Medzinárodná spolupráca v oblasti štatistiky

EUROSTAT má význačnú úlohu v oblasti štatistickej spolupráce s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, reprezentuje Európsku komisiu v OSN, pôsobí v bilaterálnych vzťahoch s medzinárodnými finančnými inštitúciami, (napr. MMF, Svetová banka a regionálne rozvojové banky), v OECD Výbor pre štatistiku (CSTAT). Všetky tieto inštitúcie spolupracujú na vytvorení medzinárodných štandardov pre štatistiku, na zvyšovaní porovnateľnosti štatistických informácií, ako aj technickej a metodickej podpore národných štatistických systémov.

Tematické oblasti
  • štátne a regionálne štatistiky
  • ekonomika a financie
  • obyvateľstvo a sociálne podmienky
  • priemysel, obchod a služby
  • poľnohospodárstvo a rybárstvo
  • zahraničný obchod
  • doprava
  • životné prostredie a energetika
  • veda a technika