYS_F102     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoakLátokAlkoholSyndZávisl 3212 8    
P_VYS_F11_19     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok 3212 9    
P_VYS_F112_192     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl 3212 10    
P_VYS_F20_29     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi 3212 11    
P_VYS_F20_21     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy 3212 12    
P_VYS_F30_39     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníAfektívnePoruchy 3212 13    
P_VYS_F40_48     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy 3212 14    
P_VYS_F40_41     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy 3212 15    
P_VYS_F50_59     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami 3212 16    
P_VYS_F50     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy 3212 17    
P_VYS_F52     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou 3212 18    
P_VYS_F60_69     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých 3212 19    
P_VYS_F70_79     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia 3212 20    
P_VYS_F70     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká 3212 21    
P_VYS_F80_89     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu 3212 22    
P_VYS_F90_98     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní 3212 23    
P_VYS_F99     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha 3212 24    
P_VYS_BEZ_ZIS_PP     integer 10 OA4_3212 PacVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy 3212 25    
CIS_VS10_2     varchar 5 OA4_3213 Veková skupina pacienta 3213 1    
CIS_POHL3     varchar 1 OA4_3213 Pohlavie pacienta 3213 2    
PN_VYS_F00_99     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania 3213 3    
PN_VYS_F00_09     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických 3213 4    
PN_VYS_F00_03     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie 3213 5    
PN_VYS_F10_19     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok 3213 6    
PN_VYS_F10     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol 3213 7    
PN_VYS_F102     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychLátokAlkoholSyndZávis 3213 8    
PN_VYS_F11_19     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok 3213 9    
PN_VYS_F112_192     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychLátokSyndZávisl 3213 10    
PN_VYS_F20_29     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi 3213 11    
PN_VYS_F20_21     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy 3213 12    
PN_VYS_F30_39     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníAfektívnePoruchy 3213 13    
PN_VYS_F40_48     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy 3213 14    
PN_VYS_F40_41     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy 3213 15    
PN_VYS_F50_59     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami 3213 16    
PN_VYS_F50     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy 3213 17    
PN_VYS_F52     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou 3213 18    
PN_VYS_F60_69     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých 3213 19    
PN_VYS_F70_79     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia 3213 20    
PN_VYS_F70     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká 3213 21    
PN_VYS_F80_89     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu 3213 22    
PN_VYS_F90_98     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní 3213 23    
PN_VYS_F99     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha 3213 24    
PN_VYS_BEZ_ZIS_PP     integer 10 OA4_3213 PacNovíVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy 3213 25    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
CIS_VS25     varchar 5 OA4_3230 Veková skupina 3230 1    
CIS_POHL     varchar 1 OA4_3230 Pohlavie pacienta 3230 2    
POHR_FYZ_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Fyzicky-om 3230 3    
POHR_PSY_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Psychicky-om 3230 4    
POHR_FYZ_PSY_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-FyzickyPsychicky-om 3230 5    
POHR_FYZ_F430_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyAkútnaReakciaNaStres-om 3230 6    
POHR_PSY_F430_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-PsychickyAkútnaReakciaNaStres-om 3230 7    
POHR_FYZ_PSY_F430_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAkútnaReakciaNaStres-om 3230 8    
POHR_FYZ_F431_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyPosttraumStresováPorucha-om 3230 9    
POHR_PSY_F431_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-PsychickyPosttraumStresováPorucha-om 3230 10    
POHR_FYZ_PSY_F431_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyPosttraumStresováPorucha-om 3230 11    
POHR_FYZ_F432_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyAdaptačnéPoruchy-om 3230 12    
POHR_PSY_F432_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-PsychickyAdaptačnéPoruchy-om 3230 13    
POHR_FYZ_PSY_F432_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAdaptačnéPoruchy-om 3230 14    
POHR_FYZ_F32_33_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyDepresiaSuicidálTendenc-om 3230 15    
POHR_PSY_F32_33_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-PsychickyDepresiaSuicidálTendenc-om 3230 16    
POHR_FYZ_PSYF32_33_2     integer 10 OA4_3230 PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyDepresiaSuicidálTendenc-om 3230 17    

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3114: Počet organických duševných porúch v R3S"+j+" /VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu demencií v R4S"+j+" /VYS_F00_03/." Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3114 j={1-PS}   R3Sj  
4 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu v R6S"+j+" /VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R7S"+j+" /VYS_F102/." Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj) 3114 j={1-PS}   R6Sj  
5 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R9S"+j+" /VYS_F112_192/." Forcheck(j, R8Sj>=R9Sj) 3114 j={1-PS}   R8Sj  
6 "Modul 3114: Počet schizofrénií, schizotypových porúch a porúch s bludmi v R10S"+j+" /VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu schizofrénií a schizotypových porúch v R11S"+j+" /VYS_F20_21/." Forcheck(j, R10Sj>=R11Sj) 3114 j={1-PS}   R10Sj  
7 "Modul 3114: Počet neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch v R13S"+j+" /VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu fobicko-anxióznych a iných úzkostných porúch v R14S"+j+" /VYS_F40_41/." Forcheck(j, R13Sj>=R14Sj) 3114 j={1-PS}   R13Sj  
8 "Modul 3114: Počet porúch správania súvisiacich s fyziologickými poruchami a faktormi v R15S"+j+" /VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný súčtu porúch príjmu potravy a sexuálnych dysfunkcií v R16S"+j+" + R17S"+j+" /VYS_F50+VYS_F52/." Forcheck(j, R15Sj>=R16Sj + R17Sj) 3114 j={1-PS}   R15Sj  
9 "Modul 3114: Počet duševných zaostalostí v R19S"+j+" /VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu ľahkých duševných zaostalostí v R20S"+j+" /VYS_F70/." Forcheck(j, R19Sj>=R20Sj) 3114 j={1-PS}   R19Sj  
10 "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím psychoaktívnych látok v R5S"+j+" /VYS_F10_19/ musí byť rovný súčtu týchto porúch zapríčenených užitím alkoholu v R6S"+j+" a užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F10+VYS_F11_19/." Forcheck(j, R5Sj==R6Sj + R8Sj) 3114 j={1-PS}   R5Sj  
15 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
16 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /P_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /P_VYS_F00_03/." Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj) 3212 j={1-PS}   R4Sj  
18 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /P_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /P_VYS_F102/." Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj) 3212 j={1-PS}   R7Sj  
19 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /P_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /P_VYS_F112_192/." Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj) 3212 j={1-PS}   R9Sj  
20 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /P_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami v R12S"+j+" /P_VYS_F20_21/." Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj) 3212 j={1-PS}   R11Sj  
21 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoformnými poruchami v R14S"+j+" /P_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostnými poruchami v R15S"+j+" /P_VYS_F40_41/." Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj) 3212 j={1-PS}   R14Sj  
23 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /P_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /P_VYS_F70/." Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj) 3212 j={1-PS}   R20Sj  
24 "Každá bunka v m. 3212. je väčšia alebo sa rovná príslušnej bunke v m. 3213, čiže prevalencia každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny sa rovná alebo je väčšia ako jej incidencia." Forcheck(i, j, M3212RiSj >= M3213RiSj) 3212 i={3-PR}; j={1-PS}   M3212RiSj  
25 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"." Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
26 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /PN_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /PN_VYS_F00_03/." Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj) 3213 j={1-PS}   R4Sj  
28 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /PN_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /PN_VYS_F102/." Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj) 3213 j={1-PS}   R7Sj  
29 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /PN_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /PN_VYS_F112_192/." Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj) 3213 j={1-PS}   R9Sj  
30 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /PN_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetr. osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami v R12S"+j+" /PN_VYS_F20_21/." Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj) 3213 j={1-PS}   R11Sj  
31 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienen. a somatoform. poruchami v R14S"+j+" /PN_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostn. poruchami v R15S"+j+" /PN_VYS_F40_41/" Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj) 3213 j={1-PS}   R14Sj  
33 "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /PN_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /PN_VYS_F70/." Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj) 3213 j={1-PS}   R20Sj  
34 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1)) 3101        
35 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s akútnou reakciou na stres s fyzickými indikátormi v R6S"+j+"/POHR_FYZ_F430_2/" Forcheck(j, R3Sj>= R6Sj) 3230 j={1-PS}   R3Sj  
36 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s posttraumatickou stres. poruchou s fyzickými indikátormi v R9S"+j+"/POHR_FYZ_F431_2/" Forcheck(j, R3Sj>= R9Sj) 3230 j={1-PS}   R3Sj  
37 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s adaptačnou poruchou s fyzickými indikátormi v R12S"+j+"/POHR_FYZ_F432_2/" Forcheck(j, R3Sj>= R12Sj) 3230 j={1-PS}   R3Sj  
38 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickými indikátormi v R3S"+j+" /POHR_FYZ_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s depresiou s fyzickými indikátormi v R15S"+j+"/POHR_FYZ_F32_33_2/" Forcheck(j, R3Sj>= R15Sj) 3230 j={1-PS}   R3Sj  
39 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s akútnou reakciou na stres s psychickými indikátormi v R7S"+j+"/POHR_PSY_F430_2/" Forcheck(j, R4Sj>= R7Sj) 3230 j={1-PS}   R4Sj  
40 "Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s posttraumatickou stres. poruchou s psychickými indikátormi v R10S"+j+"/POHR_PSY_F431_2/" Forcheck(j, R4Sj>= R10Sj) 3230 j={1-PS}   R4Sj  
41 "Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s adaptačnou poruchou s psychickými indikátormi v R13S"+j+"/POHR_PSY_F432_2/" Forcheck(j, R4Sj>= R13Sj) 3230 j={1-PS}   R4Sj  
42 "Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s psychickými indikátormi v R4S"+j+" /POHR_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s depresiou s psychickými indikátormi v R16S"+j+"/POHR_PSY_F32_33_2/" Forcheck(j, R4Sj>= R16Sj) 3230 j={1-PS}   R4Sj  
43 "Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s akútnou reakciou na stres s fyz. a psych. indikátormi v R8S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F430_2/" Forcheck(j, R5Sj>= R8Sj) 3230 j={1-PS}   R5Sj  
44 "Modul 3230: Počet všetkých vyš. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s posttraum. stres. poruchou s fyz. a psych. indikátormi v R11S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F431_2/" Forcheck(j, R5Sj>= R11Sj) 3230 j={1-PS}   R5Sj  
45 "Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s adaptačnou poruchou s fyz. a psych. indikátormi v R14S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F432_2/" Forcheck(j, R5Sj>= R14Sj) 3230 j={1-PS}   R5Sj  
46 "Modul 3230: Počet všetkých vyšet. osôb s podozrením na ohrozenie násilím s fyz. a psych. indikátormi v R5S"+j+" /POHR_FYZ_PSY_2/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s depresiou s fyz. a psych. indikátormi v R17S"+j+"/POHR_FYZ_PSY_F32_33_2/" Forcheck(j, R5Sj>= R17Sj) 3230 j={1-PS}   R5Sj  
47 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s organickými dušev. poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /P_VYS_F00_09/" Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
48 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" /P_VYS_F10_19/" Forcheck(j, R3Sj>=R6Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
49 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /P_VYS_F20_29/" Forcheck(j, R3Sj>=R11Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
51 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s afektívnymi poruchami v R13S"+j+" /P_VYS_F30_39/" Forcheck(j, R3Sj>=R13Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
52 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoformnými poruchami v R14S"+j+" /P_VYS_F40_48/" Forcheck(j, R3Sj>=R14Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
53 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami v R16S"+j+" /P_VYS_F50_59/" Forcheck(j, R3Sj>=R16Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
54 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami osobnosti a správania dospelých v R19S"+j+" /P_VYS_F60_69/" Forcheck(j, R3Sj>=R19Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
55 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálna retardácia v R20S"+j+" /P_VYS_F70_79/" Forcheck(j, R3Sj>=R20Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
56 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami psychického vývinu v R22S"+j+" /P_VYS_F80_89/" Forcheck(j, R3Sj>=R22Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
57 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševn. poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami správania a emočnými poruchami so zač. v detstve a dospievaní v R23S"+j+" /P_VYS_F90_98/" Forcheck(j, R3Sj>=R23Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
58 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /P_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s nešpecifikovanými duševnými poruchami v R24S"+j+" /P_VYS_F99/" Forcheck(j, R3Sj>=R24Sj) 3212 j={1-PS}   R3Sj  
59 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím psychoaktívnych látok v R6S"+j+" /P_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami psychiky zapríč. užitím alkoholu v R7S"+j+" /P_VYS_F10/" Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj) 3212 j={1-PS}   R6Sj  
61 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím psychoaktívnych látok v R6S"+j+" /P_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetr. osôb s poruchami psychiky zapríč. ostatnými látkami R9S"+j+" /P_VYS_F11_19/" Forcheck(j, R6Sj>=R9Sj) 3212 j={1-PS}   R6Sj  
62 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríčinenými užitím alkoholu a ostatnými látkami [R7S"+j+"+R9S"+j+"]" Forcheck(j, R6Sj<= R7Sj + R9Sj) 3212 j={1-PS}   R6Sj  
63 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami a faktormi v R16S"+j+" /P_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s poruchami príjmu potravy v R17S"+j+" /P_VYS_F50/" Forcheck(j, R16Sj>=R17Sj) 3212 j={1-PS}   R16Sj  
64 "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami a faktormi v R16S"+j+" /P_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so sexuálnou dysfunkciou v R18S"+j+" /P_VYS_F52/" Forcheck(j, R16Sj>=R18Sj) 3212 j={1-PS}   R16Sj  
65 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s organickými dušev. poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+"/PN_VYS_F00_09/" Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
66 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s duševn. poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky a správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+"/PN_VYS_F10_19/" Forcheck(j, R3Sj>=R6Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
67 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami v R11S"+j+"/PN_VYS_F20_29/" Forcheck(j, R3Sj>=R11Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
68 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s afektívnymi poruchami v R13S"+j+"/PN_VYS_F30_39/" Forcheck(j, R3Sj>=R13Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
69 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoform. poruchami v R14S"+j+"/PN_VYS_F40_48/" Forcheck(j, R3Sj>=R14Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
70 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziolog. poruchami v R16S"+j+"/PN_VYS_F50_59/" Forcheck(j, R3Sj>=R16Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
71 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami osobnosti a správania dospelých v R19S"+j+"/PN_VYS_F60_69/" Forcheck(j, R3Sj>=R19Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
72 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálna retardácia v R20S"+j+"/PN_VYS_F70_79/" Forcheck(j, R3Sj>=R20Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
73 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychického vývinu v R22S"+j+" /PN_VYS_F80_89/" Forcheck(j, R3Sj>=R22Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
74 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s duševn. poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania a emočnými poruch. so zač. v detstve v R23S"+j+" /PN_VYS_F90_98/" Forcheck(j, R3Sj>=R23Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
75 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruch. správania v R3S"+j+" /PN_VYS_F00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s nešpecifikovanými duševnými poruchami v R24S"+j+" /PN_VYS_F99/" Forcheck(j, R3Sj>=R24Sj) 3213 j={1-PS}   R3Sj  
76 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky, správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" /PN_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríč. užitím alkoholu v R7S"+j+" /PN_VYS_F10/" Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj) 3213 j={1-PS}   R6Sj  
77 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky, správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" /PN_VYS_F10_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríč. ostat. látkami R9S"+j+" /PN_VYS_F11_19/" Forcheck(j, R6Sj>=R9Sj) 3213 j={1-PS}   R6Sj  
78 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky, správania zapríč. užitím psychoaktív. látok v R6S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu prvýkrát vyšet. osôb s poruchami psychiky zapríč. užitím alkoholu a ostatnými látkami [R7S"+j+"+R9S"+j+"]" Forcheck(j, R6Sj<= R7Sj + R9Sj) 3213 j={1-PS}   R6Sj  
79 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami v R16S"+j+" /PN_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami príjmu potravy v R17S"+j+" /PN_VYS_F50/" Forcheck(j, R16Sj>=R17Sj) 3213 j={1-PS}   R16Sj  
80 "Modul 3212: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami správania súvisiacimi s fyziologickými poruchami v R16S"+j+" /PN_VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so sexuálnou dysfunkciou v R18S"+j+" /PN_VYS_F52/" Forcheck(j, R16Sj>=R18Sj) 3213 j={1-PS}   R16Sj  
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A04R4S1,7,3)=="105", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1-3}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):