Dokumenty

» Štatút Redakčnej rady Národného portálu zdravia (PDF, 3018 kB)

KONTRAKT

» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2021 (PDF, 783 kB)
» Dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2021 (PDF, 407 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2020 (PDF, 635 kB)
» Dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2020 (PDF, 108 kB)
» Dodatok č.2 ku kontraktu na rok 2020 (PDF, 61 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2019 (PDF, 812 kB)
» Dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2019 (PDF, 285 kB)
» Dodatok č.2 ku kontraktu na rok 2019 (PDF, 76 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2018 (PDF, 790 kB)
» Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2018 (PDF, 117 kB)
» Dodatok č.2 ku Kontraktu na rok 2018 (PDF, 97 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2017 (PDF, 704 kB)
» Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2017 (PDF, 116 kB)
» Dodatok č.2 ku Kontraktu na rok 2017 (PDF, 999 kB)

VÝROČNÉ SPRÁVY

» Výročná správa o činnosti NCZI za rok 2018 (PDF, 507 kB)
» Výročná správa o činnosti NCZI za rok 2017 (PDF, 1,2 MB)
» Výročná správa o činnosti NCZI za rok 2016 (PDF, 668 kB)
» Výročná správa o činnosti NCZI za rok 2015 (PDF, 1,0 MB)
» Výročná správa o činnosti NCZI za rok 2014 (PDF, 941 kB)


Dátum poslednej aktualizácie: 10.08.2021