EUROSTAT

Založený v roku 1953 so sídlom v Luxemburgu je štatistickým úradom Európskych spoločenstiev. Vo funkcii Generálneho riaditeľstva Európskej komisie zabezpečuje pre Európsku úniu kvalitné štatistické informácie, ktoré umožňujú porovnávať krajiny a regióny na základe spoľahlivých a objektívnych údajov z národných štatistík. Napomáha vytvoriť reálny obraz súčasnej európskej spoločnosti, zaznamenáva odraz strategických politických rozhodnutí na stav a vývoj ekonomických, sociálnych, zdravotných a iných aspektov v jednotlivých krajinách.
 
S rozvojom politík Európskych spoločenstiev sa rola EUROSTATU výrazne posilnila, dnes je hlavný poskytovateľ údajov pre hospodárske a menové organizácie a podporovateľ vývoja štatistických systémov v členských krajinách EÚ. Ako kľúčový reprezentant Európskeho štatistického systému (ESS) má významnú pozíciu poskytovať podporu krajinám mimo EÚ na zosúladenie ich oficiálnych štatistík so štatistikami EÚ prijatím medzinárodných štatistických štandardov. Vyvíja iniciatívu vytvárať porovnateľné, spoľahlivé a komplexné údajové rady, ktoré podporia rozhodovacie procesy, monitorovanie a meranie pokroku.