Hodnotenie Slovenskej republiky Štatistickým úradom EÚ

Podľa EUROSTAT-u Slovensko poskytuje tretie najkvalitnejšie makroekonomické štatistické dáta v EÚ.

Toto hodnotenie vydal EUROSTAT v súvislosti s kvalitou údajov jednotlivých členských krajín Európskej únie v rámci Programu zasielania makroekonomických dát. Hodnotené boli makroekonomické údaje v časovom rade od roku 2000 do roku 2011, vrátane prechodu na novú klasifikáciu ekonomických činností NACE Rev. 2.

Slovenská republika na stupnici od 0 do 10 (0 - najmenej; 10 - najviac) dosiahla skóre 9.6, čim sa zaradila na tretie miesto zo všetkých krajín Európskej únie. Prvenstvo patrí Holandsku (skóre 9,8) a druhú priečku získala Litva (skóre 9,7).