Publikácia Health at a Glance

Publikácia Health at a Glance prezentuje analýzu najnovších porovnateľných údajov kľúčových indikátorov sledovania výkonnosti zdravotníckych systémov členských krajín OECD, resp. vybraných partnerských krajín. Zameriava sa na analýzu časových trendov a poukazuje na rozdiely medzi krajinami v dosahovaných parametroch. Zdrojom dát pre publikáciu sú údaje zhromažďované pre databázu OECD Health Statistics. Publikácia vychádza každé dva roky.
 
Analýza ukazovateľov len európskych krajín je prezentovaná v publikácii Health at a Glance: Europe. Výber indikátorov je naviazaný na vykazovanie zdravotníckych štatistík v Európskej únii.
 
Publikácie OECD sú k dispozícii aj v CVTI SR, ktoré je národným informačným centrom a vedeckou knižnicou.