EURO-PERISTAT

Cieľom projektu EURO-PERISTAT je rozvinutie systematického a udržateľného spravodajstva o perinatálnom zdraví spoločnými, a teda porovnateľnými indikátormi pre európske krajiny.
 
Víziou projektu je prostredníctvom dokonalejšieho informačného systému a na základe monitorovania a vyhodnocovania validných a spoľahlivých indikátorov zlepšiť zdravie matiek a ich detí. Projekt sa začal v r. 1999 ako súčasť „EU's Health Monitoring Programme” (Program monitorovania zdravia EÚ). Je zameraný na zber informácií o predčasne ukončených a viacpočetných graviditách, o úmrtiach detí pri predčasne ukončenej gravidite, o úmrtiach detí s nízkou pôrodnou váhou či potratovosti, o spôsoboch ukončenia gravidity a vedení pôrodov.
 
Ako výstup projektu bola v roku 2008 publikovaná prvá Správa o perinatálnom zdraví 2004. Európska správa je najvyčerpávajúcejšou správou, pokiaľ ide o porovnateľné údaje v danej oblasti v európskych krajinách. Namiesto jednoduchých indikátorov, ako je napr. detská úmrtnosť, táto správa poskytuje podrobnejšie dáta o mortalite detí, o predčasne narodených deťoch, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas gravidity a pôrodu.
 
V roku 2013 bola zverejnená druhá Správa o perinatálnom zdraví 2010, obsahujúca komplexné údaje o zdraví a starostlivosti o tehotné ženy a batoľatá v Európe za rok 2010. Je v nej spracovaný prehľad dát 26 členských štátov Európskej Únie spolu s Islandom, Nórskom a Švajčiarskom. Správa prezentuje údaje o úmrtnosti, nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného pôrodu zároveň s údajmi o zdravotnej starostlivosti a materských charakteristikách, ktoré môžu ovplyvniť výsledok gravidity. Ilustruje tiež rozdiely v spôsobe ako sú údaje zbierané a ako rozdiely ovplyvňujú porovnania medzi krajinami.